Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Edukacja dla przyszłości

24 kwietnia 2023 • 12:30-14:00 • Sala konferencyjna 24 • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Partnerzy sesji

Tematyka

System edukacji w Polsce a wyzwania współczesności – próba diagnozy. Pauperyzacja zawodu, motywacje nauczycieli, potrzeby kadrowe. Finansowanie oświaty – stały obszar konfliktu. Autonomia szkoły czy centralny nadzór? Podmiotowość ucznia, rola rodziców; organizacje społeczne jako otoczenie systemu edukacji. Sztywna podstawa programowa, encyklopedyzm, kult testowania a kształtowanie kreatywności, samodzielności i umiejętności krytycznego myślenia. Lęk i stres czy ciekawość i aktywność – jak uczyć zdrowo? System pomocy psychologiczno-pedagogicznej i funkcje wychowawcze szkoły.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie