Europejski Kongres Gospodarczy 2023

AI w Polsce: nauka, gospodarka, wsparcie

26 kwietnia 2023 • 11:30-13:00 • Sala Wielofunkcyjna F • Sesja tłumaczona symultanicznie PL/EN

Tematyka

Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji – nowe możliwości, potencjalne zagrożenia. Prawny, techniczno-organizacyjny i etyczny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji. Jak przygotować do świadomej „kooperacji” z AI? Kształcenie kadr, podnoszenie kompetencji cyfrowych. Projekty naukowe wobec interdyscyplinarnych wyzwań. Jak tworzyć ekosystem AI: współpraca biznesu, ekspertów, obywateli i administracji. Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – założenia programu i jego realizacja. Wsparcie polskich firm i jednostek sektora publicznego wykorzystujących AI.

Organizator: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie