A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | Z | Ż
Kromołowski Henryk

Kromołowski Henryk

Firma: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

Stanowisko: dyrektor

Z ochroną zdrowia jest związany zawodowo od 1999 roku. W latach 1999-2003 był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie, a w okresie 2003-2007 dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
Został powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego w skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego, koordynującej i monitorującej Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
W czerwcu 2015 roku został powołany przez Ministra Zdrowia w skład Rady Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Funkcję tę pełnił do czerwca 2016 roku.
W Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr E. Cyrana pełni funkcję dyrektora od 01.08.2008 roku do nadal.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu polityki regionalnej – opieki zdrowotnej
w regionie oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon