Europejski Kongres Gospodarczy 2023

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Y Z Ž Ż
 Rafał Gawin

Rafał Gawin

Firma: Urząd Regulacji Energetyki

Stanowisko: prezes

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 roku.

Był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (KE) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji oraz projektów bliźniaczych. Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013  r. był ekspertem narodowym ACER w Lubljanie, gdzie brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dotyczącym oceny krajowych rynków energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec dyrektora Agencji.

Doświadczony w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących sektora energetycznego, współautorem komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

 

 

 

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie