Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Przygotowywany przez ING Bank Śląski i Europejski Kongres Gospodarczy raport „Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych” ma za zadanie zarysować i ocenić sytuację, w jakiej znalazły się działające w Polsce duże firmy po drastycznej podwyżce cen nośników energii, a także związane z tym reperkusje gospodarcze i społeczne. 13 czerwca 2023 r. odbędzie się premiera raportu. 

Dziennikarze portali Grupy PTWP przeprowadzili ponad dwadzieścia rozmów z menedżerami renomowanych przedsiębiorstw z różnych branż (w tym energochłonnych) oraz dwóch zagranicznych izb gospodarczych w naszym kraju. Te wywiady – przede wszystkim opinie, spostrzeżenia i diagnozy praktyków życia gospodarczego – stały się osnową naszego opracowania.

Na program spotkania złożą się:

  • otwarcie, którego dokonają Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP i Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego;
  • wystąpienie Rafała Beneckiego, dyrektora Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego;
  • prezentacja raportu, z którego wnioski przekaże jego autor – Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego;
  • debata w gronie menedżerów biznesu i ekspertów, którą poprowadzi Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.

Wśród tematów dyskusji znajdą się:

Wpływ skokowych wzrostów cen nośników energii na koszty firm oraz ceny finalnych produktów i usług: skala, reakcje przedsiębiorstw; Z publicznym wsparciem i bez – ryzyka segmentacji rynków energii; Okiem biznesu: hamulce inwestycji w energię odnawialną i efektywność energetyczną w Polsce; Jak polityka państwa i UE rzutuje na walkę z kryzysem energetycznym; Presja na zazielenianie produkcji w praktyce – strategie, mechanizmy, przykłady.

Udział w spotkaniu możliwy jest za zaproszeniem.

Informacje organizacyjne: Joanna Niedośpiał (joanna.niedospial@ptwp.pl

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie