Europejski Kongres Gospodarczy 2023

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Y Z Ž Ż
 Ewelina Szczech-Pietkiewicz

Ewelina Szczech-Pietkiewicz

kierownik Zakładu Unii Europejskiej, Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ewelina Szczech-Pietkiewicz jest Profesorem SGH, gdzie kieruje Zakładem Unii Europejskiej. W 2020r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie Ekonomia i Finanse, a wcześniej (2007r.) stopień doktora nauk ekonomicznych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach tematycznych: konkurencyjność miast, polityki miejskie, rozwój miejski oraz gospodarka obiegu zamkniętego.

Doświadczenie badawcze i naukowe zdobyła pracując na: Wydziale Biznesu i Nauk Społecznych (Department of Business and Social Sciences) w Aarhus University, Uniwersytecie w Barcelonie w zespole Urban Creativity, Innovation and Transformation Research Group, Uniwersytecie Glasgow (Dekaban-Liddle Senior Fellowship) i Uniwersytecie Islandzkim. Doświadczenie zawodowe, poprzedzające pracę naukową, zdobyła głównie w instytucjach administracji publicznej.

Jest zaangażowana jako kierownik lub badacz w realizację projektów badawczych i wdrożeniowych m.in. Jean Monnet Erasmus+ i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ewelina Szczech-Pietkiewicz jest autorką lub współautorką sześciu monografii poświęconych tematyce miejskiej i regionalnej, kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych oraz kilkunastu rozdziałów w wieloautorskich monografiach naukowych.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie