EEC 2018

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Jan Banaszak

Jan Banaszak

Firma: Klaster Przemysłowy Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Stanowisko: wiceprezes

Jan Ludwik Banaszak ur. 1944 w rodzinie ze środowiska technicznego w trzecim pokoleniu (Ojciec Ludwik Banaszak był wybitnym projektantem, konstruktorem i organizatorem przemysłu COP i po 1945). Studia wyższe techniczne (Politechnika Łódzka). Działacz społeczny org. młodzieżowych ZHP. Prowadzący działalność gospodarczą-rodzinną w Polsce i USA (nieruchomości i przem. elektro-maszynowy,)(1968-1979).

Pomysłodawca i organizator (1998-2001) sympozjum naukowego opisującego stan przemysłu obronnego na tle przeobrażeń gospodarczych w Polsce po zmianie systemowej pn. „Naukowo-Techniczne, Ekonomiczne i Społeczne Aspekty Przemysłu Obronnego w Dobie Przeobrażeń Gospodarczych 1989-2000”– pod patronatem Rządu, Sejmu, PAN, Sztabu Generalnego WP z udziałem przedstawicieli przemysłu, org. naukowych i org. samorządowych (129 delegacji).

Inicjator i koordynator (od 2000) pakietu polskiej myśli technicznej GI „Nauka na Rzecz Gospodarki” wiodących instytutów w Pakiecie Inwestycji dla infrastruktur poprzemysłowych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pomysłodawca i uczestnik zespołu konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii „CHEMCAT” (od 2004) z udziałem wiodących instytutów oraz dużych podmiotów przem. chemicznego.

Z ramienia samorządów organizator zespołu ekspertów dla opracowań tematów „offsetowych” (2002-2003).

Uczestniczy w zespołach ds. zmian w polskim ustawodawstwie regulującym rynek produktów najnowszych technologii (przed Komisjami Sejmowymi i Rządu) (2006-2007).

W 70-lecie powstania COP-u pomysłodawca Deklaracji Miast COP.

Przeprowadził opracowywanie, redakcję i kwerendę dużego zbioru rodzinnego unikalnych dokumentów archiwalnych przemysłu COP (1,5 tony – 13 tys. stron) (od 2008).

Czynny udział w konsultacjach Kostrzynskiego Klastra Papierniczego.

Przygotowania, redakcja publikacji i opracowanie archiwalnej dokumentacji z XX-lecia (1918-1939) przemysłu polskiego - w tym opracowanie tematów na prestiżowe wystawy pod patronatem Prezydenta RP z okazji 70-lecia COP w Stalowej Woli, z okazji 90-lecia Niepodległości PP na Zamku Królewskim w W-wie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Historii Polski.

Inicjator, współorganizator i uczestnik Klastra Przemysłowego COP im. E. Kwiatkowskiego z ideą nowoczesnej, innowacyjnej formacji gospodarczej o zasięgu globalnym przy udziale przemysłu, nauki, samorządów (od 2011) i gospodarczych organizacji polonijnych dla współpracy z Polską.

Inicjator pierwszej monografii „Centralnego Okręgu Przemysłowego” (2016) oraz rodzinnej biografii v-premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy nowoczesnego przemysłu w II RP.

Wyznający prawdę „…iż giną narody, tracące pamięć…”

Wyznający, idee pragmatycznych Przodków „…kto nie produkuje, ten nie istnieje…” inż. Ludwik Banaszak - COP Niedomice 1938

 

Bierze udział w sesjach:

 • Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

  • Gospodarcze doświadczenia międzywojnia. Plany, osiągnięcia, rozczarowania
  • Polska gospodarka i geopolityka w roku 1918 i 2018. Analogie, różnice, konteksty
  • Współczesne państwo polskie i jego role w gospodarce. Właściciel, inwestor, animator projektów rozwojowych, regulator

  Śladem II Rzeczypospolitej? O gospodarce w stulecie odzyskania niepodległości

Na telefony z systemem Android oraz iOS. Twój niezbędnik gościa EEC. Pobierz już dziś!