EEC 2018

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Grażyna Trzpiot

Grażyna Trzpiot

Firma: Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Stanowisko: kierownik

Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot jest kierownikiem Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z metodami statystyki wielowymiarowej, z metodami stochastycznymi, z metodami statystyki odpornej oraz ich zastosowaniem w analizie i pomiarze ryzyka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod statystyki opisowej i ekonomicznej, z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, z demografii, również przedmioty takie jak statystyczna analiza decyzji, statystyczne analizy wybranych rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Autorka 3 monografii naukowych oraz współautorka 5 monografii naukowych, jest autorką oraz współautorką 16 podręczników akademickich. Jest redaktorem prac naukowych oraz autorem ponad 190 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i zagranicą. Pełniła funkcję kierownika projektów naukowych oraz koordynatora międzynarodowych projektów w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG (działanie Rozwój Polskich Uczelni).

Współpracuje aktywnie ze środowiskiem naukowym w kraju, jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, komitetów naukowych konferencji ogólnopolskich, recenzentem monografii naukowych i podręczników m. in. z zakresu metod statystycznych oraz ze statystyki bayesowskiej. Jest recenzentem prac doktorskich i monografii habilitacyjnych. Była, z wyboru, członkiem Komitetu Nauk Demograficznych PAN (2009-2012), aktualnie jest z wyboru członkiem Komitetu Statystylki i Ekonometrii PAN. Została wybrana na zastępcę Prezesa Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Pełniąc zadania w PTS reaktywowała ogólnopolskie czasopismo „Kwartalnik Statystyczny” pełniąc obowiązki redaktora naczelnego. Jest inicjatorem członkostwa Polskiego Towarzystwa Statystycznego w European Federation of Statistical Societies uzyskanego w 2012 roku. Jest członkiem komitetu sterującego projektu „Zarządzanie Projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest sygnatariuszem listu intencyjnego siedmiu uczelni partnerskich do projektu z udziałem przedstawicieli NCBiR i MNiSW. Pełni liczne funkcje organizacyjne w Uczelni kreatywnie podejmując działania.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka migracyjna w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polityka migracyjna w Europie i w Polsce

  • Migracje europejskie. Kto dostarcza, a kto korzysta z „importu” fachowców? Europejska mapa migracji zarobkowych
  • Polityka migracyjna sposobem na złagodzenie niedoborów na rynku pracy?
  • Konsekwencje migracji dla struktury społecznej kraju, rynku pracy, gospodarki i finansów
  • Migracje wewnętrzne w Polsce. Przyczyny, skala, okoliczności
  • Konkurencja regionów i utrwalanie podziału na Polskę A i Polskę B?
  • Państwo i samorządy wobec migracji wewnętrznej: przeciwdziałać, racjonalizować, przekonywać

  Polityka migracyjna w Europie i w Polsce

 • Samorządy wobec demografii i migracji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Samorządy wobec demografii i migracji

  • Prognozy demograficzne i najszybciej wyludniające się miasta
  • Deglomeracja i depopulacja – ich skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne
  • Jak budować i zmieniać miasta, by były atrakcyjne dla ludzi młodych? Przestrzeń, jakość życia, usługi, kultura
  • Pomysły na wsparcie rodziny i pobudzenie dzietności
  • Programy rządowe mające zmieniać strukturę demograficzną (Maluch +, 500 +, Senior+)

  Samorządy wobec demografii i migracji

Na telefony z systemem Android oraz iOS. Twój niezbędnik gościa EEC. Pobierz już dziś!