EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Jan Chlebowicz

Jan Chlebowicz

Firma: Energa Obrót SA

Stanowisko: wiceprezes zarządu

Jan Chlebowicz od 11 lat związany z branżą energetyczną, ekspert w dziedzinie polityki energetycznej z doświadczeniem zdobywanym w czołowych międzynarodowych firmach doradczych oraz w największych krajowych grupach kapitałowych z branży elektroenergetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem energii, nowymi technologiami energetycznymi, inwestycjami w transgraniczną infrastrukturę przesyłową, prawem energetycznym oraz prawem pomocy publicznej. Jest autorem badań foresightowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w kontekście wyzwań związanych z wdrażaną przez Polskę, unijną polityką klimatyczno-energetyczną.

Od 2016 roku związany z Grupą ENERGA. Członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego PBSE NCBiR oraz szeregu zespołów eksperckich związanych z branżą energetyczną m.in.: zespołu ekspertów ds. polityki klimatyczno-energetycznej przy Narodowej Radzie Rozwoju oraz zespołu roboczego ds. wypracowania założeń do Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku przy Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Doradca parlamentarny, ekspert komisji sejmowych w latach 2001-2007.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz seminarium doktorskiego z zakresu prawa finansowego WPiA UW, a także Wydziału Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Ruchem Kolejowym i Energetyki Technikum Transportu Kolejowego w Brześciu n. Bugiem (d. Średniej Szkoły Technicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego).

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie