EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Antoni Kubicki

Antoni Kubicki

Firma: Hotel Arłamów SA

Stanowisko: prezes zarządu


Antoni Kubicki urodził się w 1949 roku w miejscowości Pantalowice k/Przeworska. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Pantalowicach w 1963r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Przemyślu w zawodzie ślusarz mechanik, którą ukończył w 1966r.

Pracę zawodową rozpoczął w 1966r. w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-MIELEC w Mielcu, gdzie zajmował kolejno stanowiska: ślusarza, planisty, mistrza, kierownika sekcji w dziale postępu technicznego. Jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu, a następnie rozpoczął wyższe studia zawodowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, które ukończył w 1976r. uzyskując tytuł inżyniera mechanika.

W 1978r. podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-RZESZÓW w Rzeszowie na stanowisku Kierownika Zakładu Mechanicznego w Przeworsku.

W 1982r. został powołany na stanowisko Dyrektora Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ w Kańczudze, które zajmował do końca 1991r. kiedy to przedsiębiorstwo zostało postawione w stan likwidacji celem prywatyzacji. Na bazie majątku pozostałego po likwidacji tego przedsiębiorstwa w 1992r. powstała spółka pracownicza Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX S.A. w Kańczudze. Zakład ten zatrudniał wówczas ok. 500 osób.

Antoni Kubicki doprowadził do rozbudowy i modernizacji tego zakładu, w tym do uruchomienia w Kańczudze nowoczesnej produkcji elastomeru oraz amortyzatorów i zderzaków elastomerowych dla kolejnictwa, a także rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych do instalacji wodociągowo-grzewczych według technologii Kitec, obecnie Kisan.

Przy produkcji elastomeru wykorzystywanego do amortyzatorów i zderzaków elastomerowych dla kolejnictwa został zastosowany wynalazek krajowy „polastosil”, który zdobył złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik EUREKA w Brukseli. W 1994r. był inicjatorem wdrożenia w tej firmie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania międzynarodowej normy ISO-9001.

Firma ta nieprzerwanie funkcjonuje, obecnie pod nazwą AXTONE Sp. z o.o. i zajmuje pozycję czołowego producenta urządzeń cięgłowo-zderznych dla kolejnictwa światowego. Dzięki Antoniemu Kubickiemu, wokół nowoczesnego i prężnie funkcjonującego zakładu w Kańczudze, rozwijało się miasto i miejscowe społeczeństwo.

Od powstania Fabryki Urządzeń Mechanicznych KAMAX S.A. w Kańczudze zajmował w niej stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego do początku 2002r., kiedy złożył rezygnację i objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którą pełnił do końca 2005r.

W 1998r. podjął studia na Międzynarodowym Studium Doktoranckim w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie. W pracy doktorskiej zajmował się metodami oceny efektywności systemów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym, którą obronił w 2001r. uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. W trakcie studiów doktoranckich opublikował szereg artykułów oraz wygłaszał referaty na konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Pozostałe firmy, które Antoni Kubicki utworzył i miał duży wkład w ich rozwój to SKS PIPES Sp. z o.o. w Kańczudze i Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe KISAN Sp. z o.o. w Piasecznie, prowadzące z dużym efektem działalność w zakresie produkcji i dystrybucji rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych do instalacji wodociągowo- grzewczych.

Obecnie Antoni Kubicki w działalności zawodowej skupia się na nadzorowaniu i koordynowaniu funkcjonowania Hotelu ARŁAMÓW S.A. w Arłamowie.

Hotel ARŁAMÓW S.A. funkcjonuje na bazie dawnego, owianego legendą, rządowego ośrodka wypoczynkowego i myśliwskiego działającego w latach 1973-1993, w którym m.in. w czasie stanu wojennego był internowany Lech Wałęsa.

W 2010r. Antoni Kubicki rozpoczął realizację inwestycji budowy nowego oraz remontu i modernizacji istniejącego kompleksu hotelowego w Arłamowie o wartości ponad 300 mln zł, której oddanie do użytkowania nastąpiło w 2014r. Położony w otoczeniu malowniczej przyrody nowoczesny 4 gwiazdkowy kompleks hotelowy wraz z szeroką infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową może pomieścić ponad 700 osób. Nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami, zarówno w Polsce jak i zagranicą, hotel zapewnia atrakcyjny pobyt zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie