EEC 2020

Europejski Kongres Gospodarczy 2020 – wobec nowych wyzwań

Zakres tematyczny tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego jak co roku powstał w ramach szerokiej współpracy – Organizatora Kongresu oraz partnerów merytorycznych, ekspertów i autorytetów z różnych dziedzin.

Wiemy już, że agenda zmieni się w następstwie tego, jak na początku roku zmienił się świat. Dołożymy starań, by efektów dotychczasowej wspólnej pracy nie zmarnować. Nieuchronnie jednak pojawią się nowe tematy. Wiele kwestii zyska nowy kontekst przez co zakresy sesji i debat będą musiały zostać zmodyfikowane.

Sytuacja, w jakiej znalazła się polska, europejska i światowa gospodarka, będzie z pewnością jednym z tematów omawianych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020. Gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii koronawirusa, skala spowolnienia czy kryzysu, możliwości działania w nowych realiach czy niwelowania skutków zjawisk, które zaskoczyły wszystkich, będą z pewnością treścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 

SESJE PLENARNE

Europa przyszłości

Priorytety unijnej polityki do roku 2024 – i jak je zrealizować?

 • Green Deal. Europa kontynentem neutralnym dla klimatu. Strategiczny projekt UE w horyzoncie roku 2050. Zielony Ład jako strategia wzrostu i podnoszenia konkurencyjności. Cele i ambicje. Narzędzia i finansowanie. Korzyści i warunki powodzenia
 • Gospodarka, która służy ludziom. Zatrudnienie, integracja, inwestycje. Społeczny aspekt gospodarki rynkowej
 • Europa w erze cyfrowej. Dostęp do najnowszych technologii. Cyfryzacja jako motor wzrostu
 • Pozycja Europy na świecie – rola odpowiedzialnego globalnego lidera. Atuty i słabości. Co możemy wspólnie – jako UE – osiągnąć na świecie?

Zielony Ład

European Green Deal – jako nowa strategia wzrostu gospodarczego. Sprawiedliwa transformacja – czy nikt nie zostanie w tyle? Jak Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne

 • Rewolucja w świecie energii i w przemyśle. Surowce, paliwa i inne zasoby a cele Zielonego Ładu
 • Budownictwo, rolnictwo, transport i mobilność – czas głębokich zmian
 • Rozwój technologii służących zrównoważonej transformacji gospodarki
 • Życie bez odpadów. Europa liderem gospodarki obiegu zamkniętego?
 • Finansowanie Zielonego Ładu. Narzędzia i mechanizmy. Społeczna akceptacja kosztów
 • Zielone wygrywa? Europejskie ambicje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność

Transformacja energetyki

W drodze do neutralności – strategiczna wizja europejskiej energetyki przyszłości. Sektor energii w zrównoważonej gospodarce

 • Zielona energetyka – perspektywiczne trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
 • Technologie, które nadadzą kierunek i tempo transformacji
 • Dostawca, odbiorca, prosument. Cyfrowa rewolucja a zmiany w systemach elektroenergetycznych. Rola smart grid
 • Elektromobilność a produkcja, dystrybucja i magazynowanie energii
 • Energetyka rozproszona

Gospodarka ery cyfrowej

Główne trendy określające kierunek i tempo cyfryzacji gospodarki. Ich wpływ na branże, zarządzanie, relacje z klientem, efektywność ekonomiczną

 • Biznes od nowa? Technologie, infrastruktura i dane a nowe modele gospodarcze
 • Rozwój e-commerce i ewolucja współczesnego konsumenta
 • Współdzielenie, rozproszenie, otwartość systemów, aktywność obywatelska a nowe modele w biznesie
 • Sektor finansowy w nurcie cyfryzacji
 • Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? Rola technologii, regulacji, administracji
 • Jakie otoczenie prawne sprzyja nowym modelom gospodarczym?

SESJE TEMATYCZNE

CYFRYZACJA. NOWE TECHNOLOGIE

Światowy internet

Internet zmienił świat. W jaki sposób – na dobre, na złe… Próba bilansu z zaakcentowaniem zagrożeń. Potencjał informacji i dezinformacji w przestrzeni publicznej i w biznesie. Czy czas, by to świat zmienił internet? Zarządzanie siecią i jej funkcjonowanie. Aspekty prawne, ekonomiczne, także społeczne. Cyfrowa gospodarka oparta na danych, sztuczna inteligencja, innowacyjne technologie w sieci, kompetencje cyfrowe, bezpieczeństwo. Światowe Forum Zarządzania Internetem (IGF) 2020 w Polsce – kluczowe obszary debaty. Najgłośniejsze case studies (brexit, Cambridge Analityca, trolling, masowe ataki hakerskie) i ich wpływ na życie polityczne, gospodarcze.

E-commerce i technologie

Handel w fazie głębokiej cyfryzacji. Usługi tylko przez internet? Skutki tych zjawisk dla tradycyjnego biznesu. Najnowsze trendy w e-commerce – nowe modele działań i narzędzia technologiczne – logistyka i infrastruktura. Narzędzia optymalizacji e-handlu w praktyce.

Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce

Platformy zakupowe dopalaczem biznesowym dla start-upów. Algorytm zdecyduje o być albo nie być twojej firmy. Bądź przygotowany na zmiany. Unikalna oferta wystarczy? Elementy sukcesu sprzedaży na platformach zakupowych. Puls e-sklepu – oceny, komentarze, opinie. Kryzys jako element e-rzeczywistości. Szeroki strumień pieniędzy na rozwój firm online. Jak go wykorzystać?

Nowa wspaniała sieć 5G

5 G – sieć nowej generacji jako przyszłość komunikacji i warunek powodzenia cyfrowej przemiany w gospodarce. O co toczy się gra? Korzyści wynikające z budowy sieci 5G. Technologie i modele biznesowe wykorzystujące nowe możliwości. Kto jest już „5G Ready”? Bezpieczeństwo infrastruktury. Przetargi i finansowanie budowy. Najbardziej zaawansowane wdrożenia. Pierwsze doświadczenia – jak zaadaptować je na polski grunt.

Chmura w biznesie, biznes w chmurze

Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej. Technologie Cloud. Biznes na żądanie – potencjał funkcjonowania firm w chmurze i online. Skłonność gospodarki/firm do zastosowania rozwiązań chmurowych. Poziom absorpcji chmury wśród przedsiębiorstw w Polsce i Europie. Polska Chmura Krajowa.

Sztuczna inteligencja

Potencjał i znaczenie AI w gospodarce i w procesie rozwoju cywilizacyjnego. AI Vibes – obszary wpływu data science. Kierunki zastosowań – aktualne i perspektywiczne. Zagrożenia – pozorne i faktyczne.

Big Data

Dane w gospodarce – rewolucja w toku. Big Data Talks – otwarte dane, gdzie, kiedy, na jaką skalę? Przewaga konkurencyjna dzięki dostępowi i przetwarzaniu danych. Zysk i wolność, administracja i biznes – jak godzić sprzeczności? Amerykańskie, azjatyckie i europejskie spojrzenie na wykorzystanie danych w biznesie. W poszukiwaniu uniwersalnej formuły.

Internet rzeczy

IoT a cyfrowa transformacja gospodarki. IoT Flow, czyli komunikacja maszyn i systemów – co z tego mamy? Przemysłowy Internet rzeczy i idea inteligentnej fabryki w realizacji. IoT w mieście, handlu i usługach, w rolnictwie i ochronie zdrowia.

Fintech

Fintechowe start-upy jako partnerzy sektora bankowego. Koncepcja cyfrowego banku – jak, po co, dla kogo? Czy znamy preferencje nowego klienta? Co i jak młodzież chce robić z pieniędzmi, wykorzystując technologie? Jakie narzędzia cyfrowe pomogą sektorowi bankowemu odnaleźć się wobec nowych wyzwań – także tych związanych ze sferą usług publicznych? AI w sektorze finansowym. Presja wielkich graczy technologicznych (GAFA).

Przemysł 4.0 w Polsce

Państwo i firmy a rozwój technologiczny w kluczowych gałęziach polskiego przemysłu. Systematyczny postęp czy ostatni dzwonek? Stan przygotowań i realizacji elementów IV rewolucji przemysłowej w naszym kraju. Przyczyny różnic w ocenach. Państwo, koncerny, mniejsze firmy, szkoły wyższe – konieczny podział ról. Świadomość potrzeby kursu na rozwiązania rodem z Industry 4.0 wśród polskich przedsiębiorstw i menedżerów. Wołanie o kadry. Jak je dobrze i w większej skali przygotować. Warunki (edukacyjne, prawne, finansowe) konieczne, by Przemysł 4.0 mógł zaistnieć w skali firmy.

Cyberbezpieczeństwo

Wyzwania, zagrożenia i środki zaradcze. Przepływ masy informacji i współpraca rzeszy fachowców mnoży ryzyko. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wybryk, kradzież lub szantaż dla zysku, szpiegostwo przemysłowe, cele polityczne – różne oblicza cyberagresji. Zagrożenia polityczne i biznesowe. Wojny bez wystrzału, czyli potencjalny paraliż infrastruktury krytycznej. „Chcesz pokonać hakera? Myśl jak haker”. Momenty krytyczne – o sposobach zwalczania cyberprzestępców dziś i jutro. Człowiek – najsłabsze ogniwo? Nowe, skuteczne narzędzia i metody ochrony prywatności i tajemnic firmy w cyfrowym świecie. Wydatki firm na minimalizację ryzyka, zabezpieczenia – rynek cyberbezpieczeństwa?

Motoryzacja na autostradzie danych

Jak wzrosną wymagania samochodów pod względem gromadzenia i przetwarzania danych? Czy w dobie digitalizacji, autonomicznej jazdy i samochodów skomunikowanych tradycyjne koncerny motoryzacyjne ustąpią pierwszeństwa gigantom IT? Nowe standardy wymiany danych między firmami motoryzacyjnymi – w łańcuchu dostaw.

Przemysł gamingowy i e-sport

Dynamika, kondycja i potencjał rynku gamingowego. Przełożenie na inne branże. Jak zmienia się gaming pod wpływem dojrzalszego klienta? Rola wydarzeń e-sportowych. Nowe technologie w e-gamingu. Nadchodzi 5G – branża w chmurze, nowe szanse i możliwości. Trendy w projektowaniu gier – specjaliści, zespoły, budżety. Gra jako produkt, przekaz i środowisko – tendencje w influencer marketingu. Zawód streamer, czyli jak budować społeczność. Sport jak inne dyscypliny? Organizacja i zarządzanie klubem e-sportowym.

Marka w erze cyfrowej

Nowe oblicze marki w erze cyfrowej. Tożsamość marki w procesie transformacji? Jak tworzyć brand content, który nie zginie w lawinie informacji.

Youtuber, vloger, influencer...

Jedyny, unikatowy, wyjątkowy – w pogoni za oryginalnością. Znana twarz kształtuje opinie w sieci. Wizerunek i relacje jako kapitał. Jak wykorzystać nowych celebrytów i e-formy ekspresji do promocji? Dopasowanie profilu influencera do produktu. Możliwości skalowania autorskich projektów.

Citizen 4.0

Kluczowe obszary i strategie w cyfryzacji usług publicznych. Dobre praktyki cyfryzacji usług w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kompetencje cyfrowe administracji oraz klientów sektora publicznego. Technologie mające wpływ na spektrum, zaawansowanie i jakość usług.

Cyfrowa transformacja firm

Co firma może zyskać dzięki transformacji cyfrowej? Od czego zależy gotowość przedsiębiorstw na wprowadzenie rozwiązań cyfrowych? Przekonywać, zachęcać, ułatwiać – jak przyspieszyć procesy transformacji cyfrowej polskiej gospodarki? Najczęściej popełniane błędy w procesie cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Kadry dla cybergospodarki

Jak zmienić system kształcenia, by odpowiadał współczesnym wyzwaniom? Jak kształcić ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych? W jakie kompetencje powinien być wyposażony „pracownik przyszłości”. Człowiek i sztuczna inteligencja na rynku pracy – konkurencja czy współpraca? Programowanie, STEM, design thinking, umiejętności miękkie? Nowe zawody, formy i warunki pracy wyzwaniem dla edukacji.

Sektor kosmiczny w Polsce i w Europie

Informacje z satelitów – zasób dostępny i cenny dla firm. Pomysły na ich biznesowe wykorzystanie. Europejska Agencja Kosmiczna a firmy prywatne. Europejska współpraca przy kluczowych projektach kosmicznych. Zasady, efekty, korzyści, perspektywy. Jak wykorzystać polskie doświadczenie w rozwijaniu technologii nanosatelitów? Rola polskich uczelni technicznych. Technologie z kosmosu w innych gałęziach przemysłu.

ENERGIA I KLIMAT

Energetyka, klimat, rozwój

Transformacja energetyczna na świecie, w Europie i w Polsce. Neutralność wobec klimatu do 2050 roku a krajowe strategie państw członkowskich. Sprawiedliwa transformacja – interpretacje, oczekiwania, kontrowersje. Bezpieczne i efektywne odchodzenie od konwencjonalnych źródeł energii. Transformacja energetyki jako impuls rozwojowy gospodarki.

Polityka energetyczna kraju

Scenariusze na miarę możliwości, czyli polityka energetyczna kraju wobec celów Zielonego Ładu. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jako mechanizm podziału obciążeń. Zadania stojące przed polskim sektorem energii – perspektywa średnio- i długoterminowa. Czym, jak, w jakim tempie zastąpić węgiel – ambicje a bezpieczeństwo energetyczne kraju. Konieczne inwestycje i regulacje. Planowanie i finansowanie projektów.

Sesja organizowana we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej

Strategie na czas transformacji

Sektor energii wobec wyzwań neutralności klimatycznej. Postulowane i już zachodzące zmiany w strategiach firm energetycznych. Dywersyfikacja działań, inwestycje w nowe, czyste technologie, innowacje. Inwestycje a docelowy, krajowy miks energii. Cyfryzacja w sektorze wytwarzania i w dystrybucji – nowe modele biznesowe. Konsekwencje zmian na rynku energii – nowe wymagania klientów, nowe usługi, rosnąca rola prosumentów.

Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie

Odnawialne, efektywne i tanie? OZE w obecnych realiach biznesowych i technologicznych. Przegląd działań, zjawisk i tendencji mówiących o zwiększaniu dostępności, spadku kosztów rozwoju technologii odnawialnych. Rola IT, zarządzania danymi, smart grid. Giganci cyfrowi chcąc być obecni w nowej energetyce, inwestują m.in. w rozwiązania chmurowe dedykowane OZE. Mix odnawialnych źródeł w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wsparcie OZE na poziomie regionalnym i samorządowym. Regulacje i uwarunkowania prawne rozwoju odnawialnych źródeł energii? Jak to się robi w innych krajach.

Energia z wiatru

Stan, rola w miksach energii i potencjał rozwojowy sektora energetyki wiatrowej w Europie. Polskie doświadczenia w rozwoju generacji wiatrowej na lądzie – aktualny stan regulacji, perspektywy zmian tzw. ustawy odległościowej. Rola samorządu lokalnego w procesie lokalizacji inwestycji.

Offshore – wiatr od morza

Potencjał generacji wiatrowej na morzu – Bałtyk i Morze Północne. Ewolucja technologii. Inwestycja – koszty, efektywność, zwrot z kapitału. Polska strategia rozwoju energetyki wiatrowej na morzu. Ramy regulacyjne, możliwości wykonawcze, zainteresowani inwestorzy. Krajowy sektor produkcji dla offshore’u – jak wykorzystać potencjał i doświadczenie?

Elektromobilność

Rozwój elektromobilności na świecie, w Europie, w Polsce. Bilans i doświadczenia. Programy wsparcia – potrzebne korekty. Rozwój infrastruktury jako kluczowy czynnik – rola technologii, operatorów, regulacji. Skutki rozwoju elektromobilności dla systemu elektroenergetycznego. Jak przygotowujemy się na boom. Dokąd zmierza polska e-mobility?

A jednak atom?

Jakie są realne perspektywy rozwoju generacji jądrowej w rzeczywistości „po Fukushimie”? Czy dalszy tak dynamiczny rozwój OZE bez energii jądrowej w podstawie systemu jest możliwy? Nowe technologie związane z bezpieczeństwem, przechowywaniem/utylizacją/wykorzystaniem zużytego paliwa. Polskie plany w tej mierze a przyszłość krajowej energetyki, struktura miksu energii.

Paliwa i napędy przyszłości

Co będzie poruszać świat? Skoro proste spalanie węglowodorów odchodzi w przeszłość… Wydajne systemy. Wodór. Baterie słoneczne. Paliwa z odpadów. Efektywne magazynowanie energii. Inne alternatywy.

Era wodoru

Wodór jako alternatywa dla paliw węglowodorowych. Potencjał wodoru w zakresie magazynowania, stabilizowania OZE, bilansowania systemów energetycznych. Programy wodorowe w krajach europejskich. Światowi liderzy technologii wodorowych i legislacji wspierających rozwój tego sektora. Wodór w procesie bezpośredniego wytwarzania bezemisyjnej energii elektrycznej. Potencjał dekarbonizacyjny wodoru w obliczu kryzysu klimatycznego. Wprowadzanie technologii wodorowych do miksu energetycznego czy krajowego przemysłu szansą na przyspieszenie transformacji polskiej energetyki?

Magazynowanie energii

Tradycyjne i nowe metody przechowywania energii. Ich efektywność, rozpowszechnienie, perspektywy. Punkt widzenia naukowców, energetyków, odbiorców energii/użytkowników. Kiedy przełom? Za 10, 20 czy 30 lat? Magazynowanie energii a rozwój OZE. E-mobility i możliwości zarządzania wytwarzaną energią.

Fotowoltaika – boom i co dalej?

Polska w czołówce statystyk przyrostu mocy z fotowoltaiki w Europie. Jakie skutki to wywołuje/wywoła – dla systemu, dla pozycji polskiej energetyki, dla świadomości – prosumentów, polityków? Korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Inne aspekty (technologie, moce wykonawcze, programy wsparcia, rozdrobnione PV w systemie elektroenergetycznym). Instrumenty wsparcia dla projektów fotowoltaicznych. Fotowoltaika w aukcjach OZE. Korzyści i ryzyka dla zawierających umowy PPA.

Przyszłość gazu w Europie

Europejski rynek gazu w liczbach i faktach. Infrastruktura gazu w Europie a bezpieczeństwo poszczególnych krajów i całej UE. Nierozwiązane sprzeczności, konflikty interesów – Nord Stream 2 jako lekcja. Polska jako przykład emancypacji – od uzależnienia w kierunku suwerenności. Gaz w energetyce – sposób na zmniejszenie emisji. Perspektywy generacji gazowej w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu i unijnej polityki ochrony klimatu.

Dystrybucja energii – idzie nowe

Transformacja energetyki jako wyzwanie dla sektora dystrybucji. Jakie zmiany w rozdziale energii mogą wspierać przeobrażenia sektora energii w kierunku green? Magazynowanie energii, rozproszenie źródeł, rozwój energetyki prosumenckiej – wyzwania dla dystrybucji. Smart grid i cyfryzacja sektora – znaczenie dla rynku, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa systemu.

Transformacja energetyczna w miastach

Przeobrażenia w energetyce w strategiach miast i metropolii. Dokonania i potencjał efektywności energetycznej w budownictwie i infrastrukturze. Odnawialne źródła energii w mieście – perspektywy i ograniczenia. Ciepło systemowe a zielona transformacja. Cyfryzacja i nowe możliwości technologiczne. Nowoczesna kogeneracja i konieczne inwestycje w sieć. Rola lokalnych inicjatyw energetycznych – klastry energii, rozwój energetyki rozproszonej. Podmioty komunalne, biznes, społeczność we współpracy dla transformacji.

Rynek energii w Europie Centralnej

Ramy prawne unijnego rynku energii a rzeczywisty rozwój mechanizmów rynkowych. Unijna wizja roku 2050 – połączenia międzynarodowe są w stanie przesłać 50 proc. wyprodukowanej w UE energii elektrycznej. Czy to realne? Specyfika obszaru Europy Centralnej na energetycznej mapie Europy. Inwestycje w infrastrukturę umożliwiającą przesył energii między systemami. Korzyści z istniejących transgranicznych połączeń pomiędzy państwami członkowskimi; skutki niedostatków infrastruktury. Rola giełd energii w procesie tworzenia jednolitego unijnego rynku energii elektrycznej. Struktura rynków krajowych, regulacje i partykularne interesy – co hamuje rozwój jednolitego rynku energii.

ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka cyrkularna – przegląd wyzwań, barier, możliwości. Mniej odpadów? Wzrost gospodarczy i ograniczenie konsumpcji – jak to pogodzić? Projektowanie tak, by odpadów nie było. Miasto i segregacja odpadów. Recykling w budownictwie. Produkcja no waste. Regulacje, koszty, realia. W UE 42 proc. odpadów jest recyklingowanych. Ale to koszty… Czy wygrywają ci, co robią to skutecznie, czy też ci, którzy produkują po staremu (czyli taniej)? Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki. Proekologiczne rozwiązania technologiczne. Problem odpadów opakowaniowych.

Odpady – zagospodarowanie, nowe trendy

Samorządowe dobre praktyki – zbiórka, segregacja, przetwarzanie. Odpadowe dyrektywy UE i ich implementacja w kraju. Dopłacać czy nie dopłacać – systemy gospodarowania odpadami komunalnymi wobec obowiązku samofinansowania. Stawki opłat, rzeczywiste koszty, bilansowanie. Spalarnie odpadów: tak czy nie? Jak i gdzie? Przetwarzanie odpadów – nowe technologie, innowacyjne strategie. System kaucyjny, czyli kto płaci? Rozwój recyklingu – w kierunku zamkniętego obiegu.

Plastic isn’t fantastic

Tworzywa sztuczne na rozdrożu. Presja społeczna jest ogromna, choć nie taka sama w różnych rejonach świata. Co na to chemia? Sektor B&R? Jaka alternatywa dla tworzyw? GOZ w chemii – nowe technologie pozwalające na pełny, efektywny, opłacalny recykling tworzyw.

Stop smog

Narzędzia prawne, ich efekty, skuteczność. Program „Czyste powietrze” – reaktywacja? Zakaz palenia węglem w paleniskach domowych – źródła finansowania wymiany pieców. Smog i ciepło systemowe – obligatoryjność a koszty przyłączenia. Jakość powietrza w politykach miejskich, doświadczenia liderów. Jak przekonać mieszkańców, żeby przestali spalać odpady? Smog na terenach słabiej zurbanizowanych. Problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze. Rola społecznej świadomości i edukacji.

Technologia dla powietrza

Jak nowe technologie (w energetyce, transporcie, budownictwie) wspierają walkę o poprawę stanu powietrza. Odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i termomodernizacja, e-mobilność, technologie filtrowania i oczyszczania, innowacje. Koszty i możliwości zastosowań a potrzeby i efekty. Idea green cities – strefy bezemisyjne, pochłaniacze smogu i inne rozwiązania. Prezentacja wybranych innowacji technologicznych, systemów i urządzeń służących poprawie jakości powietrza.

Technologie dla klimatu

Obszary technologicznych poszukiwań będących reakcją na kryzys klimatyczny – w jakim kierunku zmierza nauka i wyobraźnia? Przykłady technologii o wysokim potencjale. Innowacyjne firmy, ich aktywność w „zielonym biznesie”, niższa bariera wejścia, dedykowane narzędzia wsparcia. Zrównoważony rozwój w strategiach dużych firm i inwestorów szansą na wdrażanie rewolucyjnych pomysłów. Wyższa tolerancja ryzyka w zielonych innowacjach. Role motywów etycznych w wyborze projektów. Prezentacja wybranych rozwiązań służących ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Historia wdrożeń i skuteczność.

Zasoby wodne. W obliczu kryzysu

Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Czy nadchodzi wielka susza? Zmiany klimatu, działalność człowieka i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych. Sztuczna i naturalna retencja. Uwarunkowania hydrogeologiczne – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce, ich stan i wykorzystanie. Rola regulacji w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Ekohydrologia – jak wykorzystać potencjał naturalnych procesów dla zrównoważonego rozwoju. Oszczędzanie i edukacja.

Konsumpcja a konsumpcjonizm

Nadmiernie, czyli jak? Konsumpcja motorem rozwoju gospodarczego, ale także czynnikiem uzależnienia. Kreowanie popytu, marnotrawienie zasobów w ogniu krytyki. Prestiż i przesyt – czy potrafimy żyć inaczej? Regulacje wymuszające nowe podejście do produkcji i eksploatacji dóbr. Less is more – samoograniczenie w praktyce. Współczesne trendy: no waste, plastic free, gospodarka cyrkularna, consciousism.

Ekologia konserwatywna czy liberalna?

Klimat, środowisko, ekologia w chrześcijańskiej tradycji, doktrynie i w aktualnej debacie z udziałem Kościoła. „Laudato si” – w kręgu inspiracji i dialogu. Ziemia poddana czy kochana? Czy „ekologizm” to grzech? Etyka i polityka, zieloni i wierni: przegląd postaw, obszary wspólnego myślenia i działania. Fotowoltaika na dachu świątyni – jak Kościół inwestuje w OZE.

Zrównoważony transport – żegluga czy kolej?

Perspektywy rozwoju zrównoważonego transportu w Polsce do 2050 roku a cele Unii Europejskiej. Zrównoważony, czyli jaki? Kryteria i standardy w odniesieniu do różnych rodzajów transportu. Udziały kolei i żeglugi śródlądowej w przewozie towarów w Polsce i w UE. Barka czy pociąg – strategiczny wybór. Wzajemna konkurencja, koszty, stan infrastruktury, atuty transportu kołowego i inne uwarunkowania.

Cele zrównoważonego rozwoju

Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Społeczeństwo, środowisko, gospodarka jako sieć zależności. 17 globalnych celów i związane z nimi obszary działań: powstrzymywanie zmian klimatu, dostęp do nowoczesnej energii, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, środowisko naturalne, infrastruktura, jakość życia, zdrowie, edukacja. Miejsce i rola Europy w realizacji celów Agendy. W jakich dziedzinach Polska może i powinna być szczególnie aktywna? Jak ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Turbulentny świat

Handel międzynarodowy a geopolityka i rywalizacja mocarstw. Gospodarka i polityka – sprzężenie zwrotne; jak te sfery na siebie wpływają? Przeciwne prądy: liberalizacja globalnego handlu i protekcjonizm. W jaki sposób niestabilność, nieprzewidywalność, wewnętrzne skonfliktowanie świata wpływa na gospodarkę? Wojny handlowe – dokąd nas prowadzą? Jakie są/będą ich skutki?

Europa i reszta świata

Przedsiębiorstwa krajów UE na światowych rynkach. Rola handlu zagranicznego w unijnym PKB. Porozumienia dwustronne znosząca bariery w handlu międzynarodowym – efekty i korzyści. Europa otwarta, Europa konkurencyjna – jak chronić wolny rynek przed wspieraną politycznie dominacją i nieuczciwą konkurencją? Liberalizacja w handlu i usługach w Unii Europejskiej – znaczenie dla Polski. Rola Światowej Organizacji Handlu (WTO) w globalnej gospodarce.

Polska-USA – współpraca i partnerstwo

Nowe zasady ruchu a współpraca gospodarcza obu państw. Szansa dla polskich firm? Nowe amerykańskie inwestycje w Polsce? Kluczowe we wzajemnych relacjach branże i obszary gospodarki. Otwartość i atrakcyjność obu rynków dla obcych inwestorów. Regulacje, ułatwienia, klimat inwestycyjny.

Gospodarka podwyższonego ryzyka

Biznes i inwestowanie w mniej stabilnych regionach świata – zagrożenia, szanse, okazje. Jak zaistnieć gospodarczo w słabo przewidywalnym otoczeniu – kryteria oceny i rozpoznanie. Jedyny pewnik to zmiana? Akceptacja i kontrola ryzyka, dynamiczne modele zarządzania, inwestowanie selektywne i krótkoterminowe. Sztuka asekuracji: dywersyfikacja, instrumenty finansowe, alternatywne scenariusze.

Stosunki UE-UK po brexicie

Okres przejściowy – co nas czeka? Czym to się skończy? Skutki dla Wielkiej Brytanii, UE i Polski. Wymiana handlowa, rynek pracy, przepływ osób – katastrofy nie będzie, ale… Reguły i relacje – jaki status Wielkiej Brytanii po brexicie? Możliwe działania antyrecesyjne po stronie brytyjskiej. Refleksja po brexicie – lekcja dla Europy?

Trójkąt regionów

Regionalny Trójkąt Weimarski – porozumienie między województwem śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią i Nord-Pas-de-Calais. Bilans dotychczasowych działań, cele i perspektywy. Sprawdzone i potencjalne obszary trójstronnej współpracy: fundusze europejskie, sprawiedliwa transformacja i restrukturyzacja przemysłu, rynek pracy, polityka transportowa, budowanie kapitału społecznego.

Forum Afryka-Europa

Afryka i Europa w wielobiegunowym świecie. Jak na wzajemne relacje wpływa zmieniający się układ sił w globalnej gospodarce. Początek nowej ery w relacjach gospodarczych i handlowych Europy i Afryki – wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w kreowaniu wzajemnie korzystnych przedsięwzięć. Idea i cele zrównoważonego rozwoju – ważny kontekst współpracy gospodarczej. Co określa i wyróżnia charakter relacji afrykańsko-europejskich? Partnerstwo – jak je rozumieć, realizować, rozwijać? Doświadczenia, osiągnięcia, bariery. Rola Europy we wzmacnianiu pozycji Afryki na arenie międzynarodowej.

Forum Niemcy-Polska

Niemcy są największym partnerem gospodarczym polski, z 26-28-proc. udziałem w łącznych obrotach handlu zagranicznego. Co w tym modelu jest dobre, co można usprawnić? Jakie są doświadczenia firm polskich w Niemczech – „tylko” eksporterów, ale i inwestorów? Za co polskie firmy chwalą niemiecki system gospodarczy, czy można go adaptować do polskiego?

Forum Półwysep Arabski-Polska

Atrakcyjność Półwyspu Arabskiego dla polskich eksporterów i inwestorów. Ważne i perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej. Branże ciekawe z punktu widzenia polskich eksporterów. Kapitał krajów Płw. Arabskiego a polskie potrzeby i oczekiwania inwestycyjne. Jak aktywnie poszukiwać inwestora? Roadshow, targi, misje. EXPO Dubaj 2020 szansą na przełom? Największe polskie firmy zainteresowane współpracą i ich rola wobec mniejszych podmiotów. Różnice w regulacjach i standardach, bariery handlowe – jak administracja może ułatwiać współpracę gospodarczą.

Forum Polska-Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska „terra incognito” dla polskich przedsiębiorców – prawda czy fałsz? Bieżąca sytuacja społeczno-polityczna – wpływ na biznes. Problemy gospodarcze: stagnacja i inflacja. Główne obszary wymiany handlowej, nowe tendencje na horyzoncie. Wsparcie dla polskich firm, działalność izb handlowych. Polskie doświadczenia w Ameryce Łacińskiej. Gospodarka Meksyku a zmiana formuły umowy handlowej NAFTA.

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Centralny Port Komunikacyjny

CPK Solidarność – czas start? Harmonogram dekady – kamienie milowe. Proces uzgodnień określających parametry nowego lotniska wraz z infrastrukturą dostępową. Pierwszy hub lotniczy w Europie Centralnej? Docelowe miejsce CPK na europejskim niebie. Globalne przepływy transportowe – dziś i jutro jako ekonomiczny kontekst inwestycji. Finansowanie budowy. Rola kapitału zagranicznego. Specyfika wielkiej inwestycji – potrzebne specjalne regulacje?

CPK. Kolej na port

Jak Centralny Port Komunikacyjny może zmienić system polskiego transportu kolejowego? Hub lotniczy czy węzeł transportowy? Plany rozbudowy i usprawnienia sieci kolejowej w Polsce towarzyszące CPK. Budowa CPK a polski sektor budowlany. Regiony Polski, które najbardziej zyskają pod względem kolejowym na budowie CPK. Projekty kolejowe o znaczeniu międzynarodowym. Finansowanie budowy CPK – potencjalna rola Connecting Europe Facility. CPK i towarzyszące mu inwestycje a cele zrównoważonej strategii transportowej UE.

Strategia dla branży lotniczej

Podwojenie do 2030 roku liczby operacji powietrznych w Polsce – wyzwanie i szansa. Polityka państwa wobec lotnictwa. Potrzeba tzw. Pakietu lotniczego, czyli strategii, która ma wyznaczyć cele i określić narzędzia do ich realizacji. Pakiet a inwestycje w portach regionalnych. Europejska strategia dla lotnictwa jako narzędzie konkurencyjności w ujęciu globalnym. Rozwój ruchu lotniczego a bezpieczeństwo i kwestie środowiskowe (m.in. walka z hałasem, emisyjność).

Dron do wynajęcia

Komercyjne wykorzystanie technologii dronowych. Zastosowanie dronów w przemyśle (use cases: energetyka, budownictwo, rolnictwo, bezpieczeństwo). Infrastruktura cyfrowa dla dronów. Małe lotnictwo transportowe, taksówki powietrzne. Jak drony zmienią modele biznesowe w logistyce. Integracja bezzałogowych systemów w transporcie miejskim – testy, legislacja, technologie. Krajowa strategia dla branży. Polska Dolina Dronowa?

Prezentacje:

 • Polska światowym liderem we wdrażaniu systemu zarządzania ruchem dronów
 • Drony a telekomunikacja
 • Systemy zarządzania ruchem dronów

Strategia transportowa dla Polski

Pomysł na transportową Polskę? Krajowe priorytety, cele polityki transportowej UE, nowe inwestycje w naszym regionie. Kwestie zrównoważonego transportu, emisyjność a polskie realia. 30 proc. towarów z dróg na kolej do 2030 r.? Wpływ regulacji na konkurencyjność kolei. Demografia a inwestycje transportowe – optymalna gęstość sieci drogowej i kolejowej. Dokończenie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych – spodziewane efekty „domknięcia” sieci. Perspektywy i docelowa rola transportu lotniczego i dróg wodnych w systemie transportowym.

Logistyka dziś i jutro

Rozwój infrastruktury transportowej a inwestycje w logistyce magazynowej. Warunki uzyskania trwałego wzrostu przewozów cargo kolejowego wobec zmieniającej się struktury polskiej gospodarki. Czy Polska pozostanie krajem tranzytu na Nowym Jedwabnym Szlaku? Europejski rynek logistyki kurierskiej – jak stać się aktywnym, liczącym się graczem? Transport intermodalny – perspektywy wzrostu i potrzeby infrastrukturalne. Jakie są warunki dalszego rozwoju przewozów intermodalnych?

Nowe technologie w łańcuchu dostaw. Jak handel internetowy i cyfryzacja zmieniają polski rynek magazynowy.

Nowe perspektywy dla polskich portów morskich

Wszystkie cztery główne porty morskie realizują duże inwestycje, które rozszerzą ich możliwości świadczenia usług i – dzięki modernizacji lub rozbudowie infrastruktury kolejowej i drogowej „od strony lądu” – poprawią ich konkurencyjność. Przyszłość zależy od trzech wielkich inwestycji, tj. budowy Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz rozbudowy terminala ro-ro w Świnoujściu. Trwają prace konsultacyjne i analityczne, a zarazem pozyskiwanie inwestorów. Inwestycje zostaną zrealizowane, jeżeli pozyskane zostaną fundusze. Czy dla podwojenia przeładunków portów ok. 2030 r. wystarczy obecnie modernizowana i budowana infrastruktura drogowo-kolejowa? Co będzie trzeba dobudować? Czy transport śródlądowy odciąży transport lądowy.

Polska kolej na konkurencyjnym rynku

Rola kolei w systemie transportowym państwa oraz europejskich powiązaniach infrastrukturalnych. Polski przewoźnik narodowy na europejskim rynku. Program inwestycyjny realizowany w kraju – skala, efekty, wykorzystanie, kontynuacja. Zmiany organizacyjne i programy inwestycyjne a ambicje stworzenia polskiego globalnego operatora logistycznego z kompleksową obsługę ładunków. Kolej szerokotorowa i jej zaplecze logistyczne a rozwój wymiany handlowej z Azją z wykorzystaniem szlaków kolejowych.

Sesja zorganizowana we współpracy z Grupą PKP

Zielona kolej

Czy kolej może być (bardziej) zielona? Jak energia napędza pociągi? Własne kogeneracyjne źródła gazowe i inne przykłady inwestowania w OZE przez podmioty rynku kolejowego. Fotowoltaika z wykorzystaniem taboru i obiektów infrastruktury kolejowej. Nowe rodzaje napędu – akumulatorowy, hybrydowy, wodorowy. Możliwości i bariery zastosowania. Efektywność na torach. Czy czas na wsparcie systemowe wymiany taboru na energooszczędny?

PRZEMYSŁ

Chemia w poszukiwaniu alternatywy

Branża chemiczna wobec wyzwań Zielonego Ładu. Innowacyjne produkty chemiczne a gospodarka obiegu zamkniętego. Odpad to surowiec, czyli nowe, bezodpadowe podejście do projektowania procesów i instalacji. Presja rynku na ograniczenie zużycia surowców i pełny recykling tworzyw sztucznych. To, co się opłaca – struktura kosztów a nowe wartości i nowe źródła zysków. Nowe trendy w rolnictwie rzutujące na sektor nawozowy i środków ochrony roślin. W jakim kierunku idą badania? Zielona energia zastępująca inne jej źródła w procesach chemicznych.

Cudowne materiały (prezentacje, pokazy, warsztaty)

Nowe materiały w różnych branżach – w hutnictwie, przemyśle budowlanym, chemii, energetyce. Lżejsze, wytrzymalsze, o specjalnych właściwościach, degradowalne i przetwarzalne. W tym nanotechnologie, perowskity, kompozyty itp. Co to daje? Jak zmienia produkcję? Z czego będzie zbudowany świat przyszłości?

Paliwa, rafinerie, wydobycie

Główne problemy branży paliwowej w Polsce. Fuzja Orlenu z Lotosem i jej efekty dla globalnej konkurencyjności, rynku wewnętrznego, rozwoju sektora. Kierunki zmian i potencjał polskiej petrochemii. Nowe technologie i produkty, efektywność procesów odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Popyt na paliwa – teraz i w przyszłości. Rozbudowa bazy magazynowej. Idea firmy multienergetycznej a polski sektor paliwowy – wpływ na inwestycje infrastrukturalne i sytuację na rynku.

Motoryzacja

Gwałtowny rozwój elektromobilności a produkcja samochodów – w Europie i na świecie. Zmiana napędu to nie wszystko. Jakie inne zmiany technologiczne wymusza rozwój elektromobilności? Ślad węglowy e-pojazdów – czy samochody elektryczne są mniej szkodliwe dla środowiska, jeśli weźmiemy pod uwagę także proces ich produkcji? Platformy dedykowane czy elastyczne – co zwycięża na rynku? Nowe materiały i nowe technologie w produkcji motoryzacyjnej.

Przemysł obronny

Potencjał obronny Polski – co zrobiono w ostatnich latach, by wzmocnić Siły Zbrojne RP? Światowe technologie w polskiej armii. Jaki udział w modernizacji ma polska zbrojeniówka? Sukcesy, możliwości, problemy. Innowacyjność i nowe technologie w polskim przemyśle obronnym. Jaki udział mogą mieć polskie przedsiębiorstwa w programach modernizacyjnych i inwestycyjnych? Rozwój technologii kosmicznych – jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w sferze obronności. Eksport polskiej broni – ambicje, możliwości, konkurencyjne produkty.

Przemysł niezależny energetycznie

Atom, fotowoltaika, wiatraki, elektrociepłownia na RDF, bloki gazowe – mnożą się inwestycje firm przemysłowych w własne źródła energii. Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że przemysł chce się uniezależnić od zewnętrznych jej dostaw. Ile prawdy w zapowiedziach, jak duży rynek dla wykonawców? Problem dla państwowej energetyki – będzie tracić klientów?

Hutnictwo w Polsce i w Europie

Presja polityki ochrony klimatu i zaostrzanie norm środowiskowych a decyzje kluczowych producentów. Hutnictwo wobec barier w handlu międzynarodowym. Nowe technologie adekwatną odpowiedzią na wyzwania? Nisze, zaawansowane technicznie produkty i materiały, specjalistyczne przetwórstwo stali. Wytwarzanie stali w sieci powiązań kooperacyjnych. Kluczowi dostawcy, najważniejsi odbiorcy (budownictwo, infrastruktura, motoryzacja, przem. maszynowy i AGD). Znaczenie posiadania rodzimego sektora hutniczego z punktu widzenia interesów gospodarki i bezpieczeństwa.

Górnictwo – transformacja, perspektywy, otoczenie

Przyczyny i kierunki przeobrażeń w górnictwie. Przyszłość węgla w Europie – popyt, koszty, regulacje. Sprawiedliwa transformacja sektora – jej tempo, mechanizmy, skutki. Nie tylko węgiel? Branża w nurcie dywersyfikacji. Czyste technologie węglowe – deklaracje i realia. Informatyzacja i automatyzacja w górnictwie – wpływ na efektywność i bezpieczeństwo pracy. Możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań w polskich realiach górniczo-geologicznych. Polscy producenci maszyn i urządzeń w poszukiwaniu alternatyw.

MIASTO, METROPOLIA, REGION

Miasto i świat

W kierunku XI Światowego Forum Miejskiego ONZ – Katowice 2022. UN-HABITAT, agenda ONZ do spraw osiedli miejskich, dotycząca polityki miejskiej i rozwoju miast – przegląd problemów i wyzwań. Miasto, klimat, zasoby. Doświadczenia i dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Rola gospodarza – jak przygotować się do szczytu? Znaczenie wydarzenia dla Polski, polskich miast i metropolii.

PPP – nowe otwarcie

Samorząd partnerem dla biznesu. Miasto atrakcyjne dla inwestorów. Czego oczekują, co mogą dostać? Perspektywy rozwoju PPP jako antidotum na brak środków inwestycyjnych. Regulacje i wsparcie polityczne. Potrzeby i możliwości. Nowe projekty PPP – przykłady. Dobre praktyki samorządowe. Partnerstwo sposobem na finansową zapaść samorządów. Łączenie PPP z finansowaniem unijnym. Partner prywatny – jak go szukać?

Publiczny transport – czas rewolucji

Komunikacja na poziomie zadowalającym dla mieszkańców. Finansowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania organizatorów transportu zbiorowego w miastach. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – z czego wynika tak niewielkie zainteresowanie? Umowy o świadczenie usług transportowych a tworzenie własnej komunikacji. Koleje aglomeracyjne szansą dla komunikacji miejskiej. Konieczne inwestycje w infrastrukturę, synchronizacja z transportem autobusowo- tramwajowym. Jeśli nie kolej, to co? Monorail, metro – nowe pomysły na transport zbiorowy w miastach.

Mobilność inaczej

Zjawiska i technologie z obszaru mobilności zmieniające miasta, biznes, przyzwyczajenia, mentalność. Mobilność jako biznes, ale także jakość życia, warunek aktywności zawodowej. Nurt indywidualnej, współdzielonej e-mobilności i związane z tym problemy (hulajnogi, rower miejski, car sharing – bezpieczeństwo, odpowiedzialność, infrastruktura). Rugowanie samochodów z miast na rzecz transportu zbiorowego. Systemy MaaS (Mobility-as-Service) w Europie i w Polsce. Cyfrowe narzędzia usuwania barier komunikacyjnych. Pojazdy „na minuty”, komunikacja miejska, taksówka – integracja na poziomie elastycznej aplikacji. Planery, modele predykcyjne, uczenie maszynowe dla optymalnego przemieszczania się w metropoliach.

Wojna o miasto

Przestrzeń publiczna jako wyjątkowa wartość – jej postrzeganie w strategiach rozwojowych miast; punkt widzenia deweloperów i urbanistów; rola ruchów miejskich. Komunikacja publiczna, samochód, mobilność indywidualna – obszary konfliktu, poszukiwanie równowagi? Jak europejskie metropolie gospodarują przestrzenią, zapewniając jednocześnie dostępność i mobilność.

Sprawiedliwa transformacja

Przeobrażenia w światowej energetyce a perspektywy sektora węgla kamiennego. Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych – co to oznacza? Skutki oraz koszty ekonomiczne i społeczne procesu. Środki UE – ile, dla kogo, na co? Mechanizmy dystrybucji, kryteria kwalifikacji, przykłady projektów, spodziewane efekty.

Rewitalizacja

Rewitalizacja w praktyce – zakres pojęcia. Jak skutecznie zagospodarować teren poprzemysłowy? Miasto od nowa – rewitalizacja obiektów czy przestrzeni? Nowe funkcje i nowe relacje. Finansowanie, rola inwestorów prywatnych, projektantów, samorządów, strony społecznej. Doświadczenia krajów europejskich i regionów poprzemysłowych.

Zmiany klimatyczne wyzwaniem dla miast

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu: zdiagnozowane zagrożenia, zaproponowane metody przeciwdziałania ich skutkom. Jak w kontekście zmian klimatycznych planować miejskie inwestycje infrastrukturalne (wodociągi, systemy energetyczne)? Odrobina cienia… Prawne uwarunkowania walki z „betonozą” w polskich miastach. Znaczenie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Przykłady dobrych praktyk w miastach.

Budżety samorządowe

Najtrudniejszy budżet samorządowy ostatnich lat – brak nadwyżki finansowej, ograniczone dochody (mniejszy PIT), wzrost wydatków (wyższa pensja minimalna, podwyżki dla nauczycieli). Inwestycje samorządowe zagrożone? Potrzebne zmiany w systemie dotacji/subwencji. Czas na rewolucje w podatkach – udział samorządów w VAT, wyższy udział w PIT. Czy to już czas na podatek katastralny?

Turystyka i hotelarstwo

Rosnące znaczenie turystyki w polskiej gospodarce. Stan i rozwój bazy noclegowej i hotelarskiej. Znaczenie nowych inwestycji hotelowych i infrastrukturalnych w metropoliach, w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, na terenach słabo zurbanizowanych. Przegląd przykładów i mechanizmów prorozwojowych.

Turystyka biznesowa

Wysoka dynamika rozwoju turystyki biznesowej w Polsce – jej źródła, znaczenie dla gospodarki i rozwoju kraju. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki „generatorem” ruchu turystycznego związanego z biznesem. Wpływ turystyki biznesowej na stan infrastruktury w miastach. Nowoczesne obiekty i kompleksy bazą przemysłu spotkań. Profesjonalizacja polskiej branży turystycznej i eventowej – jakość, różnorodność, dostępność.

Miasta przyszłości

Inteligentne miasta w Polsce – bilans innowacyjnych rozwiązań w samorządach. Strategie „smart city” w średnich i mniejszych miastach. W jakie rozwiązania inwestują polskie samorządy? Cyfrowe rozwiązania w zarządzaniu, usługach komunalnych, infrastrukturze – możliwości, korzyści, potencjał. Wsparcie administracji centralnej – edukacja, doradztwo, finanse.

Miasto ery cyfrowej – jak stać się „smart”?

Czas, jakość życia, sprawność funkcjonowania i zarządzania, zrównoważony rozwój – co się liczy w mieście? Jakich inwestycji i rozwiązań potrzebują ambitne metropolie i ich mieszkańcy? Gadżety czy priorytety, czyli oczekiwania w zakresie wdrażania rozwiązań smart city. Miasto w smartfonie – aplikacje, które ułatwiają życie. Najbardziej obiecujące obszary cyfryzacji miast. Nie tylko infrastruktura – jak zintegrować organizm miejski z budynkami i jakie płyną z tego korzyści?

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości komercyjne w Polsce

#10yearschallenge. Dekada na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Gdzie będziemy za kolejne 10 lat? Jak zmieni się rynek nieruchomości w Polsce? Magazyny jeszcze nie szykują się na wojnę handlową, ale czujnie ją obserwują. Branża retailowa w okresie transformacji musi radzić sobie ze zmianą pokoleniową klientów. Biurowce – czy dynamika rozwoju jest adekwatna do skali zainteresowania najemców? Hotele są odporne na gospodarczą koniunkturę i poradzą sobie nawet z nadpodażą. Do gry wchodzą też nowe klasy aktywów – akademiki, domy seniora.

Prawo i nieruchomości

Stabilność i przewidywalność regulacji prawnych. Jak dużym wyzwaniem dla branży nieruchomości są szybkie (niekonsultowane) zmiany prawne? W Polsce w 2019 roku zmieniło się około 200 fundamentalnych regulacji, które mają wpływ na branżę nieruchomości. Inflacja przepisów, ograniczenie komunikacji prawodawcy z otoczeniem i zbyt szybkie tempo wprowadzanych zmian. Co przeszkadza inwestorom nad Wisłą?

Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

Zagraniczni inwestorzy nadal mocno zainteresowani polskim rynkiem nieruchomości. Co przyciąga kapitał z Ameryki, Azji i Afryki do Europy? Jakich produktów szukają inwestorzy? Podmioty, źródła i modele finansowania inwestycji w nieruchomości na polskim rynku. Polska specyfika – brak rodzimego kapitału. Inwestorzy krajowi odpowiadają za 60 proc. rynku w Czechach i na Węgrzech; w Polsce – za 2 proc. Jak zmobilizować polski kapitał? REIT-y i inne formy zbiorowego inwestowania w nieruchomości.

Office 4.0

Nowe standardy przestrzeni biurowych w odpowiedzi na nowe wymagania pracowników. Millenialsi, zety i „srebrne” kadry w tym samym biurze? Tendencje w wyposażaniu, technologie, innowacje, gadżety. Dobry i „mądry” design – zrównoważone i innowacyjne rozwiązania we wnętrzach biurowych. Nowe funkcje biur – budynek i wnętrze sprzyjające kreatywności, pracy zbiorowej, zdrowiu, równowadze. Światło, zieleń, woda, klimat – biofiliczne projektowanie biur. Zero emisji, własna energia, no waste – biuro neutralne dla środowiska. Środowisko pracy przyszłości. Ciekawe i nowatorskie rozwiązania biurowe w Polsce.

Dlaczego coworking?

Rynek coworkingów w Polsce na tle Europy – gdzie jesteśmy, jaki jest potencjał, jakie perspektywy? Sektor coworkingowy rośnie w siłę i robi furorę na rynku pracy. Zmienia styl i warunki pracy w biurach. Czy w przyszłości coworking zdominuje sektor biurowy? Niższa cena, atrakcyjna lokalizacja, elastyczność, a może antidotum na samotność – co skłania do korzystania z coworkingu? Work-it-up – wybieramy najlepszy cowork w Polsce. Sieciowy, lokalny, korporacyjny – jak powstawały koncepty coworkingowe. Historia, plany, twórcy.

Zielony ład w budownictwie

Nie ma już alternatywy, musimy budować "eko" – rynek budowlany w dobie zmian klimatycznych. Perspektywa 2021, czyli zeroenergetyczne budynki w całej Unii Europejskiej – co to oznacza dla inwestorów, wykonawców, producentów i architektów? Jak tworzyć mądre prawo zachęcające do eko-budowania i skutecznie promować proekologiczne rozwiązania? Energia odnawialna, nowe technologie budowlane, innowacyjne materiały – jak budować w sposób zrównoważony, by budynki były „zdrowe”, samowystarczalne i długowieczne?

EDUKACJA I RYNEK PRACY

Wyzwania rynku pracy

Sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy. Brak pracowników – trend stały czy przejściowy? Czynniki mogące odwrócić tę tendencję – spowolnienie, wzrost kosztów pracy, automatyzacja, wzrost produktywności? Jak automatyzacja może zmienić rynek pracy? Schyłkowe zawody – co w zamian? Niedopasowanie kompetencyjne bolączką pracodawców.

Europejski rynek pracy

Przemiany na mapie migracji pracowników w Europie. Skutki brexitu? Powroty emigrantów na polski rynek pracy? Koniec zasobów ukraińskich? Trudności w rekrutowaniu nowych pracowników ze Wschodu. Kadry z Azji – dotychczasowe doświadczenia. Jak sobie radzą pracodawcy – także w innych krajach regionu?

Edukacja i biznes

Trendy w edukacji – czy skutecznie kształcimy pod kątem wymagań zmieniającego się świata? Oczekiwania biznesu a struktura kompetencji i przygotowanie absolwentów. Szkoły branżowe – sposób na dopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy? Współpraca biznesu z oświatą – klasy patronackie, inne rozwiązania i scenariusze. Kształcenie dualne. Edukacyjna rola agencji zatrudnienia.

Employer branding

Walka o talenty i specjalistów – rosnące koszty i spadająca efektywność rekrutacji. Świadome i zaplanowane budowanie wizerunku marki pracodawcy jako biznesowa konieczność. Jak tworzyć atrakcyjne środowisko pracy i jak je prezentować? Zdobyć i zatrzymać – employer branding wewnątrz i na zewnątrz firmy. Dział personalny jak dział marketingu? Nowe wyzwania z zakresu HR. Korporacja „firmą dla ciebie”? Stereotypy w komunikacji na rynku pracy; nowe, zmieniające się, zróżnicowane wymagania i oczekiwania pracowników.

Obcokrajowcy na rynku pracy

Rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce. Tymczasowi, dorywczy czy zasymilowani? Polityka państwa wobec obcokrajowców na rynku pracy – czas zmian? Zatrudnić obcego – pracodawca w Polsce wobec barier i ograniczeń. Jakich pracowników potrzebuje polska gospodarka – diagnoza i prognoza. Co robić, by zachęcić pracowników z zagranicy do związania się z Polską na dłużej.

Szkolnictwo wyższe – czas zmian

30 lat transformacji polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Umasowienie uczelni – cywilizacyjny sukces czy strata jakości nauczania? Proces boloński – dlaczego wprowadzaliśmy go z miernym skutkiem? Rola Konstytucji dla Nauki – kardynalne zmiany, próba oceny. Cele zmian w zarządzaniu uczelniami i w ich finansowaniu. Nauka i biznes: komercjalizacja badań, studia dualne, doktoraty wdrożeniowe. Uczelnie badawcze, czyli superliga polskich szkół wyższych. Umiędzynarodowienie polskich uczelni – postępy i przeszkody. Jak i kogo kształcić – szkoły wyższe przed technologicznymi wyzwaniami przyszłości.

INWESTYCJE, ZARZĄDZANIE

Biznes i wartości

Kryzys zaufania do biznesu i doktryny liberalnej. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału intelektualnego, uczciwa konkurencja. Ekonomia wartości wobec perspektywy spowolnienia. Generacja Z jako pracownicy i konsumenci. Pokoleniowe autorytety, obiegowe poglądy. Wartości w biznesie – szlachetny idealizm czy racjonalna konieczność?

Rynek budowlany w nowych realiach

Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027. Podsumowanie perspektywy 2014-2020. Nowe Prawo zamówień publicznych 2021 r. Czy jesteśmy gotowi na wielką zmianę? Nowy system waloryzacji kontraktów. Rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych. Czy jest jeszcze potencjał do wzrostu? Mieszkanie Plus w nowej odsłonie. Postęp technologiczny w budownictwie. Robotyzacja, cyfryzacja, prefabrykacja. Budownictwo na froncie walki ze zmianami klimatycznymi. Gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy. Budownictwo a rynek pracy – niedobory, strategie firm, edukacja, imigracja.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Motywy wprowadzenia nowego PZP. Bariery w rozwoju rynku zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany w nowej ustawie. Zdrowa równowaga, czyli interesy podwykonawców i zamawiającego. Zachęty dla małych i średnich – czy to zadziała? Rozwiązania dotyczące procedur związanych z partnerstwem innowacyjnym. Zamówienia strategiczne – ich określanie i procedury. Konkurencja, współpraca i zarządzanie procesem zakupowym. Odwołania, negocjacje, wadium – w świetle nowego PZP. Stan przygotowań do wdrożenia nowego prawa. Jego przyszłe funkcjonowanie z punktu widzenia administracji i biznesu.

Budownictwo – teraz prefabrykacja

Prefabrykacja po latach zaczyna odgrywać coraz większą rolę – zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i innych sektorach rynku. Czy to przyszłość polskiego budownictwa? Rosnące koszty, niedobór pracowników katalizatorem zmian w budownictwie. Polskie firmy od prefabrykacji betonowej i drewnianej po latach pracy na eksport mają coraz więcej krajowych zamówień. Prefabrykacja nadzieją Mieszkania Plus.

Prawda o inwestycjach prywatnych

Rezerwy finansowe firm i ich skłonność do inwestowania. Skala inwestycji. Główne obszary aktywności dużych inwestorów i MSP. Wpływ inwestycji prywatnych na gospodarkę i jej wzrost. Jakich inwestycji potrzebujemy? Bariery, czynniki stymulujące, regulacje i zachęty. Prognoza.

Polska Strefa Inwestycji

Bilans ostatnich dwóch lat. Oczekiwania vs rzeczywistość. Jak skutecznie przekonywać przedsiębiorców? Czynniki ułatwiające inwestycje. Inwestycje poza aglomeracjami – dostęp do zasobów ludzkich i infrastruktury. Planowane nowelizacje ustawy.

Odpowiedzialność wczoraj i dziś

Społeczna odpowiedzialność biznesu – „eko-moda” czy realne działanie? Ewolucja pojęcia i praktyki. Kto może pozwolić sobie na CSR w Europie i w Polsce? Duże firmy? MŚP? Oczekiwania klientów. Etyczne inwestowania, fair trade i inne zjawiska stymulujące odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój w firmie – strategie wielkich i mniejszych. Segregacja odpadów w przedsiębiorstwach. CSR a zdrowie i work/life balance. Relacje z interesariuszami.

Budowanie firmy wielopokoleniowej

Kryzys sukcesji – czas zwolnić i przekazać stery. Millenialsi i pokolenie Z jako potencjalni kontynuatorzy. Różnice kulturowe, poglądy i wartości, modele zarządzania. Jak przygotować „przejęcie władzy”? Fundamenty rodzinnego biznesu w niestabilnym otoczeniu. Jak budować firmę na pokolenia?

Compliance

Ryzyka natury prawnej jako element ryzyka operacyjnego w biznesie. Rosnące znaczenie compliance w niepewnym otoczeniu biznesowym i wobec obowiązujących norm odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dział compliance (compliance officer) w firmie – zakres obowiązków i rola w praktyce. Specjalizacja – eksperci od analizy finansowej, nieuczciwych praktyk na rynku czy ochrony konsumentów pożądani przez pracodawców.

Bezpieczny biznes

Stabilne, przejrzyste i jednoznaczne prawo – wiecznie niespełniony postulat biznesu. Jakość regulacji, tempo zmian a decyzje przedsiębiorców i inwestorów. Udział ludzi gospodarki w stanowieniu prawa – o nas bez nas? Opresyjne państwo vs aferzyści i oszuści – żywotne stereotypy w relacjach administracja-biznes. Wymiar sprawiedliwości w gospodarce – jak eliminować patologie, nie krzywdząc uczciwych? Zmiany w ordynacji podatkowej a bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – w świecie rozbieżnych interpretacji. Czy zgodność z normą wystarczy? Compliance jako narzędzie zabezpieczające biznes w niestabilnym otoczeniu prawnym.

Governance w biznesie i życiu publicznym

Wymagania w zakresie Governance ze strony instytucji. Aspekty Governance: biznes, spółki Skarbu Państwa, samorządy (new public governance), władze centralne. Koncepcja Governance w biznesie prywatnym w Polsce. Co z implementacją koncepcji na pozostałe obszary?

Start-upy i inwestorzy

Od zachwytu do przesytu. Łatwy pieniądz, miraże, zawyżone wyceny – czy to już za nami? Czy zmniejsza się zainteresowanie start-upami w początkowej fazie? Młode firmy wobec inwestorów i biznesu – między entuzjazmem i chłodną kalkulacją. Szanse na nowe otwarcie – dojrzałość i doświadczenie w relacjach wyrosłych ze start-upów firm technologicznych z inwestorami. Życie z dotacji – jak ograniczyć skalę zjawiska, nie tłamsząc innowacyjności.

Inwestycje zagraniczne

30 lat inwestycji zagranicznych w Polsce – bilans, ewolucja, perspektywy. Co wnieśli do polskiej gospodarki kluczowi inwestorzy w najważniejszych branżach? Polskie atuty w oczach inwestorów – wczoraj i jutro. Jak walczyć o lepsze miejsce w globalnych łańcuchach produkcji? Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka – aspiracje kraju, strategie inwestorów, klimat, zachęty, wsparcie.

Trendy w zarządzaniu

Menedżer w dobie cyfryzacji. Od Lean po Agile? Zwinne zarządzanie – zalety i wady. Start-upowe praktyki w kulturze organizacyjnej i organizacji pracy. Zarządzanie a dekonsolidacja struktury. Rola „zakłócenia” w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ryzyko czy ryzykanctwo? Akceptacja dla eksperymentu i łamania konwencji. Zatrudnienie, edukacja, zarządzanie wiedzą i komunikacja – rola inteligencji emocjonalnej w relacjach wewnętrznych.

Własność i nadzór

Standardy nadzoru właścicielskiego wobec zmian w funkcjonowaniu rynków i nowych modeli obrotu gospodarczego. Czas na zmianę? Wzmocnienie i usprawnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa – tak, ale jak? Wyzwania legislacyjne i kodyfikacyjne. Aktualne i docelowe otoczenie prawne funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Interes grupy spółek vs. interes spółki, interes spółki vs. interes państwa – w kręgu kluczowych definicji. Zasady współpracy w ramach zgrupowania spółek. Nowa rola rad nadzorczych. Co akcjonariusz wiedzieć powinien – informacja dla małych i dużych. Jak zmiany w polskim prawie gospodarczym wpłyną na funkcjonowanie dużych podmiotów prywatnych o złożonej strukturze?

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Branża spożywcza – przyszłość sektora

30 lat budowy pozycji branży spożywczej za nami, co przed nami? Strategie na trzecią dekadę XXI wieku: jak podtrzymać wzrost? Trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej:

 • Zmiany strukturalne. Sukcesja, sojusze, konsolidacja
 • Rynek pracy wyzwaniem dla przemysłu spożywczego
 • Marka polskiej żywności na świecie: własna czy przejęta?
 • Nowy konsument: komunikacja, oczekiwania, nowości produktowe
 • Technologie w służbie zdrowej żywności

Polska żywność na globalnym rynku

To ten czas? Doskonały moment na eksport polskiej żywności. Co decyduje o sile polskiej żywności? Nisze i trendy na rynkach europejskich. Skuteczna budowa pozycji na rynkach odległych – tajemnice strategii. Co sprzyja ekspansji zagranicznej, co ją ogranicza?

Uwaga, gastrorewolucja

Czynniki wpływające na sytuację i perspektywy branży gastronomicznej. Gastronomia w czasach popkultury. Foodowy słownik, czyli megatrendy wpływające na to, jak, gdzie i co będziemy jeść w najbliższych latach: #zerowaste #respectfood #noplastik #zmianyklimatyczne #eko. Przegląd wybranych tendencji: „less is more”; consciousism vs. konsumpcjonizm; wykorzystanie VR (wirtualne prezentacje, testy produktów).

Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu

Produkcja żywności a klimat Ziemi – mechanizmy wzajemnego oddziaływania. Rolnictwo jako gałąź gospodarki szczególnie podatna na zmiany klimatu. Intensywne rolnictwo i hodowla a zasoby naturalne. Wykarmić ludzkość i nie niszczyć planety – kierunki zmian i technologie dostosowujące produkcję żywności do wyzwań klimatycznych i demograficznych. Ograniczenie emisyjności produkcji rolnej a jej opłacalność.

RYNEK I MARKETING

Zrównoważony rozwój handlu

Ekologia, edukacja, inspiracja we współczesnym handlu. Ideologia i wartości marki istotne dla klienta. Kupuję etycznie – racje i interpretacje. Sieci zmniejszają ślad środowiskowy – rola edukacji. Handel pod czujnym okiem świadomego klienta i regulatora.

Marketing wpływu – siła marki

Znaczenie internetowych kanałów dotarcia w gospodarce. Obecność marki w social media, email marketing, content marketing, automation marketing. Influencer a sztuka budowania marki w cyfrowym świecie. Firmy: jak współpracować z influencerami, jak ich dobierać. Influencerzy: umowy, stawki, z kim warto współpracować. Jak marka osobista rzutuje na wizerunek firmy?

Konsument jutra zmienia zasady gry

Koniec religii kupowania. „Nie chcemy posiadać, chcemy korzystać” – pokoleniowa zmiana preferencji konsumenckich i życiowych priorytetów. Co w zamian: wypożyczanie, współdzielenie, wymiana? Nowe modele zakupowe i usługowe – skala i społeczno-ekonomiczne skutki zjawiska.

Konsument jutra w czasach zielonej ekonomii

Czy handel jest gotowy na wyzwania gospodarki obiegu zamkniętego i ograniczenie konsumpcji? Regionalnie, bez śladu węglowego, szybko i wygodnie – trudne do pogodzenia? Głód nowych konceptów, formatów i opakowań. Ekologia, technologia, wygoda, inspiracja wyznaczają ścieżkę zakupową konsumenta. Customer experience – nowy król handlu. Nowy konsument a specyfika branż (motoryzacja, elektronika użytkowa). „Bunt konsumencki” – czy zyska na znaczeniu jako realna siła wpływu na korporacje handlowe?

Konsument jutra, jego guru i technologie

Ścieżki dotarcia i idole masowej wyobraźni – celebryci, sportowcy, ekolodzy. Od emocji do wartości, czyli jak kupić uwagę odbiorcy? Kiedy jeden wpis na Instagramie czyści półki. Rola dialogu z klientem. Phygital – nowy wymiar handlu. Aplikacja – cała prawda o kliencie? Brand nowym przewodnikiem followersów. Ideologia a wartości marki.

Reklama zewnętrzna w cyfrowym świecie

Kierunki w kreowaniu przekazów informacyjno-reklamowych. Nowe technologie w komunikowaniu Out of Home. Personalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja. Jak znikają bariery dotarcia do odbiorców. Kto na tym zyskuje? Informacja w przestrzeni a jakość życia – jak przekonać miasta do cyfrowego przekazu w przestrzeni publicznej?

FINANSE

Nowy budżet UE

I nowe podejście do dzielenia pieniędzy. Kto będzie płatnikiem, a kto beneficjentem netto – takie kwestie stają się mniej jasne... Nowe priorytety oraz zadania, w przypadku których przypisanie środków do kraju jest po prostu niemożliwe. Nie da się przewidzieć, jakie projekty dostaną dofinansowanie np. z programu Horyzont Europa czy z Europejskiego Funduszu Obronnego. Co to oznacza dla Polski i dla gospodarek krajów naszego regionu, które „przywykły” do roli beneficjenta? Jakie zmiany wymusi? Jakiej aktywności trzeba?

Pracownicze plany kapitałowe

Czas na bilans – założenia a dotychczasowe efekty programu. Społeczne otoczenie programu. Relacje obywatel-państwo, pracodawca-pracownik. Kwestia zasad, kalkulacji, zaufania? Jak przekonać do PPK? Zmiana akcentów? Czas na małe i średnie firmy – prognozy, oczekiwania, argumenty. Rynek finansowy i jego instytucje a PPK. Jak będą inwestowane środki z PPK? Potencjalny wpływ na GPW i rynek kapitałowy.

Finansowanie innowacji

Innowacje „w trybie ciągłym” wyzwaniem współczesnego biznesu. Permanentne przyspieszenie – postęp technologiczny i paradygmat ciągłej zmiany. Najkorzystniejsze źródła finansowania rozwoju technologicznego w firmie. Dlaczego tak mało przedsiębiorców skorzystało z ulgi B+R? Preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, czyli IP BOX w praktyce?

Finansowanie zielonych inwestycji

Inwestycje mające zapobiegać globalnym zmianom klimatycznym – potężny rynek. Green financing jako odpowiedź na rosnące ryzyko wynikające ze zmian klimatu. Wysyp zielonych obligacji i inne elementy rewolucji w finansowaniu proekologicznych projektów. Idea zrównoważonej gospodarki w strategiach banków i instytucji finansujących inwestycje – skutki dla gospodarki. Źródła i programy, modele i narzędzia – finansowanie inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska w UE i w Polsce.

ePłatności w gospodarce

Handel bezgotówkowy w poszukiwaniu standardu. Cyfrowe płatności i rozliczenia elektroniczne – popularne rozwiązania dla firm. Systemy płatnicze e-commerce – w toku optymalizacji. Wymagania klientów – funkcjonalność, elastyczność, bezpieczeństwo i prostota.

Digital Tax

Jak opodatkować działalność gospodarczą w cyfrowej rzeczywistości? Przepisy i normy a możliwości egzekwowania? Gdzie i jak działam, gdzie i ile płacę – opodatkowanie przychodu ze streamingu w opinii biznesu, konsumentów, administracji. Europejski kompromis w obszarze cyfrowej daniny a pierwsze doświadczenia niektórych krajów UE.

Cyfrowe raportowanie

Bezpieczne raportowanie przy użyciu rozwiązań cyfrowych w ocenie administracji i biznesu. Cyfryzacja podatków (JPK) i raportowania (XBRL, ESEF) – perspektywa regulatora i przedsiębiorcy. Wyzwania i korzyści wynikające ze stosowania tych procedur – dla państwa, inwestorów i biznesu.

Leasing – rynek i technologie

Rynek leasingu w Polsce – stan, perspektywy, trendy zmieniające branżę. Cyfrowa przyszłość branży leasingowej. Digitalizacja, nowe modele biznesowe, nowe produkty. Technologie w procesie obsługi klienta. Leasing jako metoda płatności i jako usługa. Pojazdy elektryczne i autonomiczne jako przedmiot leasingu.

Rynek kapitałowy. Reanimacja?

Wyceny, obroty, debiuty – diagnoza i przyczyny obecnej sytuacji na parkiecie. Państwowa strategia rozwoju rynku kapitałowego – nadal aktualna? Polski rynek kapitałowy – niegdyś przewartościowany, teraz niedowartościowany – stan, skutki dla gospodarki. Dostęp firm do kapitału rozwojowego. Nie tylko giełda. Zmiany w strukturze rynku kapitałowego – rola funduszy i sektora bankowego. Próby ożywienia GPW. Rola państwowych programów i podmiotów. Efektywna alokacja dla oszczędności a możliwości dla inwestora.

SPOŁECZEŃSTWO – EKONOMIA

Narodowi czempioni

Jak konkurować z globalnymi potentatami i ponadnarodowymi korporacjami? Jak stworzyć czempiona w europejskim kraju średniej wielkości? Własność prywatna czy państwowa? Przykłady polskich firm liczących się na globalnej scenie gospodarczej. Jako rolę powinni odgrywać czempioni gospodarek – w rozwoju innowacji, ekspansji zagranicznej, w rozwoju społecznym? Patriotyzm gospodarczy w strategii firmy a rynek, konkurencja, akcjonariusze.

Jaka strategia gospodarczo-społeczna dla Polski?

Debata o roli planowania strategicznego. Przegląd strategii z ostatniej dekady. Aparaty planistyczne? Jakie mamy narzędzia prognozowania, planowania? Wiele państw, ale i korporacji międzynarodowych, opiera rozwój na wieloletnich strategiach, o horyzoncie wykraczającym poza jedną kadencję rządu lub zarządu (np. do 2050 r.). Wytycza się w nim m.in. program reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego, które mają sprostać przyszłym wyzwaniom. Mamy jedynie plany średniookresowe, przyjmowane przez zmieniające się rządy, ale bez ciągłości i kontynuacji. Skutki tego stanu rzeczy? Szansa na zmianę.

Nie tylko PKB

Jak mierzyć rozwój i co z tego wynika? PKB się zużyło, bo opisuje produkcję, a gospodarka to już w dużej części świadczenie i wymiana usług, przetwarzanie danych. Coraz częściej na ekonomię, wzrost gospodarczy patrzy się szerzej, tj. z zastosowaniem innych/dodatkowych kryteriów, parametrów. To z kolei ma konsekwencję dla tego, jak funkcjonuje gospodarka, branże, firmy. Społeczny aspekt działalności gospodarczej staje się jej oczywistym komponentem, warunkiem istnienia na rynku, realną wartością, a nie jak do niedawna – „ozdobnikiem” spod znaku CSR.

Srebrna gospodarka

Demografia nieuchronnie określa przyszłość rozwoju społeczeństw i gospodarek. Jak będzie zmieniał się rynek pracy, usług w miarę starzenia się społeczeństwa? Co z mobilnością (także zawodową) ludzi starszych? Co z opieką roztaczaną nad ludźmi starszymi (świetlice, domy opieki dziennej, transport, formy aktywizacji, zasób mieszkaniowy, domy senioralne). Czy miasta szykują dla nich jakieś rozwiązania? Jakie są obecnie możliwości i czy ktoś już z nich skorzystał? Rynek rozwiązań dla seniorów. Rozkwit nowej branży? Dedykowane usługi, produkty – potencjał w ujęciu biznesowym.

Niepełnosprawni, aktywni, potrzebni

Osoby z niepełnosprawnościami szansą dla rynku pracy w Polsce, czyli jak łączyć korzyści społeczne z potrzebami gospodarki. Niepełnosprawność jako niedoceniony potencjał. Rozwijająca się gospodarka coraz mocniej doświadcza problemów z niedoborem pracowników na rynku pracy. Tymczasem niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym jest w Polsce ok. 1,2 mln, a wskaźnik ich zatrudnienia jest wciąż bardzo daleki od średniej krajów UE. Przy odpowiednich programach i regulacjach, a także przygotowaniu biznesu można wprowadzić na rynek pracy 400-500 tysięcy osób z tej grupy. Żeby osiągnąć ten cel, potrzebna jest synergia biznesu, administracji oraz sektora pozarządowego. Przeszkody w aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz w życiu społecznym. Przykłady innowacji poprawiających i ułatwiających codzienne funkcjonowanie oraz pracę.

Spowolnienie w gospodarce

Trwa jedna z najdłuższych relatywnie dobrych faz cyklu koniunkturalnego. Spowolnienie w gospodarce eksperci zapowiadają od kilku już lat. Jego spodziewane skutki dla europejskiej gospodarki. Czy też musimy podjąć działania wyprzedzające? Jeśli tak – jakie? Gospodarka Polski i innych krajów regionu wobec ochłodzenia europejskiej koniunktury i spadku popytu. Co może skutecznie przygotować polską gospodarkę na spowolnienie? Instrumenty finansowe „na ciężkie czasy”?

Strategia na chude lata

Spowolnienie światowej i europejskiej gospodarki z punktu widzenia biznesu. Czy jesteśmy gotowi? Branże i modele biznesowe wrażliwe na spadki koniunktury. Prognozowanie w trakcie turbulencji. Czarne łabędzie, wirusy i alternatywne, elastyczne rozwiązania. Możliwe działania wyprzedzające w strategiach firm. Instrumenty finansowe i biznesowe scenariusze na gorsze czasy. Zapasy, płynność, zarządzanie ryzykiem i inne obszary „wrażliwe”. Ucieczka do przodu? Pod jakimi warunkami? Gdy konkurenci redukują moc... – spowolnienie jako szansa rynkowa.

Kultura i biznes

Świat kultury i świat biznesu – dialog niełatwy, ale potrzebny. Role i relacje: sponsor czy mecenas? Beneficjent czy partner? Nowe modele uczestniczenia w kulturze, zmiany w podejściu firm do kwestii odpowiedzialności, obowiązków społecznych. Kultura to także biznes? Dynamiczny rozwój przemysłu spotkań, przemysłów kreatywnych, nowe kanały wymiany treści, kultura masowa jako motor gospodarki. Kultura „wyższa” jako źródło prestiżu i narzędzie komunikacji z otoczeniem.

OCHRONA ZDROWIA

Modele finansowana świadczeń zdrowotnych – przegląd rozwiązań

Procent PKB przeznaczany na ochronę zdrowia – czy to miarodajny wskaźnik? Alokacja środków finansowych w systemach ochrony zdrowia – wybrane problemy. Budżet, obowiązkowa składka, dobrowolne ubezpieczenia, a może finansowy miks? Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, ale jakie?

Nowe technologie medyczne – od projektu do pacjenta

Czym jest innowacja, a czym nowość w medycynie. Technologie zmieniające oblicze współczesnej medycyny. Medycyna precyzyjna – zmiana paradygmatu podejścia do terapii. Immunoonkologia – „przewrót kopernikański” w leczeniu nowotworów. Oblicza cyfrowej rewolucji w medycynie – od aplikacji w smartfonie do sztucznej inteligencji. Robot medyczny – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta? Technologie medyczne lekowe i nielekowe – jak je finansujemy? Koszyk świadczeń gwarantowanych a dostępność nowych technologii medycznych. Od pomysłu do przemysłu, czyli porozmawiajmy o wdrożeniach i komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych.

Teraz profilaktyka – zapobieganie ma przyszłość

Wystąpienie wprowadzające: Państwo, samorządy, system opieki zdrowotnej, obywatel – kto najbardziej odpowiada za nasze zdrowie? System zdrowia publicznego w Polsce i wybranych krajach. Profilaktyka chorób i czynników ryzyka – ta inwestycja naprawdę procentuje. Edukacja zdrowotna społeczeństwa – polska rzeczywistość i propozycje rozwiązań.

Szpital XXI wieku

Struktura lecznictwa szpitalnego – do jakiego modelu zmierzamy? Koncepcja Smart Hospital. Zarządzanie szpitalem w erze Big Data. Duży szpital jest jak małe miasto – co z tego wynika?

Rynek biotechnologiczny

Tempo rozwoju i wartość rynku biotechnologicznego. Rosnące znaczenie biotechnologii w gospodarce. Rozwój polskiej biotechnologii – wysokie standardy nauczania, potencjał badawczy i wdrożeniowy zachętą dla inwestorów. Polscy liderzy innowacji biotechnologicznych. Start-upy w biotechnologii – suwerenność czy współpraca z gigantami? Znaczenie ochrony własności intelektualnej – dla bezpieczeństwa biznesu i wyceny firmy.

EUROPEAN TECH AND START-UP DAYS

Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat

Bez granic. Co to znaczy… Globalizacja, wszechobecność sieci, decentralizacja koncernów?

Bez dyletantów. Co przyniesie edukacyjny przełom?

Bez odpadów. Zielone strategie – perspektywy na dobry biznes?

Bez własności. „Korzystać” zamiast „mieć”. Szanse dla mniejszych firm?

Bez ludzi. Potop technologii – praca przywilejem nielicznych?

Bez kompleksów. Polska i świat – w stronę technologicznych liderów?

Go for the cloud!

Biznes, idea, produkt – o przewagach IT w chmurze obliczeniowej. Koszty, możliwości, korzyści – co wybierać dla start-upu. Czy w młodych firmach potrzeba architektury IT złożonej z wielu chmur od różnych dostawców? Od robotyki po AI – cloud jako fundament innowacyjnych strategii. Rozrost cyberagresji a bezpieczeństwo chmurowych rozwiązań i aplikacji. Rola i perspektywy chmury w IV rewolucji przemysłowej.

Biznesowe cyberzabezpieczenia (case studies)

Jak chronić tajemnice firmy w cyfrowym świecie? Ile kosztuje minimalizacja ryzyka i jak dobrać zabezpieczenia? Cyberbezpieczeństwo bez dużych wydatków – realna opcja czy ryzykowna gra? Start-upy na rynku – gdzie duże firmy zostawiają przestrzeń? Nowe technologie – nowe rodzaje cyberzagrożeń. Internet rzeczy, czyli szybko rosnący, ale słabo zabezpieczony rynek.

Trendy w AI. Start-upowy algorytm

Najbardziej obiecujące kierunki zastosowań AI – dziś i jutro. Na jakich polach algorytmy start-upów i młodych firm mogą konkurować z produktami potentatów? Sukcesy młodych firm – case studies. Kupić, by sprzedać – AI jako motor strategii, usług i produktów w młodej firmie. Kadry specjalistów od AI – czy nie grozi nam drenaż mózgów?

StartGreen – zielone technologie dla każdego

Aplikacje dla ochrony środowiska naturalnego. Zielone technologie na każdą kieszeń. Aplikacje dla ekoświadomych. Rozwój technologiczny jako obciążenie środowiska samo w sobie.

Przyszłość nieruchomości nazywa się proptech

Tej machiny nie da się zatrzymać. Bezpieczeństwo, oszczędności, przewaga – rozwiązania proptech i ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości. Gdzie nastąpi największa rewolucja? Jak zachęcić do wdrażania innowacji? Co jest największym wyzwaniem?

Global edutech

Burzliwy rozwój educational technology. Wartość tego rynku. Przyczyny rozkwitu. Główne trendy. Przemiany w oczekiwaniach klientów. Polskie osiągnięcia i szanse młodych firm. Start na światowym rynku czy najpierw krajowy poligon?

Foodtech zamiast fast food

Start-upy odbiciem trendów: zdrowiej, roślinnie, z owadów. Zamienniki, alternatywy – słowo „zamiast" kreuje trendy przyszłości. Inteligentne opakowania wspomagają zjawisko „no waste". Od żywności funkcjonalnej i precyzyjnej do laboratoryjnej. Nowe technologie w walce z otyłością – prawda o konsumencie i jego diecie w aplikacji.

Crowdfunding – sposób na społeczne finansowanie biznesu

Jak działają platformy crowdfundingowe? Sposoby konstruowania skutecznej kampanii crowdfundingowej. W jakich dziedzinach najłatwiej o pozyskanie finansowania społecznościowego? Jak zabezpieczyć własność intelektualną? Otoczenie prawne crowdfundingu w Polsce. Stan obecny rynku i potencjał dla rozwoju finansowania społecznościowego w Polsce.

Houston, we have a problem… Kiedy i jaki inwestor jest niezbędny. Dlaczego tak dużo start-upów w Polsce nie korzysta z zewnętrznego finansowania?

Scale up your business. Jak tworzyć modele. Etapy wzrostu – budowa i zarządzanie zespołem

You do it wrong! Katalog błędów. Nieinwestowalny start-up – opis klęski

Zostań Social Media Ninja. Klienci, zasięg, wizerunek w mediach społecznościowych – pola biznesu i marketingu

10 trendów w e-commerce. Jak wykorzystać to w działalności twojej firmy?

#networking. Sieć kontaktów twoim kapitałem. Jak ją budować i czerpać z niej korzyści?

Rozwiń swój biznes w necie. Czego się uczyć od najlepszych?

Twoja praca, to twoje życie. Zarządzanie i kultura organizacyjna w firmach nowej ery

Jak tworzyć brand content, który nie zginie w lawinie informacji?

Jak walczyć o autentyczność i wiarygodność w czasach fakenews?

Jak zostać liderem opinii w mediach społecznościowych?

Power Speech by Power Woman

Pięć wystąpień kobiet, które odniosły sukces w biznesie. Debata podsumowująca ich wystąpienia: wartości i umiejętności, relacje i emocje, bariery i charakter, czyli kobiety w biznesie.

My Way. Inspiracje

Ideą jest przedstawienie ludzi z pasją oraz ponadprzeciętną motywacją, którzy dzięki wytrwałości i konsekwencji wprowadzili w życie swoje niezwykłe i śmiałe koncepcje. Niekiedy wbrew sceptykom zrealizowali zaskakujące dla wielu scenariusze i pomysły. Wierzymy, że połączenie pasji z biznesem jest możliwe. Mamy nadzieję, że opowieści naszych gości o przebytej drodze pobudzą słuchaczy do działania i pokażą, że niemożliwe staje się możliwe.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.