Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

IX Europejski Kongres Gospodarczy (10-12 maja 2017, Katowice) podejmie tematy najważniejsze z punktu widzenia przyszłości Europy, rewolucyjnych wyzwań w przemyśle i na rynku pracy oraz dynamicznych zmian w geopolitycznym otoczeniu europejskiej gospodarki.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach od 2009 roku gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów czołowych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata.

Skala i renoma tego wydarzenia (w ubiegłorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 8 tys. gości) to pozytywna presja na organizatorów, którzy nie tylko rozwijają formułę trzydniowego wydarzenia, ale muszą zadbać o jakość merytoryczną i aktualność ponad stu debat i spotkań.

- Zakres tematyczny to żywy, reagujący z rzeczywistością obszar problemów i dylematów - podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator EEC. - Kongres jest wydarzeniem poprzez które, wraz z naszymi gośćmi i partnerami nie tylko odpowiadamy na to, co się dzieje, ale wskazujemy zjawiska i trendy, które zaczynają kształtować naszą przyszłość. 

Główne nurty Kongresu

Analiza, wnioski i prognoza w oparciu o grono konsultantów i ekspertów to normalny tryb pracy nad agendą wydarzenia o takiej skali i znaczeniu. Programowanie Kongresu wyprzedza majowe spotkanie o dobre kilka miesięcy. Dynamika zdarzeń we współczesnej gospodarce wymaga wielokrotnego aktualizowania niektórych treści. Możemy już jednak mówić o ostatecznym kształcie Agendy – ostatecznym z drobnym marginesem umożliwiającym reakcję na szczególnie ważne, a trudne do przewidzenia wydarzenia okresu dzielącego nas od rozpoczęcia Kongresu.

Dyskusja o kryzysie liberalnej doktryny gospodarczej trwa wprawdzie od kryzysu 2008 roku, ale w ostatnich miesiącach nabiera szczególnego tonu i znaczenia. Pytanie „Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co?” można traktować jedynie jako figurę retoryczną, ale trudno lekceważyć głosy domagające się rewizji wolnorynkowych wartości, rozbudowy mechanizmów kontroli i nadzoru, czy ograniczania swobody w imię bezpieczeństwa i stabilności.

Wobec postulatu „ocalmy kapitalizm przed nim samym” nieuchronna wydaje się konieczność weryfikacji takich pojęć jak odpowiedzialny rozwój czy społeczne obowiązki gospodarki. Nowej odpowiedzi wymaga tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Jakie obowiązki i aktywności państwo może i powinno brać na siebie? Z jakim potencjalnym skutkiem dla wolnego rynku, swobody działalności gospodarczej czy rozwoju przedsiębiorczości?

Alternatywnych czy korygujących rozwiązań potrzebuje nie tylko gospodarczy liberalizm. Zaklęcie „niech będzie jak dawniej” nie ma już w Europie mocy sprawczej, a popękanej Wspólnocie brakuje pomysłu... na samą siebie. Jak przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu mogą wpłynąć na warunki prowadzenia biznesu i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego? Jak będzie wyglądała gospodarcza Europa po Brexicie? Co dalej z europejskiej polityką spójności? To tylko wybrane pytania tego szerokiego nurtu tematycznego.

O wyczerpaniu dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego już słyszeliśmy. Dlatego tak ważne jest, by stawiać kolejne pytania: o przyszły model rozwojowy Europy, o jej bezpieczeństwo energetyczne i surowcową suwerenność, o praktyczną, a nie deklaratywną reindustrializację, o efektywność budowania przemysłu opartego na wiedzy i innowacyjności.

Digitalizacja gospodarki i IV rewolucja przemysłowa stają się naszą współczesnością, choć jeszcze wczoraj brzmiały jak fantastyczno-naukowa utopia. Jutro zmierzymy się z szansami i pułapkami związanymi m.in. z zarządzaniem wielkimi zbiorami danych, z cyberzagrożeniami, z niczym nie ograniczoną globalną konkurencją. Ale czas też już teraz szukać racjonalnych rozwiązań dla świata, w którym maszyny porozumiewają się ze sobą, doskonaląc się i... wyciągając wnioski. To także świat, w którym człowiek coraz częściej będzie potrzebny tam, gdzie w grę wchodzi wyobraźnia i kreatywność, ale nie w obszarach prostych czynności produkcyjnych.

W centrum życia gospodarczego

Otóż to – człowiek. Społeczne oczekiwania wobec gospodarki szybko ewoluują, podobnie jak modele relacji pracodawca-pracownik. Na zmieniający się szybko rynek pracy wkraczają co rusz nowe pokolenia (X, Y, Z), dla których określania brakuje już liter w alfabecie.

Pozyskiwanie najcenniejszych umysłów i deficytowych kwalifikacji, perspektywiczna edukacja dla rynku pracy i zatrudnienia, umiejętność współdziałania - to dziś kwestie kluczowe dla rozwoju firm i całej gospodarki, obszary szczególnej troski pracodawców, biznesu i odpowiedzialnych polityków.

Europejski rynek pracy pełen jest dysproporcji, a gospodarki i budżety krajowe już zaczynają odczuwać nieuchronne skutki trendów demograficznych, na które nakładają się nurty migracyjne. Jedne z tych zjawisk przewidywać łatwiej (starzenie się społeczeństw), inne trudniej (fale migracji) - za pewnik trzeba by uznać konstatację, że wciąż nie dopracowaliśmy się w Europie rozwiązań na miarę tych wyzwań.

Przedsiębiorczość i kreatywność, których nośnikiem pozostaje sektor prywatny, pozostanie w centrum zainteresowania Kongresu. To przedsiębiorcy, inwestorzy i menedżerowie - prawdziwi liderzy życia gospodarczego, którzy od lat stanowią trzon uczestników, muszą mieć szanse wyartykułowania swoich ambicji i aspiracji, winni wskazać na główne bariery hamujące rozwój ich działalności, powinni zdefiniować (czy redefiniować) zestaw wyznawanych i stosowanych zasad i wartości, które decydują o skali i jakości ich dokonań.

Człowiek przedsiębiorczy i kreatywny w centrum myślenia o gospodarce - to brzmi dobrze tylko wówczas, gdy nie zapominamy o ludziach młodych, którzy zaczynają współtworzyć lepszy, bardziej zrównoważony i sprawiedliwszy porządek, by zapobiec dramatycznym skutkom konfliktów i nierówności.

Dlatego Europejski Kongres Gospodarczy będzie kontynuował projekt European Start-up Days, w ramach którego młoda przedsiębiorczość pokaże, jak niekonwencjonalne rozwiązania i pomysły mogą zmieniać oblicze gospodarki i świata. Młodzi liderzy - studenci i absolwenci wyższych uczelni zainteresowani życiem gospodarczym i publicznym po raz kolejny włączą się w kongresowe życie i debaty jako równoprawni z uznanymi autorytetami uczestnicy trzydniowego wydarzenia. 

Szczegóły w agendzie

W agendzie, jak co roku, nie brakuje specjalistycznych tematów związanych z poszczególnymi segmentami gospodarki, z ich aktualnymi perspektywami, zmiennością i nowymi problemami. O energetyce uczestnicy Kongresu będą rozmawiać w kontekście europejskiej polityki, bezpieczeństwa i rewolucji technologicznej, o motoryzacji w aspekcie elektromobilności, o zarządzaniu wobec wyzwań cyfryzacji i IV rewolucji przemysłowej.

Kongres kontynuuje otwarcie na pozaeuropejskie aspiracje polskich i środkowoeuropejskich firm. Fora współpracy gospodarczej pozwolą w tym roku skupić się na kontaktach biznesowych z krajami Afryki i Azji.

Ze zakresem tematycznym tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego można zapoznać się na stronie eecpoland.eu.

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon