Finansowanie projektów energetycznych i infrastrukturalnych

wnp.pl (Katarzyna Walterska)
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Od lat widać wyraźnie, że finansowanie projektów energetycznych i infrastrukturalnych jest dużym wyzwaniem. Sam kapitał prywatny już nie wystarczy. Duże projekty nie powstaną bez wsparcia państwa. Przyszłością projektów infrastrukturalnych i energetycznych jest mix finansowania państwowego i prywatnego.

Takie są wnioski z debaty „Finansowanie projektów energetycznych i infrastrukturalnych”, która odbyła się podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

GALERIA  9 ZDJĘĆ

Alexandrina Boyanova z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypomniała, że Polska chętnie wykorzystuje finansowanie z EBI na energetykę i infrastrukturę.

- Stanowią one ponad 50 proc. projektów. Od lat 90-tych podpisaliśmy umowy kredytowe na ponad 55 mld euro. Tylko w sektorze energetycznym w ubiegłym roku podpisaliśmy umowy na 700 mln euro. Oczywiście rynek potrzebuje stabilności. Tego typu projekty zawsze są drogie. W latach 2014 -2020 będziemy finansowali inwestycje dla 4 największych spółek w tych sektorach, za 120 mld zł - wyjaśniła.

A jak z punktu widzenia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) postrzegane są różnice w finansowaniu tych sektorów? - Z mojego punktu widzenia sposób finansowania tego typu projektów jest determinowany środkami unijnymi, które płyną szerokim strumieniem i zarówno samorządy jak i podmioty publiczne - które są odpowiedzialne za szeroko rozumianą infrastrukturę transportową i samorządową - starają się efektywnie te środki wykorzystać - stwierdzała Agnieszka Szymczyk z EBOiR, która w instytucji zajmuje się finansowaniem transportu i infrastruktury samorządowej.

- W obecnej perspektywie finansowej dużo większy nacisk kładło się na możliwość łączenia środków unijnych z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego. W dalszym ciągu są to projekty pilotażowe. Tych projektów z reguły jest na rynku niewiele, są one pionierskie - mówiła. Jej zdaniem projekty typu partnerstwa publiczno-prywatnego są dużo trudniejsze do zorganizowania. Z punktu widzenia banku, im więcej czasu poświęcono na przygotowanie projektu przed etapem przetargowym, tym łatwiej można go zamknąć i sfinansować.

Kluczowe jest na takim etapie włączenie banków komercyjnych czy międzynarodowych instytucji finansowych w etap konsultacji. Istotne są nakłady ponoszone przez podmioty publiczne na doradztwo. - EBOR przy współudziale innych instytucji międzynarodowych przygotował program wspierania projektów PPP. Są w nim przewidziane kwoty właśnie na profesjonalne doradztwo.

Rating inwestycyjny

W uzyskaniu finansowania ważne są też ratingi firm. - Szczególnie dla tych firm, które chcą mieć zdywersyfikowaną strukturę długu, czyli jednocześnie kredyty bankowe i np. obligacje czy też euroobligacje w swoim portfelu - powiedział Arkadiusz Wicik z Fitch Ratings. Dodał, że dla wielu firm z sektora energetycznego utrzymanie ratingów inwestycyjnego jest jednym z priorytetów, bo to pozwala spółkom uzyskać finansowanie na odpowiednio korzystnym poziomie.

A co spółki mogą zrobić żeby podwyższyć rating lub utrzymać go na dobrym poziomie?

- Dla czterech polskich firm energetycznych kotwicą, która pozwala na utrzymanie ratingów, jest segment dystrybucji i przesyłu energii. Na pewno duże inwestycje w tym segmencie, czyli segmencie przewidywalnym, wspierają rating pomimo, że druga noga, czyli segment wytwarzania energii elektrycznej jest pod dużą presja - wyjaśnił A. Wicik.  

Alexandrina Boyanova oceniła, że współpraca EBI ze spółkami energetyczni układa się bardzo dobrze. Szczególnie dobrze oceniła jakość projektów i zarządzanie spółkami. - Podczas oceny inwestycji, z jednej strony oceniamy zdolność kredytową - i tutaj bardzo ważne są właśnie ratingi. Przyglądamy się poziomowi zadłużenia. Sprawdzamy jaki jest przepływ gotówki i EBIDTA. Ocenę projektu przeprowadza cały zespół ekspertów. Nowe inwestycje musza być finansowane w sposób inteligentny, a takich możliwości jest sporo, także w bankach komercyjnych - wyjaśniła.

Problemy branży

Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia zwrócił uwagę, że potrzebne są duże projekty związane z odnowieniem mocy.

- Mamy obecnie problem z majątkiem, który jest mocno wyeksploatowany i wielu miejscach nie spełnia wymogów dyrektyw unijnych. Naszym największym projektem jest budowa bloku w Jaworznie. Koszt tej inwestycji to ponad 6 mld zł. Już widzimy, że ta inwestycja - plus inne, które mają na celu modernizację istniejących bloków - nie doprowadzi do zamiany w stosunku 1:1, czyli wyłączenia będą większe, niż to co w tej chwili odnawiamy - powiedział wiceprezes.

Podkreślił, że finansowanie takich inwestycji jest dużym wyzwaniem. - Jako grupa Tauron jesteśmy mocno zadłużeni i to zadłużenie wzrasta, dlatego rating inwestycyjny ma dla nas kluczowe znaczenie - dodał.

A w jaki sposób takie inwestycje można finansować? - Przede wszystkim musimy brać pod uwagę fakt, że dla energetyki bardzo istotne znaczenie mają regulacje. Banki raczej idą w kierunku finansowana energetyki odnawialnej. Na dzisiaj finansowanie energetyki w grupie Tauron jest możliwe tylko dzięki temu, że istnieje dystrybucja i dzięki temu mamy też wyższy rating. Myślę że dużym wyzwaniem całej energetyki jest poradzenie sobie z kształtem przyszłych inwestycji pod takim kątem, żeby można było mówić o tym, że one są "bankowalne" - dodał

Infrastruktura paliwowa

Mariusz Machajewski, wiceprezes, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos przypomniał, że spółka od wielu lat prowadzi prace inwestycyjne, które głównie dotyczą możliwości zaopatrzenia polskiego rynku w paliwa. Polska jest krajem deficytowym, jeśli chodzi o produkcję paliw silnikowych. Importujemy 1/3 oleju napędowego i nasze inwestycje były nastawione na zmniejszenie tego deficytu.

- Polska infrastruktura paliwowa nie jest rozwinięta w sposób wystarczający. Mamy inwestycje w Naftoporcie i zbudowana została baza na ropę naftową, dzięki temu zwiększyły się możliwości składowania ropy. Ale czekamy na inwestycje związane z rozwojem bazy zbiornikowej. Grupa Lotos jest dużym eksporterem produktów paliwowych, szczególnie paliwa lotniczego. Także możliwości ekspedycji są bardzo ograniczone, mimo że posiadamy odpowiednie rurociągi, które łączą rafinerię z portem w Gdańsku. Prowadzimy prace, które będą pozwalały na ułatwienie w dostarczania oleju napędowego do konsumentów w Polsce po niższym koszcie. Inwestujemy też w logistykę, czyli bazy dystrybucyjne na terenie całego kraju. W ostatnich latach wybudowaliśmy bardzo nowoczesną bazę w Poznaniu, która zaopatruje dużą część Wielkopolski - mówił wiceprezes.

Jak pozyskać finansowanie?

- W ubiegłym roku nie zainwestowaliśmy w cześć infrastrukturalną związaną z dystrybucją gazu, ale w sieć handlowców. Poziom kapitalizowanych kosztów na bilansie był wyższy niż wydatki na inwestycje w majątek. Naszym podstawowym wyznaniem nie są inwestycje w infrastrukturę, ale osiąganie stóp zwrotu które będą atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów - powiedział Michał Swół, wiceprezes Grupy Duon.  

Jak podkreślił moderator debaty, Mariusz Przybylik, partner firmy A.T. Kearney, jednym z kluczowych czynników jest oczekiwany wzrost z inwestycji. - Jak zatem w dłuższej perspektywie zapewnić przychody, a jednocześnie inwestować np. w energetykę jądrową? - zastanawiał się moderator.

Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia wyjaśnił, że obecnie w Polsce największe znaczenie mają przepisy dotyczące OZE. - System wsparcia, ma istotne znaczenie nie tylko dla przychodów związanych z produkcją energii odnawialnej, ale również dla przychodów związanych z produkcją w sposób konwencjonalny. Regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii będą miały istotne znaczenie dla przychodów z energetyki konwencjonalnej. Jak będzie z energetyka jądrową, tego jeszcze nie wiemy. Pewne jest, że energetyka jądrowa nie powstanie w Polsce bez wsparcia państwa, więc to jest kwestia polityki państwa - podkreślił wiceprezes.

- Innym bardzo ważnym aspektem, o którym rozmawiamy z ministerstwem, jest rynek mocy. Każda z dużych inwestycji: Jaworzno, Kozienice, Opole, Ostrołęka, to inwestycje, które prawdopodobnie nie przyniosą spodziewanej stopy zwrotu. Należy się spodziewać, że raczej ich rentowność będzie poniżej zera. To jest duży problem dla grup energetycznych, dlatego że gdyby nie segment dystrybucji,to rating byłby o wiele niższy, co spowodowałoby większe problemy w pozyskiwaniu finansowania - wyjaśnił.

Jego zdaniem rynek mocy jest potrzebny po to, żeby te duże inwestycje mogły mieć rentowność powyżej zera. - Jeżeli tego nie będzie to utrzymanie inwestycji będzie bardzo trudne w kontekście systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, bo wszystkie te moce, o których wspomniałem, są mocami opartymi na węglu - dodał

Wiceprezes Mariusz Machajewski zwrócił uwagę na role państwa w finansowaniu dużych projektów. - Za pieniędzmi publicznymi pójdzie pieniądz prywatny, bo zawsze wtedy łatwiej przekonać EBOR czy EBI do finansowania - mówił. Przypomniał, że Polski Fundusz Rozwoju będzie dysponowałby odpowiednim kapitałem na wsparcie dużych inwestycji, więc - jego zdaniem - jeśli mówimy o infrastrukturze i energetyce to zawsze to będzie mix finansowania państwowego i prywatnego.

- W przypadku rynku paliw jest trochę inaczej. Tutaj rentowność jest wyższa i okresy zwrotu krótsze, więc grupa Lotos zwykle korzysta z pieniędzy prywatnych. Ale w innych projektach będzie rosła rola państwa w finansowaniu długoterminowych dużych inwestycji, a rynek prywatny będzie uzupełniający. Wszystko tak naprawdę zależy od rentowności, rodzaju projektu i branży - powiedział wiceprezes Machajewski.

« POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie