Główne nurty tematyczne

Nowy kapitalizm – ale jaki?

Ratujmy kapitalizm przed nim samym? – próba diagnozy. Liberalna doktryna gospodarcza w ogniu krytyki. Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co? Wzrost nie za wszelką cenę – w poszukiwaniu równowagi. Odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście. Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie. Nowe odpowiedzi na tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Państwo jako regulator, kreator polityki gospodarczej, właściciel firm i inwestor – co na to wolny rynek?

Inna Europa w innym świecie

Potrzebny nowy pomysł na Europę – „niech będzie jak dawniej” już nie działa. Przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu – ich wpływ na warunki prowadzenia biznesu. Co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce? Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów. Prawdopodobieństwo innych exitów – efekt odstraszania? Możliwe zmiany w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu i zorientowanie w większym stopniu na konkurencyjność). Europa dwóch prędkości – scenariusz w realizacji? Nowa rola i pozycja strefy euro. Co z krajami „drugiej prędkości”? Państwa Europy Centralnej wobec wewnętrznych przeobrażeń Unii.

IV rewolucja przemysłowa – nasza współczesność

Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy. Reindustrializacja – hasło a realizacja. Nowoczesny przemysł fundamentem rozwoju – w kierunku europejskich specjalizacji. Jak się dziś kreuje wartość w gospodarce – międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii. Oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego w europejskim przemyśle. Jak to sfinansować, jak to sprzedać, czyli innowacje na rynku. Digitalizacja gospodarki – szanse i pułapki. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu, administracji, obywatela. Cyberzagrożenia – lepiej zapobiegać.

Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca

Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania. Potencjał w głowach, czyli zasoby ludzkie europejskich gospodarek. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych. Dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Migracje, drenaż mózgów, rywalizacja o najzdolniejszych. Jak technologie przyszłości zmieniają życie prywatne i zawodowe? XYZ, czyli nowe pokolenia pracowników – problem czy atut? Zmiany w krajowych systemach edukacji wobec oczekiwań pracodawców. Jak kształcić dla rynku w realiach ciągłej zmiany? Kapitał społeczny, dobro deficytowe.

Przedsiębiorczość i kreatywność

Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki. Pomysł, który zmienia świat – kreatywna siła w gospodarce i życiu społecznym. Misja a zysk – pozorne sprzeczności? Kultura przedsiębiorczości vs. efektywność korporacji. Rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych: osobowość i standard etyczny, decyzje i ich konsekwencje. Wojna czy współpraca? – zaufanie w prywatnym biznesie.

Przede wszystkim inwestycje

Inwestowanie w czasach niestabilności: ryzyko, bariery, odwaga, profity. Plan Junckera w realizacji – wnioski na gorąco. Klimat inwestycyjny w Europie Centralnej i w Polsce. Nie ile, lecz jak – inwestycje o wysokiej wartości dla gospodarki i rynku pracy. Finansowanie projektów w ramach programów UE. Po pierwsze infrastruktura – główne kierunki inwestycji publicznych. Sztuka konkurowania o inwestorów – narzędzia uniwersalne i specjalne zachęty. Co wstrzymuje, a co stymuluje inwestycje prywatne?

Energetyka w Europie – najważniejsze pytania

Jak regulacje na szczeblu UE zaważą na rozwoju energetyki – Pakiet klimatyczny, Pakiet zimowy, system EU ETS. Krajowe strategie energetyczne – dokąd zmierzamy? Rewolucja technologiczna i jej skutki: magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka rozproszona i prosumencka, nowe rozwiązania w energetyce odnawialnej. Aby moc była z nami – ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne? Energia dla przemysłu – pewna, dostępna i tania. Czy to możliwe?

Sesje tematyczne

Energetyka

Polityka ochrony klimatu – kontynuacje i korekty

 • COP 24 w roku 2018 w Polsce. Oczekiwania i nadzieje
 • Walka ze zmianami klimatu w nowej sytuacji międzynarodowej
 • Polityka klimatyczna UE a energetyka po 2020 roku
 • Zmiany w systemie ETS. Potencjalne skutki dla energetyki i gospodarki
 • Normy środowiskowe a cele rozwijania OZE. Docelowy miks energii

Przyszłość systemu ETS

 • Zmiany w systemie handlu emisjami CO2 w UE. Dokąd zmierzamy?
 • Wyższa cena CO2 – stanowiska koncernów energetycznych z Europy
 • Potencjalne skutki zmian systemu dla polskiej energetyki i gospodarki

Odnawialne źródła energii

 • OZE w Europie i w Polsce – stan, rola w systemach energetycznych, uwarunkowania i trendy rozwojowe
 • Nasze preferencje: odwrót od wiatru; stawiamy na biomasę, biogaz, fotowoltaikę? Scenariusze, szanse, zagrożenia. Klastry energii. Szanse powodzenia
 • Aukcje OZE. Ocena mechanizmu
 • Rozwiązania regulacyjne dotyczące wsparcia OZE w Europie – skutki różnorodności rozwiązań. Szanse na standaryzację?
 • Taniej, efektywniej, bez ubocznych skutków dla systemu. W kierunku „lepszych” OZE?
 • Źródła odnawialne w krajowych miksach energii w perspektywie roku 2030

Bezpieczeństwo systemu energetycznego

 • Stabilność systemów energetycznych w Europie
 • Popyt i podaż mocy.  Sztuka bilansowania. Konieczne regulacje
 • Rynek mocy i usługi systemowe
 • Znaczenie konkluzji BAT
 • Koszty bezpieczeństwa dla odbiorców a ryzyko energetyki zawodowej

Rynek mocy w Europie

 • Stabilna, dostępna energia: doświadczenia krajów europejskich
 • Polski pomysł na rynek mocy? Za i przeciw
 • Administracja, producenci energii i jej odbiorcy wobec kosztów nowych rozwiązań

Energetyka oparta na węglu

 • Europejska opcja antywęglowa. Racje, liczby a doktryna
 • Krajowy mix energii określa świadomość? Różnice strukturalne systemów energetycznych państw UE
 • Energetyka w nowej odsłonie. Koncerny paliwowo-energetyczne. Związki kapitałowo-handlowe energetyki i górnictwa
 • Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność a polityka środowiskowa – jak pogodzić sprzeczności?

Rynek energii elektrycznej w Europie Centralnej

 • Inwestycje w infrastrukturze o kluczowym znaczeniu w regionie
 • Regulacje UE kształtujące rynek energii. Handel energią – fakty i ograniczenia
 • Giełda energii w Polsce i w krajach europejskich
 • Ukraina jako dostawca, odbiorca, producent paliwa

Nowy model inwestycji w energetyce

 • Zapotrzebowanie na energię w Europie i w Polsce. Energooszczędność a wzrost gospodarczy
 • Inwestycje w moce wytwórcze – skala, źródła, terminy. Modele finansowania
 • Państwo jako stabilizator i gwarant opłacalności inwestycji w energetyce
 • Energetyka globalnie. W co inwestuje świat?

Innowacje oraz sektor badawczo-rozwojowy w energetyce

 • Rewolucja technologiczna w światowej energetyce. Czy nie zostajemy w tyle?
 • Potrzeby innowacyjne energetyki i szanse ich realizacji
 • Nakłady na B&R w energetyce. Akceptacja ryzyka w przypadku innowacyjnych wdrożeń
 • Współpraca grup energetycznych z mniejszymi kreatywnymi firmami. Obopólne korzyści?

Ciepłownictwo i kogeneracja

 • Przyszłość sektora ciepłowniczego w Polsce
 • Kontynuacja systemów wsparcia dla kogeneracji. Co po roku 2018?
 • Rentowność sektora a obowiązujące regulacje
 • Miks paliw w ciepłownictwie. Kierunki zmian
 • Walka ze smogiem szansą dla ciepła systemowego?

Efektywne gospodarowanie energią

 • Efektywność energetyczna w praktyce – co osiągnęliśmy, gdzie jesteśmy?
 • Potencjał efektywności w gospodarkach krajów europejskich
 • Technologie energooszczędne i wspomagające racjonalne zarządzanie zużyciem energii
 • Jak być efektywnym – rynek usług i doradztwa. Kompleksowe rozwiązania na zamówienie

Rynek gazu w Europie

 • Obrót i import gazu do Europy – system, powiązania, sprzeczności wewnątrz UE
 • Wielcy odbiorcy gazu w Europie. Charakter kontraktów i formuły cenowe. Rola giełd i zakupy spot
 • Gaz w Europie a idea unii energetycznej. Partykularyzmy i wspólne bezpieczeństwo
 • Rola wewnątrzeuropejskich powiązań infrastrukturalnych dla obrotu gazem i wzajemnej asekuracji na wypadek kryzysów. Alternatywny import (LNG, gazoporty)
 • Gazociąg do Norwegii, czyli gaz dla Polski i regionu
 • Regionalna współpraca (dotycząca importu gazu) w ramach UE – bardziej elastyczna i oparta na analizie ryzyka. LNG w regionie – czy to się opłaci?
 • Kwestia przejrzystości kontraktów gazowych pomiędzy spółkami. Kontrola zapisów znaczących dla bezpieczeństwa energetycznego UE

Inwestycje w gazownictwie

 • Kwestia bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz
 • Rola gazoportu i inwestycji sieciowych
 • Biale plamy na mapie dystrybucji. A może LNG?
 • Rynek gazu a kwestia bezpieczeństwa

Pakiet zimowy – aspiracje i obawy

 • Konsekwencja czy dogmatyka? Kontrowersje wokół Pakietu
 • Wizja zmian w europejskiej energetyce – kto poniesie koszty?
 • Limit emisji, dekarbonizacja i inne obszary potencjalnej kolizji
 • Zarządzanie Unią Energetyczną a krajowe strategie i miksy energii
 • Ścieżka legislacji i ranga dokumentu – co dalej z Pakietem?

Smogowa Polska – skuteczna walka z niską emisją

 • Prawo do zdrowego oddechu. Zmiana społecznego klimatu: koniec pobłażania dla trucicieli
 • Kto nam pozwoli oddychać czystym powietrzem: państwo czy gmina? Regionalne programy walki z niską emisją, systemy wsparcia dla mieszkańców rezygnujących z pieców węglowych
 • Wiem, czym oddycham. Rzetelna informacja i edukacja podstawą działań antysmogowych
 • Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
 • Rola sektora ciepłowniczego
 • Nowoczesne technologie idą w sukurs: piece, opał, drony. Nauka w walce ze smogiem

Gdzie i jak szukać „nowej energii” w energetyce?

 • Informacja i infrastruktura w sektorze energii jako potencjał biznesowy
 • Nowe możliwości rozwoju. Jak wyjść poza swój podstawowy zakres działalności?
 • Klient, konsument, odbiorca. Nowoczesna energetyka na rynku i w nowych typach relacji

Przyszłość Europy

Miejsce Europy w globalnej gospodarce

 • Misja i moc Europy? Czy europejska „miękka siła” to tylko wspomnienie?
 • Europejska gospodarka wobec konkurencji globalnej. Fakty, atuty i słabości
 • Dokąd odpływa biznes z Europy? Skutki gospodarcze i społeczne
 • Wiedza, jakość i kreatywność – wykorzystać mocne strony

Nowy budżet Unii Europejskiej

 • Możliwości, potrzeby, priorytety. Z czego zrezygnować?
 • Europa wielu prędkości w kontekście wspólnych finansów: fakty, liczby, ambicje
 • Nowe spojrzenie na wyrównywanie europejskich dysproporcji?
 • Ile pieniędzy na spójność? Ile konkurencji?

Gospodarcza Europa po Brexicie

 • Scenariusz i kalendarz rozstania: procedury, regulacje, koszty
 • Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów
 • Kraje, branże, które poniosą wysokie koszty. Jak je skompensować?
 • Brexit jako szansa i okazja. Nowe możliwości konkurowania i wypełniania luk
 • Prawdopodobieństwo innych exitów. Lekcja z Brexitu, czyli taktyka odstraszania

Plan Junckera – ważne europejskie doświadczenie

 • Inwestycje realizowane w ramach tzw. Planu Junckera – bilans dotychczasowych działań
 • Kontynuacja? Na jakich zasadach? Z jakim budżetem?
 • Beneficjenci mają głos – case studies wybranych projektów
 • Co można było zrobić lepiej – wskazania na przyszłość

Grupa Wyszehradzka (V4) – nowy rozdział współpracy

 • Przyszłość Czworokąta w zmieniającej się Europie. Mocna Grupa w mocnej Unii?
 • Co nas łączy, co nas dzieli – efektywna współpraca mimo różnic?
 • Obszary wspólnego działania: infrastruktura, energetyka i surowce, polityka migracyjna, wsparcie dla Bałkanów
 • Pragmatyzm, solidarność, bezpieczeństwo. V4 wobec sytuacji na wschodzie Europy i polityki wschodniej UE

Inicjatywa Trójmorza – perspektywy współpracy*

 • Zmieniające się otoczenie polityczne w Europie i na świecie jako kontekst dla Inicjatywy Trójmorza
 • Nadrzędne cele, wspólne aspiracje, akceptowalny format współpracy
 • Od idei do praktycznych działań – najkrótsza droga, efektywne scenariusze

*Sesje organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych – inspirowane tematyką projektu „Droga do Szczytu Inicjatywy Trójmorze – Wrocław 2017: wzmacnianie współpracy w Europie Środkowej”

Bezpieczeństwo energetyczne Europy Centralnej*

 • Energetyka jako newralgiczny obszar współpracy regionalnej – wspólne cele
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw energii
 • Rola Korytarza Północ-Południe
 • Co utrudnia realizację wspólnych projektów energetycznych w regionie?

*Sesje organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych – inspirowane tematyką projektu „Droga do Szczytu Inicjatywy Trójmorze – Wrocław 2017: wzmacnianie współpracy w Europie Środkowej”

Via Carpatia – projekt ponad granicami*

 • Nowy europejski szlak i jego znaczenie – gospodarcze, cywilizacyjne, kulturowe
 • Czy możliwe jest przyspieszenie realizacji? Impulsy i deklaracje krajów zaangażowanych w projekt
 • Priorytety inwestycyjne państw na szlaku. Konieczna determinacja i zaangażowanie
 • Miejsce Via Carpatii w transeuropejskiej sieci transportowej
 • Miejsce Via Carpatii w transeuropejskiej sieci transportowej

*Sesje organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych – inspirowane tematyką projektu „Droga do Szczytu Inicjatywy Trójmorze – Wrocław 2017: wzmacnianie współpracy w Europie Środkowej”

Przemysł

Oblężone hutnictwo?

 • Sytuacja branży stalowej w Europie. Pod presją: ceny energii, polityka klimatyczna, agresywna konkurencja
 • Hutnictwo i handel stalą na świecie. Globalne porozumienia gospodarcze. Protekcjonizm i dumping
 • Dystrybucja i przetwarzanie stali – sektor w toku zmian i wobec nowych wyzwań
 • Hutnictwo inwestuje. Sektor stali jako nośnik innowacji. Kierunek specjalizacja?

Węgiel w Europie i w Polsce

 • W kręgu zobowiązań i regulacji. Dylematy polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
 • Węglowy skansen? Węglowa suwerenność? Miks energii jako przedmiot europejskiego sporu. Obszary i metodologia kompromisu
 • Czas wygaszania? Perspektywy górnictwa węgla kamiennego wobec kierunków rozwoju europejskiej energetyki
 • Wielki program restrukturyzacji górnictwa w Polsce: cele, efekty, przyszłość
 • Technologie czystego spalania. Ambicje, szanse, realia

Przemysł urządzeń i usług dla energetyki

 • Polska specjalność: energetyka konwencjonalna
 • Potencjał i możliwe kierunki eksportowe
 • Modele biznesowe – rola generalnego wykonawcy, projektanta, dostawcy urządzeń
 • Wsparcie państwa. Dyplomacja ekonomiczna i finansowanie
 • Sytuacja na mało spenetrowanych rynkach. Ryzyka kontraktowe, finansowe, dostęp do lokalnego potencjału podwykonawczego

Przemysł obronny w Polsce

 • Zaktualizowany program modernizacji armii do 2022 roku. Spojrzenie ekspertów
 • Potrzeby polskiej armii a możliwości budżetowe. Optymalizacja procesu zakupowego
 • Rola i udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej w realizacji modernizacji armii
 • Współpraca państwowych zakładów wchodzących w skład PGZ z prywatnym i zagranicznym przemysłem
 • Polski przemysł obronny eksporterem? Dziedziny, w których możemy się specjalizować
 • Perspektywy współpracy na linii Polska-UE-NATO w kontekście sytuacji międzynarodowej i podjętych zobowiązań

Przemysł chemiczny

 • Kierunki rozwoju branży: specjalizacja, nowe produkty, zagospodarowanie nisz rynkowych
 • Chemia wrażliwa na regulacje? Krajowe i unijne rozwiązania prawne a perspektywy branży
 • Racjonalne podejście do innowacji – decyduje rynek, klient, nowe potrzeby przemysłu
 • Współpraca firm z instytucjami naukowymi. Programy wsparcia innowacji. Komercjalizacja wyników badań
 • Zmiany strukturalne: ucieczka przemysłu z Europy, poszukiwanie tańszej energii i surowców, fuzje i przejęcia
 • Polska chemia na tle Europy – przestrzeń do rozwoju i dystans do nadgonienia

Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

 • Główne trendy w europejskiej motoryzacji. Produkujemy auto przyszłości?
 • Kooperacja czy konkurencja? Standaryzacja czy auto na zamówienie? 
 • Branża motoryzacyjna a transfer technologii 
 • Automotive – polska specjalność? Rola branży w gospodarce
 • Elektromobilność – trend znaczący dla sektora automotive

Przemysł 4.0 – oblicza rewolucji przemysłowej

 • Technologie, cyfryzacja, informacja w produkcji. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?
 • Narzędzia zmiany: dialog maszyn, Big Data, roboty i automaty, sztuczna inteligencja
 • Przykłady projektów i wdrożeń w ramach Przemysłu 4.0 – przegląd najlepszych praktyk
 • Człowiek w fabryce przyszłości – wizja bliska spełnienia?
 • Specjalizacja i współpraca, czyli zarządzanie i kształcenie w dobie rewolucji

Człowiek, rynek pracy, gospodarka

Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości

 • Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie
 • Nowe technologie, nowe możliwości – biznesowy potencjał
 • Pokolenie „igreków” w firmie. Jak wykorzystać umiejętności najmłodszych pracowników?
 • Wiedza jako inwestycja. Szersze kompetencje i ich znaczenie
 • Zarządzanie a technologie. Modele relacji i sztuka współpracy

Człowiek jako wartość w gospodarce

 • Zasoby ludzkie europejskich gospodarek – ich stan, dynamika zmian, perspektywy
 • Kwalifikacje decydujące o szansach rozwojowych firmy
 • Deficyt kompetencji? Potrzeby przedsiębiorców a oferta rynku pracy
 • Zarządzanie wiedzą i umiejętnościami. Polityka kadrowa dziś. Skuteczne narzędzia motywacji
 • Firma i ja. Rozwój osobisty pracownika a lojalność wobec pracodawcy

Kapitał społeczny i sztuka efektywnej współpracy

 • Mechanizmy współpracy instytucji publicznych i samorządów z obywatelami
 • Rola sektora NGO w rozwoju kapitału społecznego. Doświadczenia ćwierćwiecza
 • Deficyt zaufania i przewaga konkurencji nad duchem współpracy. Jak to zmienić?
 • Przeciw wykluczeniu – edukacja i informacja wśród osób powyżej 50. roku życia
 • Przedsiębiorczość społeczna jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu

Rynek pracownika w Polsce i w Europie

 • Praca szuka człowieka? Branże i specjalności z wyraźnym deficytem personelu
 • Jak pracodawcy radzą sobie z niedoborem pracowników? Skuteczna rekrutacja elementem walki konkurencyjnej
 • Nie wystarczy zatrudnić. Jak zatrzymać ludzi w firmie?
 • Zarządzanie ograniczonym zasobem. Polityka płacowa, motywacja, warunki pracy wobec zmian na rynku pracy
 • Migracje zarobkowe antidotum na braki kadrowe? Potencjał, kierunki, skutki społeczne

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

 • Polityka bezpieczeństwa pracy w polskich firmach
 • Dobre miejsce pracy. Ergonomia, zdrowie, samopoczucie, relacje
 • Medycyna pracy w Polsce a w innych krajach europejskich
 • Pożądane zmiany w systemie. Reforma prawa pracy. Znaczenie profilaktyki
 • Absencja, czyli koszty. Choroby zawodowe i roszczenia odszkodowawcze
 • Działania prozdrowotne w firmie
 • Dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy. Rola nadzoru

Biznes społecznie odpowiedzialny wobec nowych wyzwań

 • Na czym tak naprawdę polega działalność CSR? Doświadczenia firm. Weryfikacja efektów
 • Aktualne trendy i kierunki rozwoju CSR w Polsce i Europie. Przegląd dobrych praktyk
 • CSR z punktu widzenia pracownika. Zewnętrzny wizerunek firmy i relacje wewnętrzne jako kapitał
 • Obowiązek raportowania niefinansowego dla dużych spółek giełdowych – obciążenie czy szansa?

Pracownicy delegowani na europejskim rynku pracy

 • Polska liderem w UE pod względem liczby delegowanych pracowników
 • Najważniejsze zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników – ich skutki dla firm i konkurencji
 • Problem „dumpingu społecznego” – realny czy wydumany? W kierunku kompromisu?

Nauka dla przemysłu – nadchodzą zmiany

 • Założenia reformy systemu nauki przemysłowej (tj. sieci państwowych jednostek badawczo-rozwojowyc na rzecz przemysłu)
 • Czas na integrację. Korzyści z utworzenia interdyscyplinarnego Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT)
 • W ramach NIT czy komercyjnie? Dalszy los ponad stu państwowych instytutów badawczych
 • Pytania i kontrowersje. Opinie środowisk naukowych i przemysłowych
 • Znaczenie zmian dla dalszego funkcjonowania polskiej nauki i przemysłu – szczególnie w obszarze zaawansowanych technologii

Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości

 • Szkolnictwo w Polsce. Mniej znaczy więcej. Zmiany w szkolnictwie wyższym
 • Reforma szkolnictwa a jakość kształcenia – wyzwania przed kadrą pedagogiczną
 • Rola szkół branżowych dla przyszłości rynku pracy
 • Czy mniejsza liczba studentów poprawi sytuację na rynku pracy? Doświadczenia polskie i europejskie
 • Dualne kształcenie – aktualne trendy, dobre wzorce z Zachodu

Nowoczesna oświata – zatrudnienie i innowacyjność

 • Wąska specjalizacja czy uniwersalny, kreatywny fachowiec? Meandry szkolnictwa zawodowego
 • Skuteczne metody szkolenia w szkołach branżowych
 • Zawody deficytowe dziś i jutro. Zapełnianie luk i przewidywanie potrzeb
 • Współpraca szkół i uczelni z pracodawcami – jak kształcić dla innowacyjności?
 • Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie przedsiębiorców i szkół

Dialog obywatelski. Wystąpienia

 • Marianne Thyssen – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników
 • Maroša Šefčoviča – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Unii Energetycznej

Zarządzanie

Wyzwania współczesnego menedżera

 • Przywódca, lider czy dyktator? Optymalne modele kierowania ludźmi
 • Trzy pokolenia w jednej firmie – wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Różnorodność jako wartość w biznesie i zarządzaniu
 • Motywowanie zespołu – jak podnosić efektywność pracy?
 • Biznes szybko się zmienia. Oceny pracownicze odchodzą do lamusa, potrzebna informacja zwrotna tu i teraz
 • Zarządzanie przyszłości. Turkusowe firmy w praktyce. Szansa czy pułapka?
 • Gadżety czy realne wsparcie procesu decyzyjnego i komunikacji? Technologie w pracy menedżera.

Firmy rodzinne

 • A sukcesorów brak! Niewdzięcznicy? Kadry spoza rodziny. Czy sprzedaż to na pewno porażka?
 • Śmierć właściciela a los firmy – zmiany prawne. Nagłe sytuacje i dobór menedżerów
 • Wielkość firmy i reguły zarządzania. Nowe pokolenie: przywództwo, innowacje, przejęcia, ekspansja poza region i za granicę. Jak finansować inwestycje.
 • wartościach i tradycji w firmach rodzinnych: spajająca siła i marketingowy atut. Inne spojrzenie: anachronizm w dobie wilczej konkurencji?

Innowacje, gospodarka cyfrowa, start-upy

Cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo w Europie

 • Rewolucja cyfrowa w Europie – innowacje techniczne i rynkowe
 • Internet i technologie cyfrowe zmieniają świat. Wzrost konkurencji, zmiany w przemyśle, nowe produkty i usługi
 • To daje do myślenia: połowa wzrostu produktywności w UE to wynik inwestycji w sektorze technologii ICT
 • Przyjazny dla konsumenta jednolity rynek cyfrowy. W jakim punkcie jesteśmy?
 • Przeszkody i ograniczenia – jak mierzy się z nimi UE? Realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej

Start-upy – nowa kultura w biznesie

 • Start-upowa rewolucja. Moda czy faktyczne przewartościowanie w gospodarce?
 • Rola młodej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Optyka wielkich firm i korporacji
 • Skok w innowacje. Współpraca małych z potentatami. Co możemy sobie dać?
 • Pozwólmy sobie stracić? Niepowodzenie w start-upie i w tradycyjnej firmie. Wsparcie dla start-upów a akceptacja ryzyka

Innowacje i sektor badawczo-rozwojowy

 • Pomysł to jeszcze nie innowacja. Decydują skuteczna komercjalizacja i rynek
 • Kultura innowacji w gospodarce. Jak się tego dorobić? Otwartość, swoboda, skuteczne wspieranie kreatywnych
 • Trudno zaakceptować ryzyko. Struktura firmy i mentalność barierą innowacyjności. Porażka jako inwestycja?
 • Mały się odważy. Młoda przedsiębiorczość i wyspecjalizowane firmy córki „nośnikami innowacji”?
 • Wspólny język nauki i biznesu. Czy nadal potrzebujemy tłumacza? Brokerzy innowacji, klastry, standardy współpracy uczelnia-firma

Big Data – wyzwanie dla biznesu

 • Dane, informacja, wiedza – potencjał i zagrożenia we współczesnej gospodarce
 • Wielkie zbiory danych – jak przetwarzać, do czego używać?
 • Masowa informacja jako siła w gospodarce. Przykłady zastosowań – dziś. Perspektywy i możliwości – jutro
 • Otwarte dane publiczne. Szanse i problem

Nowy konsument, nowa ekonomia

 • Ważne dla gospodarki tendencje: rozczarowanie stylem rządzenia państwami i zarządzania biznesem, kultura dbałości o zdrowie, zainteresowanie ekologią
 • Gospodarka nadmiaru w konfrontacji z ekonomią współdzielenia. Młode pokolenie i prekariat przeinterpretowują pracę, dochód, stabilność
 • Nowe style życia określające obszary potencjalnego rozwoju, jak i zagrożeń dla gospodarki
 • Technologia zakupów. Aktualne tendencje w e-handlu. Jak wykorzystać je, by rosnąć
 • Świadomość a stereotypy dotyczące rynku i handlu
 • Poznaj klienta. Modele i zmienność zachowań konsumenckich

Rynek gier – polska specjalność

 • Potencjał światowego i polskiego rynku gier. Układ sił, profil klienta, wartość
 • Kreatywne firmy i ich spektakularne sukcesy na światowym rynku
 • Innowacje o wysokim potencjale komercjalizacji. Instytucjonalne wsparcie dla branży gamingowej
 • E-sport i jego znaczenie dla rozwoju branży
 • Dalszy rozwój branży? Produkt i ludzie. Dystrybucja i współpraca

Handel tradycyjny w dobie digitalizacji

 • Nie zmierzch, lecz rewolucja. Tradycyjne formy handlu wobec wyzwań ery cyfrowej
 • Digitalizacja sklepów tradycyjnych (e-wózki, beacony, roboty, internet Rzeczy). Przykłady z Polski i ze świata
 • Omnichannel, czyli przenikanie się kanałów sprzedaży. Rola sfery digital w budowaniu ich spójności
 • Customer Experience – oczekiwania cyfrowego klienta. Budowanie relacji, komunikacja, programy lojalnościowe

Product Concept, czyli produkt od zera

 • Więcej niż marketing – jak kompleksowo podejść do nowego produktu
 • Rola analiz ekonomicznych i modeli biznesowych w strategii rynkowej produktu
 • Strategia marki a kreatywność
 • Najważniejsze pytania: szanse produktu na konkurencyjność

E-commerce: smartfon i Big Data rozdają karty

 • 10 najważniejszych trendów rynku sprzedaży online
 • Analityka na usługach e-handlu
 • Integracja płatności mobilnych i programów lojalnościowych
 • Logistyka jako kluczowy czynnik sukcesu e-commerce

E-obywatel w e-urzędzie

 • Społeczeństwo informacyjne i informatyzacja urzędów
 • Zmiana sposobu pracy urzędników – jak mogą pomóc w tym biznes i technologia
 • Miasta otwierające swoje dane publiczne, jednolity plik kontrolny, mobilne dokumenty
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.

Cyberbezpieczeństwo 

 • Rodzaje zagrożeń i ich potencjalne skutki
 • Niebezpieczeństwo dotyczy wszystkich – zagrożone korporacje, instytucje i małe firmy
 • Jak minimalizować ryzyko? Profilaktyka, działania doraźne, łagodzenie skutków

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

 • Główne elementy infrastruktury odpowiedzialne za funkcjonowanie gospodarki i państwa
 • Kluczowe obszary ryzyka – ciągłość zaopatrzenia w energię elektryczną i media. Funkcjonowanie administracji
 • Podatność innych systemów na ewentualne ataki, awarie, katastrofy. Czynnik ludzki
 • Profesjonalizacja cyberprzestępczości, nieprzewidywalność sił natury. Realność zagrożeń, skala potencjalnych skutków
 • Narzędzia i koszty zapewnienia bezpieczeństwa. Rola państwa i jego współpraca z podmiotami gospodarczymi ukierunkowana na prewencję

Drony – technologia dla ludzi i gospodarki

 • Uregulować i udostępnić. Prace Komisji Europejskiej nad określeniem warunków wykorzystywania przestrzeni powietrznej do komercyjnego (także prywatnego) użytkowania dronów
 • Drony częścią codziennego życia obywateli? Wizja jutra, realizacja... dziś
 • Potencjał gospodarczy „bezzałogowych statków powietrznych”
 • Latająca specjalizacja? Europejskie ambicje a rozwój technologii i zastosowań dronów
 • Polski rynek dronów. Prognozy, potencjał, plany

Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności

 • Wartość i perspektywy sektora kosmicznego w Europie i w Polsce 
 • Działalność, wymagania i plany Europejskiej Agencji Kosmicznej 
 • Przemysł kosmiczny w Polsce jednym z filarów budowy innowacyjnej gospodarki?
 • „Program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce” – rola administracji i agend rządowych
 • Inkubatory, start-upy i programy akceleracyjne – przemysł kosmiczny a młoda przedsiębiorczość
 • Razem można wykorzystać kosmiczny boom – konsorcja i współpraca 

Program elektromobilności a przemysł motoryzacyjny

 • Elektromobilność jako wspólny kierunek różnych działań i obszar relacji między administracją i biznesem
 • Czy to ma sens? Ograniczony popyt krajowy. Walka o zmianę struktury ruchu samochodowego
 • Szansa dla polskiego „zagłębia” kooperacyjnego przemysłu motoryzacyjnego (B+R, projektowanie podzespołów)
 • Rewolucja technologiczna w motoryzacji zachętą dla młodych, innowacyjnych firm
 • Potencjalne miejsce dla polskich firm w finalnej koprodukcji (np. silniki elektryczne, układy przeniesienia napędu, baterie, komponenty i osprzęt)
 • Program e-Bus w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – marzenie osadzone w realiach
 • Projekt „Polski Autobus Elektryczny” – perspektywa roku 2025. Pomoc rządowa (zachęty dla samorządów, aby kupowały e-busy), granty na działalność badawczo-rozwojową

Elektromobilność a elektroenergetyka

 • Polski program elektromobilności (założenia, cele, scenariusz realizacji) wobec europejskich i światowych trendów
 • Postulaty sektora energetycznego; zapewnienie nowych mocy – prognozy zwiększonego zapotrzebowania na energię
 • Konieczne inwestycje infrastrukturalne – rozwój sieci przesyłowych, budowa sieci stacji ładowania
 • Logistyka elektromobilności a samorząd lokalny i polityka transportowa gmin
 • Sektor paliwowy – straty i rekompensaty czy włączenie się w proces (pilotażowe stacje ładowania eV). 
 • Elektromobilność a rozwój alternatywnych napędów (LNG/CNG, wodór)

Globalna współpraca gospodarcza

Forum Współpracy Gospodarczej Chiny-Europa Centralna

W globalnej perspektywie. Współpraca Chiny – Europa Centralna

 • Rola chińskiej gospodarki na globalnym rynku
 • Chiny w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i krajów Europy Centralnej
 • Na nowym Jedwabnym Szlaku. Znaczenie i perspektywy projektu „Jeden pas i jedna droga”

Relacje gospodarcze Chiny-Polska

 • Polska w Chinach, Chiny w Polsce – dotychczasowy bilans i doświadczenia
 • Perspektywy i uwarunkowania relacji dwustronnych
 • Strategiczne sektory, obiecujące branże, wspólne ambicje

Współpraca w dziedzinie inwestycji i infrastruktury

 • Powstanie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Plany i aspiracje
 • Partnerstwo w ramach nowej architektury sektora finansowego. Modele współpracy
 • Nowy Jedwabny Szlak i inne projekty w kręgu zainteresowania międzynarodowych instytucji finansowych
 • Europejsko-azjatycka infrastruktura transportowa. Bariery do pokonania, korzyści dla gospodarki

IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej

Forum Gospodarcze Polska-Indie

Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

Spotkania gospodarcze Polska-Izrael

Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki

 • Gospodarcze perspektywy w niekorzystnym otoczeniu politycznym. Prognozy, scenariusze, zagadki
 • Embarga i zakazy – katalog ograniczeń. W poszukiwaniu alternatywy: lista realnych możliwości, korekty biznesowych strategii
 • Przykłady aktywności gospodarczych i strategii odpornych na zawirowania polityki
 • Faktyczny poziom ryzyka a stereotypy i irracjonalne lęki
 • Białoruś – obiecujący kierunek eksportowy. Gospodarczy pragmatyzm zwycięża?
 • Najpierw biznes, potem politycy. Gospodarka jako forpoczta normalizacji

Globalne porozumienia gospodarcze czy protekcjonizm

 • Regulacyjne narzędzia konkurencji w globalnej gospodarce 
 • Protekcjonizm jako trend w gospodarce. Wolny rynek w odwrocie?
 • Przyszłość globalnych porozumień o wolnym handlu z udziałem USA w obliczu zmiany doktryny polityczno-gospodarczej
 • Groźba „wojen handlowych”. Jak mogłyby wpłynąć na europejską i polską gospodarkę
 • Status gospodarki wolnorynkowej dla Chin? Kiedy i pod jakimi warunkami?
 • Chiny motorem globalizacji? Skutki dla świata

Polska i Izrael – współpraca w czasach niepewności

 • Perspektywy polsko-izraelskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego
 • Jak UE i Polska mogą wesprzeć postęp bliskowschodniego procesu pokojowego?
 • Ocena działań Rosji w Europie i na Bliskim Wschodzie
 • Możliwy wpływ nowej administracji amerykańskiej na sytuację w regionie

Przyszłość współpracy gospodarczej Europa-USA 

 • Jeśli nie TTIP, to co? Obecny klimat transatlantyckich relacji gospodarczych
 • Nowa rola USA w świecie – także w świecie gospodarczym. Jakie rodzi zagrożenia, a jakie szanse (np. skorzystania na rezygnacji USA z pewnych aktywności)
 • Co zostanie po TTIP? Dorobek negocjatorów i doświadczenia z negocjacji
 • Bilateralne relacje gospodarcze krajów europejskich i USA – ich intensywność i perspektywy
 • Relacje gospodarcze Polska-USA: wczoraj i dziś; pytanie o jutro. Na jakie zmiany musimy się przygotować?

Gospodarcze potęgi na fali zmian

 • Wielka Brytania, USA, Chiny – trzy kontynenty, trzy kierunki ekspansji
 • Szanse i zagrożenia związane ze zmianami w sytuacji największych gospodarek świata
 • Przemiany gospodarczo-społeczne w Państwie Środka. Nowa rola Chin w świecie?
 • Jaką drogą podąży Wielka Brytania po Brexicie? Potencjalne skutki dla światowego handlu i finansów
 • Doktryna gospodarcza Stanów Zjednoczonych a przyszłość światowej wymiany handlowej
 • Chiny i Europa – co możemy zaoferować? Nowy Jedwabny Szlak szansą dla Polski

Inwestycje, ekspansja zagraniczna

Warunki inwestowania – debata przedsiębiorców

 • Kiedy przedsiębiorca inwestuje – katalog kluczowych warunków
 • Bodźce i hamulce – wybrane zachęty i czynniki odstraszające. Samo życie, czyli parada przykładów
 • Gdzie są granice „rozsądnego ryzyka”? Kalkulacje, prognozy i proces decyzyjny

Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja

 • Dokonania państwowych firm i prywatnych inwestorów weryfikowane poprzez dochodowość inwestycji
 • Nowy kontekst polityczny w świecie i w kraju. Konsekwencje dla różnych branż (miedź i inne surowce, branża naftowa i upstream, chemia)
 • Gdzie nadal są szanse, a gdzie rosną ryzyka? Czy weryfikować plany, włącznie z dezinwestycją?
 • Wspólne cechy inwestycji, które okazały się odporne na zawirowania w świecie i tym samym opłacalne
 • Inwestowanie w krajach rozwijających się – wspólne korzyści inwestora, gospodarki i lokalnej społeczności

Polska marka w świecie

 • Produkują pod obcym szyldem – brak marki słabością polskiej gospodarki
 • Dlaczego nie umiemy kreować marek? Czego brakuje – kompetencji, pieniędzy, czasu?
 • Marki... alternatywne. Wczoraj start-up, dzisiaj brand?
 • Nowe technologie obszarem dynamicznego kreowania marek
 • Rola mediów i efekt skali. Niższa bariera kosztowa, szybkie efekty

Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

 • Inwestorzy zagraniczni nie rezygnują w trudnych czasach. Atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Centralnej
 • Zachęty i wymagania. Jak są traktowani inwestorzy zagraniczni w państwach V4?
 • Proinwestycyjna polityka państwa – punkt widzenia inwestorów
 • Inwestycje wartościowe, pożądane, przyciągane – punkt widzenia państwa

Przyszłość sektora BPO/SSC w Polsce i Europie

 • Rozwój branży usług dla biznesu w Polsce i w Europie. Wschodzące ośrodki i kierunki rozwoju
 • Nowe wyzwanie – pracownicy. Poszukiwane kompetencje, dostępność kadr. Jak gospodarować ograniczonymi zasobami
 • Czy kadry to już bariera rozwoju? Nowe lokalizacje to nowi pracownicy
 • Rezerwy na rynku pracy? Rola rekrutacji, szkoleń i motywacji
 • Infrastruktura i nieruchomości komercyjne a oczekiwania sektora
 • Dokąd zmierza BPO/SSC? Najnowsze trendy, wewnętrzna ewolucja branż, automatyzacja procesów

Dyplomacja ekonomiczna – nowe otwarcie?

 • Założenia programu wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm Ministerstwa Rozwoju
 • Model zintegrowanego wsparcia rodzimego biznesu na obcych rynkach
 • Czy razem oznacza skuteczniej? Praktyka, możliwości, korzyści według przedsiębiorców
 • Wspierać znaczy rozumieć. Rola dialogu we współpracy z administracją i dyplomacją

Ryzyko w ekspansji zagranicznej

 • Rodzaje ryzyka w działalności na rynkach odległych – generalia i specyfika kulturowo-geograficzna
 • Ograniczanie i akceptacja. Dostępne narzędzia redukcji ryzyka, sprawdzone metody. Wiedza, współpraca, dywersyfikacja
 • Rola administracji i dyplomacji ekonomicznej w ograniczaniu ryzyka i skutków porażki
 • W samą porę, czyli decyzja o dezinwestycji. Doświadczenie jako cenny kapitał
 • Rezygnacja to nie klęska. Czy próbować jeszcze raz?

Przetargi międzynarodowe – dlaczego nie?

 • Międzynarodowe projekty i przetargi – duży, atrakcyjny rynek. Kto wygrywa?
 • Nieobecność polskich firm. Brak potencjału czy kompetencji?
 • Dostęp do zamówień publicznych na rynkach zagranicznych
 • Jak skutecznie rywalizować o zamówienia na globalnym rynku?

BIM – wsparcie projektów inwestycyjnych

 • Wykorzystanie nowych technologii (drony, Internet Rzeczy) na wszystkich etapach projektu (planowanie, realizacja i nadzór, użytkowanie)
 • Nie wizualizacja, lecz wirtualna budowa. Przydatność BIM (modelowania informacji o budynku) w procesie inwestycyjnym
 • BIM lekiem na brak zaufania między inwestorem i wykonawcami? Wspólna analiza kosztów, harmonogramu i ryzyka
 • Koszty utrzymania obiektu, zwrot z zainwestowanego kapitału – problemy do rozwiązania przy projektowaniu

Infrastruktura, transport, budownictwo

Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej i w Polsce

 • Inwestycje drogowe i kolejowe ostatnich lat i ich efekty w poszczególnych krajach regionu
 • Jak daleko do integracji? Sieci krajowe a powiązania transeuropejskie
 • Dysproporcje, wąskie gardła, białe plamy – jak usprawnić europejski system transportowy
 • Razem łatwiej? Wspólne projekty krajów regionu?
 • Ostatnie duże środki z UE na inwestycje infrastrukturalne. Wykorzystać najlepsze doświadczenia z dotychczasowej absorpcji

Inwestycje infrastrukturalne – nowe otwarcie

 • Opóźnienie na kolei. Ryzyko kumulacji robót i wydatków w ramach Krajowego Programu Kolejowego
 • Jak zmieni się kolej dzięki nowemu podejściu do inwestycji – modernizacje linii i dworców
 • Inwestycje drogowe – pieniądze i czas. Rozbieżności w szacunkach, presja terminów
 • Nowości w Prawie Zamówień Publicznych. Mniejszy udział ceny a wyniki przetargów
 • Dialog pomiędzy MIB, GDDKiA i PKP PLK a rynkiem budowlanym – wkrótce test

Zamówienia publiczne

 • Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce
 • Obostrzenia, odejście od kryterium najniższej ceny, klauzule społeczne – czego brakuje?
 • Przykłady nieuczciwej konkurencji, problem samorządów i inwestorów

Polskie porty na ścieżce wzrostu

 • Koniunktura w transporcie morskim i jej wpływ na działalność polskich portów. Alianse armatorów kontenerowych
 • Rok 2016 – kolejne rekordy przeładunków w polskich portach morskich. Źródła sukcesu
 • Zrealizowane i planowane inwestycje w portach (wyroby agro, gaz i paliwa płynne). Drobnica w kontenerach. Oferta usług przeładunkowych
 • Porty morskie jako element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Powiązania infrastruktury drogowej i kolejowej z portową
 • Konkurencja o towary tranzytowe. Atuty polskich portów i operatorów
 • Rola portów morskich w obsłudze handlu zagranicznego i w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego
 • Program „Porty 24”. Standardy zachodnie w zasięgu. Czego jeszcze brakuje?

Krajowy rynek przewozów cargo 

 • Towarowe przewozy kolejowe w Polsce. Ewolucja rynku
 • Wyzwania stojące przed polską koleją. Europejskie ambicje polskich przewoźników
 • Konkurencja a model działania. Zalety struktury holdingowej na podstawie porównania kolei w Polsce i w Niemczech
 • Rozwój bazy logistycznej i infrastruktury przewozów cargo
 • Cargo lotnicze – niewykorzystany potencjał

Szlaki wodne w Polsce i w Europie

 • Stan i harmonogram realizacji rządowych planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-20, z perspektywą do roku 2030. Polskie ambicje na tle Europy
 • Kluczowe inwestycje: modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej i drogi wodnej Wisły, budowa Kanału Śląskiego i połączenia Koźle-Ostrawa
 • Szanse na umiędzynarodowienie polskich szlaków śródlądowych – zainteresowanie sąsiadów współpracą i koordynacją planów inwestycyjnych
 • Biznes wobec inwestycji śródlądowych (partycypacja, elektrownie wodne na kaskadach, ochrona przeciwpowodziowa)
 • Potencjał infrastruktury lądowej do obsługi transportu śródlądowego (plany rozwoju portów rzecznych; ich skomunikowanie z transportem drogowym, kolejowym, ewentualnie lotniczym)
 • Stocznie i produkcja taboru. Przewoźnicy na rynku i ich możliwości

Rynek produkcji taboru

 • Producenci taboru dla komunikacji publicznej w Polsce
 • Potencjał eksportowy i pozycja branży na rynku europejskim
 • Innowacyjne rozwiązania, technologie i ich transfer, know-how
 • Strategiczne plany firm. Konsorcja, współpraca, konkurencja
 • Miejsce branży w planach rządu

Budownictwo

 • Kondycja polskiej branży budowlanej pomiędzy falami inwestycji
 • Czy jesteśmy gotowi, by dokończyć kluczowe projekty? W oczekiwaniu na nową odsłonę inwestycji infrastrukturalnych
 • Relacje zamawiający-wykonawca na nowych zasadach. Co zmieni się na lepsze?
 • Budownictwo mieszkaniowe – boom na progu?
 • Ekspansja zagraniczna polskiego budownictwa. Doświadczenia polskich firm na rynkach Europy

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

 • Polski rynek mieszkaniowy – aktualna sytuacja. Cechy stałe rynku i jego specyfika
 • Zróżnicowanie regionalne. Uwarunkowania gospodarcze, społeczne i demograficzne
 • Nadal boom czy spowolnienie? Podaż mieszkań deweloperskich a zasoby Polaków i akcja kredytowa
 • Co może stymulować rozwój po wygaśnięciu programu dopłat „Mieszkanie dla młodych”? „Mieszkanie Plus” – potencjalny wpływ na rynek
 • Sektor wykonawczy – potencjał i specjalizacja rynku budowlanego

Program „Mieszkanie Plus”

 • Ustawa o programie budowy tanich mieszkań na wynajem. Cele, założenia, aparat realizacyjny
 • Perspektywiczne efekty: mobilność społeczna, jakość życia, demografia i struktura osadnicza, rynek pracy
 • Wpływ Programu na kształt rynku mieszkaniowego w Polsce i koniunkturę w budownictwie
 • „Mieszkanie Plus” a rynek najmu. Reakcje deweloperów i prywatnych właścicieli mieszkań na wynajem
 • Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Kwestia pozyskiwania gruntów. Rola samorządu lokalnego

Atrakcyjne lotnisko. Inwestycje wokół portów

 • Rozwój regionalnych portów lotniczych – projekty trafione i te ze znakiem zapytania...
 • Przyciąga, rozwija, ożywia. Port lotniczy jako fenomen na mapie inwestycji i biznesu
 • Zaplecze portu w fazie intensywnego rozwoju: infrastruktura cargo, usługi lotniskowe, połączenia z regionem, firmy kooperujące
 • Nowe inwestycje „okołolotniskowe” – hotele, centra konferencyjne, nieruchomości biurowe

General Aviation – potencjał Europy Centralnej

 • Biznes chce latać. Możliwości rozwoju sektora GA. Potrzeby, flota, kadry
 • Stan infrastruktury lotniskowej – potencjał mniejszych lotnisk. Szanse rozwojowe – kto na tym może skorzystać? 
 • Przyjazne przepisy? Jak zmieniać regulacje, by sprzyjały rozwojowi ruchu lotniczego

Samorządy i gospodarka komunalna

Samorząd i biznes – partnerstwo z rozsądku

 • W jakim kierunku rozwijać współpracę władz samorządowych z przedstawicielami nauki i biznesu
 • Inwestycje, dzięki którym zarabiają zarówno biznes, jak i gmina
 • Wspólne inicjatywy samorządów i biznesu: PPP – dobre praktyki w Polsce (koncesje, rewitalizacja, prywatyzacja usług, waluta lokalna)
 • Doświadczenia i modele warte upowszechnienia. Pouczające porażki
 • Lokalna biurokracja jako czynnik zniechęcający przedsiębiorców
 • Czy biznes może pomóc samorządom w rozwiązaniu wyzwań społecznych?

Przyszłość PPP w Polsce

 • Działania rządu w celu rozwijania projektów PPP. Promocja, strategia, długookresowa polityka
 • Niedostateczne przygotowanie sektora publicznego do PPP? Fakty i mity
 • PPP w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 i PPP hybrydowe – szansa na nowe otwarcie?
 • Komparator PPP – innowacyjne narzędzie do oceny potencjału przedsięwzięcia

Aktywni inwestorzy w polskich miastach

 • Jak inwestorzy zmieniają oblicze polskich miast. Zestaw potrzebnych narzędzi: wyobraźnia, odwaga i pieniądze
 • Samorząd i kapitał, czyli skuteczne partnerstwo w praktyce. Modele relacji, transparentność, odpowiedzialność
 • Mądre zarządzanie przestrzenią z myślą o ludziach. Rola kreatywnych architektów i urbanistów
 • Jak na tym zarabia biznes, jak korzysta miasto. Wizerunek jest bezcenny. Dobre praktyki warte upowszechniania

Inwestycje samorządów – nowa perspektywa

 • W co i w jaki sposób inwestują samorządy? Doświadczenia i ograniczenia
 • Czy polskie samorządy wracają do gry? Nadzieje na ożywienie po okresie przyhamowania
 • Inwestycje w przyszłość – efektywne, prorozwojowe, perspektywiczne
 • Śmiałe plany i ich konsekwencje – koszty utrzymania obiektów
 • Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych. Co po roku 2020? 

Smart City – miasto inteligentne i przyjazne

 • Współczesne miasta – ich nowe funkcje, nowe potrzeby, nowe usługi
 • Innowacyjne technologie miejskie na ulicy, w urzędzie, w smartfonie
 • Obszary realizacji idei smart: transport, ekologia, energetyka, komunikacja z mieszkańcami
 • Własna wizja bycia smart. Strategie z wykorzystaniem najlepszych praktyk
 • Po co to wszystko? Jakość życia, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo

Udana rewitalizacja w praktyce

 • Ani remont, ani modernizacja. Czym jest prawdziwa rewitalizacja?
 • Prywatny kapitał nadaje przestrzeni (zdewastowanej, poindustrialnej) nowe funkcje. Przedsiębiorczość aktywna biznesowo i społecznie
 • Rola konserwatora zabytków, samorządu, administracji – relacje z inwestorem. Środki publiczne?
 • Co to jest udana rewitalizacja? Najciekawsze case studies i próby uogólnień
 • Korzyści dla miasta, mieszkańców, inwestora. Zwrot z kapitału a wizerunek i prestiż

Wolne tereny. Pomysł i współpraca

 • Tereny „zbędne” w miastach – poprodukcyjne, zdewastowane, nieatrakcyjne. Skala zjawiska, koszty, uciążliwość
 • Polityka władz samorządowych wobec niechcianych terenów. Rola planów zagospodarowania przestrzennego
 • Sprzedaż czy partnerstwo? Jak skutecznie współpracować przy nietypowych projektach. Transparentność, komunikacja, odpowiedzialność
 • Inwestor z pomysłem – przykłady zagospodarowania działek... bez przyszłości

Kultura i rozwój miast

 • Jakość życia jako kategoria opisu przeobrażeń organizmów miejskich
 • Prorozwojowe elementy „miękkie” (oferta kulturalna, czas wolny i rozrywka, edukacja, mobilność, dostępność, atrakcyjna przestrzeń publiczna). Ich wpływ na rozwój regionów, miast i gospodarki
 • Atrakcyjność miejsca jako składowa oferty biznesowej i inwestycyjnej. Wizerunek i „moda na miasto”
 • Otoczenie przyjazne dla branż kreatywnych. Tradycyjne i nowoczesne, czyli inspirujące konfrontacje. Swoboda, różnorodność i tolerancja
 • Preferencje młodszych pracowników ceniących balans między pracą i życiem prywatnym

Sport, biznes, infrastruktura

 • Jak wykorzystać infrastrukturę sportową. Stadiony po Euro – wciąż problem i ciężar? 
 • Wielkie hale i stadiony – sztuka zarządzania infrastrukturą sportową. Doświadczenia zagraniczne i krajowe
 • Kto ma pomysł, kto ma pieniądze? W poszukiwaniu mecenasa. Państwo? Gmina? Biznes?
 • Sport jako wspólny interes i narzędzie promocji regionów i miast. Przemysł czasu wolnego – motor rozwoju
 • Zdrowie i styl życia. Biznes i reklama. Perspektywiczne miejsce sportu i kultury fizycznej w społeczeństwie

Transport publiczny

 • Wydolny, wygodny, czysty i tani? Idealny system transportu publicznego i jego uniwersalne cechy
 • Transport publiczny jako element budowania jakości życia w polskich miastach, kreujący konkurencyjność miast i regionów
 • Automatyzacja środków transportu publicznego, elektromobilność
 • Prosument w transporcie, sharing economy – recepta na problemy transportowe współczesnych miast

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Odpady komunalne a gospodarka. Ocena funkcjonującej ustawy śmieciowej
 • Kiedy nie ma odpadów. Idea „zamkniętego obiegu” i związane z nią praktyczne wyzwania
 • Konieczność weryfikacji ilości i rodzajów instalacji przetwarzających odpady. Czy miliardy na spalarnie poszły w błoto?
 • Wykorzystanie odpadów przez energetykę i przemysł cementowy oraz chemię (powtórne wykorzystanie np. plastików)
 • Świadomość i wiedza. Jak wykreować modę na efektywne sortowanie odpadów
 • Nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje: obieg zamknięty w służbie gospodarce

Rynek nieruchomości

Nieruchomości komercyjne w Europie i Polsce

 • Brexit, „efekt Trumpa”, kryzys Unii Europejskiej. Jak sytuacja geopolityczna wpływa na klimat inwestycyjny w sektorze nieruchomości komercyjnych
 • Alternatywa dla Londynu: Warszawa, Praga, a może Frankfurt?
 • Nieruchomościowa rewolucja? Co decyduje o miejscu Polski na europejskiej mapie inwestycji w nieruchomości komercyjne
 • Nieruchomości, które kuszą inwestorów: centra handlowe, biura, hotele, magazyny. A może akademiki i domy seniora?

Biurowce w Polsce

 • Na fali inwestycji – ostatnie lata w segmencie nieruchomości biurowych
 • Aktualna podaż nowoczesnej przestrzeni biurowej. Polska wciąż atrakcyjna dla deweloperów?
 • Nie tylko Warszawa... Uprzywilejowany rynek stołeczny i rozwijające się rynki regionalne
 • Inwestycje w zaawansowane usługi dla biznesu i inne źródła popytu na powierzchnie biurowe
 • Co mówią prognozy? Główne tendencje kształtujące sytuację na rynku

REIT po polsku – jak zarabiać na nieruchomościach komercyjnych

 • Szansa dla małych inwestorów. Jak działają REIT-y na świecie
 • Perspektywa dewelopera – czy rynek nieruchomości wrzuci szósty bieg?
 • Sposób na emeryturę? REIT-y zachętą do oszczędzania

Finanse i prawo

Kultura oszczędzania

 • Nawyk oszczędzania? Jak budować bezpieczeństwo społeczne w oparciu o prywatne zasoby
 • Odłożyć, ale jak? Lokować, ale w co? Ile ryzyka, ile stabilności? Dylematy oszczędnego
 • Polski pieniądz napędza gospodarkę – wzrostowy potencjał prywatnych kieszeni

Rynek finansowy dla gospodarki

 • Pieniądze na rozwój gospodarczy – potrzeby i źródła
 • Kapitał z giełdy. Fundusze inwestycyjne. Alternatywy?
 • Repolonizacja sektora finansowego. Jak to wpłynie na dostęp do kapitału? 
 • Przyszłość i stabilność rynku kapitałowego

Optymalne podatki

 • Kierunki optymalizacji systemu podatkowego
 • Sprawiedliwe i skutecznie ściągane – łatwo zadeklarować, trudniej zrobić
 • Prostota, przejrzystość, jednoznaczność interpretacji – system przyjazny dla podatnika i przedsiębiorcy
 • VAT – wieczny problem? Europejska skala patologii. Skuteczne metody walki
 • Podatki i finanse publiczne. System podatkowy, który stymuluje wzrost

Podatki przyszłości

 • Kryzys finansowy roku 2008 a percepcja podatków – długofalowe skutki
 • Jak zmieniło się podejście międzynarodowych instytucji (OECD, KE) do kwestii podatkowych?
 • Standaryzacja systemów podatkowych? Podatki jako narzędzie krajowej polityki gospodarczej
 • Prostota i skuteczność. Efektywny dla fiskusa i przyjazny dla podatnika system – utopia czy wyzwanie?
 • Podatkowe prognozy dla Polski. Czy czekają nas kolejne rewolucje na miarę Jednolitego Pliku Kontrolnego?
 • DigiTax – podatki wobec digitalizacji. Technologie jako ułatwienie czy zagrożenie?
 • „Podatkowiec” przyszłości – konieczne kwalifikacje. Podatki a edukacja i wiedza ekonomiczna

Finansowanie inwestycji i fundusze unijne

 • Stan realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Zmiany w nowej perspektywie finansowej
 • Środki unijne na inwestycje infrastrukturalne w perspektywie 2014-2020. Jak je najlepiej wykorzystać?
 • Emisja obligacji czy może kredyt w EBI? Skuteczne metody pozyskiwania środków
 • Inwestorzy źródłem kapitału i pomysłów: przykłady modelowe i wzorce partnerstwa
 • Unijne instrumenty zwrotne
 • Co po roku 2020?

Prawo sprzyjające biznesowi

 • Jakość stanowionego prawa i jego skutki dla działalności gospodarczej
 • Niestabilność przepisów i mnogość interpretacji źródłem kosztów dla firm
 • Efektywny wymiar sprawiedliwości – jakich zmian oczekują przedsiębiorcy?
 • Pakiety ułatwień. Czy biznes zaufa politykom? Rola dialogu z przedstawicielami środowiska

Rynek spożywczy

Od lokalnej firmy do globalnego koncernu

 • Duże polskie firmy spożywcze na progu kluczowych decyzji – czy wymuszą je sukcesja i zmiana pokoleniowa?
 • Konsolidacja i skala. Dylematy współpracy
 • Polski przemysł spożywczy – technologicznie nowoczesny i przygotowany do zmian
 • Stymulatory rozwoju polskich firm spożywczych: finansowanie, fundusze promocji
 • Bariery wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw: prawne, ekonomiczne, polityczne

Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

 • CETA, TTIP, TTP – co dalej ze światowymi umowami o wolnym handlu?
 • Azja, Afryka, Ameryka Południowa: szanse dla polskich producentów
 • Ekspansja zagraniczna polskich eksporterów – uwarunkowania globalnej polityki i gospodarki
 • „Nacjonalizm konsumencki” w krajach UE a dynamika eksportu
 • Razem po więcej. Konsolidacja i tworzenie konsorcjów eksportowych

Ochrona zdrowia

Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej

 • Biznes wrażliwy społecznie? Strategie firm, współpraca z administracją, odpowiedzialność i wizerunek
 • Konkurencja pod presją polityki. Rola regulacji i finansowania systemów ochrony zdrowia
 • Przemysł farmaceutyczny nośnikiem innowacji. Rola sektora badawczo-rozwojowego

Przemysł i medycyna

 • Miejsce i znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla gospodarki
 • Refundacyjny tryb rozwojowy – dla kogo i na jakich warunkach?
 • Czy sektor farmaceutyczny w Polsce ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności?
 • Przemysł wyrobów medycznych w Polsce. Potencjał, osiągnięcia i wyzwania
 • Eksport polskich wyrobów medycznych – kierunki i możliwości

Innowacje w medycynie – oblicza i skutki postępu technologicznego

 • Finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi
 • Aparatura medyczna – przykłady najnowszych technologii
 • Praktyczne wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w wybranych dziedzinach medycyny
 • Nowe leki we współczesnej terapii. Farmacja nośnikiem innowacji
 • Start-upy w polskiej medycynie – możliwości i bariery rozwoju
 • Technologie informacyjne i telemedycyna – wybrane rozwiązania

Polski szpital 2017

 • Sieć szpitali – co wiemy w maju 2017 roku?
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – wnioski dla lecznictwa stacjonarnego
 • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce
 • Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalach – dyskusja o budżetowaniu, ryczałtach i konkursach
 • Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
 • Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania szpitali – wybrane zagadnienia
 • IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
 • Odtwarzanie infrastruktury budowlano-technicznej szpitali – to nie jest tylko polski problem
 • Restrukturyzacja szpitala – case study i dyskusja
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie