EEC 2019

09:30-11:00

 • Odnawialne źródła energii - regulacje i rynek

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ramy regulacyjne w rozwoju OZE w krajach UE
  • Przyszłość rynku zielonej energii w Europie. Optymalny miks energii w UE w roku 2030
  • W co inwestować? Koszty energii z OZE – rodzaje źródeł, trendy i zróżnicowanie
  • Teraz offshore? Wady i zalety morskich farm wiatrowych. Zainteresowanie inwestorów
  • Niemiecki rynek zielonej energii. Lekcje Energiewende dla Polski
  • Społeczne i rynkowe aspekty "zielonej rewolucji" w energetyce
 • Innowacje oraz badania i rozwój w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kierunki i dziedziny aktywności badawczo-rozwojowej sektora energii
  • Nowe i bardziej efektywne technologie odnawialne. Metody magazynowania energii
  • Digitalizacja w energetyce. Zarządzanie zużyciem energii, systemem elektroenergetycznym, relacjami na rynku energii
  • Innowacje w praktyce. Przykłady komercjalizacji wyników badań
 • Polski węgiel - perspektywa 2030

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rola węgla w gospodarce i w energetyce
  • Polityka surowcowa państwa. Zasoby węgla i ich udostępnianie
  • Co z inwestycjami? Jak zapewnić podaż węgla z polskich kopalń?
  • Nowoczesne, efektywne wydobycie. Technologie i innowacje dla ratowania górnictwa węgla kamiennego i zabezpieczenia wydobycia w przyszłości
  • Tomasz Jurkanis - partner, McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.
  • Sławomir Obidziński - prezes zarządu, WĘGLOKOKS S.A.
  • Janusz Olszowski - prezes, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
  • Tomasz Rogala - prezes zarządu, Polska Grupa Górnicza SA, prezydent, Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL
  • Sanjay Samaddar - prezes zarządu, ArcelorMittal Poland SA, dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich
  • Janusz Steinhoff - wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001
  • Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu, Ministerstwo Energii, Polska, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
  • Artur Wasil - prezes zarządu, Lubelski Węgiel Bogdanka SA
 • Sport i gospodarka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sport na świecie – potężny motor koniunktury. Trendy i scenariusze do wykorzystania
  • Rola sportu w polskiej gospodarce – zyski z imprez sportowych. Wpływ na turystykę, hotelarstwo i branżę gastronomiczną
  • Sport jako pracodawca i podatnik
  • Katalizator rynku? Promocja, marketing, budowanie wizerunku i sponsoring w sporcie
  • Walor wychowawczy. Kultura kibicowania. Rola sportu w budowaniu społecznej spójności
 • Koniec kadencji - czas na podsumowania

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kadencja 2014-2018 oczami samorządowych związków, doświadczonych liderów samorządowych, samorządowców, którzy kończą pierwszą kadencję
  • Obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość oczami ruchów miejskich, organizacji pozarządowych
  • Relacje JST-rząd. Jak polityka centralna odbiła się na sytuacji samorządów w ciągu ostatnich 4 lat
  • Relacje między organem wykonawczym a uchwałodawczym – czyli kto ponosi odpowiedzialność za sytuację w JST
 • Polski rynek mieszkaniowy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rynek mieszkaniowy w Polsce – deficyty, problemy, szanse rozwojowe
  • Program "Mieszkanie plus" lekiem na podstawowe braki? Działania administracji a rynek
  • Specustawa mieszkaniowa – czy pozwoli zwiększyć dostępność gruntów pod budowę mieszkań?
  • Finansowanie budownictwa społecznego i komunalnego
  • Teraz hossa? Podaż nowej powierzchni mieszkaniowej w różnych segmentach rynku – prognozy
 • Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Agenda cyfrowa UE – zamierzenia i stan realizacji
  • Cyfryzacja w Polsce – na tle Europy. Siły, środki, efekty dla gospodarki
  • Doświadczenia we wdrażaniu, szanse na przyspieszenie
 • 10 lat po kryzysie… Czas na następny?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Jakie wnioski dla świata z przypadku Lehman Brothers?
  • Czy stoimy u progu kolejnej globalnej zawieruchy gospodarczej?
  • Kryzys: i co ty na to? Zapobieganie, łagodzenie czy ucieczka do przodu?
  • Antykryzysowa profilaktyka? Nowe regulacje i korekty przepisów mające zapobiegać ostrym objawom dekoniunktury
  • Kryzys kapitalizmu i co dalej? Realne i złudne alternatywy rozwojowe dla Europy i świata
 • Rewitalizacja w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Biura na dworcu, fitness w rzeźni i loftowe magazyny – możliwości readaptacji obiektów i przestrzeni. Projekty rewitalizacyjne zmieniają polskie miasta
  • Nowe Centrum Łodzi, Wyspa Spichrzów, Browary Warszawskie... Deweloperzy pokochali rewitalizację?
  • Rachunek zysków i strat – ile naprawdę kosztuje przywracanie do życia poprzemysłowych nieruchomości. Źródła finansowania
  • Zachować dziedzictwo, oddać przestrzeń ludziom. Społeczne oblicze rewitalizacji
  • Kiedy rewitalizacja staje się pasją. Lista uratowanych obiektów – spektakularne przykłady
  • Współpraca i kompromis. Dialog biznesu i służby ochrony zabytków
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w energię i pozostałej infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie gospodarki i państwa
  • Kluczowe obszary ryzyka – podatność na cyberataki, akty terroru, awarie i katastrofy
  • Skala potencjalnych skutków. Koszty usuwania szkód
  • Rola państwa i jego współpracy z podmiotami gospodarczymi w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • System edukacji - nowe spojrzenie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zmiany w gospodarce, technologiach, strukturze społecznej a tradycyjne modele edukacji
  • Jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Rynek pracy a aspiracje młodych
  • Finlandia i Szwajcaria – przykłady poszukiwań nowych modeli i praktyk edukacyjnych
  • Rola regulacji i instytucji, firm i samorządów w zmianach systemu edukacji
 • CSR i HR, czyli odpowiedzialność i atrakcyjność pracodawcy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Pomagać i zatrudniać. Nowy paradygmat w biznesie i działalności organizacji pozarządowych
  • Standardy CSR i działalność charytatywna jako atut pracodawcy i narzędzie motywujące pracowników
  • Pomagać skutecznie i razem. Integracja wokół wspólnych wartości
  • Standardy współpracy między odpowiedzialnymi społecznie firmami i NGOS. Korzyści po obu stronach
 • Dystrybucja stali

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zmiany na rynku stali – główne zjawiska i tendencje
  • Mniejsze wolumeny sprzedaży, krótkie serie "spersonalizowanych" wyrobów
  • Nowe technologie w przetwórstwie i handlu stalą
  • Logistyka. Kompleksowość oferty. Specjalistyczne usługi
  • Robert Agh - prezes zarządu, Ferona Polska S.A.
  • Jerzy Bernhard - prezes zarządu, dyrektor generalny, Stalprofil SA
  • Iwona Dybał - prezes zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali
  • Jakub Gróbarczyk - członek zarządu, dyrektor handlowy, SERWISTAL Sp. z o.o.
  • Tomasz Plaskura - prezes zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich, ArcelorMittal FCE Poland
  • Janusz Smołka - prezes zarządu, Konsorcjum Stali SA
 • Rynek motoryzacyjny w świecie i w Polsce wobec megatrendów technologicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Główne czynniki konkurencyjności w produkcji motoryzacyjnej
  • Źródła popytu, obiecujące rozwiązania i linie produktowe
  • Polska marka na światowym rynku części i komponentów motoryzacyjnych?
  • Auta autonomiczne – szanse i bariery zastosowań. Konsekwencje dla rynku
  • Autobusy i pozostały tabor dla komunikacji pubicznej jako polska specjalność eksportowa. Czy mamy szanse na globalny sukces?
 • Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Sukces polskiej żywności na arenie międzynarodowej
  • Czy uda się utrzymać swobodną wymianę dóbr i usług w UE? Polski eksport żywności pod presją nasilającego się protekcjonizmu
  • Kolejne umowy UE o wolnym handlu. Japonia, Chiny, Korea dołączą do Kanady? Potencjalne skutki dla polskiej produkcji rolno-spożywczej
  • Firmy spożywcze na dalekich rynkach. Perspektywy eksportu do Afryki, Azji, Ameryki Południowej
  • Konkurujmy – nie tylko ceną. Przewagi polskiej żywności. Jak budować silne marki polskiej żywności?
 • Zarządzanie informacją… dźwignią handlu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowe modele handlu oparte na przetwarzaniu danych: digital, omnichannel, e-commerce
  • Big data. Nowy poziom konkurowania dzięki analizie danych i znajomości profili klientów
  • Suma doświadczeń i emocji klienta. Customer Experience – jak zarządzać tymi zasobami?
  • Personalizowanie oferty z zastosowaniem nowych technologii
  • Future retail: cyfryzacja i automatyzacja w służbie handlu
  • Analityka w procesie rozpoznawania trendów konsumenckich
 • Polska w grze - na światowym rynku MICE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dynamika i potencjał polskiego rynku MICE. Od bilansu po prognozę
  • Jak zdystansować rywali na międzynarodowej arenie? Warszawa, Kraków, Katowice w walce o wielkie eventy
  • Hotele i rynek spotkań – idealna symbioza? Wymagania organizatorów konferencji a rynek hotelarski w Polsce
  • Wpływ rynku MICE na inne sektory gospodarki, rynek pracy i rozwój regionalny
 • Nowy konsument

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Konsumenci 20+ – pokolenie „nowej konsumpcji”. Modele zachowań i ich zmienność
  • Dotrzeć do młodych. Cyfrowe kanały komunikacji. Jak z nich korzystać?
  • Personalizacja, współuczestnictwo, dostępność zamiast posiadania? Czego oczekuje nowy konsument?
  • Sztuka wpływania: influencerzy, followersi, trendsetterzy
  • Sport, e-sport, czas wolny – obszary dotarcia do młodego konsumenta

11:20-12:35

 • Technologie dla klimatu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska jako trend rynkowy. "Czyste" technologie szansą dla europejskiego przemysłu
  • Miejsce i rola idei zrównoważonego rozwoju w strategiach firm. Wymagania, cele, kierunki działań, modele współpracy
  • Co start-upy i firmy dojrzałe robią dla środowiska? Przegląd dobrych praktyk: rozwiązań, przedsięwzięć, programów
  • Innowacje na czasie – technologie dla efektywności energetycznej, zmniejszania emisji; szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Inteligentny, czyli czysty i bezemisyjny. Smart city/home/environment/workplace
  • Regulacyjne i finansowe wsparcie dla technologii służących ochronie środowiska

11:30-13:00

 • Klastry energii

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Idea klastrów energii – polski patent na OZE?
  • Koncepcja we wstępnej fazie realizacji. Pierwsze doświadczenia. Wiarygodność projektów
  • Inicjatywa, entuzjazm, konsekwencja. Droga od pomysłu do efektu
  • Synergie i interesy. Meandry współpracy: administracja-samorząd-biznes
  • Potrzebne regulacje dla energetyki rozproszonej
  • Klastry w strukturze polskiej energetyki, w systemie, w koegzystencji z wielkimi grupami
 • Innowacje w górnictwie a polska oferta eksportowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kopalnia przyszłości "made in Poland"? Polska eksporterem technologii i know how?
  • Szanse na polską markę w tej dziedzinie
  • Współpraca na rynkach zagranicznych – dla kompleksowej oferty
  • Wsparcie polskiej technologii wydobywczej przez państwo. Na co mogą liczyć eksporterzy?
 • Fundusze w pół drogi - aktualna i nowa perspektywa finansowa UE

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Samorządy na półmetku unijnej perspektywy 2014-2020 r. Sukcesy i błędy. Doświadczenia i korekty
  • Jak wam się wydaje (pieniądze)? Przykłady inwestycji efektywnych, perspektywicznych i prorozwojowych
  • Jak żyć, jak inwestować? Co z budżetem po 2020 roku?
  • Alternatywne źródła finansowania inwestycji: PPP i Plan Junckera
 • Samorządy wobec demografii i migracji

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Prognozy demograficzne i najszybciej wyludniające się miasta
  • Deglomeracja i depopulacja – ich skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne
  • Jak budować i zmieniać miasta, by były atrakcyjne dla ludzi młodych? Przestrzeń, jakość życia, usługi, kultura
  • Pomysły na wsparcie rodziny i pobudzenie dzietności
  • Programy rządowe mające zmieniać strukturę demograficzną (Maluch +, 500 +, Senior+)
 • Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań, rekomendacje

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Budżet, składka, dotacje samorządowe, dopłaty pacjentów – jest w czym wybierać?
  • Prywatne wydatki na leczenie i rynek komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • Finansowanie świadczeń zdrowotnych to nie wszystko – co z inwestycjami?
  • Modele finansowania opieki zdrowotnej. Jak możemy skorzystać z doświadczeń innych krajów?
 • Energetyka jądrowa w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Kto wybuduje polską elektrownię jądrową? Modele finansowania
  • Czy rozwój programu jądrowego w Polsce pomoże nam utrzymać elektroenergetykę opartą na węglu?
  • Co budowa elektrowni jądrowej będzie oznaczać dla całej polskiej gospodarki? Skok technologiczny? Rola poddostawców?
 • Przemysł kosmiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) na tle świata. Polskie wątki
  • Rodzimy sektor kosmiczny – bilans dokonań, perspektywy, ambicje. Którędy do przyszłości?
  • Przemysł kosmiczny w rządowych planach rozwojowych. Polska Strategia Kosmiczna. Deklaracja i praktyka
  • Szanse na miarę możliwości. Role koncernów, małych i średnich firm, start-upów
  • Wojsko – ważny kontrahent. Perspektywa globalna, geopolityka, nakłady
  • Technologie kosmiczne jako źródło innowacyjności w "naziemnej" gospodarce. Z nauki do biznesu
 • Restrukturyzacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Firma w kłopocie. Zmiana struktury – uniwersalny środek zaradczy?
  • Deficyty – czasu, płynności, wiarygodności. Jak przywrócić równowagę?
  • Błędy, niedostatki, bariery. Co przeszkadza w efektywnej restrukturyzacji?
  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; jego priorytety (naprawa i oddłużenie) i funkcjonowanie w praktyce
  • Parasol nad firmą – skuteczna zachęta do restrukturyzacji. Co z prawami wierzycieli?
  • Rola doradcy i zasady jego współpracy z pozostałymi uczestnikami procesu naprawczego
  • Jak nie wpaść w kolejny dołek. Zmiany, ich skutki, konsekwencja w działaniu
 • Biznes i emocje - dizajn we współczesnej gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dobry produkt, który się podoba. Znaczenie dobrego dizajnu
  • Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kreatywność
  • Ile to kosztuje? Jak racjonalnie i skutecznie inwestować w dizajn?
  • Od pomysłu poprzez projekt do realizacji. Meandry współpracy biznesu i projektantów
 • Zasoby pracy jako bariera wzrostu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Dostęp do pracowników kluczowym problemem współczesnego biznesu
  • Skutki braków kadrowych w wymiarze makrogospodarczym. Realne zagrożenie dla rozwoju?
  • Automatyzacja czy imigracja – jak zaradzić niedoborom? Obecne trendy. Co nas czeka?
  • Zarządzanie firmą w sytuacji permanentnych braków kadrowych. Rozwój kompetencji, nowe rozwiązania organizacyjne, podnoszenie wydajności
  • Problemy na rynku pracy jako czynnik stymulujący zmiany jakościowe i inwestycje w firmie
 • Nieruchomości Premium

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Potencjał polskiego segmentu nieruchomości luksusowych. Czy i kiedy Polska zyska "złote kody"?
  • Popyt, podaż, ceny. Rola lokalizacji, standardu, oczekiwań wymagającego klienta. Opinie deweloperów
  • Perspektywiczny, choć niewielki – długoterminowe perspektywy rozwoju rynku luksusowych nieruchomości mieszkaniowych
  • Nie tylko apartamenty. Multifunkcjonalne obiekty klasy premium (mieszkania, powierzchnie biurowe, komercyjne, hotelowe, restauracje)
  • Luksusowy najem – instytucjonalni inwestorzy patrzą na Polskę
  • Segment premium jako obszar nieruchomościowych zakupów inwestycyjnych
 • Hotel Polska zaprasza

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Najwięksi gracze światowego rynku hotelarskiego mierzą w Polskę
  • Fundusze ruszyły na hotelowe zakupy. Geneza boomu. Co dalej?
  • Baza hotelowa w fazie szybkiego wzrostu. Nowe wyzwania?
  • Biznes albo turystyka. Moda na Polskę, czyli jak budować popyt na usługi hotelowe
 • Gospodarka odpadami we współczesnych miastach

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Europejskie trendy w gospodarowaniu odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako inspiracja
  • Regulacje w gospodarce odpadami w Polsce – po nowelizacjach ustawy i przed wyzwaniami
  • Cele UE – jak je zrealizować?
  • Infrastruktura: instalacje MBP i spalarnie. Wykorzystanie, ograniczenia, problemy
 • Europejskie hutnictwo pod presją

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Produkcja stali w Europie. Trendy, perspektywy, globalna konkurencja
  • Ochrona europejskiego rynku – rozwiązania i ich skuteczność
  • Unijne regulacje dotyczące emisji i ich wpływ na opłacalność produkcji stali oraz stosowane technologie i ich ograniczenia
  • Najnowsze technologie a efektywność. Przemysł 4.0 jako odpowiedź na ostre normy dotyczące emisji
  • Dostępność surowców – największe wyzwanie
 • Branża wodno-kanalizacyjna w obliczu zmian

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wprowadzanie nowego prawa wodnego – ogląd resortu środowiska i przedsiębiorstw branży wod.-kan.
  • Taryfy cen wody i odprowadzania ścieków – sytuacja przedsiębiorstw a oczekiwania mieszkańców
  • Woda z nieba? Wody opadowe i roztopowe – kłopot czy dochód?
  • Inwestycje w branży w obecnej perspektywie unijnej a inne źródła finansowania rozbudowy sieci i modernizacji (prywatyzacja, PPP, konsolidacje)
  • Marcin Bejm - Partner, Praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Lider Zespołu Infrastruktury i Finansowania Projektów, Kancelaria CMS
  • Joanna Budzińska-Lobnig - dyrektor, Departament Inwestycji Samorządowych, Polski Fundusz Rozwoju SA
  • Piotr Czarnocki - naczelnik, Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska
  • Stanisław Drzewiecki - prezes zarządu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy
  • Piotr Ziętara - prezes zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
  • Witold Ziomek - prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
 • Strategie kreowania silnych marek spożywczych

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Przemysł spożywczy w Polsce: nowoczesna produkcja, "zaległości" w marketingu?
  • Mocna marka w konkurencji i dystrybucji
  • Tworzenie nowych potrzeb konsumentów – zbuduj nową kategorię, będziesz jej liderem
  • Jak skutecznie konkurować z coraz mocniej rozpoznawalnymi markami własnymi?
  • Legenda zamiast marki, fani zamiast klientów. Jak się to robi?
  • Serwisy kulinarne, blogosfera, social media – nowe kanały komunikacji z konsumentem
 • Rewolucja w handlu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowe zasady, zjawiska w sprzedaży: wymiana, współdzielenie, subskrypcja
  • Sharing economy: samochody, mieszkania, ubrania. Co dalej?
  • Budowanie doświadczenia klienta: łatwiej, taniej, ekscytująco
  • Nowi konsumenci szukają nowych rozwiązań
  • Innowacyjne technologie i modele płatności propozycją dla klienta i wsparciem dla handlowców
  • Być jak Amazon i Uber. Giganci wyznaczają nowe sposoby myślenia o biznesie
 • Cyfryzacja w świecie mediów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Rynek mediów w erze cyfrowej. Kierunki i widoczne skutki przeobrażeń
  • Jak cyfryzacja wpłynęła na rynek medialny. Nowe możliwości dla odbiorcy, redakcji i reklamodawców
  • Najnowsze rozwiązania technologiczne (Big Data, pogłębiona analiza treści) i ich właściwe wykorzystanie. Jak przykuć uwagę i zaspokoić potrzeby czytelnika?
  • Rosnąca liczba płacących czytelników i wpływy z e-commerce u wydawców premium
  • Trendy jutra. Nowy odbiorca, nowe modele odbioru treści jako wyzwanie dla mediów
  • Wpływ mediów społecznościowych na tradycyjny przekaz medialny

13:30-15:00

 • HR w firmie - motywacje, relacje, efektywność

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Fluktuacja kadr jako realny problem wielu firm. Najczęstsze powody zmiany pracy
  • Polityka kadrowa w trudnych czasach, czyli jak pozyskać i utrzymać specjalistę
  • Deficyt lojalności. Tworzenie więzi z firmą w dobie ostrej konkurencji o pracownika
  • Zaangażowanie i rezerwy wobec niedoborów kadrowych. Sztuka skutecznego motywowania
  • Płaca to za mało. Benefity, ale jakie? Świadczenia pracownicze – argumenty za i przeciw
  • Siłownia, drzemka, przedszkole? Inwestycje w środowisko pracy. Moda a realne potrzeby
  • Pakiety zdrowotne – inwestycja w dyspozycyjność. Koszty absencji w bilansie firmy
 • Futbol, biznes i standardy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Więcej niż sport. Piłka nożna w Europie – skala wpływu na gospodarkę i życie społeczne
  • Wewnętrzne problemy wielkiej piłki: transparentność, standardy etyczne, wizerunek
  • Futbol zwierciadłem współczesnego świata: globalizacja, neokolonializm, dysproporcje
  • Mistrzowski turniej piłkarski jako inwestycja. Zwrot z kapitału, inne korzyści, ryzyko
  • Piłka polska a klubowi giganci w Europie – dystans, cele, realia
  • Dlaczego polski futbol nie daje zarobić? Niedojrzałość rynku, niedostatek kapitału, wady strukturalne?
 • Turystyka motorem rozwoju regionu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Aktualne trendy. Zmiana stylu życia, wzrost zamożności i mobilności a perspektywy rozwoju turystyki i przemysłu czasu wolnego
  • Hotel to za mało. Współczesna oferta turystyczna – atrakcyjna, kompleksowa, niezwykła
  • Przykłady złożonych, oryginalnych produktów turystycznych z Europy i z Polski. Jak je tworzyć?
  • Po pierwsze infrastruktura. Projekty prywatne i publiczne budujące potencjał turystyczny
  • Konieczne inwestycje a zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych regionu
 • Szlaki wodne w Polsce i w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Udział transportu śródlądowego w łącznych przewozach w UE. Ich międzynarodowy charakter i tendencje rozwojowe
  • Cele unijnej polityki rozwoju transportu śródlądowego i plany rozbudowy sieci dróg wodnych
  • Polska sieć śródlądowa na mapie europejskiej; szanse włączenia się w unijne plany inwestycji
  • Program Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych. Postępy realizacji rządowego planu udrożnienia rzek dla transportu wodnego, ochrony przeciwpowodziowej i energetyki odnawialnej
  • Kluczowe projekty inwestycyjne w sieci szlaków wodnych do 2020 roku
 • Dane pod nadzorem

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Geneza, cele, narzędzia
  • Spodziewane zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwa
  • Korzyści dla obywatela, skutki dla działalności gospodarczej
  • Ochrona danych a nowe technologie i zarządzanie informacją w biznesie
 • Kultura, miasto, gospodarka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Wysoka, popularna, fizyczna – kultura podnosi jakość życia. Oferta czasu wolnego a rozwój miasta
  • Przemysł spotkań, sektor kreatywny, kultura i sztuka: znaczenie we współczesnej gospodarce
  • Kultura w strategiach firm (CCI – corporate cultural involvement). Wizerunek, prestiż, oczekiwania społeczne?
  • Zdrowe, czyli jakie? Relacje kultura-biznes. Siła stereotypów, potrzeba dobrych standardów
  • Jestem stąd. Tożsamość miejsca jako wspólny mianownik kultury i biznesu. Współpraca biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury
  • Zaufanie procentuje. Sztuka budowania kapitału społecznego w oparciu o kulturę
  • Waldemar Bojarun - wiceprezydent Katowic
  • Artur Celiński - ekspert ds. polityki kulturalnej , DNA Miasta / Magazyn Miasta
  • Pete Kercher - założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, ambasador, Design for All Europe
  • Alicja Knast - dyrektor, Muzeum Śląskie
  • Dorota Nigge - Team Leader, Europejski Rok Dziedzictwa Narodowego 2018, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
  • Joanna Sanetra-Szeliga - zastępca kierownika, Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 • Handel w niedzielę

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Ograniczenia handlu w niedzielę na polskim rynku – pierwsze konsekwencje społeczno-gospodarcze
  • Reakcje i opinie handlowców, pracowników, klientów
  • Rozwiązania prawne w krajach UE. Doświadczenia, precedensy, porównania (np. z rynkiem węgierskim)
 • Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Polityka rolna państw zachodnich. Rolnictwo w strukturach rozwiniętych gospodarek
  • Kontraktowanie, ryzyko i wolny rynek. Gdzie są granice regulacji? Jak stabilizować popyt i podaż?
  • Oczekiwania przemysłu spożywczego (duże partie surowca, stabilność dostaw) a struktura polskiego rolnictwa
  • Słabi i silni. Rynek i monopole. Standardy relacji dostawca-pośrednik-przetwórca
  • Uwarunkowania współpracy w poszczególnych sektorach rynku (mleko, mięso, zboża)
  • Rola stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i na Zachodzie
  • Promocja, dopłaty oraz inne dostępne i pożądane narzędzia wsparcia sektora rolno-spożywczego ze strony administracji
 • Jaka jest rola młodych w kształtowaniu Europy? Jak młodzi widzą Europę za 10 lat?

  PRELEGENCI
   

14:15-15:15

 • Technology versus Humanity. Pokonać sprzeczności

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   
  • Nowy wspaniały świat? Zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju technologii
  • Automaty i roboty. Zabiorą pracę? Stworzą nowe specjalności?
  • AI groźniejsza od bomby? "Technologie destruktywne" – jak nie stracić kontroli
  • Sztuczna inteligencja, sztuczna empatia. Człowiek i maszyna – nowe możliwości, nowe relacje
  • Technologie a zjawiska społecznego wykluczenia, uzależnienia, alienacji

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.