Europejski Kongres Gospodarczy 2023

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Y Z Ž Ż
 Tomasz Trawiński

Tomasz Trawiński

prorektor ds. infrastruktury i promocji, Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Tomasz Trawiński,  prof. PŚ – prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej w latach 2016-2019, prorektor ds. infrastruktury i promocji Politechniki Śląskiej 2019-2020 oraz powołany na tę samą funkcję w kadencji 2020-2024.  W ciągu ostatnich pięciu lat prowadzi intensywne badania nad problemami związanymi przede wszystkim z modelowaniem rozgałęzionych łańcuchów kinematycznych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych, przetwornikami elektromechanicznymi stosowanymi w inżynierii biomedycznej, zastosowaniem przekształceń jednorodnych w modelowaniu układów odzyskujących energię
z różnych źródeł, magazynami energii elektrycznej, energoelektronicznymi kondycjonerami energii elektrycznej, konstrukcją przemienników momentów oraz technikami wiercenia
z wykorzystaniem drgań skrętnych. Ponadto zajmuje się metodami matematycznymi odwracania macierzy blokowych. Jest autorem i współautorem 5 monografii, 5 zgłoszeń patentowych i 4 patentów, autorem i współautorem 188 artykułów naukowych.

Wykonał 70 recenzji artykułów do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych między innymi dla: Applied Mathematical Modelling, IEEE Transaction on Mechatronics, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, COMPEL, The Applied Computational Electromagnetics Society (ACES), Polymers and Advanced Technologies.

Profesor Tomasz Trawiński jest aktywny w obszarze ubiegania się i pozyskania środków finansowych na badania naukowe, był kierownikiem w 4 grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2 grantach był wykonawcą. Był wykonawcą w jednym grancie w ramach 7 Program Ramowy UE (projekt FurnitReuse) oraz był koordynatorem uczelnianym projektu INDIRES (Information Driven Incident Response, 2017-2021) w ramach Funduszu Węgla i Stali.

Ekspert Sekcji Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Komisji Metrologii
o. Katowice w latach 2019-2022. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej nagrodami zespołowymi i indywidualnymi za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

W chwili obecnej pełni funkcję prorektora ds. infrastruktury i promocji oraz kierownika Katedry Mechatroniki w Politechnice Śląskiej.

 

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie