Współorganizatorzy

Sponsorzy Główni

Partnerzy Główni

Sponsorzy

Główny Partner Samorządowy

Partnerzy

Miasta Współpracujące

Partnerzy Instytucjonalni

Partnerzy seji: II Forum Gospodarcze Polska – kraje Półwyspu Arabskiego

Partnerzy sesji: 15 lat e-commerce w Polsce

Partnerzy sesji: Bezpieczeństwo energetyczne – państwo, gospodarka, system

Partnerzy sesji: Biznes za granicą – wsparcie państwa

Partnerzy sesji: Budownictwo

Partnerzy sesji: Chemia. Innowacje, inwestycje, rynek

Partnerzy sesji: Choroby cywilizacyjne – wyzwania dla systemów ochrony zdrowia

Partnerzy sesji: Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna

Partnerzy sesji: Cyfrowa gospodarka UE

Partnerzy sesji: Demografia i rynek pracy w Europie

Partnerzy sesji: Długoterminowe oszczędzanie i inwestycje

Partnerzy sesji: Drogi, koleje, żegluga. System transportu w Polsce

Partnerzy sesji: Edukacja a zatrudnienie – w Polsce i Europie

Partnerzy sesji: Ekspansja zagraniczna polskich firm

Partnerzy sesji: Energetyka 2.0 – dziś i jutro

Partnerzy sesji: Energetyka oparta na węglu – co dalej?

Partnerzy sesji: Ewolucja rynku nieruchomości w Polsce

Partnerzy sesji: Finansowanie projektów energetycznych i infrastrukturalnych

Partnerzy sesji: Firmy rodzinne w Europie

Partnerzy Sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

Partnerzy sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna. Rolnictwo – możliwości kooperacji

Partnerzy sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny. Finanse, inwestycje, przemysł

Partnerzy sesji: Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny. Nowy Jedwabny Szlak

Partnerzy sesji: Fundusze europejskie 2014-2020

Partnerzy sesji: Globalna konkurencja na rynku żywności

Partnerzy Sesji: Gospodarka odpadami

Partnerzy sesji: Gospodarowanie zasobami wodnymi w Europie Centralnej

Partnerzy sesji: Górnictwo. Polityka, ekonomia, bezpieczeństwo

Partnerzy sesji: Hutnictwo – dystrybucja stali

Partnerzy sesji: Hutnictwo w Europie i na świecie

Partnerzy sesji: Infrastruktura. Inwestycje

Partnerzy sesji: Infrastruktura kolejowa w Polsce

Partnerzy sesji: Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej

Partnerzy sesji: Innowacje w energetyce

Partnerzy Sesji: Inwestycje komunalne

Partnerzy sesji: Inwestycje w innowacyjność w praktyce

Partnerzy sesji: Inwestycje w odnawialne źródła energii

Partnerzy sesji: Jaki miks energii w Europie i w Polsce?

Partnerzy sesji: Klimat dla innowacji

Partnerzy sesji: Klimat inwestycyjny w Polsce

Partnerzy sesji: Kogeneracja w Polsce

Partnerzy sesji: Kolejowy rynek cargo

Partnerzy sesji: Komercjalizacja prac B+R oraz kontrole w projektach naukowo-przemysłowych

Partnerzy sesji: Konstruktywni: Czy realny jest zdrowy powrót do pracy?

Partnerzy sesji: Konsument XXI wieku

Partnerzy sesji: Konwent marszałków województw

Partnerzy sesji: Koordynowana opieka medyczna – od diagnozy do rehabilitacji

Partnerzy sesji: Korporacyjne fundusze inwestycyjne – czy duże polskie grupy potrzebują takich funduszy dla radykalnej poprawy innowacyjności?

Partnerzy sesji: Medycyna pracy – w poszukiwaniu współczesnego modelu

Partnerzy sesji: Metropolie i mniejsze miasta w Polsce. Dylematy rozwoju

Partnerzy sesji: Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe

Partnerzy sesji: Młodzi liderzy i reformatorzy

Partnerzy sesji: Motoryzacja. Rynek, technologie, zaufanie

Partnerzy sesji: Nieruchomości komercyjne w Europie Centralnej

Partnerzy sesji: Niska emisja

Partnerzy sesji: Nowa polityka energetyczna

Partnerzy sesji: Odbudowa i rozwój mocy wytwórczych w Polsce

Partnerzy sesji: Odczarować Śląsk. Idee dla regionu

Partnerzy sesji: Odpowiedzialne prowadzenie biznesu kluczem do stabilnej pozycji rynkowej w doświadczeniach firm z Europy Środkowej

Partnerzy sesji: Pakiet gazowy – bezpieczeństwo gazowe Europy

Partnerzy sesji: Partnerstwo Prywatno-Publiczne

Partnerzy sesji: Partnerstwo UE-USA. Teraz czy nigdy?

Partnerzy sesji: Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Partnerzy sesji: Plan Inwestycyjny dla Europy – nowe rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorstw

Partnerzy sesji: Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?

Partnerzy sesji: Polityka odpowiedzialności społecznej w strategiach firm

Partnerzy sesji: Polska marka w globalnej gospodarce

Partnerzy sesji: Polski rynek lotniczych przewozów czarterowych

Partnerzy sesji: Polski rynek spożywczy. Struktura, wyzwania, rynek

Partnerzy sesji: Porty morskie

Partnerzy sesji: Prawo i gospodarka

Partnerzy sesji: Prywatny kapitał w polskim systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro

Partnerzy sesji: Przed EURO 2016: Piłka nożna jako gałąź gospodarki – ekonomiczne korzyści z inwestycji w sport

Partnerzy sesji: Przemysł czasu wolnego

Partnerzy sesji: Przemysł kosmiczny

Partnerzy sesji: Przemysł obronny w Polsce. Czas na nową strategię?

Partnerzy sesji: Przemysł wydobywczy na świecie – szansa dla polskich firm?

Partnerzy sesji: Przestrzeń publiczna w miastach

Partnerzy sesji: Przyszłość polsko-japońskich relacji gospodarczych w kontekście rychłego zakończenia negocjacji między UE a Japonią w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (EPA)

Partnerzy sesji: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Partnerzy sesji: Rynek energii

Partnerzy sesji: Rynek gazu w Polsce

Partnerzy sesji: Rynek kapitałowy dla gospodarki

Partnerzy sesji: Rynek pracy w potrzebie

Partnerzy sesji: Sektor usług dla biznesu w Polsce

Partnerzy sesji: Smart city w dobie digitalizacji

Partnerzy sesji: Spotkania gospodarcze Polska-Kraje Półwyspu Arabskiego

Partnerzy sesji: System ETS a gospodarka i energetyka Europy Centralnej

Partnerzy sesji: Szpitale w polityce zdrowotnej państwa – nowe otwarcie?

Partnerzy sesji: Technologie, innowacje, rynek

Partnerzy sesji: Wolny rynek w świecie

Partnerzy sesji: Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Partnerzy sesji: Współpraca z japońskim biznesem – w Polsce i państwach trzecich

Partnerzy sesji: Zarządzanie majątkiem firmy

Partnerzy sesji: Zarządzanie państwowymi zasobami w gospodarce

Partnerzy sesji: Zarządzanie przestrzenią miejską

Partnerzy sesji: Zarządzanie szpitalami, czyli oblicza bezpieczeństwa

Partnerzy sesji: Zarządzanie współczesnymi miastami

Partnerzy sesji: Zarządzanie w erze cyfrowej

Oficjalny Przewoźnik

Patronat Radiowy

Główny patronat medialny

Patronat medialny

Partner motoryzacyjny

Obsługa PR

Obsługa tłumaczeniowa

Obsługa rejestracyjna gości