EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
 Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Firma: Akademia WSB

Stanowisko: rektor

Rektor Akademii WSB. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia edukacji, socjologia młodzieży oraz integracja europejska.

Od kilkunastu lat czynnie działa na rzecz społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu poprzez promocję nauki, wiedzy, umiejętności i kompetencji, zwiększanie możliwości kształcenia zarówno w formule formalnej szkolnictwa na poziomie wyższym jak i formach nieformalnych, pozaszkolnych na każdym etapie życia.  

Kieruje jednym z największych ośrodków akademickich sektora niepublicznego w Polsce - Akademią WSB. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kształci na 15 kierunkach studiów I-go lub II-go stopnia, na studiach podyplomowych oraz realizuje szkolenia i kursy specjalistyczne. Akademia WSB jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Wysoki poziom prac badawczych został potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem w 2013 roku Wydziałowi Nauk Stosowanych kategorii naukowej A.

Jednocześnie prof. Zdzisława Dacko–Pikiewicz działa na rzecz wzmocnienia współpracy sektorów nauki i gospodarki. Jest Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz Ambasadorką Kongresów Polskich i skutecznie realizuje strategię kształcenia dla potrzeb biznesu. Dodatkowo jest Wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz zasiada w Radzie Głównej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, stanowiącej organ o charakterze nadzorczo – kontrolnym w organizacji. Jest również Przewodniczącą Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego.

Zdzisława Dacko-Pikiewicz aktywnie wspiera współpracę międzynarodową, realizując programy mobilnościowe, edukacyjne, badawcze oraz podwójnego dyplomowania. Jako członek Konfederacji Uniwersytetów na Rzecz Demokracji (AUDEM) WSB działa na rzecz stymulowania udziału uczelni wyższych w budowie demokratycznych społeczeństw i gospodarki rynkowej na świecie.

Jest Inicjatorką wielu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularno-naukowym mających na celu rozwijanie i upowszechnianie myśli ekonomicznej i społecznej, rozwój potencjału twórczego i intelektualnego różnych grup społecznych i wiekowych. Propagatorka idei współpracy biznesu i szkolnictwa wyższego. Inicjatorka powołania Rady Ekspertów działającej przy Akademii WSB, Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie i Wydziale Zamiejscowym w Żywcu. Zasiada w Dąbrowskiej Radzie Biznesu – organizacji doradczej przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza, której jednym z celów jest opiniowanie działalności Miasta w obszarze inwestycji wspierających: przedsiębiorczość, rozwój oświaty, kultury i sportu.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie