Europejski Kongres Gospodarczy 2023

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Y Z Ž Ż
 Sławosz Uznański

Sławosz Uznański

Firma: Europejska Agencja Kosmiczna

Stanowisko: rezerwowy astronauta

Jest polskim naukowcem i doktorem elektroniki pracującym obecnie w
Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Jego badania naukowe koncentrują się na
projektowaniu systemów elektronicznych o wysokiej niezawodności. Aktywnie bierze udział w
utrzymaniu i operowaniu dużą infrastrukturą naukową w CERN, jak Wielki Zderzacz Hadronów
(LHC). Jednym z jego najbardziej godnych uwagi projektów w tej dziedzinie jest realizacja
systemu kontroli mocy, który od 2017 roku jest podstawową częścią LHC.
Pochodzi z Łodzi, gdzie otrzymał tytuł mgr inż. Politechniki Łódzkiej z wyróżnieniem w 2008 r.
Następnie uzyskał tytuł mgr inż. z Uniwesytetu Nantes we Francji w 2008 r., tytuł Diplôme
d’Ingénieur z Polytech’Nantes we Francji w 2008 r. oraz doktorat z Uniwesytetu Aix-Marseille
we Francji z wyróżnieniem w 2011 r.
Jego wcześniejsze doświadczenie obejmuje:
● Pracę jako główny inżynier dowodzący LHC odpowiedzialny za całodobową pracę
największego akceleratora w CERN i zapewnienie jego optymalnej pracy (2018 r., 2021
r.).
● Pełnienie funkcji eksperta technicznego i recenzenta w programie Horyzont 2020 dot.
europejskiej niezależności i konkurencyjności technologiej w sektorze kosmicznym dla
Reseach Executive Agency (REA) przy Komisji Europejskiej (2019 r.).
● Pracę jako inżynier ds. efektów promieniowania w STMicroelectronics projektujący
nowe europejskie technologie cyfrowe CMOS do zastosowań kosmicznych (2008-2011
r.).
Jest autorem ksiązki na temat efektów promieniowania w układach elektronicznych i
współautorem ponad 50 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych.
Jego zainteresowania zawsze były ściśle związane z przemysłem kosmicznym. Prowadził
wykłady dot. projektowania systemów kosmicznych na międzynarodowych szkołach
inżynierskich (SERESSA 2014r., 2021r.), organizował warsztaty pomiędzy CERN i NASA oraz
dla sektora prywatnego. Był recenzentem wielu projektów satelitów komercyjnych, jak np.
satelity ICEYE oraz projektów związanych z polskim sektorem kosmicznych, takich jak
PW-SAT2, HyperSat i EagleEye.
W wolnym czasie bierze udział w wyprawach wysokogórskich, podróżuje lub spędza czas
żeglując ze znajomymi, dzieląc się swoim żeglarskim doświadczeniem lub biorąc udział w
regatach.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie