A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Š | Ś | T | U | V | W | Z | Ż
Nowicki Piotr

Nowicki Piotr

Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Stanowisko: dyrektor

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, na Wydziale Nauk Społecznych – kierunek socjologia. Dodatkowe wykształcenie zdobył na Podyplomowych Studiach w Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w zakresie Menedżer ochrony zdrowia (z wynikiem bardzo dobrym) oraz na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (także z wynikiem bardzo dobrym). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej, w tym ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych. Z powodzeniem zarządzał finansami przychodni i szpitali, opracowywał strategie szpitali, wewnętrzne zasady controllingu i budżetowania; współtworzył i wdrażał innowacyjne metody zarządzania placówkami medycznymi. Dotychczasowa praca dała mu szerokie kompetencje i wiedzę merytoryczną. Znakomicie orientuje się w obowiązujących ustawach oraz ich aktach wykonawczych. Zdobył szerokie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Od roku 2012 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Przeprowadzona przez niego restrukturyzacja Szpitala zakończyła się zrealizowaniem strategicznych celów, jednym z nich było zahamowanie postępującego zadłużenia Szpitala. Kiedy obejmował zarządzanie SPSK1 we Wrocławiu w roku 2012, zobowiązania ogółem sięgały 151 mln zł, w tym wymagalne 95 mln zł; natomiast w grudniu 2016: zobowiązania spadły do około 88 mln, w tym wymagalne 13 mln 500 tys. złotych. Wśród pracowników posiada niekwestionowany autorytet, który budował nie tylko w oparciu o wciąż doskonaloną wiedzę i kompetencje interpersonalne, ale także predyspozycje osobowościowe, zwłaszcza cechy przywódcze. Pasjonat swojej pracy, wizjoner, nowoczesny manager. 

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon