Europejski Kongres Gospodarczy 2023

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Y Z Ž Ż
 Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

kierownik, Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, czł. kor. PAN jest specjalistą z zakresu automatyki przemysłowej, przetwarzania sygnałów, wibroakustyki i modelowania matematycznego. Jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych, 3 monografii w jęz. angielskim, 12 zgłoszeń patentowych krajowych i międzynarodowych. Kierował 5 oraz był wykonawcą w 7 projektach UE, KBN, MNiSW, NCBiR i NCN, a także kierował 15 oraz był wykonawcą w 8 projektach przemysłowych. Od 2021 r. kieruje w Politechnice Śląskiej projektem w programie Horyzont 2020 w roli partnera w konsorcjum międzynarodowym, a w 2022 r. jako koordynator otrzymał projekt w programie Horyzont Europa w roli lidera międzynarodowego konsorcjum naukowo-przemysłowego. W Politechnice Śląskiej koordynuje programy Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz Uniwersytet Europejski EURECA-PRO.

Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 1999 r., doktora habilitowanego w 2005 r., na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2014 r. Od 2022 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie pełni funkcje: Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej; kierownika Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania w Politechnice Śląskiej; prezydenta międzynarodowego towarzystwa naukowego International Institute of Acoustics and Vibration działającego w ok. 70 krajach; przewodniczącego Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych; przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; członka Prezydium Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk; wiceprezesa stowarzyszenia ProSilesia – Biznes Nauka Samorząd; wiceprzewodniczącego Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Uczelni Technicznych; przewodniczącego kapituły programu Ambasadorów Kongresów Polskich; eksperta ONZ w United Nations Academic Network for Development Dialogue, redaktora zarządzającego czasopisma International Journal of Acoustics and Vibration. Jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, a w roku 2021 był jego przewodniczącym. W latach 2016-2021 przewodniczył konsorcjum Progres3 zrzeszającym 16 uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Wygłosił 25 wykładów zaproszonych na uczelniach, w instytucjach naukowych lub wykładów plenarnych na konferencjach. Był członkiem komitetów organizacyjnych 22 kongresów i konferencji, w tym przewodniczącym 6 oraz współprzewodniczącym 8 wydarzeń, a także członkiem komitetów programowych 66 kongresów i konferencji. Wiele z jego opracowań zostało wdrożonych.

Za swe osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany przez m.in.: Polską Akademię Nauk, Ministra Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, FIAT, SIEMENS.

 

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie