Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?

wnp.pl (Katarzyna Walterska)
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

A ile państwo traci na wyłudzeniach podatku VAT? Czy istnieją skuteczne narzędzia do walki z szarą strefą? Uszczelniać system czy kompleksowo naprawiać? Czym jest nadużycie a czym tzw. optymalizacja podatkowa niejednokrotnie stosowana przez przedsiębiorstwa? To pytania, na które spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy debaty „Podatki. Korupcja i szara strefa - jak uzdrowić system?” podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

ZOBACZ MATERIAŁY WIDEO

Rząd chce kompleksowo zająć się walką z patologiami zarówno o charakterze przestępczym, polegającym na oszustwach podatkowych w zakresie podatku VAT jak również na stosowaniu agresywnej optymalizacji podatkowej i unikania opodatkowania zysków w kraju. W tym celu opracowany został pakiet działań zmuszający podatników do wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

GALERIA  16 ZDJĘĆ

Ministerstwo Finansów w „Aktualizacji Programu Konwergencji na 2016 r.”, która jest częścią „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019” zakłada, że do 2019 r. uszczelnienie systemu podatkowego da budżetowi 22-33 mld zł. Ale też - jak wynika w powyższego dokumentu - resort finansów zakłada stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku o 1 tys. zł rocznie. Rozważana jest też degresywna kwota wolna.

W pierwszej kolejności rząd planuje połączyć Służbę Celną, Administrację Podatkową i Urzędy Kontroli Skarbowej w Krajową Administrację Skarbową. Cel - poprawa skuteczność działania tych służb. To jedna z ważniejszych reform instytucjonalnych resortu finansów. Jak twierdzi Paweł Szałamacha, minister finansów KAS zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku a działania rozproszone pomiędzy trzy służby będą skonsolidowane.

Kolejna rządowa propozycja to zwolnienie z VAT podatników o przychodach do 40 tys. euro (ok. 200 tys. zł). Chodzi o przyznanie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. odstępstw od unijnych reguł VAT. Wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej kilka dni temu przyjęła Rada Ministrów. Obecnie limit ten wynosi 30 tys. euro (150 tys. zł). Według rządu po wprowadzeniu takiego rozwiązania administracja podatkowa zostanie odciążona od kontroli części małych podatników i będzie mogła skoncentrować się na firmach mających większe obroty, przede wszystkim w branżach podatnych na oszustwa podatkowe. Rozwiązanie ma sprzyjać uszczelnieniu systemu podatkowego.

Inną rządową propozycją jest wprowadzenie przepisów odnoszących się do tzw. konfiskaty rozszerzonej. Zapowiedziała je premier Beata Szydło na wspólnej konferencji z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro.

Resort finansów chce też, aby nowe przepisy obligowały firmy do przechowywania informacji o osobach fizycznych, uzyskujących korzyści z zawieranych przez te firmy umów - takie m.in. zapisy znajdą się w przygotowywanej przez MF noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Chodzi np. o osoby zarejestrowane w rajach podatkowych.

- Z prawa podatkowego trzeba usunąć wszystko, co legalizuje działania nielegalne - uważa prof. Witold Modzelewski z Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jego zdaniem nasze prawo podatkowe jest jednak zbyt łatwe do omijania. - Żeby zwiększyć efektywność systemu podatkowego musimy zmienić prawo materialne, a do tej pory w prawie materialnym nie stało się nic - zaznaczył Modzelewski

Walkę z szarą strefą rozpoczęła też Komisja Europejska. Przedstawiła projekt dyrektywy, która przewiduje, że duże międzynarodowe firmy działające w UE będę musiały ujawniać informacje na temat podatku płaconego w każdym państwie unijnym oraz w tzw. rajach podatkowych.

Jak podkreśla Zbigniew Liptak, partner w EY, przestępcy podatkowi szkodzą na wiele sposobów. Co oczywiste, okradają budżet państwa, a więc nas wszystkich. Jednak nie tylko to. Równie ważne jest, że przestępcy zaburzają warunki uczciwej konkurencji wypierając z rynku uczciwe podmioty. Ponadto, państwo musi ponosić dodatkowe nakłady na ich zwalczanie. Wreszcie, obecność szarej strefy i produktów z szarej strefy szkodzi w sposób fundamentalny kształtowaniu postaw obywatelskich.

Sesja: Podatki. Korupcja i szara strefa - jak uzdrowić system?
19.05.2016 r. | godz. godz. 9.30-11.00

Dowiedz się więcej o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2016


WIDEO

« POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie