Główne nurty tematyczne

Nowy kapitalizm – ale jaki?

Ratujmy kapitalizm przed nim samym? – próba diagnozy. Liberalna doktryna gospodarcza w ogniu krytyki. Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co? Wzrost nie za wszelką cenę – w poszukiwaniu równowagi. Odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście. Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie. Nowe odpowiedzi na tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Państwo jako regulator, kreator polityki gospodarczej, właściciel firm i inwestor – co na to wolny rynek?

Inna Europa w innym świecie

Potrzebny nowy pomysł na Europę – „niech będzie jak dawniej” już nie działa. Przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu – ich wpływ na warunki prowadzenia biznesu. Co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce? Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów. Prawdopodobieństwo innych exitów – efekt odstraszania? Możliwe zmiany w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu i zorientowanie w większym stopniu na konkurencyjność). Europa dwóch prędkości – scenariusz w realizacji? Nowa rola i pozycja strefy euro. Co z krajami „drugiej prędkości”? Państwa Europy Centralnej wobec wewnętrznych przeobrażeń Unii.

IV rewolucja przemysłowa – nasza współczesność

Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy. Reindustrializacja – hasło a realizacja. Nowoczesny przemysł fundamentem rozwoju – w kierunku europejskich specjalizacji. Jak się dziś kreuje wartość w gospodarce – międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii. Oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego w europejskim przemyśle. Jak to sfinansować, jak to sprzedać, czyli innowacje na rynku. Digitalizacja gospodarki – szanse i pułapki. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu, administracji, obywatela. Cyberzagrożenia – lepiej zapobiegać.

Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca

Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania. Potencjał w głowach, czyli zasoby ludzkie europejskich gospodarek. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych. Dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Migracje, drenaż mózgów, rywalizacja o najzdolniejszych. Jak technologie przyszłości zmieniają życie prywatne i zawodowe? XYZ, czyli nowe pokolenia pracowników – problem czy atut? Zmiany w krajowych systemach edukacji wobec oczekiwań pracodawców. Jak kształcić dla rynku w realiach ciągłej zmiany? Kapitał społeczny, dobro deficytowe.

Przedsiębiorczość i kreatywność

Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki. Pomysł, który zmienia świat – kreatywna siła w gospodarce i życiu społecznym. Misja a zysk – pozorne sprzeczności? Kultura przedsiębiorczości vs. efektywność korporacji. Rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych: osobowość i standard etyczny, decyzje i ich konsekwencje. Wojna czy współpraca? – zaufanie w prywatnym biznesie.

Przede wszystkim inwestycje

Inwestowanie w czasach niestabilności: ryzyko, bariery, odwaga, profity. Plan Junckera w realizacji – wnioski na gorąco. Klimat inwestycyjny w Europie Centralnej i w Polsce. Nie ile, lecz jak – inwestycje o wysokiej wartości dla gospodarki i rynku pracy. Finansowanie projektów w ramach programów UE. Po pierwsze infrastruktura – główne kierunki inwestycji publicznych. Sztuka konkurowania o inwestorów – narzędzia uniwersalne i specjalne zachęty. Co wstrzymuje, a co stymuluje inwestycje prywatne?

Energetyka w Europie – najważniejsze pytania

Jak regulacje na szczeblu UE zaważą na rozwoju energetyki – Pakiet klimatyczny, Pakiet zimowy, system EU ETS. Krajowe strategie energetyczne – dokąd zmierzamy? Rewolucja technologiczna i jej skutki: magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka rozproszona i prosumencka, nowe rozwiązania w energetyce odnawialnej. Aby moc była z nami – ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne? Energia dla przemysłu – pewna, dostępna i tania. Czy to możliwe?

Sesje tematyczne

Energetyka

Polityka ochrony klimatu – kontynuacje i korekty

 • COP 24 w roku 2018 w Polsce. Oczekiwania i nadzieje
 • Walka ze zmianami klimatu w nowej sytuacji międzynarodowej
 • Polityka klimatyczna UE a energetyka po 2020 roku
 • Zmiany w systemie ETS. Potencjalne skutki dla energetyki i gospodarki
 • Normy środowiskowe a cele rozwijania OZE. Docelowy miks energii

Przyszłość systemu ETS

 • Zmiany w systemie handlu emisjami CO2 w UE. Dokąd zmierzamy?
 • Wyższa cena CO2 – stanowiska koncernów energetycznych z Europy
 • Potencjalne skutki zmian systemu dla polskiej energetyki i gospodarki

Odnawialne źródła energii

 • OZE w Europie i w Polsce – stan, rola w systemach energetycznych, uwarunkowania i trendy rozwojowe
 • Nasze preferencje: odwrót od wiatru; stawiamy na biomasę, biogaz, fotowoltaikę? Scenariusze, szanse, zagrożenia. Klastry energii. Szanse powodzenia
 • Aukcje OZE. Ocena mechanizmu
 • Rozwiązania regulacyjne dotyczące wsparcia OZE w Europie – skutki różnorodności rozwiązań. Szanse na standaryzację?
 • Taniej, efektywniej, bez ubocznych skutków dla systemu. W kierunku „lepszych” OZE?
 • Źródła odnawialne w krajowych miksach energii w perspektywie roku 2030

Bezpieczeństwo systemu energetycznego

 • Stabilność systemów energetycznych w Europie
 • Popyt i podaż mocy.  Sztuka bilansowania. Konieczne regulacje
 • Rynek mocy i usługi systemowe
 • Znaczenie konkluzji BAT
 • Koszty bezpieczeństwa dla odbiorców a ryzyko energetyki zawodowej

Rynek mocy w Europie

 • Stabilna, dostępna energia: doświadczenia krajów europejskich
 • Polski pomysł na rynek mocy? Za i przeciw
 • Administracja, producenci energii i jej odbiorcy wobec kosztów nowych rozwiązań

Energetyka oparta na węglu

 • Europejska opcja antywęglowa. Racje, liczby a doktryna
 • Krajowy mix energii określa świadomość? Różnice strukturalne systemów energetycznych państw UE
 • Energetyka w nowej odsłonie. Koncerny paliwowo-energetyczne. Związki kapitałowo-handlowe energetyki i górnictwa
 • Bezpieczeństwo energetyczne i niezależność a polityka środowiskowa – jak pogodzić sprzeczności?

Rynek energii elektrycznej w Europie Centralnej

 • Inwestycje w infrastrukturze o kluczowym znaczeniu w regionie
 • Regulacje UE kształtujące rynek energii. Handel energią – fakty i ograniczenia
 • Giełda energii w Polsce i w krajach europejskich
 • Ukraina jako dostawca, odbiorca, producent paliwa

Nowy model inwestycji w energetyce

 • Zapotrzebowanie na energię w Europie i w Polsce. Energooszczędność a wzrost gospodarczy
 • Inwestycje w moce wytwórcze – skala, źródła, terminy. Modele finansowania
 • Państwo jako stabilizator i gwarant opłacalności inwestycji w energetyce
 • Energetyka globalnie. W co inwestuje świat?

Innowacje oraz sektor badawczo-rozwojowy w energetyce

 • Rewolucja technologiczna w światowej energetyce. Czy nie zostajemy w tyle?
 • Potrzeby innowacyjne energetyki i szanse ich realizacji
 • Nakłady na B&R w energetyce. Akceptacja ryzyka w przypadku innowacyjnych wdrożeń
 • Współpraca grup energetycznych z mniejszymi kreatywnymi firmami. Obopólne korzyści?

Ciepłownictwo i kogeneracja

 • Przyszłość sektora ciepłowniczego w Polsce
 • Kontynuacja systemów wsparcia dla kogeneracji. Co po roku 2018?
 • Rentowność sektora a obowiązujące regulacje
 • Miks paliw w ciepłownictwie. Kierunki zmian
 • Walka ze smogiem szansą dla ciepła systemowego?

Efektywne gospodarowanie energią

 • Efektywność energetyczna w praktyce – co osiągnęliśmy, gdzie jesteśmy?
 • Potencjał efektywności w gospodarkach krajów europejskich
 • Technologie energooszczędne i wspomagające racjonalne zarządzanie zużyciem energii
 • Jak być efektywnym – rynek usług i doradztwa. Kompleksowe rozwiązania na zamówienie

Rynek gazu w Europie

 • Obrót i import gazu do Europy – system, powiązania, sprzeczności wewnątrz UE
 • Wielcy odbiorcy gazu w Europie. Charakter kontraktów i formuły cenowe. Rola giełd i zakupy spot
 • Gaz w Europie a idea unii energetycznej. Partykularyzmy i wspólne bezpieczeństwo
 • Rola wewnątrzeuropejskich powiązań infrastrukturalnych dla obrotu gazem i wzajemnej asekuracji na wypadek kryzysów. Alternatywny import (LNG, gazoporty)
 • Gazociąg do Norwegii, czyli gaz dla Polski i regionu
 • Regionalna współpraca (dotycząca importu gazu) w ramach UE – bardziej elastyczna i oparta na analizie ryzyka. LNG w regionie – czy to się opłaci?
 • Kwestia przejrzystości kontraktów gazowych pomiędzy spółkami. Kontrola zapisów znaczących dla bezpieczeństwa energetycznego UE

Inwestycje w gazownictwie

 • Kwestia bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz
 • Rola gazoportu i inwestycji sieciowych
 • Biale plamy na mapie dystrybucji. A może LNG?
 • Rynek gazu a kwestia bezpieczeństwa

Pakiet zimowy – aspiracje i obawy

 • Konsekwencja czy dogmatyka? Kontrowersje wokół Pakietu
 • Wizja zmian w europejskiej energetyce – kto poniesie koszty?
 • Limit emisji, dekarbonizacja i inne obszary potencjalnej kolizji
 • Zarządzanie Unią Energetyczną a krajowe strategie i miksy energii
 • Ścieżka legislacji i ranga dokumentu – co dalej z Pakietem?

Smogowa Polska – skuteczna walka z niską emisją

 • Prawo do zdrowego oddechu. Zmiana społecznego klimatu: koniec pobłażania dla trucicieli
 • Kto nam pozwoli oddychać czystym powietrzem: państwo czy gmina? Regionalne programy walki z niską emisją, systemy wsparcia dla mieszkańców rezygnujących z pieców węglowych
 • Wiem, czym oddycham. Rzetelna informacja i edukacja podstawą działań antysmogowych
 • Prawo i jego egzekwowanie. Ekonomiczne bariery w zwalczaniu niskiej emisji
 • Rola sektora ciepłowniczego
 • Nowoczesne technologie idą w sukurs: piece, opał, drony. Nauka w walce ze smogiem

Gdzie i jak szukać „nowej energii” w energetyce?

 • Informacja i infrastruktura w sektorze energii jako potencjał biznesowy
 • Nowe możliwości rozwoju. Jak wyjść poza swój podstawowy zakres działalności?
 • Klient, konsument, odbiorca. Nowoczesna energetyka na rynku i w nowych typach relacji

Przyszłość Europy

Miejsce Europy w globalnej gospodarce

 • Misja i moc Europy? Czy europejska „miękka siła” to tylko wspomnienie?
 • Europejska gospodarka wobec konkurencji globalnej. Fakty, atuty i słabości
 • Dokąd odpływa biznes z Europy? Skutki gospodarcze i społeczne
 • Wiedza, jakość i kreatywność – wykorzystać mocne strony

Nowy budżet Unii Europejskiej

 • Możliwości, potrzeby, priorytety. Z czego zrezygnować?
 • Europa wielu prędkości w kontekście wspólnych finansów: fakty, liczby, ambicje
 • Nowe spojrzenie na wyrównywanie europejskich dysproporcji?
 • Ile pieniędzy na spójność? Ile konkurencji?

Gospodarcza Europa po Brexicie

 • Scenariusz i kalendarz rozstania: procedury, regulacje, koszty
 • Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów
 • Kraje, branże, które poniosą wysokie koszty. Jak je skompensować?
 • Brexit jako szansa i okazja. Nowe możliwości konkurowania i wypełniania luk
 • Prawdopodobieństwo innych exitów. Lekcja z Brexitu, czyli taktyka odstraszania

Plan Junckera – ważne europejskie doświadczenie

 • Inwestycje realizowane w ramach tzw. Planu Junckera – bilans dotychczasowych działań
 • Kontynuacja? Na jakich zasadach? Z jakim budżetem?
 • Beneficjenci mają głos – case studies wybranych projektów
 • Co można było zrobić lepiej – wskazania na przyszłość

Grupa Wyszehradzka (V4) – nowy rozdział współpracy

 • Przyszłość Czworokąta w zmieniającej się Europie. Mocna Grupa w mocnej Unii?
 • Co nas łączy, co nas dzieli – efektywna współpraca mimo różnic?
 • Obszary wspólnego działania: infrastruktura, energetyka i surowce, polityka migracyjna, wsparcie dla Bałkanów
 • Pragmatyzm, solidarność, bezpieczeństwo. V4 wobec sytuacji na wschodzie Europy i polityki wschodniej UE

Inicjatywa Trójmorza – perspektywy współpracy*

 • Zmieniające się otoczenie polityczne w Europie i na świecie jako kontekst dla Inicjatywy Trójmorza
 • Nadrzędne cele, wspólne aspiracje, akceptowalny format współpracy
 • Od idei do praktycznych działań – najkrótsza droga, efektywne scenariusze

*Sesje organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych – inspirowane tematyką projektu „Droga do Szczytu Inicjatywy Trójmorze – Wrocław 2017: wzmacnianie współpracy w Europie Środkowej”

Bezpieczeństwo energetyczne Europy Centralnej*

 • Energetyka jako newralgiczny obszar współpracy regionalnej – wspólne cele
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw energii
 • Rola Korytarza Północ-Południe
 • Co utrudnia realizację wspólnych projektów energetycznych w regionie?

*Sesje organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych – inspirowane tematyką projektu „Droga do Szczytu Inicjatywy Trójmorze – Wrocław 2017: wzmacnianie współpracy w Europie Środkowej”

Via Carpatia – projekt ponad granicami*

 • Nowy europejski szlak i jego znaczenie – gospodarcze, cywilizacyjne, kulturowe
 • Czy możliwe jest przyspieszenie realizacji? Impulsy i deklaracje krajów zaangażowanych w projekt
 • Priorytety inwestycyjne państw na szlaku. Konieczna determinacja i zaangażowanie
 • Miejsce Via Carpatii w transeuropejskiej sieci transportowej
 • Miejsce Via Carpatii w transeuropejskiej sieci transportowej

*Sesje organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych – inspirowane tematyką projektu „Droga do Szczytu Inicjatywy Trójmorze – Wrocław 2017: wzmacnianie współpracy w Europie Środkowej”

Przemysł

Oblężone hutnictwo?

 • Sytuacja branży stalowej w Europie. Pod presją: ceny energii, polityka klimatyczna, agresywna konkurencja
 • Hutnictwo i handel stalą na świecie. Globalne porozumienia gospodarcze. Protekcjonizm i dumping
 • Dystrybucja i przetwarzanie stali – sektor w toku zmian i wobec nowych wyzwań
 • Hutnictwo inwestuje. Sektor stali jako nośnik innowacji. Kierunek specjalizacja?

Węgiel w Europie i w Polsce

 • W kręgu zobowiązań i regulacji. Dylematy polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
 • Węglowy skansen? Węglowa suwerenność? Miks energii jako przedmiot europejskiego sporu. Obszary i metodologia kompromisu
 • Czas wygaszania? Perspektywy górnictwa węgla kamiennego wobec kierunków rozwoju europejskiej energetyki
 • Wielki program restrukturyzacji górnictwa w Polsce: cele, efekty, przyszłość
 • Technologie czystego spalania. Ambicje, szanse, realia

Przemysł urządzeń i usług dla energetyki

 • Polska specjalność: energetyka konwencjonalna
 • Potencjał i możliwe kierunki eksportowe
 • Modele biznesowe – rola generalnego wykonawcy, projektanta, dostawcy urządzeń
 • Wsparcie państwa. Dyplomacja ekonomiczna i finansowanie
 • Sytuacja na mało spenetrowanych rynkach. Ryzyka kontraktowe, finansowe, dostęp do lokalnego potencjału podwykonawczego

Przemysł obronny w Polsce

 • Zaktualizowany program modernizacji armii do 2022 roku. Spojrzenie ekspertów
 • Potrzeby polskiej armii a możliwości budżetowe. Optymalizacja procesu zakupowego
 • Rola i udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej w realizacji modernizacji armii
 • Współpraca państwowych zakładów wchodzących w skład PGZ z prywatnym i zagranicznym przemysłem
 • Polski przemysł obronny eksporterem? Dziedziny, w których możemy się specjalizować
 • Perspektywy współpracy na linii Polska-UE-NATO w kontekście sytuacji międzynarodowej i podjętych zobowiązań

Przemysł chemiczny

 • Kierunki rozwoju branży: specjalizacja, nowe produkty, zagospodarowanie nisz rynkowych
 • Chemia wrażliwa na regulacje? Krajowe i unijne rozwiązania prawne a perspektywy branży
 • Racjonalne podejście do innowacji – decyduje rynek, klient, nowe potrzeby przemysłu
 • Współpraca firm z instytucjami naukowymi. Programy wsparcia innowacji. Komercjalizacja wyników badań
 • Zmiany strukturalne: ucieczka przemysłu z Europy, poszukiwanie tańszej energii i surowców, fuzje i przejęcia
 • Polska chemia na tle Europy – przestrzeń do rozwoju i dystans do nadgonienia

Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

 • Główne trendy w europejskiej motoryzacji. Produkujemy auto przyszłości?
 • Kooperacja czy konkurencja? Standaryzacja czy auto na zamówienie? 
 • Branża motoryzacyjna a transfer technologii 
 • Automotive – polska specjalność? Rola branży w gospodarce
 • Elektromobilność – trend znaczący dla sektora automotive

Przemysł 4.0 – oblicza rewolucji przemysłowej

 • Technologie, cyfryzacja, informacja w produkcji. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?
 • Narzędzia zmiany: dialog maszyn, Big Data, roboty i automaty, sztuczna inteligencja
 • Przykłady projektów i wdrożeń w ramach Przemysłu 4.0 – przegląd najlepszych praktyk
 • Człowiek w fabryce przyszłości – wizja bliska spełnienia?
 • Specjalizacja i współpraca, czyli zarządzanie i kształcenie w dobie rewolucji

Człowiek, rynek pracy, gospodarka

Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości

 • Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie
 • Nowe technologie, nowe możliwości – biznesowy potencjał
 • Pokolenie „igreków” w firmie. Jak wykorzystać umiejętności najmłodszych pracowników?
 • Wiedza jako inwestycja. Szersze kompetencje i ich znaczenie
 • Zarządzanie a technologie. Modele relacji i sztuka współpracy

Człowiek jako wartość w gospodarce

 • Zasoby ludzkie europejskich gospodarek – ich stan, dynamika zmian, perspektywy
 • Kwalifikacje decydujące o szansach rozwojowych firmy
 • Deficyt kompetencji? Potrzeby przedsiębiorców a oferta rynku pracy
 • Zarządzanie wiedzą i umiejętnościami. Polityka kadrowa dziś. Skuteczne narzędzia motywacji
 • Firma i ja. Rozwój osobisty pracownika a lojalność wobec pracodawcy

Kapitał społeczny i sztuka efektywnej współpracy

 • Mechanizmy współpracy instytucji publicznych i samorządów z obywatelami
 • Rola sektora NGO w rozwoju kapitału społecznego. Doświadczenia ćwierćwiecza
 • Deficyt zaufania i przewaga konkurencji nad duchem współpracy. Jak to zmienić?
 • Przeciw wykluczeniu – edukacja i informacja wśród osób powyżej 50. roku życia
 • Przedsiębiorczość społeczna jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu

Rynek pracownika w Polsce i w Europie

 • Praca szuka człowieka? Branże i specjalności z wyraźnym deficytem personelu
 • Jak pracodawcy radzą sobie z niedoborem pracowników? Skuteczna rekrutacja elementem walki konkurencyjnej
 • Nie wystarczy zatrudnić. Jak zatrzymać ludzi w firmie?
 • Zarządzanie ograniczonym zasobem. Polityka płacowa, motywacja, warunki pracy wobec zmian na rynku pracy
 • Migracje zarobkowe antidotum na braki kadrowe? Potencjał, kierunki, skutki społeczne

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

 • Polityka bezpieczeństwa pracy w polskich firmach
 • Dobre miejsce pracy. Ergonomia, zdrowie, samopoczucie, relacje
 • Medycyna pracy w Polsce a w innych krajach europejskich
 • Pożądane zmiany w systemie. Reforma prawa pracy. Znaczenie profilaktyki
 • Absencja, czyli koszty. Choroby zawodowe i roszczenia odszkodowawcze
 • Działania prozdrowotne w firmie
 • Dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy. Rola nadzoru

Biznes społecznie odpowiedzialny wobec nowych wyzwań

 • Na czym tak naprawdę polega działalność CSR? Doświadczenia firm. Weryfikacja efektów
 • Aktualne trendy i kierunki rozwoju CSR w Polsce i Europie. Przegląd dobrych praktyk
 • CSR z punktu widzenia pracownika. Zewnętrzny wizerunek firmy i relacje wewnętrzne jako kapitał
 • Obowiązek raportowania niefinansowego dla dużych spółek giełdowych – obciążenie czy szansa?

Pracownicy delegowani na europejskim rynku pracy

 • Polska liderem w UE pod względem liczby delegowanych pracowników
 • Najważniejsze zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników – ich skutki dla firm i konkurencji
 • Problem „dumpingu społecznego” – realny czy wydumany? W kierunku kompromisu?

Nauka dla przemysłu – nadchodzą zmiany

 • Założenia reformy systemu nauki przemysłowej (tj. sieci państwowych jednostek badawczo-rozwojowyc na rzecz przemysłu)
 • Czas na integrację. Korzyści z utworzenia interdyscyplinarnego Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT)
 • W ramach NIT czy komercyjnie? Dalszy los ponad stu państwowych instytutów badawczych
 • Pytania i kontrowersje. Opinie środowisk naukowych i przemysłowych
 • Znaczenie zmian dla dalszego funkcjonowania polskiej nauki i przemysłu – szczególnie w obszarze zaawansowanych technologii

Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości

 • Szkolnictwo w Polsce. Mniej znaczy więcej. Zmiany w szkolnictwie wyższym
 • Reforma szkolnictwa a jakość kształcenia – wyzwania przed kadrą pedagogiczną
 • Rola szkół branżowych dla przyszłości rynku pracy
 • Czy mniejsza liczba studentów poprawi sytuację na rynku pracy? Doświadczenia polskie i europejskie
 • Dualne kształcenie – aktualne trendy, dobre wzorce z Zachodu

Nowoczesna oświata – zatrudnienie i innowacyjność

 • Wąska specjalizacja czy uniwersalny, kreatywny fachowiec? Meandry szkolnictwa zawodowego
 • Skuteczne metody szkolenia w szkołach branżowych
 • Zawody deficytowe dziś i jutro. Zapełnianie luk i przewidywanie potrzeb
 • Współpraca szkół i uczelni z pracodawcami – jak kształcić dla innowacyjności?
 • Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego w ocenie przedsiębiorców i szkół

Dialog obywatelski. Wystąpienia

 • Marianne Thyssen – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników
 • Maroša Šefčoviča – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Unii Energetycznej

Zarządzanie

Wyzwania współczesnego menedżera

 • Przywódca, lider czy dyktator? Optymalne modele kierowania ludźmi
 • Trzy pokolenia w jednej firmie – wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła. Różnorodność jako wartość w biznesie i zarządzaniu
 • Motywowanie zespołu – jak podnosić efektywność pracy?
 • Biznes szybko się zmienia. Oceny pracownicze odchodzą do lamusa, potrzebna informacja zwrotna tu i teraz
 • Zarządzanie przyszłości. Turkusowe firmy w praktyce. Szansa czy pułapka?
 • Gadżety czy realne wsparcie procesu decyzyjnego i komunikacji? Technologie w pracy menedżera.

Firmy rodzinne

 • A sukcesorów brak! Niewdzięcznicy? Kadry spoza rodziny. Czy sprzedaż to na pewno porażka?
 • Śmierć właściciela a los firmy – zmiany prawne. Nagłe sytuacje i dobór menedżerów
 • Wielkość firmy i reguły zarządzania. Nowe pokolenie: przywództwo, innowacje, przejęcia, ekspansja poza region i za granicę. Jak finansować inwestycje.
 • wartościach i tradycji w firmach rodzinnych: spajająca siła i marketingowy atut. Inne spojrzenie: anachronizm w dobie wilczej konkurencji?

Innowacje, gospodarka cyfrowa, start-upy

Cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo w Europie

 • Rewolucja cyfrowa w Europie – innowacje techniczne i rynkowe
 • Internet i technologie cyfrowe zmieniają świat. Wzrost konkurencji, zmiany w przemyśle, nowe produkty i usługi
 • To daje do myślenia: połowa wzrostu produktywności w UE to wynik inwestycji w sektorze technologii ICT
 • Przyjazny dla konsumenta jednolity rynek cyfrowy. W jakim punkcie jesteśmy?
 • Przeszkody i ograniczenia – jak mierzy się z nimi UE? Realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej

Start-upy – nowa kultura w biznesie

 • Start-upowa rewolucja. Moda czy faktyczne przewartościowanie w gospodarce?
 • Rola młodej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Optyka wielkich firm i korporacji
 • Skok w innowacje. Współpraca małych z potentatami. Co możemy sobie dać?
 • Pozwólmy sobie stracić? Niepowodzenie w start-upie i w tradycyjnej firmie. Wsparcie dla start-upów a akceptacja ryzyka

Innowacje i sektor badawczo-rozwojowy

 • Pomysł to jeszcze nie innowacja. Decydują skuteczna komercjalizacja i rynek
 • Kultura innowacji w gospodarce. Jak się tego dorobić? Otwartość, swoboda, skuteczne wspieranie kreatywnych
 • Trudno zaakceptować ryzyko. Struktura firmy i mentalność barierą innowacyjności. Porażka jako inwestycja?
 • Mały się odważy. Młoda przedsiębiorczość i wyspecjalizowane firmy córki „nośnikami innowacji”?
 • Wspólny język nauki i biznesu. Czy nadal potrzebujemy tłumacza? Brokerzy innowacji, klastry, standardy współpracy uczelnia-firma

Big Data – wyzwanie dla biznesu

 • Dane, informacja, wiedza – potencjał i zagrożenia we współczesnej gospodarce
 • Wielkie zbiory danych – jak przetwarzać, do czego używać?
 • Masowa informacja jako siła w gospodarce. Przykłady zastosowań – dziś. Perspektywy i możliwości – jutro
 • Otwarte dane publiczne. Szanse i problem

Nowy konsument, nowa ekonomia

 • Ważne dla gospodarki tendencje: rozczarowanie stylem rządzenia państwami i zarządzania biznesem, kultura dbałości o zdrowie, zainteresowanie ekologią
 • Gospodarka nadmiaru w konfrontacji z ekonomią współdzielenia. Młode pokolenie i prekariat przeinterpretowują pracę, dochód, stabilność
 • Nowe style życia określające obszary potencjalnego rozwoju, jak i zagrożeń dla gospodarki
 • Technologia zakupów. Aktualne tendencje w e-handlu. Jak wykorzystać je, by rosnąć
 • Świadomość a stereotypy dotyczące rynku i handlu
 • Poznaj klienta. Modele i zmienność zachowań konsumenckich

Rynek gier – polska specjalność

 • Potencjał światowego i polskiego rynku gier. Układ sił, profil klienta, wartość
 • Kreatywne firmy i ich spektakularne sukcesy na światowym rynku
 • Innowacje o wysokim potencjale komercjalizacji. Instytucjonalne wsparcie dla branży gamingowej
 • E-sport i jego znaczenie dla rozwoju branży
 • Dalszy rozwój branży? Produkt i ludzie. Dystrybucja i współpraca

Handel tradycyjny w dobie digitalizacji

 • Nie zmierzch, lecz rewolucja. Tradycyjne formy handlu wobec wyzwań ery cyfrowej
 • Digitalizacja sklepów tradycyjnych (e-wózki, beacony, roboty, internet Rzeczy). Przykłady z Polski i ze świata
 • Omnichannel, czyli przenikanie się kanałów sprzedaży. Rola sfery digital w budowaniu ich spójności
 • Customer Experience – oczekiwania cyfrowego klienta. Budowanie relacji, komunikacja, programy lojalnościowe

Product Concept, czyli produkt od zera

 • Więcej niż marketing – jak kompleksowo podejść do nowego produktu
 • Rola analiz ekonomicznych i modeli biznesowych w strategii rynkowej produktu
 • Strategia marki a kreatywność
 • Najważniejsze pytania: szanse produktu na konkurencyjność

E-commerce: smartfon i Big Data rozdają karty

 • 10 najważniejszych trendów rynku sprzedaży online
 • Analityka na usługach e-handlu
 • Integracja płatności mobilnych i programów lojalnościowych
 • Logistyka jako kluczowy czynnik sukcesu e-commerce

E-obywatel w e-urzędzie

 • Społeczeństwo informacyjne i informatyzacja urzędów
 • Zmiana sposobu pracy urzędników – jak mogą pomóc w tym biznes i technologia
 • Miasta otwierające swoje dane publiczne, jednolity plik kontrolny, mobilne dokumenty
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r.

Cyberbezpieczeństwo 

 • Rodzaje zagrożeń i ich potencjalne skutki
 • Niebezpieczeństwo dotyczy wszystkich – zagrożone korporacje, instytucje i małe firmy
 • Jak minimalizować ryzyko? Profilaktyka, działania doraźne, łagodzenie skutków

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

 • Główne elementy infrastruktury odpowiedzialne za funkcjonowanie gospodarki i państwa
 • Kluczowe obszary ryzyka – ciągłość zaopatrzenia w energię elektryczną i media. Funkcjonowanie administracji
 • Podatność innych systemów na ewentualne ataki, awarie, katastrofy. Czynnik ludzki
 • Profesjonalizacja cyberprzestępczości, nieprzewidywalność sił natury. Realność zagrożeń, skala potencjalnych skutków
 • Narzędzia i koszty zapewnienia bezpieczeństwa. Rola państwa i jego współpraca z podmiotami gospodarczymi ukierunkowana na prewencję

Drony – technologia dla ludzi i gospodarki

 • Uregulować i udostępnić. Prace Komisji Europejskiej nad określeniem warunków wykorzystywania przestrzeni powietrznej do komercyjnego (także prywatnego) użytkowania dronów
 • Drony częścią codziennego życia obywateli? Wizja jutra, realizacja... dziś
 • Potencjał gospodarczy „bezzałogowych statków powietrznych”
 • Latająca specjalizacja? Europejskie ambicje a rozwój technologii i zastosowań dronów
 • Polski rynek dronów. Prognozy, potencjał, plany

Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności

 • Wartość i perspektywy sektora kosmicznego w Europie i w Polsce 
 • Działalność, wymagania i plany Europejskiej Agencji Kosmicznej 
 • Przemysł kosmiczny w Polsce jednym z filarów budowy innowacyjnej gospodarki?
 • „Program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce” – rola administracji i agend rządowych
 • Inkubatory, start-upy i programy akceleracyjne – przemysł kosmiczny a młoda przedsiębiorczość
 • Razem można wykorzystać kosmiczny boom – konsorcja i współpraca 

Program elektromobilności a przemysł motoryzacyjny

 • Elektromobilność jako wspólny kierunek różnych działań i obszar relacji między administracją i biznesem
 • Czy to ma sens? Ograniczony popyt krajowy. Walka o zmianę struktury ruchu samochodowego
 • Szansa dla polskiego „zagłębia” kooperacyjnego przemysłu motoryzacyjnego (B+R, projektowanie podzespołów)
 • Rewolucja technologiczna w motoryzacji zachętą dla młodych, innowacyjnych firm
 • Potencjalne miejsce dla polskich firm w finalnej koprodukcji (np. silniki elektryczne, układy przeniesienia napędu, baterie, komponenty i osprzęt)
 • Program e-Bus w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – marzenie osadzone w realiach
 • Projekt „Polski Autobus Elektryczny” – perspektywa roku 2025. Pomoc rządowa (zachęty dla samorządów, aby kupowały e-busy), granty na działalność badawczo-rozwojową

Elektromobilność a elektroenergetyka

 • Polski program elektromobilności (założenia, cele, scenariusz realizacji) wobec europejskich i światowych trendów
 • Postulaty sektora energetycznego; zapewnienie nowych mocy – prognozy zwiększonego zapotrzebowania na energię
 • Konieczne inwestycje infrastrukturalne – rozwój sieci przesyłowych, budowa sieci stacji ładowania
 • Logistyka elektromobilności a samorząd lokalny i polityka transportowa gmin
 • Sektor paliwowy – straty i rekompensaty czy włączenie się w proces (pilotażowe stacje ładowania eV). 
 • Elektromobilność a rozwój alternatywnych napędów (LNG/CNG, wodór)

Globalna współpraca gospodarcza

Forum Współpracy Gospodarczej Chiny-Europa Centralna

W globalnej perspektywie. Współpraca Chiny – Europa Centralna

 • Rola chińskiej gospodarki na globalnym rynku
 • Chiny w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i krajów Europy Centralnej
 • Na nowym Jedwabnym Szlaku. Znaczenie i perspektywy projektu „Jeden pas i jedna droga”

Relacje gospodarcze Chiny-Polska

 • Polska w Chinach, Chiny w Polsce – dotychczasowy bilans i doświadczenia
 • Perspektywy i uwarunkowania relacji dwustronnych
 • Strategiczne sektory, obiecujące branże, wspólne ambicje

Współpraca w dziedzinie inwestycji i infrastruktury

 • Powstanie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Plany i aspiracje
 • Partnerstwo w ramach nowej architektury sektora finansowego. Modele współpracy
 • Nowy Jedwabny Szlak i inne projekty w kręgu zainteresowania międzynarodowych instytucji finansowych
 • Europejsko-azjatycka infrastruktura transportowa. Bariery do pokonania, korzyści dla gospodarki

IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej

Forum Gospodarcze Polska-Indie

Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

Spotkania gospodarcze Polska-Izrael

Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki

 • Gospodarcze perspektywy w niekorzystnym otoczeniu politycznym. Prognozy, scenariusze, zagadki
 • Embarga i zakazy – katalog ograniczeń. W poszukiwaniu alternatywy: lista realnych możliwości, korekty biznesowych strategii
 • Przykłady aktywności gospodarczych i strategii odpornych na zawirowania polityki
 • Faktyczny poziom ryzyka a stereotypy i irracjonalne lęki
 • Białoruś – obiecujący kierunek eksportowy. Gospodarczy pragmatyzm zwycięża?
 • Najpierw biznes, potem politycy. Gospodarka jako forpoczta normalizacji

Globalne porozumienia gospodarcze czy protekcjonizm

 • Regulacyjne narzędzia konkurencji w globalnej gospodarce 
 • Protekcjonizm jako trend w gospodarce. Wolny rynek w odwrocie?
 • Przyszłość globalnych porozumień o wolnym handlu z udziałem USA w obliczu zmiany doktryny polityczno-gospodarczej
 • Groźba „wojen handlowych”. Jak mogłyby wpłynąć na europejską i polską gospodarkę
 • Status gospodarki wolnorynkowej dla Chin? Kiedy i pod jakimi warunkami?
 • Chiny motorem globalizacji? Skutki dla świata

Polska i Izrael – współpraca w czasach niepewności

 • Perspektywy polsko-izraelskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego
 • Jak UE i Polska mogą wesprzeć postęp bliskowschodniego procesu pokojowego?
 • Ocena działań Rosji w Europie i na Bliskim Wschodzie
 • Możliwy wpływ nowej administracji amerykańskiej na sytuację w regionie

Przyszłość współpracy gospodarczej Europa-USA 

 • Jeśli nie TTIP, to co? Obecny klimat transatlantyckich relacji gospodarczych
 • Nowa rola USA w świecie – także w świecie gospodarczym. Jakie rodzi zagrożenia, a jakie szanse (np. skorzystania na rezygnacji USA z pewnych aktywności)
 • Co zostanie po TTIP? Dorobek negocjatorów i doświadczenia z negocjacji
 • Bilateralne relacje gospodarcze krajów europejskich i USA – ich intensywność i perspektywy
 • Relacje gospodarcze Polska-USA: wczoraj i dziś; pytanie o jutro. Na jakie zmiany musimy się przygotować?

Gospodarcze potęgi na fali zmian

 • Wielka Brytania, USA, Chiny – trzy kontynenty, trzy kierunki ekspansji
 • Szanse i zagrożenia związane ze zmianami w sytuacji największych gospodarek świata
 • Przemiany gospodarczo-społeczne w Państwie Środka. Nowa rola Chin w świecie?
 • Jaką drogą podąży Wielka Brytania po Brexicie? Potencjalne skutki dla światowego handlu i finansów
 • Doktryna gospodarcza Stanów Zjednoczonych a przyszłość światowej wymiany handlowej
 • Chiny i Europa – co możemy zaoferować? Nowy Jedwabny Szlak szansą dla Polski

Inwestycje, ekspansja zagraniczna

Warunki inwestowania – debata przedsiębiorców

 • Kiedy przedsiębiorca inwestuje – katalog kluczowych warunków
 • Bodźce i hamulce – wybrane zachęty i czynniki odstraszające. Samo życie, czyli parada przykładów
 • Gdzie są granice „rozsądnego ryzyka”? Kalkulacje, prognozy i proces decyzyjny

Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja

 • Dokonania państwowych firm i prywatnych inwestorów weryfikowane poprzez dochodowość inwestycji
 • Nowy kontekst polityczny w świecie i w kraju. Konsekwencje dla różnych branż (miedź i inne surowce, branża naftowa i upstream, chemia)
 • Gdzie nadal są szanse, a gdzie rosną ryzyka? Czy weryfikować plany, włącznie z dezinwestycją?
 • Wspólne cechy inwestycji, które okazały się odporne na zawirowania w świecie i tym samym opłacalne
 • Inwestowanie w krajach rozwijających się – wspólne korzyści inwestora, gospodarki i lokalnej społeczności

Polska marka w świecie

 • Produkują pod obcym szyldem – brak marki słabością polskiej gospodarki
 • Dlaczego nie umiemy kreować marek? Czego brakuje – kompetencji, pieniędzy, czasu?
 • Marki... alternatywne. Wczoraj start-up, dzisiaj brand?
 • Nowe technologie obszarem dynamicznego kreowania marek
 • Rola mediów i efekt skali. Niższa bariera kosztowa, szybkie efekty

Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

 • Inwestorzy zagraniczni nie rezygnują w trudnych czasach. Atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Centralnej
 • Zachęty i wymagania. Jak są traktowani inwestorzy zagraniczni w państwach V4?
 • Proinwestycyjna polityka państwa – punkt widzenia inwestorów
 • Inwestycje wartościowe, pożądane, przyciągane – punkt widzenia państwa

Przyszłość sektora BPO/SSC w Polsce i Europie

 • Rozwój branży usług dla biznesu w Polsce i w Europie. Wschodzące ośrodki i kierunki rozwoju
 • Nowe wyzwanie – pracownicy. Poszukiwane kompetencje, dostępność kadr. Jak gospodarować ograniczonymi zasobami
 • Czy kadry to już bariera rozwoju? Nowe lokalizacje to nowi pracownicy
 • Rezerwy na rynku pracy? Rola rekrutacji, szkoleń i motywacji
 • Infrastruktura i nieruchomości komercyjne a oczekiwania sektora
 • Dokąd zmierza BPO/SSC? Najnowsze trendy, wewnętrzna ewolucja branż, automatyzacja procesów

Dyplomacja ekonomiczna – nowe otwarcie?

 • Założenia programu wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm Ministerstwa Rozwoju
 • Model zintegrowanego wsparcia rodzimego biznesu na obcych rynkach
 • Czy razem oznacza skuteczniej? Praktyka, możliwości, korzyści według przedsiębiorców
 • Wspierać znaczy rozumieć. Rola dialogu we współpracy z administracją i dyplomacją

Ryzyko w ekspansji zagranicznej

 • Rodzaje ryzyka w działalności na rynkach odległych – generalia i specyfika kulturowo-geograficzna
 • Ograniczanie i akceptacja. Dostępne narzędzia redukcji ryzyka, sprawdzone metody. Wiedza, współpraca, dywersyfikacja
 • Rola administracji i dyplomacji ekonomicznej w ograniczaniu ryzyka i skutków porażki
 • W samą porę, czyli decyzja o dezinwestycji. Doświadczenie jako cenny kapitał
 • Rezygnacja to nie klęska. Czy próbować jeszcze raz?

Przetargi międzynarodowe – dlaczego nie?

 • Międzynarodowe projekty i przetargi – duży, atrakcyjny rynek. Kto wygrywa?
 • Nieobecność polskich firm. Brak potencjału czy kompetencji?
 • Dostęp do zamówień publicznych na rynkach zagranicznych
 • Jak skutecznie rywalizować o zamówienia na globalnym rynku?

BIM – wsparcie projektów inwestycyjnych

 • Wykorzystanie nowych technologii (drony, Internet Rzeczy) na wszystkich etapach projektu (planowanie, realizacja i nadzór, użytkowanie)
 • Nie wizualizacja, lecz wirtualna budowa. Przydatność BIM (modelowania informacji o budynku) w procesie inwestycyjnym
 • BIM lekiem na brak zaufania między inwestorem i wykonawcami? Wspólna analiza kosztów, harmonogramu i ryzyka
 • Koszty utrzymania obiektu, zwrot z zainwestowanego kapitału – problemy do rozwiązania przy projektowaniu

Infrastruktura, transport, budownictwo

Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej i w Polsce

 • Inwestycje drogowe i kolejowe ostatnich lat i ich efekty w poszczególnych krajach regionu
 • Jak daleko do integracji? Sieci krajowe a powiązania transeuropejskie
 • Dysproporcje, wąskie gardła, białe plamy – jak usprawnić europejski system transportowy
 • Razem łatwiej? Wspólne projekty krajów regionu?
 • Ostatnie duże środki z UE na inwestycje infrastrukturalne. Wykorzystać najlepsze doświadczenia z dotychczasowej absorpcji

Inwestycje infrastrukturalne – nowe otwarcie

 • Opóźnienie na kolei. Ryzyko kumulacji robót i wydatków w ramach Krajowego Programu Kolejowego
 • Jak zmieni się kolej dzięki nowemu podejściu do inwestycji – modernizacje linii i dworców
 • Inwestycje drogowe – pieniądze i czas. Rozbieżności w szacunkach, presja terminów
 • Nowości w Prawie Zamówień Publicznych. Mniejszy udział ceny a wyniki przetargów
 • Dialog pomiędzy MIB, GDDKiA i PKP PLK a rynkiem budowlanym – wkrótce test

Zamówienia publiczne

 • Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce
 • Obostrzenia, odejście od kryterium najniższej ceny, klauzule społeczne – czego brakuje?
 • Przykłady nieuczciwej konkurencji, problem samorządów i inwestorów

Polskie porty na ścieżce wzrostu

 • Koniunktura w transporcie morskim i jej wpływ na działalność polskich portów. Alianse armatorów kontenerowych
 • Rok 2016 – kolejne rekordy przeładunków w polskich portach morskich. Źródła sukcesu
 • Zrealizowane i planowane inwestycje w portach (wyroby agro, gaz i paliwa płynne). Drobnica w kontenerach. Oferta usług przeładunkowych
 • Porty morskie jako element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Powiązania infrastruktury drogowej i kolejowej z portową
 • Konkurencja o towary tranzytowe. Atuty polskich portów i operatorów
 • Rola portów morskich w obsłudze handlu zagranicznego i w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego
 • Program „Porty 24”. Standardy zachodnie w zasięgu. Czego jeszcze brakuje?

Krajowy rynek przewozów cargo 

 • Towarowe przewozy kolejowe w Polsce. Ewolucja rynku
 • Wyzwania stojące przed polską koleją. Europejskie ambicje polskich przewoźników
 • Konkurencja a model działania. Zalety struktury holdingowej na podstawie porównania kolei w Polsce i w Niemczech
 • Rozwój bazy logistycznej i infrastruktury przewozów cargo
 • Cargo lotnicze – niewykorzystany potencjał

Szlaki wodne w Polsce i w Europie

 • Stan i harmonogram realizacji rządowych planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-20, z perspektywą do roku 2030. Polskie ambicje na tle Europy
 • Kluczowe inwestycje: modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej i drogi wodnej Wisły, budowa Kanału Śląskiego i połączenia Koźle-Ostrawa
 • Szanse na umiędzynarodowienie polskich szlaków śródlądowych – zainteresowanie sąsiadów współpracą i koordynacją planów inwestycyjnych
 • Biznes wobec inwestycji śródlądowych (partycypacja, elektrownie wodne na kaskadach, ochrona przeciwpowodziowa)
 • Potencjał infrastruktury lądowej do obsługi transportu śródlądowego (plany rozwoju portów rzecznych; ich skomunikowanie z transportem drogowym, kolejowym, ewentualnie lotniczym)
 • Stocznie i produkcja taboru. Przewoźnicy na rynku i ich możliwości

Rynek produkcji taboru

 • Producenci taboru dla komunikacji publicznej w Polsce
 • Potencjał eksportowy i pozycja branży na rynku europejskim
 • Innowacyjne rozwiązania, technologie i ich transfer, know-how
 • Strategiczne plany firm. Konsorcja, współpraca, konkurencja
 • Miejsce branży w planach rządu

Budownictwo

 • Kondycja polskiej branży budowlanej pomiędzy falami inwestycji
 • Czy jesteśmy gotowi, by dokończyć kluczowe projekty? W oczekiwaniu na nową odsłonę inwestycji infrastrukturalnych
 • Relacje zamawiający-wykonawca na nowych zasadach. Co zmieni się na lepsze?
 • Budownictwo mieszkaniowe – boom na progu?
 • Ekspansja zagraniczna polskiego budownictwa. Doświadczenia polskich firm na rynkach Europy

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

 • Polski rynek mieszkaniowy – aktualna sytuacja. Cechy stałe rynku i jego specyfika
 • Zróżnicowanie regionalne. Uwarunkowania gospodarcze, społeczne i demograficzne
 • Nadal boom czy spowolnienie? Podaż mieszkań deweloperskich a zasoby Polaków i akcja kredytowa
 • Co może stymulować rozwój po wygaśnięciu programu dopłat „Mieszkanie dla młodych”? „Mieszkanie Plus” – potencjalny wpływ na rynek
 • Sektor wykonawczy – potencjał i specjalizacja rynku budowlanego

Program „Mieszkanie Plus”

 • Ustawa o programie budowy tanich mieszkań na wynajem. Cele, założenia, aparat realizacyjny
 • Perspektywiczne efekty: mobilność społeczna, jakość życia, demografia i struktura osadnicza, rynek pracy
 • Wpływ Programu na kształt rynku mieszkaniowego w Polsce i koniunkturę w budownictwie
 • „Mieszkanie Plus” a rynek najmu. Reakcje deweloperów i prywatnych właścicieli mieszkań na wynajem
 • Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Kwestia pozyskiwania gruntów. Rola samorządu lokalnego

Atrakcyjne lotnisko. Inwestycje wokół portów

 • Rozwój regionalnych portów lotniczych – projekty trafione i te ze znakiem zapytania...
 • Przyciąga, rozwija, ożywia. Port lotniczy jako fenomen na mapie inwestycji i biznesu
 • Zaplecze portu w fazie intensywnego rozwoju: infrastruktura cargo, usługi lotniskowe, połączenia z regionem, firmy kooperujące
 • Nowe inwestycje „okołolotniskowe” – hotele, centra konferencyjne, nieruchomości biurowe

General Aviation – potencjał Europy Centralnej

 • Biznes chce latać. Możliwości rozwoju sektora GA. Potrzeby, flota, kadry
 • Stan infrastruktury lotniskowej – potencjał mniejszych lotnisk. Szanse rozwojowe – kto na tym może skorzystać? 
 • Przyjazne przepisy? Jak zmieniać regulacje, by sprzyjały rozwojowi ruchu lotniczego

Samorządy i gospodarka komunalna

Samorząd i biznes – partnerstwo z rozsądku

 • W jakim kierunku rozwijać współpracę władz samorządowych z przedstawicielami nauki i biznesu
 • Inwestycje, dzięki którym zarabiają zarówno biznes, jak i gmina
 • Wspólne inicjatywy samorządów i biznesu: PPP – dobre praktyki w Polsce (koncesje, rewitalizacja, prywatyzacja usług, waluta lokalna)
 • Doświadczenia i modele warte upowszechnienia. Pouczające porażki
 • Lokalna biurokracja jako czynnik zniechęcający przedsiębiorców
 • Czy biznes może pomóc samorządom w rozwiązaniu wyzwań społecznych?

Przyszłość PPP w Polsce

 • Działania rządu w celu rozwijania projektów PPP. Promocja, strategia, długookresowa polityka
 • Niedostateczne przygotowanie sektora publicznego do PPP? Fakty i mity
 • PPP w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 i PPP hybrydowe – szansa na nowe otwarcie?
 • Komparator PPP – innowacyjne narzędzie do oceny potencjału przedsięwzięcia

Aktywni inwestorzy w polskich miastach

 • Jak inwestorzy zmieniają oblicze polskich miast. Zestaw potrzebnych narzędzi: wyobraźnia, odwaga i pieniądze
 • Samorząd i kapitał, czyli skuteczne partnerstwo w praktyce. Modele relacji, transparentność, odpowiedzialność
 • Mądre zarządzanie przestrzenią z myślą o ludziach. Rola kreatywnych architektów i urbanistów
 • Jak na tym zarabia biznes, jak korzysta miasto. Wizerunek jest bezcenny. Dobre praktyki warte upowszechniania

Inwestycje samorządów – nowa perspektywa

 • W co i w jaki sposób inwestują samorządy? Doświadczenia i ograniczenia
 • Czy polskie samorządy wracają do gry? Nadzieje na ożywienie po okresie przyhamowania
 • Inwestycje w przyszłość – efektywne, prorozwojowe, perspektywiczne
 • Śmiałe plany i ich konsekwencje – koszty utrzymania obiektów
 • Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych. Co po roku 2020? 

Smart City – miasto inteligentne i przyjazne

 • Współczesne miasta – ich nowe funkcje, nowe potrzeby, nowe usługi
 • Innowacyjne technologie miejskie na ulicy, w urzędzie, w smartfonie
 • Obszary realizacji idei smart: transport, ekologia, energetyka, komunikacja z mieszkańcami
 • Własna wizja bycia smart. Strategie z wykorzystaniem najlepszych praktyk
 • Po co to wszystko? Jakość życia, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo

Udana rewitalizacja w praktyce

 • Ani remont, ani modernizacja. Czym jest prawdziwa rewitalizacja?
 • Prywatny kapitał nadaje przestrzeni (zdewastowanej, poindustrialnej) nowe funkcje. Przedsiębiorczość aktywna biznesowo i społecznie
 • Rola konserwatora zabytków, samorządu, administracji – relacje z inwestorem. Środki publiczne?
 • Co to jest udana rewitalizacja? Najciekawsze case studies i próby uogólnień
 • Korzyści dla miasta, mieszkańców, inwestora. Zwrot z kapitału a wizerunek i prestiż

Wolne tereny. Pomysł i współpraca

 • Tereny „zbędne” w miastach – poprodukcyjne, zdewastowane, nieatrakcyjne. Skala zjawiska, koszty, uciążliwość
 • Polityka władz samorządowych wobec niechcianych terenów. Rola planów zagospodarowania przestrzennego
 • Sprzedaż czy partnerstwo? Jak skutecznie współpracować przy nietypowych projektach. Transparentność, komunikacja, odpowiedzialność
 • Inwestor z pomysłem – przykłady zagospodarowania działek... bez przyszłości

Kultura i rozwój miast

 • Jakość życia jako kategoria opisu przeobrażeń organizmów miejskich
 • Prorozwojowe elementy „miękkie” (oferta kulturalna, czas wolny i rozrywka, edukacja, mobilność, dostępność, atrakcyjna przestrzeń publiczna). Ich wpływ na rozwój regionów, miast i gospodarki
 • Atrakcyjność miejsca jako składowa oferty biznesowej i inwestycyjnej. Wizerunek i „moda na miasto”
 • Otoczenie przyjazne dla branż kreatywnych. Tradycyjne i nowoczesne, czyli inspirujące konfrontacje. Swoboda, różnorodność i tolerancja
 • Preferencje młodszych pracowników ceniących balans między pracą i życiem prywatnym

Sport, biznes, infrastruktura

 • Jak wykorzystać infrastrukturę sportową. Stadiony po Euro – wciąż problem i ciężar? 
 • Wielkie hale i stadiony – sztuka zarządzania infrastrukturą sportową. Doświadczenia zagraniczne i krajowe
 • Kto ma pomysł, kto ma pieniądze? W poszukiwaniu mecenasa. Państwo? Gmina? Biznes?
 • Sport jako wspólny interes i narzędzie promocji regionów i miast. Przemysł czasu wolnego – motor rozwoju
 • Zdrowie i styl życia. Biznes i reklama. Perspektywiczne miejsce sportu i kultury fizycznej w społeczeństwie

Transport publiczny

 • Wydolny, wygodny, czysty i tani? Idealny system transportu publicznego i jego uniwersalne cechy
 • Transport publiczny jako element budowania jakości życia w polskich miastach, kreujący konkurencyjność miast i regionów
 • Automatyzacja środków transportu publicznego, elektromobilność
 • Prosument w transporcie, sharing economy – recepta na problemy transportowe współczesnych miast

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Odpady komunalne a gospodarka. Ocena funkcjonującej ustawy śmieciowej
 • Kiedy nie ma odpadów. Idea „zamkniętego obiegu” i związane z nią praktyczne wyzwania
 • Konieczność weryfikacji ilości i rodzajów instalacji przetwarzających odpady. Czy miliardy na spalarnie poszły w błoto?
 • Wykorzystanie odpadów przez energetykę i przemysł cementowy oraz chemię (powtórne wykorzystanie np. plastików)
 • Świadomość i wiedza. Jak wykreować modę na efektywne sortowanie odpadów
 • Nowe miejsca pracy, nowe inwestycje, innowacje: obieg zamknięty w służbie gospodarce

Rynek nieruchomości

Nieruchomości komercyjne w Europie i Polsce

 • Brexit, „efekt Trumpa”, kryzys Unii Europejskiej. Jak sytuacja geopolityczna wpływa na klimat inwestycyjny w sektorze nieruchomości komercyjnych
 • Alternatywa dla Londynu: Warszawa, Praga, a może Frankfurt?
 • Nieruchomościowa rewolucja? Co decyduje o miejscu Polski na europejskiej mapie inwestycji w nieruchomości komercyjne
 • Nieruchomości, które kuszą inwestorów: centra handlowe, biura, hotele, magazyny. A może akademiki i domy seniora?

Biurowce w Polsce

 • Na fali inwestycji – ostatnie lata w segmencie nieruchomości biurowych
 • Aktualna podaż nowoczesnej przestrzeni biurowej. Polska wciąż atrakcyjna dla deweloperów?
 • Nie tylko Warszawa... Uprzywilejowany rynek stołeczny i rozwijające się rynki regionalne
 • Inwestycje w zaawansowane usługi dla biznesu i inne źródła popytu na powierzchnie biurowe
 • Co mówią prognozy? Główne tendencje kształtujące sytuację na rynku

REIT po polsku – jak zarabiać na nieruchomościach komercyjnych

 • Szansa dla małych inwestorów. Jak działają REIT-y na świecie
 • Perspektywa dewelopera – czy rynek nieruchomości wrzuci szósty bieg?
 • Sposób na emeryturę? REIT-y zachętą do oszczędzania

Finanse i prawo

Kultura oszczędzania

 • Nawyk oszczędzania? Jak budować bezpieczeństwo społeczne w oparciu o prywatne zasoby
 • Odłożyć, ale jak? Lokować, ale w co? Ile ryzyka, ile stabilności? Dylematy oszczędnego
 • Polski pieniądz napędza gospodarkę – wzrostowy potencjał prywatnych kieszeni

Rynek finansowy dla gospodarki

 • Pieniądze na rozwój gospodarczy – potrzeby i źródła
 • Kapitał z giełdy. Fundusze inwestycyjne. Alternatywy?
 • Repolonizacja sektora finansowego. Jak to wpłynie na dostęp do kapitału? 
 • Przyszłość i stabilność rynku kapitałowego

Optymalne podatki

 • Kierunki optymalizacji systemu podatkowego
 • Sprawiedliwe i skutecznie ściągane – łatwo zadeklarować, trudniej zrobić
 • Prostota, przejrzystość, jednoznaczność interpretacji – system przyjazny dla podatnika i przedsiębiorcy
 • VAT – wieczny problem? Europejska skala patologii. Skuteczne metody walki
 • Podatki i finanse publiczne. System podatkowy, który stymuluje wzrost

Podatki przyszłości

 • Kryzys finansowy roku 2008 a percepcja podatków – długofalowe skutki
 • Jak zmieniło się podejście międzynarodowych instytucji (OECD, KE) do kwestii podatkowych?
 • Standaryzacja systemów podatkowych? Podatki jako narzędzie krajowej polityki gospodarczej
 • Prostota i skuteczność. Efektywny dla fiskusa i przyjazny dla podatnika system – utopia czy wyzwanie?
 • Podatkowe prognozy dla Polski. Czy czekają nas kolejne rewolucje na miarę Jednolitego Pliku Kontrolnego?
 • DigiTax – podatki wobec digitalizacji. Technologie jako ułatwienie czy zagrożenie?
 • „Podatkowiec” przyszłości – konieczne kwalifikacje. Podatki a edukacja i wiedza ekonomiczna

Finansowanie inwestycji i fundusze unijne

 • Stan realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Zmiany w nowej perspektywie finansowej
 • Środki unijne na inwestycje infrastrukturalne w perspektywie 2014-2020. Jak je najlepiej wykorzystać?
 • Emisja obligacji czy może kredyt w EBI? Skuteczne metody pozyskiwania środków
 • Inwestorzy źródłem kapitału i pomysłów: przykłady modelowe i wzorce partnerstwa
 • Unijne instrumenty zwrotne
 • Co po roku 2020?

Prawo sprzyjające biznesowi

 • Jakość stanowionego prawa i jego skutki dla działalności gospodarczej
 • Niestabilność przepisów i mnogość interpretacji źródłem kosztów dla firm
 • Efektywny wymiar sprawiedliwości – jakich zmian oczekują przedsiębiorcy?
 • Pakiety ułatwień. Czy biznes zaufa politykom? Rola dialogu z przedstawicielami środowiska

Rynek spożywczy

Od lokalnej firmy do globalnego koncernu

 • Duże polskie firmy spożywcze na progu kluczowych decyzji – czy wymuszą je sukcesja i zmiana pokoleniowa?
 • Konsolidacja i skala. Dylematy współpracy
 • Polski przemysł spożywczy – technologicznie nowoczesny i przygotowany do zmian
 • Stymulatory rozwoju polskich firm spożywczych: finansowanie, fundusze promocji
 • Bariery wzrostu i ekspansji przedsiębiorstw: prawne, ekonomiczne, polityczne

Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

 • CETA, TTIP, TTP – co dalej ze światowymi umowami o wolnym handlu?
 • Azja, Afryka, Ameryka Południowa: szanse dla polskich producentów
 • Ekspansja zagraniczna polskich eksporterów – uwarunkowania globalnej polityki i gospodarki
 • „Nacjonalizm konsumencki” w krajach UE a dynamika eksportu
 • Razem po więcej. Konsolidacja i tworzenie konsorcjów eksportowych

Ochrona zdrowia

Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej

 • Biznes wrażliwy społecznie? Strategie firm, współpraca z administracją, odpowiedzialność i wizerunek
 • Konkurencja pod presją polityki. Rola regulacji i finansowania systemów ochrony zdrowia
 • Przemysł farmaceutyczny nośnikiem innowacji. Rola sektora badawczo-rozwojowego

Przemysł i medycyna

 • Miejsce i znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla gospodarki
 • Refundacyjny tryb rozwojowy – dla kogo i na jakich warunkach?
 • Czy sektor farmaceutyczny w Polsce ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności?
 • Przemysł wyrobów medycznych w Polsce. Potencjał, osiągnięcia i wyzwania
 • Eksport polskich wyrobów medycznych – kierunki i możliwości

Innowacje w medycynie – oblicza i skutki postępu technologicznego

 • Finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi
 • Aparatura medyczna – przykłady najnowszych technologii
 • Praktyczne wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w wybranych dziedzinach medycyny
 • Nowe leki we współczesnej terapii. Farmacja nośnikiem innowacji
 • Start-upy w polskiej medycynie – możliwości i bariery rozwoju
 • Technologie informacyjne i telemedycyna – wybrane rozwiązania

Polski szpital 2017

 • Sieć szpitali – co wiemy w maju 2017 roku?
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – wnioski dla lecznictwa stacjonarnego
 • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce
 • Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalach – dyskusja o budżetowaniu, ryczałtach i konkursach
 • Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
 • Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania szpitali – wybrane zagadnienia
 • IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
 • Odtwarzanie infrastruktury budowlano-technicznej szpitali – to nie jest tylko polski problem
 • Restrukturyzacja szpitala – case study i dyskusja
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.