A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | Z | Ż
Blacharska Teresa

Blacharska Teresa

Stanowisko: skarbnik Gdańska

Z wykształcenia ekonomistka, posiada znakomita wiedzę w dziedzinie finansów popartą wieloletnim doświadczeniem. Od początku kariery zawodowej związana z administracją samorządową. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku przez lata pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Finansowego.  Aktywnie uczestniczyła w licznych przedsięwzięciach o istotnym znaczeniu dla Miasta i jego mieszkańców. Współautorka wielu prac i badań komisji dotyczących finansów samorządów wielkomiejskich, autorka badań o zasadniczym znaczeniu dla działań Unii Metropolii Polskich. Jest członkiem Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Miasta.


Do kompetencji Skarbnika Miasta należą m.in.:


·   Nadzór nad tworzeniem budżetu Miasta, prowadzeniem rachunkowości, sprawowanie kontroli finansowej


·   Monitorowanie gospodarki finansowej Miasta


·   Nadzór nad dyscypliną finansów publicznych


·   Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz bankami

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon