Podczas VIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego po raz kolejny zwracamy uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Prezentując wybrane inicjatywy, pragniemy podkreślić wagę tych działań oraz promować dobre praktyki. 

dom aniołów stróżów Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

Fot. K. Włodek (Dom Aniołów Stróżów)

od ponad 20 lat prowadzi systemową i kompleksową pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom wykluczonym społecznie. Początki działalności to aktywność w ramach pracy ulicznej wśród dzieciaków wąchających klej, nastoletnich prostytutek oraz dzieci zostawionych samym sobie. W 1994 roku vis-a-vis katowickiego dworca kolejowego powstał pierwszy dom dziennego pobytu dla dzieci z ulicy. Obecnie Dom Aniołów Stróżów prowadzi trzy Świetlice Terapeutyczne, Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy, Program Pracy Ulicznej, Poradnię Rodzinną oraz Klub Rozwoju Osobistego z pracą uliczną w śląskich dzielnicach biedy. Z pomocy świetlic i klubów każdego dnia, korzysta 100 dzieci. Do kolejnych 400 rocznie dociera pomoc zespołu naszych streetworkerów. Stale wspieramy także 80 marginalizowanych społecznie rodzin. Stowarzyszenie prowadzi też program szkoleń i staży dla studentów śląskich uczelni oraz program współpracy ze społecznością lokalną. Organizujemy szereg akcji oraz aktywności skierowanych do mieszkańców konkretnych osiedli m.in.. projekt Małe euro - Z ulicy na stadion, w którym podczas dwóch edycji udział wzięło ponad 300 dzieci, inspirowany Tour de Pologne -  Tour de Załęże oraz Wyścig na Byleczym. Skupiamy się również na akcjach charytatywnych, oraz licznych licytacjach pomagających zdobyć fundusze na działalność Stowarzyszenia, których partnerami zazwyczaj są centra handlowe, firmy, aktorzy, sportowcy oraz instytucje i osoby prywatne. Dom Aniołów Stróżów wspierają m.in. Olivier Janiak i Stop Bosym Stopom Kalendarz Dżentelmeni, Jimek, Miuosh, Monika Kudełko, Małgorzata Socha, Alżbeta Lenska, Monika Mrozowska, Edyta Herbuś, Rafał Cieszyński i inni. Dotychczas działalność Stowarzyszenia uhonorowana została w 2004 roku Wyróżnieniem, a w 2011 roku Nagrodą Główną Kapituły PRO PUBLICO BONO za działania podejmowane na rzecz dobra wspólnego (Kapituła pod Przewodnictwem Prof. dr hab. Jerzego Buzka i Prof. dr hab. Andrzeja Zolla). W 2010 roku Wyróżnieniem w II edycji Konkursu Wojewody Śląskiego Śląskie na 5 w kategorii Filantropia. 

www.anioly24.pl
facebook.com/Dom Aniołów Stróżów

klub gaja Klub Gaja

Święto Drzewa 2010 (materiały organizacji) – (GAJA)

to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna, która buduje Pokolenie EkoXXI. Od 28 lat angażujemy Polki i Polaków w realne działania na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. Otwieramy debatę społeczną na temat tego, co to znaczy być ekologicznym. Konsekwentnie uczestniczymy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w tworzeniu nowych postaw społecznych podkreślających wagę codziennych wyborów w stosunku do przyrody i świata zwierząt. Poprzez nasze idee i działania zachęcamy do współpracy różnorodne środowiska społeczne, zawodowe i kulturowe, a także różne pokolenia Polaków. Realizujemy długofalowe programy i kampanie, które przynoszą konkretne rezultaty na rzecz przyrody i zwierząt. Kluczowe rezultaty działań Klubu Gaja to:

  • wprowadzenie w Polsce Ustawy o ochronie zwierząt (1997),
  • nowelizacja Ustawy o ochronie zwierząt, która sprawiła, że ryby hodowlane – w tym karpie – podlegają takiej samej ochronie, jak wszystkie kręgowce (2009),
  • ustanowienie największego rezerwatu ornitologicznego w Polsce „Wisła pod Zawichostem” (2010),
  • realizacja długofalowych programów edukacji ekologicznej z udziałem ponad 930 tysięcy osób (2003-2015),
  • posadzenie ponad 740 tysięcy drzew i zebranie ponad 3,5 tysiąca ton makulatury w ramach programu "Święto Drzewa" (2003-2014),
  • lokalne inicjatywy na rzecz adopcji i opieki nad 746 rzekami i akwenami w ponad 1492 miejscach zrealizowane w ramach programu "Zaadoptuj rzekę" (2005-2014),
  • uratowanie 60 koni skazanych na rzeź, chorych czy zaniedbanych m.in. dzięki akcji "Zbieraj makulaturę, ratuj konie"  (2000-2015),
  • udzielenie blisko 3 tysięcy porad obywatelskich w zakresie ochrony środowiska i zwierząt (2009-2015).

www.klubgaja.pl

Fundacja Iskierka Fundacja ISKIERKA

Fot. J. Nowicka (ISKIERKA)

jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000248546)  od 2006 roku działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Prezesem fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, której syn także zmagał się białaczką, laureatka Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii: Działalność Społeczna 2014.  Zespół pracowników wspierają w działaniach wolontariusze oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, a także osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu. To ponad 500 podopiecznych fundacji (w trakcie i po leczeniu onkologicznym) i systemowe działanie.

Fundacja wspiera w procesie leczenia: kupując leki, sprzęt medyczny, remontując dziecięce oddziały szpitalne i finansując badania naukowe z zakresu skuteczniejszej diagnostyki onkologicznej. ISKIERKA pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom przejść przez najtrudniejsze etapy leczenia poprzez innowacyjne projekty terapeutyczne i integracyjne. Organizuje letni wypoczynek i wspiera rehabilitację.

W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzy innowacyjne projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzi akcje i kampanie społeczne, organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie.

Fundacja ISKIERKA jest stale obecna na śląskich oddziałach onkologicznych w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie. Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci również leczonych w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

www.fundacjaiskierka.pl

SZLACHETNA PACZKA

Fot. A. Ożga-Woźnica (Szlachetna Paczka)

jest projektem pomocy bezpośredniej. Dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany. PACZKA ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Budujemy mechanizmy, w których konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, dając siłę do walki z przeciwnościami. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki, których zawartość odpowiada ich indywidualnym potrzebom. W 2015 r. SZLACHETNA PACZKA połączyła ponad milion osób! Łączna wartość pomocy przekazanej przez darczyńców rodzinom w potrzebie wyniosła 54 miliony złotych. Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI dotarli do prawie 21 tys. rodzin. Jedną potrzebującą rodzinę wspierało średnio 43 darczyńców – były wśród nich zespoły współpracowników z firm, rodziny, grupy znajomych, klasy szkolne. Projekt wsparli przedsiębiorcy oraz osobistości życia publicznego – wśród nich najbardziej znani polscy sportowcy.

www.szlachetnapaczka.pl

Zachęcamy Państwa do bliższego poznania i wsparcia przedstawionych poniżej organizacji. W trakcie trzech dni Kongresu prowadzona będzie wspólna zbiórka pieniędzy w hallu górnym MCK na ich cele statutowe. 

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie