EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Piotr Ciołkowski

Piotr Ciołkowski

Firma: Kancelaria CMS

Stanowisko: partner, praktyka energetyki i projektów infrastrukturalnych, lider zespołu regulacyjnego

Piotr Ciołkowski doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią.

Doradzał polskim wytwórcom energii elektrycznej przy kompleksowej analizie najważniejszych dokumentów tzw. Pakietu Zimowego z perspektywy sektora elektroenergetycznego oraz opracowywał propozycje uwag i rekomendacji wspierających obronę interesu polskiej elektroenergetyki w procesie negocjacji pakietu z organami Unii Europejskiej. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2.

Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z tworzeniem giełdy gazu w Polsce.

Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną.

Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym między innymi przy przejęciu ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni.

Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie