Zaproponuj temat debaty


Wiemy i informujemy: największa impreza gospodarcza Europy Centralnej – X Europejski Kongres Gospodarczy – odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Spodku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Trwają przygotowania do jubileuszowej edycji wydarzenia.

Jak co roku agenda będzie wypadkową twórczej kontynuacji wciąż aktualnych tematów poruszanych podczas wcześniejszych edycji Kongresu oraz nowych zagadnień – wskazujących przyszłość europejskiej i polskiej gospodarki.

Prace nad koncepcją i zakresem tematycznym trwają – warto się w nią włączyć. Propozycje tematów i sugestie do agendy można przesłać z wykorzystaniem formularza. 

Ważnym i oczekiwanym przez uczestników wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie IV edycja dwudniowego European Start-up Days (15-16 maja 2018 r.). To kolejne spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami.

Agenda Kongresu co roku powstaje w dialogu z partnerami i gośćmi Kongresu po to, by odzwierciedlać pełne spektrum ważnych gospodarczo zagadnień. Otwartość Kongresu na różne opcje i poglądy to jego stała – od ponad dziewięciu lat – cecha.

Dorobek dziewięciu edycji przekonuje, że Europejski Kongres Gospodarczy znalazł swoje stałe miejsce na mapie największych gospodarczych wydarzeń w Europie.

W ciągu niespełna dekady gruntownie zmieniała się europejska, a jej ramach polska gospodarka. Kongres konsekwentnie realizował swoją ambicję – wskazywał trendy i zjawiska, które zmieniają obraz życia gospodarczego, także w jego społecznym kontekście.

W roku 2018 zapewne nie zabraknie akcentów związanych z jubileuszem – podsumowań dekady, wydarzeń specjalnych. Spojrzenie w przyszłość, by świadomie i odpowiedzialnie mierzyć się z nowymi wyzwaniami, pozostanie jednak główną ideą Kongresu. 

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon