Do tej pory Unia Europejska była przede wszystkim użytkownikiem nowych technologii. Czas, byśmy zaczęli te technologie tworzyć - mówi Günther Oettinger, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa w Komisji Europejskiej.

- Gdybyśmy mogli skorzystać z wiedzy eksperckiej w zakresie zastosowania technologii cyfrowych, przyciągnęlibyśmy znacznie więcej inwestycji. Dlatego chcemy powołać centra innowacyjne, w szczególności z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Günther Oettinger, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016.

Jego zdaniem, cyfrowa gospodarka zmieni też rynek pracy i sposób pracy. Dzisiejsze umiejętności nie wystarczą, trzeba się przygotować na pracę z inteligentnymi urządzeniami w świecie cyfrowym.

- Naszym celem powinno być dążenie do wzmacniania konkurencyjności gospodarki cyfrowej tak, by każda branża w Unii Europejskiej, bez względu na wielkość i lokalizację, mogła korzystać z innowacji cyfrowych - dodał. -  Komisja Europejska będzie wspierać inicjatywy cyfrowe zarówno pod względem finansowym jak i prawodawczym. Komisja planuje opracowanie ram e-governance (e-administracji) we współpracy z przemysłem i państwami członkowskimi. KE zainwestuje 500 mln euro w innowacyjne huby, by każda branża mogła zrozumieć korzyści z cyfrowej gospodarki.