Rejestracja uczestników prowadzona jest w punktach rejestracyjnych Międzynarodowego Centrum Kongresowego od strony Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (ul. Olimpijska).

09.30-11.00

 • Wyzwania współczesnego menedżera

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Wyzwania współczesnego menedżera

  • Przywódca, lider czy dyktator? Optymalne modele kierowania ludźmi
  • Trzy pokolenia w jednej firmie – wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Różnorodność jako wartość w biznesie i zarządzaniu
  • Motywowanie zespołu – jak podnosić efektywność pracy?
  • Biznes szybko się zmienia. Oceny pracownicze odchodzą do lamusa, potrzebna informacja zwrotna tu i teraz
  • Zarządzanie przyszłości. Turkusowe firmy w praktyce. Szansa czy pułapka?
  • Gadżety czy realne wsparcie procesu decyzyjnego i komunikacji? Technologie w pracy menedżera.
  • Arvind Bali

   Firma: Videocon, Indie

   Stanowisko: CEO

  • Anna Bielau

   Firma: ING Bank Śląski SA

   Stanowisko: dyrektor, Departament Klientów Strategicznych

  • Magdalena Chudzikiewicz

   Firma: Polska Press Grupy

   Stanowisko: członek zarządu

  • Ernest Jelito

   Firma: Górażdże Cement SA

   Stanowisko: dyrektor generalny, prezes zarządu

  • Paweł Kubisiak

   Firma: Harvard Business Review Polska

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

  • Daniel Waschow

   Firma: EWE Polska Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes

  • Igor Wasilewski

   Firma: PERN SA

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Aktywni inwestorzy w polskich miastach

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Aktywni inwestorzy w polskich miastach

  • Jak inwestorzy zmieniają oblicze polskich miast. Zestaw potrzebnych narzędzi: wyobraźnia, odwaga i pieniądze
  • Samorząd i kapitał, czyli skuteczne partnerstwo w praktyce. Modele relacji, transparentność, odpowiedzialność
  • Mądre zarządzanie przestrzenią z myślą o ludziach. Rola kreatywnych architektów i urbanistów
  • Jak na tym zarabia biznes, jak korzysta miasto. Wizerunek jest bezcenny. Dobre praktyki warte upowszechniania
  • Edyta Bobek

   Firma: Griffin Real Estate Sp. z o.o

   Stanowisko: Leasing Director

  • Włodzimierz Kocon

   Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Przemo Łukasik

   Firma: Medusa Group

   Stanowisko: architekt, właściciel

  • Dariusz Musiał

   Firma: Veolia Południe

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Dionizy Smoleń

   Firma: PwC

   Stanowisko: dyrektor, doradztwo biznesowe,

  • Marek Wojtkowski

   Stanowisko: prezydent Włocławka

 • Energetyka oparta na węglu

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Energetyka oparta na węglu

  • Europejska opcja antywęglowa. Racje, liczby a doktryna
  • Krajowy mix energii określa świadomość? Różnice strukturalne systemów energetycznych państw UE
  • Energetyka w nowej odsłonie. Koncerny paliwowo-energetyczne. Związki kapitałowo-handlowe energetyki i górnictwa
  • Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność a polityka środowiskowa – jak pogodzić sprzeczności?
  • Polityka Surowcowa Państwa – aktualny stan prac
  • Michal Heřman

   Firma: PG SILESIA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Tomasz Rogala

   Firma: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Dennis Schwindt

   Firma: Silesian Coal SA

   Stanowisko: członek zarządu

  • Paweł Smoleń

   Firma: ERBUD SA

   Stanowisko: członek zarządu ds. przemysłu i energetyki

  • Janusz Steinhoff

   Firma: PwC

   Stanowisko: wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001, doradca zarządu

  • Krzysztof Szlaga

   Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jan Wojtyła

   Firma: Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy

   Stanowisko: Katedra Prawa i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, kierownik

 • Oblężone hutnictwo?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Oblężone hutnictwo?

  • Sytuacja branży stalowej w Europie. Pod presją: ceny energii, polityka klimatyczna, agresywna konkurencja
  • Hutnictwo i handel stalą na świecie. Globalne porozumienia gospodarcze. Protekcjonizm i dumping
  • Dystrybucja i przetwarzanie stali – sektor w toku zmian i wobec nowych wyzwań
  • Hutnictwo inwestuje. Sektor stali jako nośnik innowacji. Kierunek specjalizacja?
  • Robert Agh

   Firma: Ferona Polska SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jerzy Bernhard

   Firma: Stalprofil SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Grzegorz Czornik

   Firma: Koksownia Częstochowa NOWA Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor zarządzający

  • Stefan Dzienniak

   Firma: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Tomasz Jurkanis

   Firma: McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.

   Stanowisko: partner

  • Jerzy Kozicz

   Firma: CMC Poland Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Tomasz Ślęzak

   Firma: ArcelorMittal Poland

   Stanowisko: Country Manager, dyrektor ds. zarządzania i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska

  • Tadeusz Wenecki

   Firma: Polski Koks SA

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce - ustrój

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce - Ustrój

  • Podział kompetencji między rząd, administrację centralną a samorządy
  • Rola nowych metropolii i samorządu wojewódzkiego po zakończeniu perspektywy unijnej 2014-2020
  • Finansowanie i sposób realizacji usług dla obywateli (w tym szkół i szpitali) oraz zadań zleconych
  • Ramy konsultacji i odpowiedzialnego dialogu między rządem i samorządem
  • Partycypacja społeczna w samorządzie
  • Andrzej Dera

   Firma: Kancelaria Prezydenta RP

   Stanowisko: sekretarz stanu

  • Adam Jarubas

   Stanowisko: marszałek województwa świętokrzyskiego

  • Rafał Kerger

   Firma: PortalSamorzadowy.pl

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Andrzej Maciejewski

   Firma: Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, przewodniczący

  • Wojciech Saługa

   Stanowisko: marszałek województwa śląskiego

 • Odnawialne źródła energii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Odnawialne źródła energii

  • OZE w Europie i w Polsce – stan, rola w systemach energetycznych, uwarunkowania i trendy rozwojowe
  • Nasze preferencje: odwrót od wiatru; stawiamy na biomasę, biogaz, fotowoltaikę? Scenariusze, szanse, zagrożenia. Klastry energii. Szanse powodzenia
  • Aukcje OZE. Ocena mechanizmu
  • Rozwiązania regulacyjne dotyczące wsparcia OZE w Europie – skutki różnorodności rozwiązań. Szanse na standaryzację?
  • Taniej, efektywniej, bez ubocznych skutków dla systemu. W kierunku „lepszych” OZE?
  • Źródła odnawialne w krajowych miksach energii w perspektywie roku 2030
  • Krzysztof Bolesta

   Firma: Polityka Insight

  • Anna Chmielewska

   Firma: European Bank for Reconstruction and Development

   Stanowisko: Associate Director/Senior Banker

  • Włodzimierz Ehrenhalt

   Firma: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Janusz Gajowiecki

   Firma: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Andrzej Kaźmierski

   Firma: Ministerstwo Energii, Polska

   Stanowisko: dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej

  • Artur Michalski

   Firma: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   Stanowisko: zastępca prezesa zarządu

  • Arnold Rabiega

   Firma: Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Grzegorz Wiśniewski

   Firma: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy Centralnej*

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Bezpieczeństwo energetyczne Europy Centralnej*

  • Energetyka jako newralgiczny obszar współpracy regionalnej – wspólne cele
  • Rola Korytarza Północ-Południe
  • Co utrudnia realizację wspólnych projektów energetycznych w regionie?
  • Aleksandra Gawlikowska-Fyk

   Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   Stanowisko: kierownik programu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna

  • Leszek Jesień

   Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

   Stanowisko: dyrektor, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

  • Pál Ságvári

   Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, Węgry

   Stanowisko: dyrektor, szef departamentu ds. nowych wyzwań dla bezpieczeństwa

  • Bartosz Wiśniewski

   Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   Stanowisko: kierownik biura Badań i Analiz

 • Ryzyko w ekspansji zagranicznej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Ryzyko w ekspansji zagranicznej

  • Rodzaje ryzyka w działalności na rynkach odległych – generalia i specyfika kulturowo-geograficzna
  • Ograniczanie i akceptacja. Dostępne narzędzia redukcji ryzyka, sprawdzone metody. Wiedza, współpraca, dywersyfikacja
  • Rola administracji i dyplomacji ekonomicznej w ograniczaniu ryzyka i skutków porażki
  • W samą porę, czyli decyzja o dezinwestycji. Doświadczenie jako cenny kapitał
  • Rezygnacja to nie klęska. Czy próbować jeszcze raz?
  • Weronika Achramowicz

   Firma: Baker McKenzie

   Stanowisko: partner

  • Rafał Bator

   Firma: Enterprise Investors

   Stanowisko: partner

  • Jerzy Buzek

   Firma: EY

   Stanowisko: partner

  • Zbigniew Głuchowski

   Firma: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA

   Stanowisko: zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

  • Wojciech Hann

   Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego

   Stanowisko: członek zarządu

  • Niccolo Polli

   Firma: HSBC Group

   Stanowisko: Deputy CEO and Head of Strategy

  • Janusz Władyczak

   Firma: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

 • E-obywatel w e-urzędzie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  E-obywatel w e-urzędzie

  • Społeczeństwo informacyjne i informatyzacja urzędów
  • Zmiana sposobu pracy urzędników – jak mogą pomóc w tym biznes i technologia
  • Miasta otwierające swoje dane publiczne, jednolity plik kontrolny, mobilne dokumenty
  • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.
  • Marcin Giżycki

   Firma: ING Bank Śląski SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Paweł Hulewicz

   Firma: Deloitte Doradztwo Podatkowe

   Stanowisko: Senior Technology Officer w Zespole Tax Management Consulting

  • Paweł Jakubik

   Firma: Microsoft

   Stanowisko: członek zarządu

  • Dariusz Marcjasz

   Firma: Krajowa Izba Rozliczeniowa

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Katarzyna Śledziewska

   Firma: DELab UW

   Stanowisko: dyrektor zarządzający

 • Prawo sprzyjające biznesowi

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Prawo sprzyjające biznesowi

  • Jakość stanowionego prawa i jego skutki dla działalności gospodarczej
  • Niestabilność przepisów i mnogość interpretacji źródłem kosztów dla firm
  • Efektywny wymiar sprawiedliwości – jakich zmian oczekują przedsiębiorcy?
  • Pakiety ułatwień. Czy biznes zaufa politykom? Rola dialogu z przedstawicielami środowiska
  • Borys Budka

   Stanowisko: były minister sprawiedliwości w roku 2015, Polska

  • Tadeusz Donocik

   Firma: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

   Stanowisko: prezes

  • Grzegorz Dzik

   Firma: Impel SA

   Stanowisko: prezes zarządu, wiceprezydent Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

  • Roman Kusz

   Firma: Naczelna Rada Adwokacka

   Stanowisko: przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej

  • Krzysztof Kwiatkowski

   Firma: Najwyższa Izba Kontroli

   Stanowisko: prezes

  • Piotr Miklis

   Firma: Najwyższa Izba Kontroli

   Stanowisko: dyrektora delegatury w Katowicach

  • Paweł Mucha

   Firma: Kancelaria Prezydenta RP

   Stanowisko: sekretarz stanu

  • Tomasz Nowacki

   Firma: Ministerstwo Rozwoju

   Stanowisko: dyrektor, Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego

  • Michał Wójcik

   Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska

   Stanowisko: sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

  • Andrzej Zwara

   Stanowisko: prezes, Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2010-2016

 • Od lokalnej firmy do globalnego koncernu

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Od lokalnej firmy do globalnego koncernu

  • Duże polskie firmy spożywcze na progu kluczowych decyzji – czy wymuszą je sukcesja i zmiana pokoleniowa?
  • Konsolidacja i skala. Dylematy współpracy
  • Polski przemysł spożywczy – technologicznie nowoczesny i przygotowany do zmian
  • Stymulatory rozwoju polskich firm spożywczych: finansowanie, fundusze promocji
  • Bariery wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw: prawne, ekonomiczne, polityczne
  • Jakub Bierzyński

   Firma: OMD Sp. z o.o.

   Stanowisko: Założyciel, CEO

  • Magdalena Brzózka

   Firma: portalspozywczy.pl

   Stanowisko: dziennikarz

  • Zenon Daniłowski

   Firma: Makarony Polskie SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Marek Jakubiak

   Stanowisko: przedsiębiorca, poseł na Sejm RP

  • Robert Kremser

   Firma: Bisnode Polska

   Stanowisko: dyrektor rozwoju biznesu

  • Paulina Mroziak

   Firma: portalspozywczy.pl

   Stanowisko: redaktor prowadząca

  • Krzysztof Pawiński

   Firma: Grupa Maspex

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Dariusz Prończuk

   Firma: Enterprise Investors

   Stanowisko: partner zarządzający

 • Szkolnictwo wyższe - od ilości do jakości

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości

  • Szkolnictwo w Polsce. Mniej znaczy więcej. Zmiany w szkolnictwie wyższym
  • Reforma szkolnictwa a jakość kształcenia – wyzwania stojące przed kadrą pedagogiczną
  • Rola szkół branżowych dla przyszłości rynku pracy
  • Czy mniejsza liczba studentów poprawi sytuację na rynku pracy? Doświadczenia polskie i europejskie
  • Dualne kształcenie – aktualne trendy, dobre wzorce z Zachodu
  • Teresa Czerwińska

   Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

   Stanowisko: podsekretarz stanu

  • Marek Dietl

   Firma: Instytut Sobieskiego

   Stanowisko: doradca prezydenta RP, członek zarządu, ekspert w obszarze gospodarka

  • Arkadiusz Hołda

   Firma: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

   Stanowisko: założyciel, kanclerz

  • Ryszard Koziołek

   Firma: Uniwersytet Śląski

   Stanowisko: prorektor ds. kształcenia i studentów

  • Andrzej Koźmiński

   Firma: Akademia Leona Koźmińskiego

   Stanowisko: prezydent

  • Arkadiusz Mężyk

   Firma: Politechnika Śląska

   Stanowisko: Rektor

  • Robert Tomanek

   Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

   Stanowisko: rektor

 • Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności

  • Wartość i perspektywy sektora kosmicznego w Europie i w Polsce 
  • Działalność, wymagania i plany Europejskiej Agencji Kosmicznej 
  • Przemysł kosmiczny w Polsce jednym z filarów budowy innowacyjnej gospodarki?
  • „Program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce” – rola administracji i agend rządowych
  • Inkubatory, start-upy i programy akceleracyjne – przemysł kosmiczny a młoda przedsiębiorczość
  • Razem można wykorzystać kosmiczny boom – konsorcja i współpraca 
  • Grzegorz Brona

   Firma: Creotech Instruments SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Zbigniew Burdzy

   Firma: Polska Agencja Kosmiczna

   Stanowisko: główny specjalista, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

  • Adam Piotrowski

   Firma: VIGO System SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Bartłomiej Płonka

   Firma: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Janusz Steć

   Firma: Wydział Polityki Kosmicznej

   Stanowisko: radca ministra

  • Michał Szaniawski

   Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Jacek Ziarno

   Firma: Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

   Stanowisko: I zastępca redaktora naczelnego

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Gospodarka o obiegu zamkniętym

  • Odpady komunalne a gospodarka. Ocena funkcjonującej ustawy śmieciowej
  • Kiedy nie ma odpadów. Idea „zamkniętego obiegu” i związane z nią praktyczne wyzwania
  • Konieczność weryfikacji ilości i rodzajów instalacji przetwarzających odpady. Czy miliardy na spalarnie poszły w błoto?
  • Wykorzystanie odpadów przez energetykę i przemysł cementowy oraz chemię (powtórne wykorzystanie np. plastików)
  • Świadomość i wiedza. Jak wykreować modę na efektywne sortowanie odpadów
  • Nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje: obieg zamknięty w służbie gospodarce
  • Marek Goleń

   Firma: Szkoła Główna Handlowa

  • Marek Jagieła

   Firma: BASF Polska

   Stanowisko: dyrektor

  • Ryszard Langer

   Firma: Krakowski Holding Komunalny SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Sławomir Mazurek

   Firma: Ministerstwo Środowiska, Polska

   Stanowisko: Podsekretarz Stanu

  • Julia Patorska

   Firma: Deloitte

   Stanowisko: starszy menedżer

  • Norbert Skibiński

   Firma: Veolia Energia Polska

   Stanowisko: dyrektor ds. projektów przemysłowych

  • Tomasz Styś

   Firma: Instytut Sobieskiego

   Stanowisko: Ekspert w Dziedzinie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

 • Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

  • Główne trendy w europejskiej motoryzacji. Produkujemy auto przyszłości?
  • Kooperacja czy konkurencja? Standaryzacja czy auto na zamówienie? 
  • Branża motoryzacyjna a transfer technologii 
  • Automotive – polska specjalność? Rola branży w gospodarce
  • Elektromobilność – trend znaczący dla sektora automotive
  • Jakub Faryś

   Firma: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Alfred Franke

   Firma: Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

   Stanowisko: prezes

  • Janusz Kobus

   Firma: Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Agnieszka Kucharska

   Firma: Volvo Auto-Boss

   Stanowisko: dyrektor zarządzający

  • Mirosław Michna

   Firma: KPMG

   Stanowisko: partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej

  • Adam Sikorski

   Firma: Polska Grupa Motoryzacyjna

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Przemysław Skrzydlak

   Firma: IZOBLOK SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Leszek Waliszewski

   Firma: FA Krosno SA

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Polskie porty - na globalnym rynku i w systemie europejskich korytarzy transportowych

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polskie porty na ścieżce wzrostu

  • Koniunktura w transporcie morskim i jej wpływ na działalność polskich portów. Alianse armatorów kontenerowych
  • Rok 2016 – kolejne rekordy przeładunków w polskich portach morskich. Źródła sukcesu
  • Zrealizowane i planowane inwestycje w portach (wyroby agro, gaz i paliwa płynne). Drobnica w kontenerach. Oferta usług przeładunkowych
  • Porty morskie jako element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Powiązania infrastruktury drogowej i kolejowej z portową
  • Konkurencja o towary tranzytowe. Atuty polskich portów i operatorów
  • Rola portów morskich w obsłudze handlu zagranicznego i w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego
  • Program „Porty 24”. Standardy zachodnie w zasięgu. Czego jeszcze brakuje?
  • Karol Bowżyk

   Firma: OT Logistics SA

   Stanowisko: dyrektor Dywizji Portowej

  • Łukasz Greinke

   Firma: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Dariusz Słaboszewski

   Firma: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Maria Szurowska

   Stanowisko: dziennikarz ekonomiczny

  • Krzysztof Szymborski

   Firma: BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Ryszard Świlski

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

   Stanowisko: prezes zarządu, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, członek zarządu

  • Cameron Thorpe

   Firma: DCT Gdańsk SA

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Kultura i rozwój miast

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Kultura i rozwój miast

  • Jakość życia jako kategoria opisu przeobrażeń organizmów miejskich
  • Prorozwojowe elementy „miękkie” (oferta kulturalna, czas wolny i rozrywka, edukacja, mobilność, dostępność, atrakcyjna przestrzeń publiczna). Ich wpływ na rozwój regionów, miast i gospodarki
  • Atrakcyjność miejsca jako składowa oferty biznesowej i inwestycyjnej. Wizerunek i „moda na miasto”
  • Otoczenie przyjazne dla branż kreatywnych. Tradycyjne i nowoczesne, czyli inspirujące konfrontacje. Swoboda, różnorodność i tolerancja
  • Preferencje młodszych pracowników ceniących balans między pracą i życiem prywatnym
  • Artur Celiński

   Stanowisko: szef zespołu DNA Miasta, autor raportu Miejskie Polityki Kulturalne 2016

  • Pete Kercher

   Firma: Design for All Europe

   Stanowisko: założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, Ambasador

  • Stanisław Kluza

   Firma: Bank Ochrony Środowiska SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Alicja Knast

   Firma: Muzeum Śląskie

   Stanowisko: dyrektor

  • Tomasz Konior

   Firma: Konior Studio

   Stanowisko: Architekt, Założyciel

  • Krzysztof Materna

   Firma: MM Communications

   Stanowisko: współwłaściciel

  • Dorota Niećko

   Firma: Dziennik Zachodni

   Stanowisko: dziennikarz

  • Marzena Szuba

   Stanowisko: Wiceprezydent Katowic

11.30-13.00

 • Przemysł 4.0 - oblicza rewolucji przemysłowej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł 4.0 – oblicza rewolucji przemysłowej

  • Technologie, cyfryzacja, informacja w produkcji. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?
  • Narzędzia zmiany: dialog maszyn, Big Data, roboty i automaty, sztuczna inteligencja
  • Przykłady projektów i wdrożeń w ramach Przemysłu 4.0 – przegląd najlepszych praktyk
  • Człowiek w fabryce przyszłości – wizja bliska spełnienia?
  • Specjalizacja i współpraca, czyli zarządzanie i kształcenie w dobie rewolucji
  • Maciej Balsewicz

   Firma: bvalue

   Stanowisko: CEO

  • Tomasz Haiduk

   Firma: Siemens Sp. z o.o.

   Stanowisko: członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych

  • Jacek Łukaszewski

   Firma: Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes arządu

  • Andrzej Soldaty

   Stanowisko: twórca Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0

  • Jan Staniłko

   Firma: Ministerstwo Rozwoju, Polska

   Stanowisko: zastępca dyrektora, Departament Innowacji

  • Jacek Ziarno

   Firma: Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

   Stanowisko: I zastępca redaktora naczelnego

 • Inwestycje samorządów - nowa perspektywa

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inwestycje samorządów – nowa perspektywa

  • W co i w jaki sposób inwestują samorządy? Doświadczenia i ograniczenia
  • Czy polskie samorządy wracają do gry? Nadzieje na ożywienie po okresie przyhamowania
  • Inwestycje w przyszłość – efektywne, prorozwojowe, perspektywiczne
  • Śmiałe plany i ich konsekwencje – koszty utrzymania obiektów
  • Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych. Co po roku 2020? 
  • Olgierd Dziekoński

   Stanowisko: sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP w latach 2010-2015, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2010

  • Marek Foryński

   Firma: Panattoni Europe

   Stanowisko: Dyrektor, Grupa BTS

  • Janusz Kubicki

   Stanowisko: prezydent Zielonej Góry

  • Andrzej Maciejewski

   Firma: Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, przewodniczący

  • Krzysztof Mamiński

   Firma: PKP SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Grzegorz Sadowski

   Firma: Wprost

   Stanowisko: szef działu biznes

  • Jacek Terebus

   Firma: CIFAL Płock

   Stanowisko: Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

 • Węgiel w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Węgiel w Europie i w Polsce

  • W kręgu zobowiązań i regulacji. Dylematy polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
  • Węglowy skansen? Węglowa suwerenność? Miks energii jako przedmiot europejskiego sporu. Obszary i metodologia kompromisu
  • Czas wygaszania? Perspektywy górnictwa węgla kamiennego wobec kierunków rozwoju europejskiej energetyki
  • Wielki program restrukturyzacji górnictwa w Polsce: cele, efekty, przyszłość
  • Technologie czystego spalania. Ambicje, szanse, realia
  • Adam Gawęda

   Stanowisko: senator RP

  • Jerzy Markowski

   Stanowisko: wiceminister gospodarki w latach 1995-1996

  • Sławomir Obidziński

   Firma: Węglokoks SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Janusz Olszowski

   Firma: Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa

   Stanowisko: prezes

  • Robert Ostrowski

   Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa SA

   Stanowisko: zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznych

  • Krystian Probierz

   Stanowisko: senator RP

  • Tomasz Rogala

   Firma: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Krzysztof Szlaga

   Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Tomasz Ślęzak

   Firma: ArcelorMittal Poland

   Stanowisko: Country Manager, dyrektor ds. zarządzania i restrukturyzacji majątku, energetyki i ochrony środowiska

  • Grzegorz Tobiszowski

   Firma: Ministerstwo Energii

   Stanowisko: sekretarz stanu

 • Wyzwania demograficzne

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Wyzwania demograficzne

  • Trendy demograficzne i ich potencjalne skutki społeczne i gospodarcze
  • Przyszła struktura społeczeństwa jako wyzwanie cywilizacyjne. Jak przygotować się na to, co nieuchronne?
  • Prognozy gospodarcze w kontekście demografii. Produktywność, praca, finanse publiczne
  • Rola samorządów i rządu w stymulowaniu dzietności
  • Imigranci ze Wschodu (Ukraina, Białoruś) na polskim rynku pracy. Warunki, obawy, korzyści
  • Stanisław Kluza

   Firma: Bank Ochrony Środowiska SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Kordian Kolbiarz

   Stanowisko: burmistrz Nysy

  • Tomasz Latocha

   Firma: MARR SA

   Stanowisko: wiceprezes

  • Alina Potrykowska

   Firma: Rządowa Rada Ludnościowa

   Stanowisko: sekretarz generalny

  • Tomasz Prusek

   Firma: Fundacja Przyjazny Kraj

   Stanowisko: publicysta, prezes

  • Elżbieta Radwan

   Stanowisko: burmistrz Wołomina

  • Paweł Wojciechowski

   Firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

   Stanowisko: minister finansów w 2006 roku, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych w latach 2009-2010, główny ekonomista

 • Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości

  • Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie
  • Nowe technologie, nowe możliwości – biznesowy potencjał
  • Pokolenie „igreków” w firmie. Jak wykorzystać umiejętności najmłodszych pracowników?
  • Wiedza jako inwestycja. Szersze kompetencje i ich znaczenie
  • Zarządzanie a technologie. Modele relacji i sztuka współpracy
  • Grzegorz Bohosiewicz

   Firma: EUVIC Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor ds. rekrutacji

  • Marcin Fiedziukiewicz

   Firma: Job Square

   Stanowisko: CEO

  • Przemysław Jabłoński

   Firma: Canon Polska

   Stanowisko: B2B Marketing and Sales Excellence Director

  • Agnieszka Lechman-Filipiak

   Firma: DLA Piper

   Stanowisko: partner

  • Karol Leszczyński

   Firma: Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

   Stanowisko: dyrektor, Program Start na Rynku Pracy

  • Maciej Maciejowski

   Firma: Polska Press Grupy

   Stanowisko: dyrektor technologii i rozwoju serwisów

  • Konrad Pawlus

   Firma: SALESmanago Marketing Automation

   Stanowisko: współzałożyciel

  • Katarzyna Walterska

   Firma: Magazyn Nowy Przemysł, portal wnp.pl

   Stanowisko: Publicysta

 • Efektywne gospodarowanie energią

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Efektywne gospodarowanie energią

  • Efektywność energetyczna w praktyce – co osiągnęliśmy, gdzie jesteśmy?
  • Potencjał efektywności w gospodarkach krajów europejskich
  • Technologie energooszczędne i wspomagające racjonalne zarządzanie zużyciem energii
  • Jak być efektywnym – rynek usług i doradztwa. Kompleksowe rozwiązania na zamówienie
  • Ireneusz Chojnacki

   Firma: Magazyn Nowy Przemysł, portal wnp.pl

   Stanowisko: dziennikarz

  • Beata Kurdelska

   Firma: Veolia Energia Warszawa

   Stanowisko: członek zarządu

  • Jaromír Pečonka

   Firma: CEZ ESCO Polska

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Tadeusz Skoczkowski

   Firma: Politechnika Warszawska

   Stanowisko: kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  • Marek Szałas

   Firma: Towarowa Giełda Energii SA

   Stanowisko: dyrektor rejestru świadectw pochodzenia

  • Dariusz Szwed

   Firma: Urząd Miasta Słupsk

   Stanowisko: doradca prezydenta ds. zagranicznych

 • Inicjatywa Trójmorza - perspektywy współpracy*

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inicjatywa Trójmorza – perspektywy współpracy*

  • Zmieniające się otoczenie polityczne w Europie i na świecie jako kontekst dla Inicjatywy Trójmorza
  • Nadrzędne cele, wspólne aspiracje, akceptowalny format współpracy
  • Od idei do praktycznych działań – najkrótsza droga, efektywne scenariusze
  • Andrea Bekić

   Stanowisko: ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

  • Sławomir Dębski

   Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   Stanowisko: dyrektor

  • Krzysztof Szczerski

   Firma: Kancelaria Prezydenta RP

   Stanowisko: sekretarz stanu

  • Bartosz Wiśniewski

   Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   Stanowisko: kierownik biura Badań i Analiz

 • Nauka dla przemysłu - nadchodzą zmiany

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nauka dla przemysłu – nadchodzą zmiany

  • Założenia reformy systemu nauki przemysłowej (tj. sieci państwowych jednostek badawczo-rozwojowyc na rzecz przemysłu)
  • Czas na integrację. Korzyści z utworzenia interdyscyplinarnego Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT)
  • W ramach NIT czy komercyjnie? Dalszy los ponad stu państwowych instytutów badawczych
  • Pytania i kontrowersje. Opinie środowisk naukowych i przemysłowych 
  • Znaczenie zmian dla dalszego funkcjonowania polskiej nauki i przemysłu – szczególnie w obszarze zaawansowanych technologii
  • Tomasz Babul

   Firma: Instytut Mechaniki Precyzyjnej

   Stanowisko: dyrektor

  • Adam Czyżewski

   Firma: PKN ORLEN SA

   Stanowisko: Główny Ekonomista

  • Piotr Dardziński

   Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

   Stanowisko: podsekretarz stanu

  • Ewa Mańkiewicz-Cudny

   Firma: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Arkadiusz Mężyk

   Firma: Politechnika Śląska

   Stanowisko: Rektor

  • Ryszard Pregiel

   Firma: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

   Stanowisko: Prezes

  • Leszek Rafalski

   Firma: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

   Stanowisko: przewodniczący

  • Zbigniew Śmieszek

   Firma: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

   Stanowisko: dyrektor

  • Juliusz Żach

   Firma: Mostostal Warszawa SA

   Stanowisko: kierownik działu badań i rozwoju

 • Product Concept, czyli produkt od zera

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Product Concept, czyli produkt od zera

  • Więcej niż marketing – jak kompleksowo podejść do nowego produktu
  • Rola analiz ekonomicznych i modeli biznesowych w strategii rynkowej produktu
  • Strategia marki a kreatywność
  • Najważniejsze pytania: szanse produktu na konkurencyjność
  • Ewa Dudzic

   Firma: Phenicoptere

   Stanowisko: współzałożyciel

  • Hubert Laszczyk

   Firma: Express Sp. z o.o. sp.k.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Łukasz Majer

   Firma: Nova Praxis Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Andrzej Olszewski

   Stanowisko: konsultant, badacz rynku, przedsiębiorca, prezes TNS OBOP w latach 2000-2013

  • Jacek Sadowski

   Firma: DEMO Effective Launching

   Stanowisko: właściciel, prezes

 • Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki

  • Gospodarcze perspektywy w niekorzystnym otoczeniu politycznym. Prognozy, scenariusze, zagadki
  • Embarga i zakazy – katalog ograniczeń. W poszukiwaniu alternatywy: lista realnych możliwości, korekty biznesowych strategii
  • Przykłady aktywności gospodarczych i strategii odpornych na zawirowania polityki
  • Faktyczny poziom ryzyka a stereotypy i irracjonalne lęki
  • Białoruś – obiecujący kierunek eksportowy. Gospodarczy pragmatyzm zwycięża?
  • Najpierw biznes, potem politycy. Gospodarka jako forpoczta normalizacji
  • Akaki Gvimradze

   Firma: Rezonansi

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Murman Margvelashvili

   Firma: World Experience for Georgia

   Stanowisko: ekspert

  • Jacek Piechota

   Firma: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

   Stanowisko: prezes

  • Damian Wnukowski

   Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   Stanowisko: analityk programu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetycznej

  • Kazimierz Zdunowski

   Firma: Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP)

   Stanowisko: prezes

 • Drony - technologia dla ludzi i gospodarki

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Drony – technologia dla ludzi i gospodarki

  • Uregulować i udostępnić. Prace Komisji Europejskiej nad określeniem warunków wykorzystywania przestrzeni powietrznej do komercyjnego (także prywatnego) użytkowania dronów
  • Drony częścią codziennego życia obywateli? Wizja jutra, realizacja... dziś
  • Potencjał gospodarczy „bezzałogowych statków powietrznych”
  • Latająca specjalizacja? Europejskie ambicje a rozwój technologii i zastosowań dronów
  • Polski rynek dronów. Prognozy, potencjał, plany
  • Tomasz Balcerzak

   Firma: Polski Klub Lotniczy

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Sebastian Banaszek

   Firma: Dron House SA

   Stanowisko: dyrektor operacyjny

  • Olga Borowska

   Firma: Inspectios

   Stanowisko: dyrektor generalny

  • Sławomir Huczała

   Firma: Spartaqs Sp. z o.o.

   Stanowisko: współwłaściciel, główny konstruktor, pełnomocnik zarządu

  • Sławomir Kosieliński

   Firma: Fundacja Instytut Mikromakro

   Stanowisko: prezes

  • Grzegorz Łobodziński

   Firma: Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes

  • Paweł Łuków vel Broniszewski

   Firma: Drony Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor zarządzający

 • Branża gamingowa i e-sport w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Branża gamingowa i e-sport w Polsce

  • Potencjał światowego i polskiego rynku gier. Układ sił, profil klienta, wartość 
  • Kreatywne firmy i ich spektakularne sukcesy na światowym rynku
  • Innowacje o wysokim potencjale komercjalizacji. Instytucjonalne wsparcie dla branży gamingowej
  • E-sport i jego znaczenie dla rozwoju branży
  • Dalszy rozwój branży? Produkt i ludzie. Dystrybucja i współpraca
  • Kamil Bilczyński

   Firma: The Farm 51

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, dyrektor kreatywny, współzałożyciel

  • Remigiusz Kopoczek

   Firma: ARP Games Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Kamil Mizera

   Firma: next.gazeta.pl

   Stanowisko: szef działu "Technologie"

  • Aleksander Szlachetko

   Firma: ESL

   Stanowisko: dyrektor ds. rozwoju

  • Viktor Wanli

   Firma: Team Kinguin SA

   Stanowisko: prezes, twórca, CEO

 • Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

  • CETA, TTIP, TTP – co dalej ze światowymi umowami o wolnym handlu?
  • Azja, Afryka, Ameryka Południowa: szanse dla polskich producentów
  • Ekspansja zagraniczna polskich eksporterów – uwarunkowania globalnej polityki i gospodarki
  • „Nacjonalizm konsumencki” w krajach UE a dynamika eksportu
  • Razem po więcej. Konsolidacja i tworzenie konsorcjów eksportowych
  • Andrzej Gantner

   Firma: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

   Stanowisko: Dyrektor Generalny

  • Elżbieta Kopytko-Wojciechowska

   Firma: ING Bank Śląski SA

   Stanowisko: dyrektor zarządzający sektorem spożywczym

  • Marek Moczulski

   Firma: Bakalland SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Adam Mokrysz

   Firma: Mokate SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Paulina Mroziak

   Firma: portalspozywczy.pl

   Stanowisko: redaktor prowadząca

  • Krzysztof Pawiński

   Firma: Grupa Maspex

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Adam Tubilewicz

   Firma: portalspożywczy.pl

   Stanowisko: dziennikarz

  • Leszek Wiwała

   Firma: Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

   Stanowisko: Prezes

 • Kobiety w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Kobiety w biznesie

  • Udział kobiet wśród liderów firm w sferze technologii i w mediach. Znaczenie dla efektywności organizacji
  • Przyczyny nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na drodze awansu
  • Szklany sufit, uprzedzenia, stereotypy. Mapa barier i zewnętrznych ograniczeń
  • W kierunku struktury neutralnej wobec płci. Budowanie sojuszy
  • Osobowości, wzorce, wsparcie – to one przecierają szlaki
  • Taktyka, praktyka, przykłady. Jak awansować w środowiskach niesprzyjających kobietom?
  • Niezłomność a sztuka kompromisu. Gdzie stawiać granice? Jak przetrwać na szczycie?
  • Aleksandra Klich

   Firma: Gazeta Wyborcza

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

  • Kinga Nowakowska

   Firma: Grupa Capital Park

   Stanowisko: CEO, Black Swan Fund, członek zarządu

  • Joanna Pruszyńska-Witkowska

   Firma: Headlines Porter Novelli

   Stanowisko: prezes

  • Dorota Strosznajder

   Firma: Henkel Polska

   Stanowisko: dyrektor, dział komunikacji korporacyjnej, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej

  • Elżbieta Wojtczak

   Firma: Communication Unlimited

   Stanowisko: CEO, współzałożyciel

  • Zuzanna Ziomecka

   Firma: Wysokie Obcasy

   Stanowisko: redaktor

 • Transport publiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Transport publiczny

  • Wydolny, wygodny, czysty i tani? Idealny system transportu publicznego i jego uniwersalne cechy
  • Transport publiczny jako element budowania jakości życia w polskich miastach, kreujący konkurencyjność miast i regionów
  • Automatyzacja środków transportu publicznego, elektromobilność
  • Prosument w transporcie, sharing economy – recepta na problemy transportowe współczesnych miast
  • Stanisław Dąbrowa

   Stanowisko: wicemarszałek województwa śląskiego

  • Wojciech Dinges

   Firma: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Piotr Rachwalski

   Firma: Koleje Dolnośląskie SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Dariusz Szymczak

   Stanowisko: wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego

  • Roman Urbańczyk

   Firma: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

   Stanowisko: przewodniczący zarządu

  • Michał Wroński

   Firma: PortalSamorzadowy.pl

   Stanowisko: dziennikarz

 • Krajowy rynek przewozów cargo

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Krajowy rynek przewozów cargo 

  • Towarowe przewozy kolejowe w Polsce. Ewolucja rynku
  • Wyzwania stojące przed polską koleją. Europejskie ambicje polskich przewoźników
  • Konkurencja a model działania. Zalety struktury holdingowej na podstawie porównania kolei w Polsce i w Niemczech
  • Rozwój bazy logistycznej i infrastruktury przewozów cargo
  • Cargo lotnicze – niewykorzystany potencjał
  • Łukasz Greinke

   Firma: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Maciej Andrzej Libiszewski

   Firma: PKP Cargo SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Konrad Majszyk

   Firma: Dziennik Gazeta Prawna

   Stanowisko: dziennikarz

  • Adam Rams

   Firma: Delta Trans Logistik Sp. z o.o.

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Zygmunt Siarkiewicz

   Firma: Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

   Stanowisko: członek zarządu

  • Artur Tomasik

   Firma: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jarosław Żak

   Firma: Hatrans Sp. z o.o.

   Stanowisko: członek zarządu

 • Sport, biznes, infrastruktura

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Sport, biznes, infrastruktura

  • Jak wykorzystać infrastrukturę sportową. Stadiony po Euro – wciąż problem i ciężar? 
  • Wielkie hale i stadiony – sztuka zarządzania infrastrukturą sportową. Doświadczenia zagraniczne i krajowe
  • Kto ma pomysł, kto ma pieniądze? W poszukiwaniu mecenasa. Państwo? Gmina? Biznes?
  • Sport jako wspólny interes i narzędzie promocji regionów i miast. Przemysł czasu wolnego – motor rozwoju
  • Zdrowie i styl życia. Biznes i reklama. Perspektywiczne miejsce sportu i kultury fizycznej w społeczeństwie
  • Witold Bańka

   Stanowisko: minister sportu i turystyki, Polska

  • Jacek Bednorz

   Firma: Ekstraklasa SA

   Stanowisko: członek zarządu

  • Waldemar Bojarun

   Stanowisko: Wiceprezydent Katowic

  • Krzysztof Cieślikowski

   Firma: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

   Stanowisko: Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

  • Bohuš Hlavatý

   Firma: Tatry Mountain Resorts

   Stanowisko: CEO

  • Krzysztof Lewandowski

   Stanowisko: wiceprezydent Zabrza

  • Marcin Stolarz

   Firma: PTWP Event Center

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Tomasz Zahorski

   Firma: Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.

   Stanowisko: pełnomocnik zarządu Legia Warszawa, prezes zarządu

13.30-15.00

 • Zagadki kryzysów bankowych - kto winny: wolny rynek czy państwo?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Zagadki kryzysów bankowych - kto winny: wolny rynek czy państwo?

  • Kryzysy finansowe, kryzysy bankowe, ekonomia, kryzysy gospodarcze, polityka gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, interwencje państwa a wolny rynek.
  • Jarosław Bełdowski

   Firma: Dentons-Warszawa

   Stanowisko: ekspert ds. bankowości i finansów

  • Krzysztof Pietraszkiewicz

   Firma: Związek Banków Polskich

   Stanowisko: Prezes

  • Kamil Pruchnik

   Firma: Młodzi Reformują Polskę

   Stanowisko: prezes zarządu, współzałożyciel

  • Marek Radzikowski

   Firma: Szkoła Główna Handlowa

   Stanowisko: Adiunkt, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

  • Andrzej Rzońca

   Firma: Towarzystwo Ekonomistów Polskich

   Stanowisko: przewodniczący rady

  • Paweł Wojciechowski

   Firma: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

   Stanowisko: minister finansów w 2006 roku, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych w latach 2009-2010, główny ekonomista

 • Hutnictwo stali: przetwórstwo, rynek, dystrybucja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Hutnictwo stali: przetwórstwo, rynek, dystrybucja

  • Rynek stali w Europie. W poszukiwaniu równowagi między ochroną i konkurencją
  • Przetwórstwo stali. Strategie budowania wartości dodanej
  • Inwestycje w sektorze dystrybucji – technologie, innowacje, specjalistyczne usługi
  • Ceny, konkurencja i odbiorca. Jak utrzymać balans wolnorynkowych wartości?
  • Rola regulacji: stymulowanie rozwoju i ograniczanie patologii
  • Robert Agh

   Firma: Ferona Polska SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jerzy Bernhard

   Firma: Stalprofil SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Iwona Dybał

   Firma: Polska Unia Dystrybutorów Stali

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Andrzej Michalski-Stępkowski

   Firma: Stowarzyszenie Stal Nierdzewna

   Stanowisko: prezes

  • Krzysztof Mikuła

   Firma: Węglokoks SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. grupy kapitałowej

  • Tomasz Plaskura

   Firma: ArcelorMittal FCE Poland Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor sprzedaży i marketingu Regionu Wschód ArcelorMittal Europe Flat Products, prezes zarządu

 • Partycypacja i konsultacje społeczne w praktyce

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Partycypacja i konsultacje społeczne w praktyce

  • Demokracja na twojej ulicy. Budżety partycypacyjne w polskich gminach – praktyka i doświadczenia
  • Mechanizmy współpracy instytucji publicznych i samorządów z obywatelami: wysłuchania publiczne, konsultacje społeczne, panele obywatelskie
  • Zarządzanie miastem, instytucją, firmą z wykorzystaniem metod partycypacyjnych – jak to robić skutecznie?
  • Bartosz Dyląg

   Firma: PortalSamorzadowy.pl

   Stanowisko: redaktor prowadzący

  • Zbigniew Jurkowski

   Stanowisko: radny Lublina

  • Wojciech Kaczmarczyk

   Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

   Stanowisko: dyrektor, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

  • Anna Karłowska

   Firma: Fundacja Napraw Sobie Miasto

   Stanowisko: członek zarządu

  • Petra Krylova

   Firma: Social Progress Imperative

   Stanowisko: starszy analityk

  • Maciej Stachura

   Firma: Urząd Miasta Katowice

   Stanowisko: naczelnik, Wydział Komunikacji Społecznej

  • Agnieszka Ścigaj

   Stanowisko: poseł na Sejm RP

 • Via Carpatia - projekt ponad granicami*

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Via Carpatia – projekt ponad granicami*

  • Nowy europejski szlak i jego znaczenie – gospodarcze, cywilizacyjne, kulturowe
  • Czy możliwe jest przyspieszenie realizacji? Impulsy i deklaracje krajów zaangażowanych w projekt
  • Priorytety inwestycyjne państw na szlaku
  • Miejsce Via Carpatii w transeuropejskiej sieci transportowej
  • Aktualne i przyszłe możliwości finansowania projektu
  • Gyula Ocskay

   Firma: Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)

   Stanowisko: Sekretarz Generalny

  • Petrisor Gabriel Peiu

   Firma: The Black Sea University Foundation

   Stanowisko: koordynator Departamentu Analiz Gospodarczych

  • Jerzy Polaczek

   Stanowisko: poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005-2006, minister transportu w latach 2006-2007

  • Tomasz Żornaczuk

   Firma: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

   Stanowisko: kierownik programu Europa Środkowa

 • Nowoczesna oświata - zatrudnienie i innowacyjność

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nowoczesna oświata – zatrudnienie i innowacyjność

  • Wąska specjalizacja czy uniwersalny, kreatywny fachowiec? Meandry szkolnictwa zawodowego
  • Skuteczne metody szkolenia w szkołach branżowych
  • Zawody deficytowe dziś i jutro. Zapełnianie luk i przewidywanie potrzeb
  • Współpraca szkół i uczelni z pracodawcami – jak kształcić dla innowacyjności?
  • Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie przedsiębiorców i szkół
  • Zdzisława Dacko-Pikiewicz

   Firma: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

   Stanowisko: rektor

  • Michał Nowak

   Firma: PortalSamorzadowy.pl

   Stanowisko: redaktor

  • Grzegorz Sikorski

   Firma: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

   Stanowisko: Dyrektor

  • Robert Tomanek

   Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

   Stanowisko: rektor

  • Paweł Vogtt

   Firma: PKN ORLEN SA

   Stanowisko: dyrektor, Wydział Bilansowania i Zarządzania Efektywnością Energetyki

  • Piotr Wojaczek

   Firma: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Rynek produkcji taboru

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Rynek produkcji taboru 

  • Producenci taboru dla komunikacji publicznej w Polsce
  • Potencjał eksportowy i pozycja branży na rynku europejskim
  • Innowacyjne rozwiązania, technologie i ich transfer, know-how
  • Strategiczne plany firm. Konsorcja, współpraca, konkurencja
  • Miejsce branży w planach rządu
  • Krzysztof Celiński

   Firma: Siemens Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor branży Mobility

  • Zbigniew Konieczek

   Firma: Newag SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jakub Majewski

   Firma: Fundacja ProKolej

   Stanowisko: Prezes Zarządu

  • Piotr Rachwalski

   Firma: Koleje Dolnośląskie SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Piotr Stefaniak

   Firma: Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

   Stanowisko: dziennikarz

  • Andrzej Żurkowski

   Firma: Instytut Kolejnictwa

   Stanowisko: dyrektor

 • Przetargi międzynarodowe - dlaczego nie?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przetargi międzynarodowe – dlaczego nie?

  • Międzynarodowe projekty i przetargi – duży, atrakcyjny rynek. Kto wygrywa?
  • Nieobecność polskich firm. Brak potencjału czy kompetencji?
  • Dostęp do zamówień publicznych na rynkach zagranicznych
  • Jak skutecznie rywalizować o zamówienia na globalnym rynku?
  • Beata Pich

   Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   Stanowisko: kierownik referatu

  • Piotr Sochoń

   Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

   Stanowisko: ekspert

  • Arkadiusz Tarnowski

   Firma: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

   Stanowisko: oficer łącznikowy sektora prywatnego dla Grupy Banku Światowego (PSLO)

 • Korytarz transportowy TMTM i rozwój kontaktów gospodarczych Europa-Azja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Korytarz transportowy TMTM i rozwój kontaktów gospodarczych Europa-Azja

  • Multimodalny korytarz transkaspijski jako odpowiedź na potrzeby transportowe regionu Azji-Pacyfiku oraz Azji Środkowej, Kaukazu i Europy
  • Konkurencyjność nowego projektu. Uczestnicy i zaawansowanie jego realizacji
  • Potencjalne korzyści dla azjatycko-europejskiej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej
  • Korytarz TMTM w architekturze Nowego Jedwabnego Szlaku. Przykład współpracy Chin i Azerbejdżanu dla rozwoju możliwości transportowych
  • Inwestycje w infrastrukturę logistyczną zwiększające przepustowość i podnoszące walory Korytarza
  • Nowi uczestnicy Korytarza TMTM. Projekt „Polska-Ukraina-Gruzja-Azerbejdżan”
  • Gaidar Abdikerimov

   Firma: Koleje Kazachstańskie (KTŻ) w Europie

   Stanowisko: przedstawiciel

  • Natig Jafarov

   Firma: AdyExpress, Azerbejdżan

   Stanowisko: dyrektor ds. marketingu

  • Baurzhan Kulushev

   Stanowisko: zastępca sekretarza generalnego międzynarodowego stowarzyszenia TMTM

  • Yuri Merkulov

   Firma: PAO „Kolej Ukraińska”

   Stanowisko: dyrektor Departamentu Handlu

  • Grzegorz Sadowski

   Firma: Wprost

   Stanowisko: szef działu biznes

  • Dariusz Sikora

   Firma: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

   Stanowisko: członek zarządu ds. handlu i eksploatacji

  • Jakub Styczeń

   Firma: Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Levan Sulaberidze

   Firma: Trans Caucasus Terminals LLC (TCT)

   Stanowisko: CEO

 • Wolne tereny. Pomysł i współpraca

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Wolne tereny. Pomysł i współpraca

  • Tereny „zbędne” i trudne do zagospodarowania. Skala zjawiska
  • Obszary poprzemysłowe w toku restrukturyzacji i przekształceń własnościowych
  • Polityka władz samorządowych wobec niechcianych terenów
  • Jak podnieść wartość parceli: podział, poprawa dostępności, rekultywacja, promocja
  • Sprzedaż czy partnerstwo? Współpraca inwestora z właścicielem 
  • Najważniejszy jest pomysł – przykłady zagospodarowania działek z trudną historią
  • A może magazyny? Tereny pod działalność logistyczną. Czego potrzebuje inwestor
  • Jak realizować nietypowe projekty? Kreatywność, komunikacja, odpowiedzialność
  • Piotr Bojar

   Firma: CBRE Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor, Dział Doradztwa Deweloperskiego

  • Jan Bondaruk

   Firma: Główny Instytut Górnictwa

   Stanowisko: zastępca naczelnego dyrektora ds. inżynierii środowiska

  • Jakub Chełstowski

   Firma: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor nadzoru właścicielskiego

  • Jacek Guzy

   Firma: Walcownia Rur Silesia SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Adam Kłos

   Firma: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

   Stanowisko: Kierownik Działu Współpracy z Kontrahentami

  • Tadeusz Koperski

   Firma: Haldex SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Artur Paszko

   Firma: Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Marek Tokarz

   Firma: Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

   Stanowisko: prezes zarządu, dyrektor naczelny

  • Piotr Uszok

   Stanowisko: Prezydent Katowic w latach 1998-2014

 • Szlaki wodne w Polsce i w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Szlaki wodne w Polsce i w Europie

  • Stan i harmonogram realizacji rządowych planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-20, z perspektywą do roku 2030. Polskie ambicje na tle Europy
  • Kluczowe inwestycje: modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej i drogi wodnej Wisły, budowa Kanału Śląskiego i połączenia Koźle-Ostrawa
  • Szanse na umiędzynarodowienie polskich szlaków śródlądowych – zainteresowanie sąsiadów współpracą i koordynacją planów inwestycyjnych
  • Biznes wobec inwestycji śródlądowych (partycypacja, elektrownie wodne na kaskadach, ochrona przeciwpowodziowa)
  • Potencjał infrastruktury lądowej do obsługi transportu śródlądowego (plany rozwoju portów rzecznych; ich skomunikowanie z transportem drogowym, kolejowym, ewentualnie lotniczym)
  • Stocznie i produkcja taboru. Przewoźnicy na rynku i ich możliwości
  • Andrzej Klimek

   Firma: OT Logistics SA

   Stanowisko: dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej

  • Maria Szurowska

   Stanowisko: dziennikarz ekonomiczny

  • Stanisław Wroński

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   Stanowisko: pełnomocnik marszałka województwa kujawsko-pomorskiego ds. dróg wodnych

  • Kamil Wyszkowski

   Firma: Global Compact w Polsce

   Stanowisko: dyrektor generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ

 • Przemysł czasu wolnego

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przemysł czasu wolnego

  • Turystyka i podróże, kultura i rozrywka, sport i rekreacja – znaczenie tych dziedzin aktywności dla polskiej gospodarki i rynku pracy
  • Wpływ przemysłu czasu wolnego na atrakcyjność regionów, ich rozwój, napływ inwestycji
  • Potencjał „leisure industry” i stopień jego wykorzystania. Powiązane z nim usługi, infrastruktura, inwestycje
  • Działania na szczeblu krajowym i lokalno-regionalnym wspierające rozwój sektora
  • Czy Polska może być środkowoeuropejskim centrum przemysłu czasu wolnego?
  • Jerzy Buzek

   Firma:

   Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

  • Marcin Herra

   Firma: Evolutio S.C.

   Stanowisko: wspólnik

  • Bohuš Hlavatý

   Firma: Tatry Mountain Resorts

   Stanowisko: CEO

  • Radosław Jęcek

   Stanowisko: burmistrz Karpacza

  • Kazimierz Karolczak

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   Stanowisko: Członek Zarządu

  • Maciej Kolon

   Firma: Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, Województwo Śląskie

   Stanowisko: przewodniczący

  • Wojciech Kuśpik

   Firma: Grupa PTWP SA

   Stanowisko: prezes zarządu PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

  • Tomasz Latocha

   Firma: MARR SA

   Stanowisko: wiceprezes

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon