EEC 2019

10:00-12:00

 • Nowa Unia – młoda Unia: europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  13 maja 2019 r.  10.00-10.10

  Otwarcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

   

  13 maja 2019 r.  10.10-10.30

  Wystąpienie gościa specjalnego

   

  13 maja 2019 r.  10.30-12.00

  Nowa Unia – młoda Unia: europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka

  W poszukiwaniu nowej Europy – potrzeba świeżego spojrzenia. Wnioski z brexitu. Alternatywa dla populizmu? Europa po wyborach – przewidywania i projekcje.

  Jak młodzi Europejczycy postrzegają swoje miejsce? Integracja europejska, Europa narodów – z jakimi projektami chcą się utożsamiać? Cynizm i zaufanie w polityce – młodzi jako przedmiot manipulacji czy partnerzy w dialogu? Kluczowe problemy młodego pokolenia – racjonalny wybór w sytuacji przesytu możliwości. Nowe technologie – przyjazne, wrogie, uzależniające?

  Europejska kultura innowacji i wiedzy – potencjał i jego wykorzystanie. Atrakcyjność modelu rozwojowego UE w świecie wobec tendencji globalizacyjnych i rosnącej siły ponadnarodowych koncernów. Europa wobec barier i ograniczeń w handlu.

12:30-14:00

 • Budownictwo 4.0

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Robot na budowie. Lekarstwo na brak pracowników?
  • Rewolucja w procesie inwestycyjnym – rozwiązania BIM i zarządzanie cyklem życia budynku
  • Przykłady wdrożeń innowacyjnych rozwiązań: prefabrykacja, druk 3D, Lean Construction, VR
  • Inteligentne narzędzia pracy i środki ochrony na placu budowy
 • Harm reduction – z najmniejszą szkodą

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zachowania i zjawiska szkodliwe. Ryzyko i porażka. W kręgu definicji
  • Minimalizacja skutków niepowodzeń w biznesie. Taktyki, narzędzia, liderzy
  • Innowacje technologiczne i organizacyjne w procesie redukcji szkód
  • Razem bezpieczniej? Rola współpracy i odpowiedzialnego zarządzania
  • Przegląd dobrych praktyk. Rozwiązania alternatywne
  • Czy człowiek może mniej sobie szkodzić – jak budować świadomość społeczną?
 • Europejskie inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Bilans Planu Junckera. Alternatywa dla UE dwu prędkości?
  • Inwestycje a integracja. Kluczowe programy, instrumenty, budowanie współzależności, korzyści z synergii
  • Nowoczesna infrastruktura siłą wspólnoty. Potrzeby i bariery inwestycyjne
  • Dokończenie kluczowych projektów integracyjnych (unia bankowa, strefa euro)
 • Międzynarodowy handel w cyfrowym świecie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Digitalizacja handlu zagranicznego – główne zjawiska i tendencje
  • Możliwości technologii blockchain w wymianie handlowej
  • Digitalizacja handlu a nowe regulacje
 • Forum Afryka-Europa Centralna, edukacja

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Strategia błękitnego oceanu w edukacji afrykańskiej
  • Student afrykański jako klient – zmiana perspektywy
  • Afrykańscy absolwenci polskich uczelni – brama do ekspansji zagranicznej
 • PEP 2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Historia i diagnoza polskiego sektora energii
  • Perspektywy i trendy w światowej energetyce
  • Cele unijne a globalna polityka klimatyczna
  • PEP 2040, Strategia długoterminowa KE 2050
  • Transformacja energetyczna na świecie, w UE i w Polsce (modele, skutki gospodarcze i społeczne, ramy czasowe procesu)
  • Modele efektywnej społecznie i ekonomicznie transformacji (Idea Just transition, platforma „Coal regions in transition”)
 • Roboty wśród nas. Technologie i społeczeństwo

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Nowy wspaniały świat? Lęki i nadzieje epoki cyfryzacji. IV rewolucja przemysłowa – uwarunkowania gospodarcze i społeczne wprowadzania nowych (cyfrowych) technologii. Ich gospodarczy potencjał.

  Praca inaczej – jak technologie zmieniają zatrudnienie. Robotyzacja i automatyzacja a zmiany w systemie kształcenia i życiu społecznym – w zachowaniach, potrzebach i zwyczajach. Cyberzagrożenia, ich źródła i rodzaje. Jak się zabezpieczyć? Sztuczna inteligencja, dostęp do danych wobec potrzeby prywatności i bezpieczeństwa.

 • Przyszłość stosunków UE i Wielkiej Brytanii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Aktualne uwarunkowania relacji politycznych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej
  • Implikacje dla współpracy gospodarczej
  • Sytuacja pracowników na unijnym i brytyjskim rynku pracy
  • Warunki współpracy naukowej – obecnie i w przyszłości
  • Normy, regulacje, łańcuchy dostaw, koszty działalności
  • Biznes wobec nowych realiów rynkowych. Strategie firm
 • Logistyka między Europą i Azją

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wymiana towarowa Chin i UE a stan i rozwój infrastruktury
  • „Wąskie gardła” komunikacyjne między Azją i Europą
  • Chiński program inwestycyjny (One Belt One Road) – jego rozmach i potencjalne znaczenie. Oczekiwania i obawy
  • Perspektywy rozwoju dalekobieżnych połączeń kolejowych
  • Jak skutecznie wykorzystać nowe możliwości? Konkurencja w logistyce w naszej części Europy
 • Miasta, metropolie, regiony. Dylematy zrównoważonego wzrostu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Urbanizacja, społeczeństwo, gospodarka. Miasto generatorem wzrostu. Inwestycje i ich finansowanie – co wspierać, jakimi narzędziami. Partnerstwo publiczno-prywatne. Jakość życia jako „rozwojowy fetysz” – za jaką cenę? Technologie w mieście – eksperymenty na żywym organizmie? Ośrodki miejskie i regiony wobec środowiska – zielone, przyjazne, atrakcyjne. Zrównoważony transport we współczesnych miastach.

14:45-16:30

 • Wyzwania w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rok 2018 w przesyle i dystrybucji. Dane, wskaźniki, projekty w realizacji
  • Inwestycje – potrzeby, nakłady, skala, efekty
  • Technologie i innowacje w budowie i eksploatacji sieci
  • Wyzwania rozwojowe w energetyce przesyłowej i dystrybucyjnej
  • Nowe moce energetyczne a nowoczesne sieci energetyczne

   

  Podczas panelu po raz pierwszy zaprezentowany zostanie najnowszy raport Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pt. „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Będzie on punktem wyjścia do rozmowy z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych – operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych.

 • Inwestycje zagraniczne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Skąd, ile, gdzie? Aktywność zagranicznych inwestorów w krajach Europy Centralnej
  • Jakich inwestycji chcemy? Projekty "z wartością dodaną" i ich rola w polskiej gospodarce
  • Warunki i otoczenie sprzyjające inwestycjom opartym na technologiach i wiedzy
  • Inwestorzy nowi i zakorzenieni. Strategie firm wobec przeobrażeń gospodarczych i zmian na rynku pracy
  • Hamulce i zachęty. Regulacje pozwalające przyciągać pożądane rodzaje inwestycji
 • Polskie ciepło

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ciepłownictwo w toku zmian. Czy zdąży dostosować się do nowych norm emisyjnych?
  • Technologie, miks paliwowy, ceny
  • Konieczność modernizacji ciepłownictwa. Skala i koszty
  • Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego
  • Czy nowy model wsparcia dla kogeneracji przyczyni się do wzrostu inwestycji?
 • Inwestycje infrastrukturalne – od Bałtyku po Karpaty. Współpraca państw Europy Środkowej i Południowej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Współpraca w dziedzinie rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Północno-Wschodniej. Podstawy, wspólne cele, koordynacja działań
  • Rola Rail Baltica w handlu międzynarodowym. Potencjał, stan zaawansowania, najtrudniejsze odcinki, perspektywy ukończenia
  • Państwa bałtyckie a Via Baltica i Via Carpatia. Priorytety i oczekiwania
  • Dalsze finansowanie prac. Nowa perspektywa finansowa UE
  • Projekty kolejowe i drogowe w regionie wobec postulatu spójności Transeuropejskiej Sieci Transportowej
 • Klimat i gospodarka po COP 24. Dokąd teraz?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Ustalenia szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP 24) i przyszłość globalnej polityki ochrony klimatu. Unijne cele emisyjne i system EU ETS a strategie klimatyczne innych krajów świata. Gospodarki rozwinięte i rozwijające się – różnice postaw wobec efektu cieplarnianego i jak je zniwelować.

  Zrównoważony rozwój w strategiach firm. Odpowiedzialność w kwestiach środowiskowych a konkurencyjność i wymagania konsumentów. Adaptacja do zmian klimatu. Gospodarka obiegu zamkniętego i zagospodarowanie odpadów. Regulacje i innowacje chroniące klimat. Źródła emisji gazów cieplarnianych – co mogą zmienić nowe „zielone” technologie?

 • Przyszłość cyfrowej Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • UE na tle globalnej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw
  • Unijne programy na rzecz cyfryzacji gospodarek w UE
  • Biznesowe realia cyfrowej transformacji – opinie europejskich firm
  • Gdzie wytyczyć granice? Regulacje a wolność, prywatność a bezpieczeństwo
  • Unijne prawo i instytucje wobec cyberzagrożeń
 • Centralny Port Komunikacyjny. Stan przygotowań i oczekiwania

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Najnowszy etap przygotowań do budowy lotniska
  • Lotnicza Polska na mapie transportowej Europy. Perspektywy dla CEE
  • Potencjał CPK dla gospodarki. Skala inwestycji i jej oddziaływanie
  • Airport City. Inwestycje komercyjne wokół lotniska
  • Nadzór ruchu lotniczego a CPK. Zmiany i ich koszty
 • Europejska gospodarka wobec spowolnienia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Szczyt koniunktury za nami. Co teraz? Fakty, prognozy, scenariusze
  • Jak stymulować rozwój gospodarczy w dobie spowolnienia?
  • Wyzwania dla europejskiej gospodarki: cyfryzacja i rozwój e-gospodarki, uszczelnianie podatkowe, optymalizacja podatkowa, protekcjonizm i wojny handlowe
  • Rynek lokalny a globalne zjawiska i megatrendy – mechanika wpływów
  • Wspólny rynek UE i gospodarki krajów członkowskich. Wolność, konkurencja, patriotyzm gospodarczy
 • Przyszłość współpracy gospodarczej w ramach Partnerstwa Wschodniego

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wymiana handlowa i inwestycje
  • Problemy z dostępnością rynku usług i towarów UE i państw PW
  • Przyszłość rynków pracy
  • Technologie i innowacje jako perspektywiczny obszar kooperacji
 • Wymiar sprawiedliwości i biznes

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Stabilność prawa, przejrzystość systemu – niespełnione marzenie polskiego biznesu
  • Kierunki zmian w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości i ich potencjalne skutki dla życia gospodarczego
  • Obawy krajowego biznesu i zagranicznych inwestorów. Podstawy, argumenty, emocje
  • Efektywność działania sądownictwa w sprawach gospodarczych. Poziom wiedzy ekonomicznej w sądach i prokuraturze
  • Skutki ekonomiczne błędów prawnych, przewlekłości postępowań, braku profesjonalizmu
 • Forum Afryka-Europa Centralna, ICT/HEALTH

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Regulacje w sektorze ICT
  • Dostęp do informacji i danych
  • Blockchain: sposób na rozwój usług i instytucji bez „twardej” infrastruktury
  • Rola inkubatorów dla start-upów i platform do mikropłatności
 • Zrównoważony transport w miastach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jakość powietrza, taniejące technologie niskoemisyjne w transporcie, inwestycje
  • Transport publiczny: nowy, nisko- lub zeroemisyjny tabor. Kierunki i tempo zmian
  • Strefy czystego transportu w miastach. Doświadczenia europejskie. Ich wpływ na miejską logistykę, biznes i handel
  • Sieci wynajmu pojazdów, carsharing. Rozwiązania smart w sterowaniu ruchem
  • Ograniczenia dla ruchu prywatnych pojazdów w europejskich metropoliach
  • Pożegnanie z dieslem? Przyszłość flot pojazdów dostawczych i usług biznesowych
 • Industry 4.0 – rewolucja trwa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Finalna wersja Industry 4.0: inżynieria, informatyka, marketing, logistyka, zarządzanie
  • Informacje, dane, ich wartość. Technologie, które zmieniają świat
  • Rewolucyjne zmiany w umiejętnościach pracowników, systemie kształcenia i życiu społecznym
  • Potrzeby i realia, czyli 4.0 w różnym rytmie. Liderzy, naśladowcy, kooperanci, sceptycy
 • Drony – obiecująca branża

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rynek dronów – rozwój technologii i spektrum zastosowań
  • Ekonomiczne podstawy wykorzystania bezzałogowców w różnych dziedzinach gospodarki
  • Ramy regulacyjne. Stan na dziś, potrzeby, oczekiwania
  • Metropolia poligonem technik dronowych? Zaangażowanie firm
 • Polski lobbing na forum Unii Europejskiej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Lobbing państw Unii w Brukseli. Obserwacje i doświadczenia
  • Czy rząd jest w stanie skutecznie reprezentować polskie przedsiębiorstwa przed instytucjami Wspólnoty?
  • Dostępność i wykorzystanie środków pomocowych przez nasze firmy – historia i następna perspektywa budżetowa
  • Lobbing polskiego biznesu w organach Unii – sukcesy i błędy
  • Bussines & Science Poland szansą na nowe otwarcie?
 • Długoterminowe finansowanie dla polskiej gospodarki

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Alternatywa dla obligacji korporacyjnych – pozyskanie długoterminowego źródła finansowania
  • Rozwój polskiego rynku obligacji korporacyjnych w ostatnich latach
  • Luka inwestycyjna w Polsce – innowacje z myślą o konkurencyjności?
  • Kredyty podwyższonego ryzyka a obciążenie bilansów
  • Niezabezpieczone kredyty dla przedsiębiorstw jako długoterminowe źródła finansowania
  • Tzw. kapitał „cierpliwy” (długoterminowy) – czy istnieje?
 • Sukcesja i firmy rodzinne

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Co z następcami liderów w firmach o rodzinnym/autorskim rodowodzie? Kłopot z sukcesją problemem polskiej i europejskiej gospodarki – obserwowane skutki, przyszłe zagrożenia i ryzyka. Scenariusze przekazania władzy – w gospodarkach stabilnych i dojrzałych oraz młodych i szybko rozwijających się. W dynamicznym krajobrazie: inwestorzy zewnętrzni, fuzje, restrukturyzacje. Modele biznesowe i style zarządzania: tradycja wobec wyzwań nowoczesności. Strategia zmiany przywódcy – bilans strat i zysków. Zmiana pokoleniowa szansą na skok rozwojowy?

 • Reforma szkolnictwa wyższego

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Założenia reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Punkt wyjścia – potrzeba zmian
  • Spór o Ustawę 2.0. Impuls rozwojowy czy zagrożenie dla polskiej nauki?
  • Centra i peryferia. Dobrzy i kiepscy. Jak kategoryzować, by nie skrzywdzić?
  • Kwestia autonomii uczelni – obawy środowiska, rola polityków. Rektor czy menedżer?
  • Kwestie „wrażliwe”: kadry a poziom naukowy, parametryzacja, koszty

17:00-18:30

 • Infrastrukturalny wymiar Partnerstwa Wschodniego

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Transport i infratsruktura – podstawy i realia współpracy na rubieżach Unii
  • Lotniska, porty i przejścia graniczne
  • Inwestycje i współpraca w transporcie kolejowym
  • Finansowanie infrastruktury na Ukrainie, Mołdawii i Gruzji
 • Cała Polska strefą inwestycji

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rok od zmian przepisów dotyczących ulg i funkcjonowania stref ekonomicznych
  • Strefy ekonomiczne jako narzędzie polityki gospodarczej – wciąż skuteczne? Tylko ulgi podatkowe i niskie koszty pracy?
  • Rola samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu (rynek pracy, infrastruktura, planowanie przestrzenne)
  • Struktura inwestycji w SSE. Czy strefy sprzyjają rozwojowi technologii?
 • Centralny Port Komunikacyjny. Czy ta inwestycja się zwróci?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Czy budowa CPK ma ekonomiczny sens? Czy da się na niej zarobić?
  • Czy Polska może być hubem także dla lotniczego cargo?
  • Wpływ CPK na porty regionalne. Czy można funkcjonować razem z CPK?
  • Program Kolejowy CPK. 10 kolejowych "szprych"
  • Kolejowy wpływ inwestycji CPK na regiony (w tym na Śląsk)
  • Kolejowa obsługa CPK. Tabor i zasilanie
 • Praktyka działalności na rynkach zagranicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pomysł i strategia. O czym trzeba pamiętać, zanim wystartujemy za granicą?
  • Szacuj, przewiduj, inwestuj. Koszty związane są z ekspansją zagraniczną
  • Wiedza o nowym rynku. Na co zwracać uwagę przy korzystaniu z usług doradczych
  • W świecie gustów, zwyczajów i... różnic. Jak dobrać towar/usługę do egzotycznego rynku?
  • Silniejsi razem? Czy warto współpracować na rynkach zagranicznych?
  • Rola PolChambers we wsparciu polskiego eksportu i inwestycji
 • Polska scena start-upowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Młoda, innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce – podstawowe dane i trendy
  • Start-up i sukces. W poszukiwaniu uniwersalnej formuły
  • Wsparcie i akceleracja w oparciu o instytucje. Przegląd możliwości. Szanse i pułapki
  • Innowacje a minimalizacja i akceptacja ryzyka. Skuteczne narzędzia i modele
  • Dylematy niezależności i rozwoju, czyli start-up i inwestor. Partnerstwo mimo dysproporcji?
 • Kobiety w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kobiety na rynku pracy. Kobiety jako przywódczynie
  • Stereotypy, współpraca, operatywność, partnerstwo. Co pomaga, a co przeszkadza na drodze sukcesu?
  • Biznes ma płeć? Zdolności komunikacyjne, kształtowanie relacji, negocjacje
  • Psychologia i strategia. Budowanie pozycji w męskim świecie
 • Rynek kapitałowy w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polski rynek kapitałowy na tle rynku finansowego; możliwości rozwoju i perspektywy finansowania inwestycji
  • Rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego. Warunki skutecznej realizacji
  • Emitenci i inwestorzy: bariery i zachęty. Redukcja kosztów, podatków, obciążeń regulacyjnych – czy to wystarczy?
  • Co po OFE? Wnioski na przyszłość
  • PPK, czyli wielkie nadzieje. Jak przekonać Polaków do długoterminowego oszczędzania i inwestowania na rynku kapitałowym?
  • Prognozy dla GPW. Mnożenie parkietów. Globalizacja obrotu
  • Nowe technologie i ich wykorzystanie na polskim rynku kapitałowym
 • Zrównoważony rozwój miast i regionów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Deglomeracja w regionach. Problemy komunikacyjne, infrastrukturalne, przykłady rozwiązań polskich i europejskich miast
  • Miasto wspiera, inicjuje, zachęca. Zasady i praktyka współpracy z inwestorami
  • Zrównoważony rozwój miast i regionów – najważniejsze rozwiązania z obszaru smart city
  • Promocja współpracy między samorządami. Bariery, narzędzia wsparcia, przykłady
 • Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Zmiany w strukturze zużycia paliw – główne trendy w Europie i w świecie. Przyszłość wspólnej europejskiej polityki energetycznej.

  Wzrost cen energii – skutki dla gospodarki i konkurencyjności firm. Nowe technologie w energetyce – magazynowanie energii, elektromobilność, alternatywne paliwa i techniki pozyskania energii. Cyfryzacja w energetyce – nowe możliwości.

  Znaczenie odnawialnych źródeł energii i nowe możliwości związane z ich wykorzystaniem; generacja rozproszona. Prosumenci na rynku energii. Rynek mocy w Europie i w Polsce. Inwestycje w energetyce. Bezpieczeństwo systemów.

19:30

 • Inwestor bez granic

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Kolejna edycja wyróżnień przyznawanych najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym, odpowiedzialnym zagranicznym inwestorom w Polsce wpływającym na pozytywne zmiany w gospodarce i na rynku pracy.

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.