EEC 2019

Pracownicze plany kapitałowe

15 maja 2018 • 15:30-17:00 • Sala konferencyjna 25

Tematyka

  • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) jako element III filaru systemu emerytalnego i rządowego Programu Budowy Kapitału. Wzorce, rozwiązania legislacyjne, cele, oczekiwania, terminy
  • Wpływ PPK na system zabezpieczenia społecznego i rynek usług finansowych
  • PPK a funkcjonujące Pracownicze Programy Emerytalne i oszczędnościowe
  • Nowe obowiązki, rekomendacje pracodawców, opinie pracowników. Dobrowolność czy obligatoryjność?
  • Większe zasoby oszczędności na rynku kapitałowym. Nowe źródło finansowania długoterminowych inwestycji, czynnik ograniczania zależności polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie