Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Przemysł kosmiczny

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00 • Sala konferencyjna 7 • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Partner sesji

Tematyka

Polskie specjalności i nisze w ramach przemysłu kosmicznego. Potencjał, dokonania i doświadczenia polskich firm. Współpraca, jej perspektywy i modele warte zastosowania na polskim i europejskim gruncie. Produkcja kosmiczna z myślą o zastosowaniach w innych branżach – dywersyfikacja działalności firm. Technologie kosmiczne użyteczne dla gospodarki; przemysł kosmiczny w służbie bezpieczeństwa i obronności. Misje kosmiczne z zaangażowaniem polskich firm i ich sprzętu.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie