EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Grażyna Trzpiot

Grażyna Trzpiot

kierownik, Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot jest kierownikiem Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z metodami statystyki wielowymiarowej, z metodami stochastycznymi, z metodami statystyki odpornej oraz ich zastosowaniem w analizie i pomiarze ryzyka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod statystyki opisowej i ekonomicznej, z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, z demografii, również przedmioty takie jak statystyczna analiza decyzji, statystyczne analizy wybranych rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Autorka 3 monografii naukowych oraz współautorka 5 monografii naukowych, jest autorką oraz współautorką 16 podręczników akademickich. Jest redaktorem prac naukowych oraz autorem ponad 190 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i zagranicą. Pełniła funkcję kierownika projektów naukowych oraz koordynatora międzynarodowych projektów w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni).

Współpracuje aktywnie ze środowiskiem naukowym w kraju, jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, komitetów naukowych konferencji ogólnopolskich, recenzentem monografii naukowych i podręczników m. in. z zakresu metod statystycznych oraz ze statystyki bayesowskiej. Jest recenzentem prac doktorskich i monografii habilitacyjnych. Była, z wyboru, członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN (2009-2012), aktualnie jest z wyboru członkiem Komitetu Statystylki i Ekonometrii PAN. Została wybrana na zastępcę Prezesa Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Pełniąc zadania w PTS reaktywowała ogólnopolskie czasopismo „Kwartalnik Statystyczny” pełniąc obowiązki redaktora naczelnego. Jest inicjatorem członkostwa Polskiego Towarzystwa Statystycznego w European Federation of Statistical Societies uzyskanego w 2012 roku. Jest członkiem komitetu sterującego projektu „Zarządzanie Projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest sygnatariuszem listu intencyjnego siedmiu uczelni partnerskich do projektu z udziałem przedstawicieli NCBiR i MNiSW. Pełni liczne funkcje organizacyjne w Uczelni kreatywnie podejmując działania.

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie