A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Y | Z | Ż
Killion Munyama

Killion Munyama

Firma: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko: poseł

Profesor ekonomii i finansów międzynarodowych, samorządowiec i polityk pochodzenia zambijskiego, poseł na Sejm RP VII i VIII kadencji. 

Urodził się 10 lipca 1961 roku w Zambii. Do Polski przyjechał w 1981 roku w ramach stypendium rządowego. Ukończył ekonomię na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1994 roku jest doktorem nauk ekonomicznych. W roku 2012 na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Specjalizuje się w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych. Jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Profesorem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

W latach 2002-2006 był radnym powiatu grodziskiego, a w latach 2007-2011 pełnił funkcję radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. 

Od 2011 roku jest posłem na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jako poseł na Sejm RP w obecnej kadencji pełni następujące funkcje: przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, przewodniczącego Polsko-Zambijskiej Grupy Parlamentarnej.

Jest członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych. Należy także do wielu grup parlamentarnych takich jak: Polsko-Marokańska Grupa Parlamentarna, Polsko-Algierska Grupa Parlamentarna, Polsko-RPA Grupa Parlamentarna, Polsko-Nigeryjska Grupa Parlamentarna, Parlamentarny Zespół Sportowy, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa i Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „ INPRONKO”..

W poprzedniej VII i obecnej VIII kadencji jest delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Od stycznia 2018 roku pełni w niej funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Migracji Uchodźców i Osób Przesiedlonych,a także jest członkiem Komisji Równości i Niedyskryminacji. 

Żonaty od 27 lat z Elżbietą. Mają troje dzieci, córkę i dwóch synów.