Korytarz transportowy TMTM i rozwój kontaktów gospodarczych Europa-Azja

WNP.PL (Jerzy Dudała)
Fot. Shutterstock

Korytarz Transportowy TMTM zapewnić ma połączenie transportowe między Europą a Chinami. Polska mająca dogodne położenie, jeżeli chodzi o tranzyt z Azji do Europy, powinna odegrać w tym przedsięwzięciu znaczącą rolę. Tematyka ta została omówiona podczas sesji: Korytarz Transportowy TMTM i rozwój kontaktów gospodarczych Europa-Azja, która odbyła się w ramach IX edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Korytarz Transportowy TMTM stanowi alternatywę dla rosyjskiego korytarza TRANSSIB, głównego szlaku lądowego, którym towary przybywają obecnie do krajów Unii Europejskiej z Chin, Korei czy Tajwanu. Należy wspomnieć, że PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa została pierwszą polską firmą współtworzącą Międzynarodową Transkaspijską Trasę Transportową łączącą Chiny z Europą.

GALERIA  8 ZDJĘĆ

Także Iran i kraje ościennePowstaje alternatywne połączenie kolejowe, które przebiega bezpośrednio z Chin do Polski przez kraje Azji Centralnej. A Linia Hutnicza Szerokotorowa, wykorzystująca techniczne możliwości Euroterminalu w Sławkowie, może być beneficjentem Nowego Jedwabnego Szlaku. Projekt TMTM to nie tylko transport towarów z Chin do Europy. To również możliwości transportowe obejmujące Iran i kraje ościenne.

W trakcie sesji wskazywano, że korytarz TMTM ma być alternatywą dla korytarza północnego. Nie ma mowy o stosowaniu cen dumpingowych, natomiast chodzi o udoskonalanie infrastruktury, o rozwijanie nowych usług. Tylko jeden list przewozowy i rozsądnie skalkulowane ceny mają się przełożyć na korzystne wyniki. Atutem ma być czas przewozu, głównie w zestawieniu z transportem morskim.

Można będzie transportować towary przykładowo z Polski do Gruzji, do Iranu czy Azerbejdżanu. A zatem nie ogranicza się to jedynie do korytarza Chiny-Europa.

Natig Jafarov, dyrektor ds. marketingu, AdyExpress z Azerbejdżanu przypomniał krótko historię całego przedsięwzięcia. Chodziło tu o usprawnienie i przyspieszenie przewozów multimodalnych pomiędzy Europą a Chinami oraz państwami Azji Środkowej i Zatoki Perskiej.

Wśród realizowanych zadań są między innymi te dotyczące modernizacji oraz budowy portów morskich i linii kolejowych, w tym ciągu Baku-Tbilisi-Kars, który miałby zostać zrealizowany do końca września tego roku. Znaczący projekt realizują również w Iranie. Jego połączenie z korytarzem transkaspijskim zapewni linia Quazvin-Resht-Astara. Jafarov wskazał, że pomiędzy Kazachstanem a Azerbejdżanem, a także opcjonalnie w zależności od kolejnego odcinka trasy, po przejeździe przez terytorium Gruzji wagony będą przewożone promami. Przypomniano, że w 2015 roku pierwszy pociąg z Lianyungang w Chinach do tureckiej Manissy dotarł do celu w ciągu 14 dni.

Kazachstan strategicznym hubemBaurzhan Kulushev, zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia TMTM wskazywał na znaczące zainteresowanie przedsięwzięciem ze strony branży logistycznej w Chinach, w Polsce, na Ukrainie czy w Bułgarii.

- Wszystkie strony zdają sobie sprawę z tego, że osiągnięcie konkurencyjności wymaga jeszcze długiej pracy nad polityką taryfową i infrastrukturą, a także serwisem logistycznym. Z optymizmem spoglądamy na prognozy gospodarcze. Jesteśmy otwarci na dialog i przyjmowanie nowych członków - mówił Kulushev.

Do końca roku miałyby zostać uruchomione regularne połączenia pomiędzy Chinami i Europą.

Levan Sulaberidze, CEO, Trans Caucasus Terminals LLC (TCT) wskazał, że spółka jest operatorem gruzińskiego odcinka TMTM. Koncentruje się ona głównie na przygotowaniu infrastruktury.

W Gruzji na stacji Achalkalaki ma następować zmiana rozstawu toru z 1520 na 1435 mm, która z kolei obowiązuje na terenie Turcji. Sulaberidze zaznaczył, że część znajdująca się na terenie Gruzji została ukończona. Teraz jest oczekiwanie na zakończenie prac w Turcji.

Podczas sesji mówiono także o budowie portu Anaklia na wybrzeżu czarnomorskim. Ma on być ukończony w roku 2021. Założenia są takie, by w pierwszym etapie rocznie obsługiwał przeładunek 40 mln ton. Istotne będzie też funkcjonowanie istniejących już portów w Batumi i w Poti, a także terminala celnego w Tbilisi. Zdaniem Sulaberidze operator TMTM jest przygotowany do agresywnego wejścia na rynek. Może on zaoferować kompleksowy pakiet usług logistycznych.

Gaidar Abdikerimov, przedstawiciel Kolei Kazachstańskich (KTŻ) w Europie przypomniał, że położenie geograficzne Kazachstanu i brak dostępu do oceanu nakazuje władzom tego kraju kłaść nacisk na rozwój transportu kolejowego. Jest tu mowa o stworzeniu z Kazachstanu strategicznego hubu. W narodowym planie stu kroków wyszczegółowiono określone zadania do wykonania. Infrastruktura Kazachstanu mocno się rozbudowuje, w trakcie ostatnich pięciu-siedmiu lat udało się wybudować ponad 2 tys. km linii kolejowych.

Zachodzi możliwość dalszego rozwoju i promowania filozofii win-win. Pociąg kontenerowy Nomad Express dojeżdża z Lianyungang do Batumi w 16 dni, a zatem trzy razy szybciej w porównaniu z transportem morskim.

Strefa ekonomiczna Kazachstanu przy granicy z Chinami ma być  hubem handlowym dla Nowego Jedwabnego Szlaku. Liczba pociągów towarowych z Chin przez Kazachstan do Europy ma znacząco wzrosnąć.

Miejsce budowanego suchego portu, centrów logistycznych i magazynów, jeszcze przed kilkoma laty było pustynią. Teraz to miejsce żyje i staje się hubem współpracy państw Europy, Bliskiego Wschodu, Chin i Azji Środkowej. Suchy port Korgas ma mieć roczną przepustowość 15 mln ton. Na drugim końcu kazachskiego odcinka znajdą się porty kaspijskie, czyli istniejący Achtał oraz będący w budowie Kuryk.

Atuty LHS i Euroterminala w SławkowiePolska ma dogodne położenie, jeżeli chodzi o tranzyt z Azji do Europy. Na końcu Linii Hutniczej Szerokotorowej jest Euroterminal w Sławkowie. LHS ma dziesięć stacji, gdzie znajdują się punktu przeładunkowe, terminale. LHS jako najdalej wysunięta na zachód linia szerokotorowa w Europie ma być istotnym ogniwem korytarza transkaspijskiego.

- Świadczymy pełen zakres usług logistycznych - mówił Dariusz Sikora, członek zarządu ds. handlu i eksploatacji PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z.o.o. - Należy podjąć działania, żeby zwiększyła się przepustowość linii. Do roku 2025 zamierzamy zainwestować prawie 1 mld zł w infrastrukturę oraz tabor.

Dariusz Sikora przypomniał także, iż wraz z partnerami z Ukrainy PKP LHS podpisała porozumienie o współpracy w zakresie elektryfikacji odcinka Kowel-Izow. Ta inwestycja przełoży się na usprawnienie przewozów realizowanych przez przejście graniczne Izow-Hrubieszów.

Jakub Styczeń, prezes zarządu Euroterminalu Sławków wskazywał, że terminal ten pełni funkcję uniwersalną - to terminal przeładunkowy kontenerów oraz materiałów masowych, jak węgiel czy koks.

- Jest jeszcze możliwość rozwoju - podkreślił prezes Styczeń. I wskazał, że blisko sto hektarów powierzchni terminala umożliwia dalszy rozwój. Euroterminal jest ostatnią stacją szerokiego toru. Tory szerokie i wąskie są tam w splocie i zachodzi możliwość szybkiego przeładunku z szerokich torów na wąskie.

Możliwy jest równoczesny przeładunek dwóch składów pociągów. Euroterminal Sławków jest spółką Skarbu Państwa, współpracuje z przewoźnikami z Grupy PKP, a także z przewoźnikami prywatnymi.

Euroterminal znajduje się w aglomeracji śląskiej, niedaleko od portów lotniczych Kraków Balice i Katowice Pyrzowice. Oferuje on też między innymi przepakowywanie towarów do worków.

Masa towarów transportowanych drogą morską z rejonu Azji i Oceanii do Unii Europejskiej sięgnęła w 2015 roku niemal pół miliarda ton. Przeładunki w polskich portach wyniosły 70 mln ton. Z tego około 10 proc. stanowiły towary z Azji.

Przejęcie choćby ułamka tego strumienia towarów przez polską kolej stwarza duże szanse. Trzeba pamiętać o dogodnym i atrakcyjnym położeniu Polski: jesteśmy bramą UE, co ma duże znaczenie dla partnerów handlowych z Azji.

Przed PKP LHS dalsza dywersyfikacja przewozów oraz kontynuacja zwiększania przepustowości. Istotne będą również realizowane inwestycje.

Geopolityka też ma znaczenieKorytarz transkaspijski TMTM daje nowe możliwości między innymi w zakresie rozwoju przewozów intermodalnych, mających na celu połączenie basenów Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego.

Korytarz transportowy TMTM ma być alternatywą dla korytarza TRANSSIB. Ma umożliwiać przewóz towarów z Chin do Europy, a także Iranu i krajów sąsiednich.

- Jeżeli chodzi o Azerbejdżan, to próbujemy zwiększyć nasz potencjał tranzytowy. Realizowane są nowe projekty infrastrukturalne, będziemy też chcieli budować terminale. Chodzi o to, żeby być konkurencyjnym, ale nie tylko - mówił Natig Jafarov, dyrektor ds. marketingu AdyExpress z Azerbejdżanu. W trakcie sesji wskazywano bowiem, że sytuacja geopolityczna też ma znaczenie i należy ją brać pod uwagę. Im więcej tras, tym większe szanse dotarcia do nowych rynków. Należy pamiętać, że również Iran jest olbrzymim rynkiem konsumenckim.

- Nasza trasa otwiera nowe możliwości, jeśli chodzi o Iran. W ogóle państwa Zatoki Perskiej to chłonny rynek - zaznaczył Natig Jafarov.

Dariusz Sikora wskazywał, że import do państw Unii Europejskiej z Azji drogą morską wyniósł w 2016 roku 15 mln TEU. Wartość sprowadzonych dóbr to 773 mld euro. Jedynie 3 proc. importowanych towarów przekroczyło granicę UE, docierając na terytorium Polski.

- Polska jako państwo przyjmujące może więcej zarobić na cłach od towarów importowanych - zaznaczył Sikora. - Polska racja stanu wymaga zatem szerszego włączenia się w wymianę handlową Europa-Azja - podkreślił.

I dodał, że LHS będąca najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie będzie stanowić istotne ogniwo korytarza transkaspijskiego.

Levan Sulaberidze wskazywał, że priorytet to wprowadzenie jednolitego dokumentu przewozowego na całą trasę, niezależnie od liczby przekraczanych granic państwowych.

- Cena musi być akceptowalna dla biznesu, jednak to zależy od rodzaju samego ładunku. Będą spedytorzy, dla których akurat  skorzystanie z naszego korytarza będzie opłacalne - mówił Sulaberidze.

W trakcie sesji z sali padło pytanie, dlaczego w tym projekcie nie uczestniczą Rosjanie.

Wskazano, iż z tego względu, że ta trasa nie przebiega przez Rosję, jest za to trasą alternatywną. Zdaniem Yurija Merkulova, zastępcy dyrektora generalnego PAO Kolej Ukraińska, konflikt zbrojny we wschodniej części kraju przekłada się na spadek przewozów tranzytowych. Jednak pozostałe statystyki przewozowe rosną, a potencjał Kolei Ukraińskich daje Ukrainie możliwość stania się ważnym elementem TMTM. Linie mające wejść w skład korytarza znajdują się bowiem na tych terytoriach, które są całkowicie kontrolowane przez siły zbrojne Ukrainy.

Jerzy Dudała

« POWRÓT
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.