A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | Z | Ż
Kwaterski Cezariusz

Kwaterski Cezariusz

Firma: Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Stanowisko: naczelnik

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie; Uniwersytetu  Ekonomicznego w Wiedniu (zasady społecznej gospodarki rynkowej); Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie - Instytut Porównań Systemów Politycznych i Ekonomicznych oraz Duńskiej Szkoły Administracji Publicznej (Agenda 2000: Perspektywa finansowa i reforma Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej).


Od 1990 r. w administracji państwowej (Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Ministerstwo Gospodarki - problematyka współpracy gospodarczej i dwustronnych stosunków gospodarczych z zagranicą), a następnie w służbie zagranicznej (Ambasada RP w Londynie - radca ds. ekonomiczno-finansowych i wiceprezes międzynarodowego stowarzyszenia dyplomatów ekonomicznych akredytowanych w Londynie AERL (Association of Economic Representatives in London); obecnie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych –  dyplomacja ekonomiczna.


Od 01.10.2000r. – urzędnik mianowany służby cywilnej.


Autor szeregu publikacji z zakresu dwustronnych stosunków gospodarczych i problematyki wspierania dwustronnej współpracy gospodarczej polsko-brytyjskiej, w tym w odniesieniu do wybranych rozwiązań instytucjonalno-prawnych regulujących podejmowanie działalności gospodarczej na rynku brytyjskim.


 Języki obce: angielski – świadectwo biegłej znajomości języka angielskiego (Certificate of Proficiency in English – CPE), niemiecki, rosyjski (egzaminy państwowe). 

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon