Europejski Kongres Gospodarczy 2023

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Y Z Ž Ż
 Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej  (IEO). Jest inicjatorem projektu budowy W Polsce Gigafabryk ogniw fotowoltaicznych realizowanym przez spółkę Giga PV S.A (‘2020) oraz koncepcji wprowadzania do polskiego ciepłownictwa budowy zeroemisyjnych OZE z sezonowymi magazynami ciepła (dwa ilorazowe projekty ‘2021).  Wykładowca   i opiekunem merytorycznym  studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu” organizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską. Był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej, Członek Komitetu Sterującego ds. Energii w NCBiR i Zespołu Redakcyjnego NCBiR ds. Nowych Technologii Energetycznych. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy  Prezydencie RP kadencji 2015-2020. Kierował pracami nad kluczowymi dla energetyki odnawialnej ekspertyzami rządowymi dotyczącymi kierunków rozwoju prawa, ocen ekonomicznych technologii OZE. Jest współpatronem pierwszej krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2001), pierwszego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń do systemu zielonych certyfikatów (2005) , inicjatorem poprawki prosumenckie do ustawy o OZE (‘2015). W 2013 roku wdrożył w Polsce metodę liczenia tzw. rozłożonych kosztów energii (LCoE), jako postawę do porównawczych ocen ekonomicznych technologii energetycznych. Laureat tytułu „Człowiek polskiej Ekologii (‘2014).

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie