09:30-11:00

 • Odnawialne źródła energii - regulacje i rynek

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ramy regulacyjne w rozwoju OZE w krajach UE
  • Przyszłość rynku zielonej energii w Europie. Optymalny miks energii w UE w roku 2030W co inwestować? Koszty energii z OZE – rodzaje źródeł, trendy i zróżnicowanie
  • Teraz offshore? Wady i zalety morskich farm wiatrowych. Zainteresowanie inwestorów
  • Niemiecki rynek zielonej energii. Lekcje Energiewende dla Polski
  • Społeczne i rynkowe aspekty "zielonej rewolucji" w energetyce
 • Innowacje oraz badania i rozwój w energetyce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kierunki i dziedziny aktywności badawczo-rozwojowej sektora energii
  • Nowe i bardziej efektywne technologie odnawialne. Metody magazynowania energii
  • Digitalizacja w energetyce. Zarządzanie zużyciem energii, systemem elektroenergetycznym, relacjami na rynku energii
  • Innowacje w praktyce. Przykłady komercjalizacji wyników badań
 • Polski węgiel - perspektywa 2030

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rola węgla w gospodarce i w energetyce
  • Polityka surowcowa państwa. Zasoby węgla i ich udostępnianie
  • Co z inwestycjami? Jak zapewnić podaż węgla z polskich kopalń?
  • Nowoczesne, efektywne wydobycie. Technologie i innowacje dla ratowania górnictwa węgla kamiennego i zabezpieczenia wydobycia w przyszłości
 • Sport i gospodarka

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sport na świecie – potężny motor koniunktury. Trendy i scenariusze do wykorzystania
  • Rola sportu w polskiej gospodarce – zyski z imprez sportowych. Wpływ na turystykę, hotelarstwo i branżę gastronomiczną
  • Sport jako pracodawca i podatnik
  • Katalizator rynku? Promocja, marketing, budowanie wizerunku i sponsoring w sporcie
  • Walor wychowawczy. Kultura kibicowania. Rola sportu w budowaniu społecznej spójności
 • Koniec kadencji - czas na podsumowania

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kadencja 2014-2018 oczami samorządowych związków, doświadczonych liderów samorządowych, samorządowców, którzy kończą pierwszą kadencję
  • Obietnice wyborcze a samorządowa rzeczywistość oczami ruchów miejskich, organizacji pozarządowych
  • Relacje JST-rząd. Jak polityka centralna odbiła się na sytuacji samorządów w ciągu ostatnich 4 lat
  • Relacje między organem wykonawczym a uchwałodawczym – czyli kto ponosi odpowiedzialność za sytuację w JST
  • Rafał Kerger - redaktor naczelny, PulsHR.pl, WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl
 • Polski rynek mieszkaniowy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rynek mieszkaniowy w Polsce – deficyty, problemy, szanse rozwojowe
  • Program "Mieszkanie plus" lekiem na podstawowe braki? Działania administracji a rynek
  • Pilotaż BGK a realizacja inwestycji w ramach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
  • Finansowanie budownictwa społecznego i komunalnego
  • Teraz hossa? Podaż nowej powierzchni mieszkaniowej w różnych segmentach rynku – prognozy
 • Szerokopasmowy internet w Europie i w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Agenda cyfrowa UE – zamierzenia i stan realizacji
  • Cyfryzacja w Polsce – na tle Europy. Siły, środki, efekty dla gospodarki
  • Doświadczenia we wdrażaniu, szanse na przyspieszenie
 • 10 lat po kryzysie… Czas na następny?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Jakie wnioski dla świata z przypadku Lehman Brothers?
  • Czy stoimy u progu kolejnej globalnej zawieruchy gospodarczej?
  • Kryzys: i co ty na to? Zapobieganie, łagodzenie czy ucieczka do przodu?
  • Antykryzysowa profilaktyka? Nowe regulacje i korekty przepisów mające zapobiegać ostrym objawom dekoniunktury
  • Kryzys kapitalizmu i co dalej? Realne i złudne alternatywy rozwojowe dla Europy i świata
 • Rewitalizacja w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Biura na dworcu, fitness w rzeźni i loftowe magazyny – możliwości readaptacji obiektów i przestrzeni. Projekty rewitalizacyjne zmieniają polskie miasta
  • Nowe Centrum Łodzi, Wyspa Spichrzów, Browary Warszawskie... Deweloperzy pokochali rewitalizację?
  • Rachunek zysków i strat – ile naprawdę kosztuje przywracanie do życia poprzemysłowych nieruchomości. Źródła finansowania
  • Zachować dziedzictwo, oddać przestrzeń ludziom. Społeczne oblicze rewitalizacji
  • Kiedy rewitalizacja staje się pasją. Lista uratowanych obiektów – spektakularne przykłady
  • Współpraca i kompromis. Dialog biznesu i służby ochrony zabytków
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zagrożenia dla systemów zaopatrzenia w energię i pozostałej infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie gospodarki i państwa
  • Kluczowe obszary ryzyka – podatność na cyberataki, akty terroru, awarie i katastrofy
  • Skala potencjalnych skutków. Koszty usuwania szkód
  • Rola państwa i jego współpracy z podmiotami gospodarczymi w zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Robert Zasina - prezes, Tauron Dystrybucja SA, prezes, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 • System edukacji - nowe spojrzenie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zmiany w gospodarce, technologiach, strukturze społecznej a tradycyjne modele edukacji
  • Jak uczyć i kształcić dla przyszłości? Rynek pracy a aspiracje młodych
  • Finlandia i Szwajcaria – przykłady poszukiwań nowych modeli i praktyk edukacyjnych
  • Rola regulacji i instytucji, firm i samorządów w zmianach systemu edukacji
  • Jarosław Gowin - wiceprezes rady ministrów, minister, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Piotr Mϋller - podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Robert Tomanek - rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • CSR i HR, czyli odpowiedzialność i atrakcyjność pracodawcy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pomagać i zatrudniać. Nowy paradygmat w biznesie i działalności organizacji pozarządowych
  • Standardy CSR i działalność charytatywna jako atut pracodawcy i narzędzie motywujące pracowników
  • Pomagać skutecznie i razem. Integracja wokół wspólnych wartości
  • Standardy współpracy między odpowiedzialnymi społecznie firmami i NGOS. Korzyści po obu stronach
 • Dystrybucja stali

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zmiany na rynku stali – główne zjawiska i tendencje
  • Mniejsze wolumeny sprzedaży, krótkie serie "spersonalizowanych" wyrobów
  • Nowe technologie w przetwórstwie i handlu stalą
  • Logistyka. Kompleksowość oferty. Specjalistyczne usługi
 • Rynek motoryzacyjny w świecie i w Polsce wobec megatrendów technologicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Główne czynniki konkurencyjności w produkcji motoryzacyjnej
  • Źródła popytu, obiecujące rozwiązania i linie produktowe
  • Polska marka na światowym rynku części i komponentów motoryzacyjnych?
  • Auta autonomiczne – szanse i bariery zastosowań. Konsekwencje dla rynku
  • Autobusy i pozostały tabor dla komunikacji pubicznej jako polska specjalność eksportowa. Czy mamy szanse na globalny sukces?
 • Perspektywy branży rolno-spożywczej na rynkach zagranicznych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Sukces polskiej żywności na arenie międzynarodowej
  • Czy uda się utrzymać swobodną wymianę dóbr i usług w UE? Polski eksport żywności pod presją nasilającego się protekcjonizmu
  • Kolejne umowy UE o wolnym handlu. Japonia, Chiny, Korea dołączą do Kanady? Potencjalne skutki dla polskiej produkcji rolno-spożywczej
  • Firmy spożywcze na dalekich rynkach. Perspektywy eksportu do Afryki, Azji, Ameryki Południowej
  • Konkurujmy – nie tylko ceną. Przewagi polskiej żywności. Jak budować silne marki polskiej żywności?
 • Zarządzanie informacją… dźwignią handlu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowe modele handlu oparte na przetwarzaniu danych: digital, omnichannel, e-commerce
  • Big data. Nowy poziom konkurowania dzięki analizie danych i znajomości profili klientów
  • Suma doświadczeń i emocji klienta. Customer Experience – jak zarządzać tymi zasobami?
  • Personalizowanie oferty z zastosowaniem nowych technologii
  • Future retail: cyfryzacja i automatyzacja w służbie handlu
  • Analityka w procesie rozpoznawania trendów konsumenckich
 • Polska w grze - na światowym rynku MICE

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dynamika i potencjał polskiego rynku MICE. Od bilansu po prognozę
  • Jak zdystansować rywali na międzynarodowej arenie? Warszawa, Kraków, Katowice w walce o wielkie eventy
  • Hotele i rynek spotkań – idealna symbioza? Wymagania organizatorów konferencji a rynek hotelarski w Polsce
  • Wpływ rynku MICE na inne sektory gospodarki, rynek pracy i rozwój regionalny
 • Nowy konsument

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Konsumenci 20+ – pokolenie „nowej konsumpcji”. Modele zachowań i ich zmienność
  • Dotrzeć do młodych. Cyfrowe kanały komunikacji. Jak z nich korzystać?
  • Personalizacja, współuczestnictwo, dostępność zamiast posiadania? Czego oczekuje nowy konsument?
  • Sztuka wpływania: influencerzy, followersi, trendsetterzy
  • Sport, e-sport, czas wolny – obszary dotarcia do młodego konsumenta

11:20-12:35

 • Technologie dla klimatu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska jako trend rynkowy. "Czyste" technologie szansą dla europejskiego przemysłu
  • Miejsce i rola idei zrównoważonego rozwoju w strategiach firm. Wymagania, cele, kierunki działań, modele współpracy
  • Co start-upy i firmy dojrzałe robią dla środowiska? Przegląd dobrych praktyk: rozwiązań, przedsięwzięć, programów
  • Innowacje na czasie – technologie dla efektywności energetycznej, zmniejszania emisji; szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  • Inteligentny, czyli czysty i bezemisyjny. Smart city/home/environment/workplace
  • Regulacyjne i finansowe wsparcie dla technologii służących ochronie środowiska
  • Patrik Kolar - szef departamentu B – LIFE oraz H2020 Energia, Środowisko i Zasoby, Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

11:30-13:00

 • Klastry energii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Idea klastrów energii – polski patent na OZE?
  • Koncepcja we wstępnej fazie realizacji. Pierwsze doświadczenia. Wiarygodność projektów
  • Inicjatywa, entuzjazm, konsekwencja. Droga od pomysłu do efektu
  • Synergie i interesy. Meandry współpracy: administracja-samorząd-biznes
  • Potrzebne regulacje dla energetyki rozproszonej
  • Klastry w strukturze polskiej energetyki, w systemie, w koegzystencji z wielkimi grupami
 • Innowacje w górnictwie a polska oferta eksportowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kopalnia przyszłości "made in Poland"? Polska eksporterem technologii i know how?
  • Szanse na polską markę w tej dziedzinie
  • Współpraca na rynkach zagranicznych – dla kompleksowej oferty
  • Wsparcie polskiej technologii wydobywczej przez państwo. Na co mogą liczyć eksporterzy?
 • Fundusze w pół drogi - aktualna i nowa perspektywa finansowa UE

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Samorządy na półmetku unijnej perspektywy 2014-2020 r. Sukcesy i błędy. Doświadczenia i korekty
  • Jak wam się wydaje (pieniądze)? Przykłady inwestycji efektywnych, perspektywicznych i prorozwojowych
  • Jak żyć, jak inwestować? Co z budżetem po 2020 roku?
  • Alternatywne źródła finansowania inwestycji: PPP i Plan Junckera
 • Samorządy wobec demografii i migracji

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Prognozy demograficzne i najszybciej wyludniające się miasta
  • Deglomeracja i depopulacja – ich skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne
  • Jak budować i zmieniać miasta, by były atrakcyjne dla ludzi młodych? Przestrzeń, jakość życia, usługi, kultura
  • Pomysły na wsparcie rodziny i pobudzenie dzietności
  • Programy rządowe mające zmieniać strukturę demograficzną (Maluch +, 500 +, Senior+)
 • Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań, rekomendacje

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Budżet, składka, dotacje samorządowe, dopłaty pacjentów – jest w czym wybierać?
  • Prywatne wydatki na leczenie i rynek komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
  • Finansowanie świadczeń zdrowotnych to nie wszystko – co z inwestycjami?
  • Modele finansowania opieki zdrowotnej. Jak możemy skorzystać z doświadczeń innych krajów?
 • Energetyka jądrowa w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Kto wybuduje polską elektrownię jądrową? Modele finansowania
  • Czy rozwój programu jądrowego w Polsce pomoże nam utrzymać elektroenergetykę opartą na węglu?
  • Co budowa elektrowni jądrowej będzie oznaczać dla całej polskiej gospodarki? Skok technologiczny? Rola poddostawców?
 • Przemysł kosmiczny

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) na tle świata. Polskie wątki
  • Rodzimy sektor kosmiczny – bilans dokonań, perspektywy, ambicje. Którędy do przyszłości?
  • Przemysł kosmiczny w rządowych planach rozwojowych. Polska Strategia Kosmiczna. Deklaracja i praktyka
  • Szanse na miarę możliwości. Role koncernów, małych i średnich firm, start-upów
  • Wojsko – ważny kontrahent. Perspektywa globalna, geopolityka, nakłady
  • Technologie kosmiczne jako źródło innowacyjności w "naziemnej" gospodarce. Z nauki do biznesu
 • Restrukturyzacja

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Firma w kłopocie. Zmiana struktury – uniwersalny środek zaradczy?
  • Deficyty – czasu, płynności, wiarygodności. Jak przywrócić równowagę?
  • Błędy, niedostatki, bariery. Co przeszkadza w efektywnej restrukturyzacji?
  • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe; jego priorytety (naprawa i oddłużenie) i funkcjonowanie w praktyce
  • Parasol nad firmą – skuteczna zachęta do restrukturyzacji. Co z prawami wierzycieli?
  • Rola doradcy i zasady jego współpracy z pozostałymi uczestnikami procesu naprawczego
  • Jak nie wpaść w kolejny dołek. Zmiany, ich skutki, konsekwencja w działaniu
 • Biznes i emocje - dizajn we współczesnej gospodarce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dobry produkt, który się podoba. Znaczenie dobrego dizajnu
  • Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez kreatywność
  • Ile to kosztuje? Jak racjonalnie i skutecznie inwestować w dizajn?
  • Od pomysłu poprzez projekt do realizacji. Meandry współpracy biznesu i projektantów
 • Zasoby pracy jako bariera wzrostu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Dostęp do pracowników kluczowym problemem współczesnego biznesu
  • Skutki braków kadrowych w wymiarze makrogospodarczym. Realne zagrożenie dla rozwoju?
  • Automatyzacja czy imigracja – jak zaradzić niedoborom? Obecne trendy. Co nas czeka?
  • Zarządzanie firmą w sytuacji permanentnych braków kadrowych. Rozwój kompetencji, nowe rozwiązania organizacyjne, podnoszenie wydajności
  • Problemy na rynku pracy jako czynnik stymulujący zmiany jakościowe i inwestycje w firmie
 • Nieruchomości Premium

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Potencjał polskiego segmentu nieruchomości luksusowych. Czy i kiedy Polska zyska "złote kody"?
  • Popyt, podaż, ceny. Rola lokalizacji, standardu, oczekiwań wymagającego klienta. Opinie deweloperów
  • Perspektywiczny, choć niewielki – długoterminowe perspektywy rozwoju rynku luksusowych nieruchomości mieszkaniowych
  • Nie tylko apartamenty. Multifunkcjonalne obiekty klasy premium (mieszkania, powierzchnie biurowe, komercyjne, hotelowe, restauracje)
  • Luksusowy najem – instytucjonalni inwestorzy patrzą na Polskę
  • Segment premium jako obszar nieruchomościowych zakupów inwestycyjnych
 • Hotel Polska zaprasza

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Najwięksi gracze światowego rynku hotelarskiego mierzą w Polskę
  • Fundusze ruszyły na hotelowe zakupy. Geneza boomu. Co dalej?
  • Baza hotelowa w fazie szybkiego wzrostu. Nowe wyzwania?
  • Biznes albo turystyka. Moda na Polskę, czyli jak budować popyt na usługi hotelowe
 • Gospodarka odpadami we współczesnych miastach

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Europejskie trendy w gospodarowaniu odpadami. Gospodarka o obiegu zamkniętym jako inspiracja
  • Regulacje w gospodarce odpadami w Polsce – po nowelizacjach ustawy i przed wyzwaniami
  • Cele UE – jak je zrealizować?
  • Infrastruktura: instalacje MBP i spalarnie. Wykorzystanie, ograniczenia, problemy
 • Europejskie hutnictwo pod presją

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Produkcja stali w Europie. Trendy, perspektywy, globalna konkurencja
  • Ochrona europejskiego rynku – rozwiązania i ich skuteczność
  • Unijne regulacje dotyczące emisji i ich wpływ na opłacalność produkcji stali oraz stosowane technologie i ich ograniczenia
  • Najnowsze technologie a efektywność. Przemysł 4.0 jako odpowiedź na ostre normy dotyczące emisji
  • Dostępność surowców – największe wyzwanie
 • Branża wodno-kanalizacyjna w obliczu zmian

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wprowadzanie nowego prawa wodnego – ogląd resortu środowiska i przedsiębiorstw branży wod.-kan.
  • Taryfy cen wody i odprowadzania ścieków – sytuacja przedsiębiorstw a oczekiwania mieszkańców
  • Woda z nieba? Wody opadowe i roztopowe – kłopot czy dochód?
  • Inwestycje w branży w obecnej perspektywie unijnej a inne źródła finansowania rozbudowy sieci i modernizacji (prywatyzacja, PPP, konsolidacje)
 • Strategie kreowania silnych marek spożywczych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przemysł spożywczy w Polsce: nowoczesna produkcja, "zaległości" w marketingu?
  • Mocna marka w konkurencji i dystrybucji
  • Tworzenie nowych potrzeb konsumentów – zbuduj nową kategorię, będziesz jej liderem
  • Jak skutecznie konkurować z coraz mocniej rozpoznawalnymi markami własnymi?
  • Legenda zamiast marki, fani zamiast klientów. Jak się to robi?
  • Serwisy kulinarne, blogosfera, social media – nowe kanały komunikacji z konsumentem
 • Rewolucja w handlu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowe zasady, zjawiska w sprzedaży: wymiana, współdzielenie, subskrypcja
  • Sharing economy: samochody, mieszkania, ubrania. Co dalej?
  • Budowanie doświadczenia klienta: łatwiej, taniej, ekscytująco
  • Nowi konsumenci szukają nowych rozwiązań
  • Innowacyjne technologie i modele płatności propozycją dla klienta i wsparciem dla handlowców
  • Być jak Amazon i Uber. Giganci wyznaczają nowe sposoby myślenia o biznesie
 • Cyfryzacja w świecie mediów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Rynek mediów w erze cyfrowej. Kierunki i widoczne skutki przeobrażeń
  • Jak cyfryzacja wpłynęła na rynek medialny. Nowe możliwości dla odbiorcy, redakcji i reklamodawców
  • Najnowsze rozwiązania technologiczne (Big Data, pogłębiona analiza treści) i ich właściwe wykorzystanie. Jak przykuć uwagę i zaspokoić potrzeby czytelnika?
  • Rosnąca liczba płacących czytelników i wpływy z e-commerce u wydawców premium
  • Trendy jutra. Nowy odbiorca, nowe modele odbioru treści jako wyzwanie dla mediów
  • Wpływ mediów społecznościowych na tradycyjny przekaz medialny

13:30-15:00

 • Futbol, biznes i standardy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Więcej niż sport. Piłka nożna w Europie – skala wpływu na gospodarkę i życie społeczne
  • Wewnętrzne problemy wielkiej piłki: transparentność, standardy etyczne, wizerunek
  • Futbol zwierciadłem współczesnego świata: globalizacja, neokolonializm, dysproporcje
  • Mistrzowski turniej piłkarski jako inwestycja. Zwrot z kapitału, inne korzyści, ryzyko
  • Piłka polska a klubowi giganci w Europie – dystans, cele, realia
  • Dlaczego polski futbol nie daje zarobić? Niedojrzałość rynku, niedostatek kapitału, wady strukturalne?
 • HR w firmie - motywacje, relacje, efektywność

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Fluktuacja kadr jako realny problem wielu firm. Najczęstsze powody zmiany pracy
  • Polityka kadrowa w trudnych czasach, czyli jak pozyskać i utrzymać specjalistę
  • Deficyt lojalności. Tworzenie więzi z firmą w dobie ostrej konkurencji o pracownika
  • Zaangażowanie i rezerwy wobec niedoborów kadrowych. Sztuka skutecznego motywowania
  • Płaca to za mało. Benefity, ale jakie? Świadczenia pracownicze – argumenty za i przeciw
  • Siłownia, drzemka, przedszkole? Inwestycje w środowisko pracy. Moda a realne potrzeby
  • Pakiety zdrowotne – inwestycja w dyspozycyjność. Koszty absencji w bilansie firmy
 • Turystyka motorem rozwoju regionu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Aktualne trendy. Zmiana stylu życia, wzrost zamożności i mobilności a perspektywy rozwoju turystyki i przemysłu czasu wolnego
  • Hotel to za mało. Współczesna oferta turystyczna – atrakcyjna, kompleksowa, niezwykła
  • Przykłady złożonych, oryginalnych produktów turystycznych z Europy i z Polski. Jak je tworzyć?
  • Po pierwsze infrastruktura. Projekty prywatne i publiczne budujące potencjał turystyczny
  • Konieczne inwestycje a zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych regionu
 • Szlaki wodne w Polsce i w Europie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Udział transportu śródlądowego w łącznych przewozach w UE. Ich międzynarodowy charakter i tendencje rozwojowe
  • Cele unijnej polityki rozwoju transportu śródlądowego i plany rozbudowy sieci dróg wodnych
  • Polska sieć śródlądowa na mapie europejskiej; szanse włączenia się w unijne plany inwestycji
  • Program Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych. Postępy realizacji rządowego planu udrożnienia rzek dla transportu wodnego, ochrony przeciwpowodziowej i energetyki odnawialnej
  • Kluczowe projekty inwestycyjne w sieci szlaków wodnych do 2020 roku
  • Andrzej Klimek - wiceprezes zarządu, dyrektor dywizji żeglugi śródlądowej, OT Logistics SA
  • Sławomir Kopyść - członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Jerzy Wcisła - senator RP, przewodniczący, Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych
 • Dane pod nadzorem

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Geneza, cele, narzędzia
  • Spodziewane zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwa
  • Korzyści dla obywatela, skutki dla działalności gospodarczej
  • Ochrona danych a nowe technologie i zarządzanie informacją w biznesie
 • Kultura, miasto, gospodarka

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wysoka, popularna, fizyczna – kultura podnosi jakość życia. Oferta czasu wolnego a rozwój miasta
  • Przemysł spotkań, sektor kreatywny, kultura i sztuka: znaczenie we współczesnej gospodarce
  • Kultura w strategiach firm (CCI – corporate cultural involvement). Wizerunek, prestiż, oczekiwania społeczne?
  • Zdrowe, czyli jakie? Relacje kultura-biznes. Siła stereotypów, potrzeba dobrych standardów
  • Jestem stąd. Tożsamość miejsca jako wspólny mianownik kultury i biznesu. Współpraca biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kultury
  • Zaufanie procentuje. Sztuka budowania kapitału społecznego w oparciu o kulturę
 • Handel w niedzielę

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ograniczenia handlu w niedzielę na polskim rynku – pierwsze konsekwencje społeczno-gospodarcze
  • Reakcje i opinie handlowców, pracowników, klientów
  • Rozwiązania prawne w krajach UE. Doświadczenia, precedensy, porównania (np. z rynkiem węgierskim)
 • Jaka jest rola młodych w kształtowaniu Europy? Jak młodzi widzą Europę za 10 lat?

   
 • Doświadczenia w zarządzaniu sektorem rolno-spożywczym

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Polityka rolna państw zachodnich. Rolnictwo w strukturach rozwiniętych gospodarek
  • Kontraktowanie, ryzyko i wolny rynek. Gdzie są granice regulacji? Jak stabilizować popyt i podaż?
  • Oczekiwania przemysłu spożywczego (duże partie surowca, stabilność dostaw) a struktura polskiego rolnictwa
  • Słabi i silni. Rynek i monopole. Standardy relacji dostawca-pośrednik-przetwórca
  • Uwarunkowania współpracy w poszczególnych sektorach rynku (mleko, mięso, zboża)
  • Rola stowarzyszeń branżowych i grup producenckich w Polsce i na Zachodzie
  • Promocja, dopłaty oraz inne dostępne i pożądane narzędzia wsparcia sektora rolno-spożywczego ze strony administracji
  • Witold Boguta - prezes zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

14:15-15:15

 • Technology versus Humanity. Pokonać sprzeczności

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Nowy wspaniały świat? Zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju technologii
  • Automaty i roboty. Zabiorą pracę? Stworzą nowe specjalności?
  • AI groźniejsza od bomby? "Technologie destruktywne" – jak nie stracić kontroli
  • Sztuczna inteligencja, sztuczna empatia. Człowiek i maszyna – nowe możliwości, nowe relacje
  • Technologie a zjawiska społecznego wykluczenia, uzależnienia, alienacji