Europejski Kongres Gospodarczy 2023

Działające w Polsce firmy przeszły energetyczny szok, zmagają się z problemami i jasno formułują oczekiwania. Sytuacja wymusza zmiany w strategiach biznesowych.

 • Europejski Kongres Gospodarczy i ING Bank Śląski, przy współudziale dziennikarzy WNP.PL i innych portali PTWP, postanowili sprawdzić m.in., jak kryzys energetyczny - zapoczątkowany ubiegłorocznym szokiem - wpływa na biznes i zmienia podejście firm do inwestycji. 
 • Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami 19 firm działających w Polsce oraz 2 izb handlowych w Polsce (skandynawskiej i włoskiej). Wywiady przeprowadzili na początku 2023 r. dziennikarze portali Grupy PTWP.
 • Na podstawie tych rozmów powstał raport "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych".
 • Bez adekwatnej strategii energetycznej i odblokowania potencjału w inwestycjach w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i modernizację sieci energetycznych - jak ostrzegają inicjatorzy raportu - możemy tracić szanse na niezależność i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Raportowi o "energetycznych" problemach działających w Polsce firm, powstałemu w toku dynamicznych zmian, towarzyszy silny kontekst transformacji sektora energii, koniecznych inwestycji oraz wzrastającego znaczenia trendu zielonej transformacji firm.

PEŁNY RAPORT "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych" DO POBRANIA TUTAJ

Obserwacje, opinie i wnioski zebrano w formie raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych". Opracowanie - przy wykorzystaniu danych makroekonomicznych i analizy trendów na rynkach energetycznych - powstało z wszechstronnym wykorzystaniem informacji zaczerpniętych z bezpośrednich rozmów z menedżerami.

Premierze raportu "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych" towarzyszyła ekspercka debata wokół najistotniejszych wątków tego opracowania.

 • Wystąpienie: Rafał Benecki, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego;
 • Prezentacja raportu: Leszek Kąsek, starszy ekonomista z Biura Analiz Makroekonomicznych ING Banku Śląskiego;

Udział w debacie wzięli:

 • Dariusz Bliźniak, wiceprezes ds. operacyjnych respect energy
 • Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Polska
 • Tomasz Prejs, prezes zarządu Stadler Polska 
 • Katarzyna Rozenfeld, Non-Executive Director Grantham
 • Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł WNP.PL

Szok dotknął wszystkich. Reakcje, wnioski i działania były różne

Jak biznes nad Wisłą poradził sobie z tymi wyzwaniami, czy skokowe wzrosty cen nośników energii przełożyły się na ceny finalnych produktów i usług? Czy dostał publiczne wsparcie w tym trudnym czasie i co z dalszymi inwestycjami? Czy plany biznesowe zostały odłożone na półkę w dobie szalejących cen energii? To tylko niektóre z pytań, jakie padły w tych rozmowach.

W raporcie wypowiedzieli się przedstawiciele dużych podmiotów polskiego przemysłu, reprezentujących przekrój branż - od farmaceutycznej i spożywczej przez maszynową po hutniczą; przedsiębiorstw o energochłonnej charakterystyce produkcji, a także związanych z sektorem energii.

"Wszystkie polskie firmy, bez wyjątku, zostały dotknięte szokiem energetycznym w 2022 roku, część z nich zareagowała na niego aktywnie. Skala wstrząsu na poziomie firmy była m.in. uzależniona od energochłonności procesów produkcyjnych i wykorzystywanych nośników energii. Firmy podjęły wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej czy budowy własnych źródeł odnawialnych. Decydując się na inwestycje energetyczne, nierzadko napotykały przy tym na bariery regulacyjne, często też zderzały się z problemem niedostosowania sieci elektroenergetycznych do bardziej rozproszonych źródeł energii" - czytamy we wprowadzeniu do raportu sygnowanym przez Wojciecha Kuśpika, prezesa grupy PTWP oraz wiceprezesa ING Banku Śląskiego Michała H. Mrożka.

Biznes potrzebuje inwestycji - w sieci elektroenergetyczne i odnawialne źródła energii

Raport podsumowuje reakcję biznesu na drogą energię i istotne ryzyka energetycznych niedoborów oraz odpowiada między innymi na pytania, co wstrzymuje inwestycje energetyczne w Polsce i do czego może prowadzić segmentacja rynku energii, wywołana zróżnicowanym wsparciem publicznym - w zależności od wielkości firmy. Raport mówi także o tym, jakie są oczekiwania firm co do cen i dostępności nośników energii w 2023 roku. 

Bez adekwatnej strategii energetycznej i odblokowania potencjału inwestycji w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i modernizację sieci energetycznych - jak ostrzegają inicjatorzy raportu - możemy tracić szanse na niezależność i konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Polskie firmy już dziś zderzają się z coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami ESG ze strony partnerów w swoich łańcuchach dostaw. 

Polska energetyka i biznes potrzebują efektywnych, mniej emisyjnych źródeł energii. Na zdjęciu: nowy blok gazowo-parowy elektrociepłowni Taurona w Stalowej Woli (fot. Tauron)

"W raporcie akcentujemy konieczność przyśpieszenia rozbudowy i modernizacji dystrybucyjnych i przesyłowych sieci elektroenergetycznych jako warunku sine qua non dla inwestycji w zeroemisyjne źródła wytwarzania: OZE i atom" - podkreślają przedstawiciele ING Banku Śląskiego oraz Grupy PTWP.

PEŁNY RAPORT "Reakcja polskiego biznesu na szok energetyczny. Perspektywy dla inwestycji energetycznych" DO POBRANIA TUTAJ

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie