Rejestracja uczestników prowadzona jest w punktach rejestracyjnych Międzynarodowego Centrum Kongresowego od strony Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (ul. Olimpijska).

10.00-12.00

 • Inna Europa w innym świecie - sesja inauguracyjna

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inna Europa w innym świecie - sesja inauguracyjna

  Potrzebny nowy pomysł na Europę – „niech będzie jak dawniej” już nie działa. Przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu – ich wpływ na warunki prowadzenia biznesu. Co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce? Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów. Prawdopodobieństwo innych exitów – efekt odstraszania? Możliwe zmiany w europejskiej polityce spójności (zmniejszenie jej budżetu i zorientowanie w większym stopniu na konkurencyjność). Europa dwóch prędkości – scenariusz w realizacji? Nowa rola i pozycja strefy euro. Co z krajami „drugiej prędkości”? Państwa Europy Centralnej wobec wewnętrznych przeobrażeń Unii.

  • Jerzy Buzek

   Firma:

   Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

  • Mikuláš Dzurinda

   Firma: Wilfried Martens Centre for European Studies

   Stanowisko: prezes

  • Jan Fischer

   Stanowisko: premier Republiki Czeskiej w latach 2009-2010

  • Andrius Kubilius

   Stanowisko: premier Litwy w latach 1999-2000 oraz 2008-2012

  • Konrad Szymański

   Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   Stanowisko: sekretarz stanu ds. europejskich

12.30-14.00

 • Polski szpital 2017 - część I

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2017 - część I

  • Sieć szpitali – co wiemy w maju 2017 roku?
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – wnioski dla lecznictwa stacjonarnego
  • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce
  • Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalach – dyskusja o budżetowaniu, ryczałtach i konkursach
  • Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
  • Roman Kolek

   Stanowisko: wicemarszałek województwa opolskiego

  • Ligia Kornowska

   Firma: Fundacja im. Lesława A. Pagi

   Stanowisko: ekspert

  • Andrzej Mądrala

   Firma: Pracodawcy RP

   Stanowisko: wiceprezydent

  • Jerzy Szafranowicz

   Firma: Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: dyrektor

  • Jan Talaga

   Firma: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

   Stanowisko: dyrektor naczelny

  • Krystian Wita

   Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

  • Mariusz Wołosz

   Firma: Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

   Stanowisko: wiceprezes

  • Piotr Wróbel

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

 • IV rewolucja przemysłowa - nasza współczesność

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV rewolucja przemysłowa – nasza współczesność

  Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy. Reindustrializacja – hasło a realizacja. Nowoczesny przemysł fundamentem rozwoju – w kierunku europejskich specjalizacji. Jak się dziś kreuje wartość w gospodarce – międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii. Oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego w europejskim przemyśle. Jak to sfinansować, jak to sprzedać, czyli innowacje na rynku. Digitalizacja gospodarki – szanse i pułapki. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu, administracji, obywatela. Cyberzagrożenia – lepiej zapobiegać.

  • David Harmon

   Firma: Huawei

   Stanowisko: wiceprezes ds. globalnych public affairs

  • Eugene Kandel

   Firma: Start-Up Nation Central

   Stanowisko: CEO

  • Krzysztof Krystowski

   Firma: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA

   Stanowisko: dyrektor zarządzający

  • Preston McAfee

   Firma: Microsoft Corporation

   Stanowisko: główny ekonomista

  • Grzegorz Należyty

   Firma: Siemens SP

   Stanowisko: członek zarządu

  • Jacek Pochłopień

   Firma: Wprost

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Magdalena Taczanowska

   Firma: Microsoft

   Stanowisko: członek zarządu

 • Nowy kapitalizm - ale jaki?

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Nowy kapitalizm – ale jaki?

  Ratujmy kapitalizm przed nim samym? – próba diagnozy. Liberalna doktryna gospodarcza w ogniu krytyki. Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co? Wzrost nie za wszelką cenę – w poszukiwaniu równowagi. Odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście. Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie. Nowe odpowiedzi na tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Państwo jako regulator, kreator polityki gospodarczej, właściciel firm i inwestor – co na to wolny rynek? Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki. Pomysł, który zmienia świat – kreatywna siła w gospodarce i życiu społecznym. Misja a zysk – pozorne sprzeczności? Rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych: osobowość i standard etyczny, decyzje i ich konsekwencje.

 • Plan Junckera - ważne europejskie doświadczenie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Plan Junckera - ważne europejskie doświadczenie

  • Inwestycje realizowane w ramach tzw. Planu Junckera – bilans dotychczasowych działań
  • Kontynuacja? Na jakich zasadach? Z jakim budżetem?
  • Beneficjenci mają głos – case studies wybranych projektów
  • Co można było zrobić lepiej – wskazania na przyszłość
  • Paweł Borys

   Firma: Polski Fundusz Rozwoju

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Agnieszka Gajewska

   Firma: PwC

   Stanowisko: partner

  • Christoph Kuhn

   Firma: Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)

   Stanowisko: dyrektor, departament ds. zarządzania portfelem mandatów

  • Witold Słowik

   Firma: Ministerstwo Rozwoju

   Stanowisko: podsekretarz stanu

  • Paweł Turek

   Firma: DLA Piper

   Stanowisko: Counsel

  • Marek Wadowski

   Firma: Tauron Polska Energia SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

 • Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan

  • Aktualny stan dwustronnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. Przyczyny, bariery, oczekiwania
  • Sytuacja gospodarcza Kazachstanu i Polski. Podobieństwa i różnice. Tempo i kierunki rozwoju
  • Surowce i ich wydobycie w Kazachstanie szansą dla polskiego przemysłu maszynowego (zaplecze górnictwa)
  • Perspektywy rozwoju infrastruktury w Kazachstanie. Budownictwo oraz transport i logistyka jako kluczowe obszary zainteresowania polskich firm
  • Możliwości kooperacji w sektorach: rolno-spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicznym i obronnym oraz w technologiach dla ochrony środowiska
  • Inwestor w Kazachstanie i w Polsce – oferta specjalnych stref ekonomicznych. Inne narzędzia promowania, pozyskiwania i wspierania inwestycji w obu krajach
  • Światowa wystawa EXPO 2017 w Astanie. Dlaczego „Energia przyszłości”? Znaczenie wydarzenia dla rozwoju współpracy gospodarczej
  • Sergey Anashkin

   Firma: KTZ Express

   Stanowisko: wiceprezes

  • Andrzej Cieszkowski

   Firma: Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

   Stanowisko: ambasador RP w Gruzji w latach 2013-2016

  • Nina Dobrzyńska

   Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

   Stanowisko: zastępca prezesa

  • Surojit Ghosh

   Firma: EY

   Stanowisko: CSE BD Tax Leader

  • Piotr Guzowski

   Firma: Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa

   Stanowisko: prezes

  • Sayasat Nurbek

   Firma: Astana International Financial Center

   Stanowisko: dyrektor zarządzający

  • Abay Sarkulov

   Firma: DAMU Entrepreneurship Development Fund JSC

   Stanowisko: prezes

  • Tomasz Zapalski

   Firma: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, Kazachstan

   Stanowisko: I sekretarz, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji

 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część I)

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część I)

  • Afryka po przejściach. Czy to nadal kontynent nadziei? Panorama kontynentu, kraje i regiony z potencjałem rozwojowym
  • Inwestycyjna podaż i popyt. Co mogą zaoferować środkowoeuropejskie firmy, a jakie są oczekiwania afrykańskich partnerów? W poszukiwaniu nisz rynkowych
  • Bilans dotychczasowych osiągnięć, przykłady udanych biznesowych strategii na kontynencie, przyczyny niepowodzeń
  • Rola państwa we wspieraniu działalności na rynkach afrykańskich – dyplomacja ekonomiczna, wsparcie finansowe, doradztwo
  • Współpraca buduje – możliwości biznesowego partnerstwa firm środkowoeuropejskich w Afryce. Partnerstwo firm europejskich i afrykańskich
  • Maciej Fałkowski

   Firma: Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

   Stanowisko: zastępca dyrektora

  • Wojciech Fedko

   Firma: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

   Stanowisko: członek zarządu

  • Zabusu Danny Kambo

   Firma: RENDEAVOUR – Africa’s Urban Developer

   Stanowisko: szef grupy ds. budownictwa i realizacji zadań

  • Monika Kośko

   Firma: Ursus SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Philip Mibenge

   Firma: Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

   Stanowisko: prezes

  • Ibrahim M. Mohamed

   Firma: Ministerstwo Górnictwa, Kenia

   Stanowisko: sekretarz stanu

  • Jerzy Pietrucha

   Firma: Grupa Pietrucha

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Adam Sofuł

   Firma: Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

   Stanowisko: dziennikarz

  • Robert Zduńczyk

   Firma: Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

   Stanowisko: prezes

 • Partnerstwo - warunek rozwoju polskich metropolii

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Partnerstwo - warunek rozwoju polskich metropolii

  • Źródła władzy na obszarze metropolitalnym: administracja publiczna, środowiska biznesu i wiedzy, obywatele
  • Jeden obszar – wspólne cele. Kompetencje i współpraca środowisk a realizacja funkcji metropolitalnych
  • Modele efektywnej współpracy: partnerstwo publiczno-publiczne, publiczno-społeczne, publiczno-prywatne i partnerstwo z podmiotami własnymi
 • Start-upy - nowa kultura w biznesie

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Start-upy – nowa kultura w biznesie

  • Start-upowa rewolucja. Moda czy faktyczne przewartościowanie w gospodarce?
  • Rola młodej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Optyka wielkich firm i korporacji
  • Skok w innowacje. Współpraca małych z potentatami. Co możemy sobie dać?
  • Pozwólmy sobie stracić? Niepowodzenie w start-upie i w tradycyjnej firmie. Wsparcie dla start-upów a akceptacja ryzyka

13.00-14.00

 • Prezentacja strategii Polskiej Grupy Górniczej

  PRELEGENCI
   
  • Tomasz Rogala

   Firma: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

14.45-16.30

 • Polskie inwestycje w świecie - ambicje i weryfikacja

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja

  • Dokonania państwowych firm i prywatnych inwestorów weryfikowane poprzez dochodowość inwestycji
  • Nowy kontekst polityczny w świecie i w kraju. Konsekwencje dla różnych branż (miedź i inne surowce, branża naftowa i upstream, chemia)
  • Gdzie nadal są szanse, a gdzie rosną ryzyka? Czy weryfikować plany, włącznie z dezinwestycją? 
  • Wspólne cechy inwestycji, które okazały się odporne na zawirowania w świecie i tym samym opłacalne
  • Inwestowanie w krajach rozwijających się – wspólne korzyści inwestora, gospodarki i lokalnej społeczności
  • Piotr Ambrozowicz

   Firma: OT Logistics SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu

  • Mirosław Bendzera

   Firma: Famur SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Iwona Chojnowska-Haponik

   Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

   Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych

  • Michał Jezioro

   Firma: KGHM Polska Miedź SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. rozwoju

  • Cezariusz Kwaterski

   Firma: Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   Stanowisko: naczelnik

  • Marek Tejchman

   Firma: Dziennik Gazeta Prawna

   Stanowisko: zastępca redaktora naczelnego

  • Agata Zgliczyńska

   Firma: ING Bank Śląski SA

   Stanowisko: dyrektor inwestycyjny ds. finansowania klientów strategicznych

 • Polski szpital 2017 - część II

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Polski szpital 2017 - część II

  • Bezpieczny szpital, czyli jaki?
  • Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania szpitali – wybrane zagadnienia
  • IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
  • Odtwarzanie infrastruktury budowlano-technicznej szpitali – to nie jest tylko polski problem
  • Restrukturyzacja szpitala
  • Organizacja usług przy pacjentach w kontekście regulacji podatkowych
  • Ewa Górska-Herezo

   Firma: Impel Cleaning Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Sylwia Grzesiak-Ambroży

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

   Stanowisko: dyrektor, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

  • Henryk Kromołowski

   Firma: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

   Stanowisko: dyrektor

  • Marcin Kulicki

   Firma: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jakub Matusiak

   Firma: PwC

   Stanowisko: dyrektor, Dział prawno-podatkowy

  • Piotr Nowicki

   Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

   Stanowisko: dyrektor

  • Ryszard Rotaub

   Firma: Rynek Zdrowia

   Stanowisko: Dziennikarz

  • Jerzy Szafranowicz

   Firma: Śląski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

   Stanowisko: dyrektor

  • Krystian Wita

   Firma: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

   Stanowisko: p.o. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa

 • Przede wszystkim inwestycje

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Przede wszystkim inwestycje

  Inwestowanie w czasach niestabilności: ryzyko, bariery, odwaga, profity. Plan Junckera w realizacji – wnioski na gorąco. Klimat inwestycyjny w Europie Centralnej i w Polsce. Nie ile, lecz jak – inwestycje o wysokiej wartości dla gospodarki i rynku pracy. Finansowanie projektów w ramach programów UE. Po pierwsze infrastruktura – główne kierunki inwestycji publicznych. Sztuka konkurowania o inwestorów – narzędzia uniwersalne i specjalne zachęty. Co wstrzymuje, a co stymuluje inwestycje prywatne?

  • Paweł Borys

   Firma: Polski Fundusz Rozwoju

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Bogusław Chrabota

   Firma: dziennik Rzeczpospolita

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Hadley Dean

   Firma: Echo Polska Properties

   Stanowisko: prezes

  • Tomasz Domogała

   Firma: TDJ SA

   Stanowisko: przewodniczący rady nadzorczej

  • Elina Kamenitzer

   Firma: European Investment Bank (EIB)

   Stanowisko: Head of Division - Operations - Corporate Lending (Germany, Poland and Northern Europe)

  • Tomasz Misiak

   Firma: Work Service SA

   Stanowisko: prezydent rady nadzorczej

  • Mateusz Morawiecki

   Firma:

   Stanowisko: Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów, Polska

  • Sanjay Samaddar

   Firma: ArcelorMittal Poland

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Człowiek w centrum - gospodarka, rynek, praca

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca

  Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania. Potencjał w głowach, czyli zasoby ludzkie europejskich gospodarek. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych.

  Dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Migracje, drenaż mózgów, rywalizacja o najzdolniejszych. Jak technologie przyszłości zmieniają życie prywatne i zawodowe? XYZ, czyli nowe pokolenia pracowników – problem czy atut? Zmiany w krajowych systemach edukacji wobec oczekiwań pracodawców. Jak kształcić dla rynku w realiach ciągłej zmiany? Kapitał społeczny, dobro deficytowe.

  • Jakub Dzik

   Firma: Impel SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

  • Jarosław Gowin

   Stanowisko: Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Polska

  • Igor Janke

   Firma: Firma Doradcza Bridge Sp. z o.o.

   Stanowisko: partner

  • Władysław Kosiniak-Kamysz

   Stanowisko: Poseł na Sejm RP, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2015

  • Adam Krzanowski

   Firma: Grupa Nowy Styl

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Preston McAfee

   Firma: Microsoft Corporation

   Stanowisko: główny ekonomista

  • Maciej Witucki

   Firma: Work Service SA

   Stanowisko: prezes zarządu

 • Forum Gospodarcze Polska-Indie

  PRELEGENCI
   

  Forum Gospodarcze Polska-Indie

  • Santanu Basu

   Firma: West Bengal Power Development Corporation LTd.

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Ajay Bisaria

   Stanowisko: Ambasador Indii w Polsce

  • Ashutosh Ghosh

   Firma: Uniwersytet Kalkuty

   Stanowisko: prorektor

  • Surojit Ghosh

   Firma: EY

   Stanowisko: CSE BD Tax Leader

  • Lucyna Jaremczuk

   Firma: Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Polska

   Stanowisko: Radca Generalny

  • Kazimierz Karolczak

   Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   Stanowisko: Członek Zarządu

  • S. Kishore

   Firma: Departament Energetyki oraz Niekonwencjonalnych Źródeł Energii, Bengal Zachodni

   Stanowisko: sekretarz stanu

  • Maciej Korbasiewicz

   Firma: Bolix SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Manoj Kumar

   Firma: Coal India Limited

   Stanowisko: General Manager & Regional Director

  • J.J Singh

   Firma: Indyjsko-Polska Handlowo-Przemysłowa

   Stanowisko: prezes

  • Tomasz Wiśniewski

   Firma: Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

   Stanowisko: radca

 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  • Izabela Albrycht

   Firma: Instytut Kościuszki

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Sagiv Filler

   Firma: ECI

   Stanowisko: dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa

  • Tal Goldstein

   Firma: Kancelaria Premiera

   Stanowisko: główny strateg, Izraelska Krajowa Dyrekcja ds. Cybernetyki (INCD)

  • Eugene Kandel

   Firma: Start-Up Nation Central

   Stanowisko: CEO

  • Iddo Moed

   Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Izrael

   Stanowisko: koordynator ds. cyberbezpieczeństwa

  • Paweł Pudłowski

   Firma: Marathon Oil Polska Sp. z o.o.

   Stanowisko: dyrektor ds. rozwoju i spraw rządowych

  • Itzik Vager

   Firma: Verint

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. zarządzania produktem i rozwoju działalności

 • Prezentacja publikacji Economic Investment Report on the Republic of Poland przygotowanej przez The European Times

   
 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część II)

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej (część II)

  • Bezpieczeństwo biznesu w Afryce. Czynniki ryzyka – osobistego, finansowego, prawnego
  • Biznesowe bariery w Afryce – zapewnienie finansowania, stan infrastruktury
  • Rynek pracy w Afryce. Możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej. Potencjał do współpracy edukacyjnej, zwłaszcza zawodowej
  • Branże z potencjałem – przemysł rolno-spożywczy, wydobywczy, infrastruktura. Szansa dla firm budowlanych. Gdzie firmy z Europy Środkowej mają największe szanse na zaistnienie na kontynencie
  • Afryka – rynek konkurencyjny. Jakiej konkurencji będą musiały stawić czoła firmy z regionu, które kraje są najbardziej aktywne na kontynencie?
  • Wsparcie finansowe dla inwestycji i eksportu. Dostęp do finansowania komercyjnego, ocena ryzyka
  • Znaczenie różnic kulturowych
  • Wojciech Fedko

   Firma: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

   Stanowisko: członek zarządu

  • Zabusu Danny Kambo

   Firma: RENDEAVOUR – Africa’s Urban Developer

   Stanowisko: szef grupy ds. budownictwa i realizacji zadań

  • Philip Mibenge

   Firma: Polsko-Afrykańska Izba Przemysłowo-Handlowa

   Stanowisko: prezes

  • Ibrahim M. Mohamed

   Firma: Ministerstwo Górnictwa, Kenia

   Stanowisko: sekretarz stanu

  • Janusz Musialski

   Firma: FEERUM SA

   Stanowisko: marketing director

  • Jerzy Pietrucha

   Firma: Grupa Pietrucha

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Adam Sofuł

   Firma: Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl

   Stanowisko: dziennikarz

  • Robert Zduńczyk

   Firma: Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

   Stanowisko: prezes

 • Grupa Wyszehradzka (V4) - nowy rozdział współpracy

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Grupa Wyszehradzka (V4) – nowy rozdział współpracy

  • Przyszłość Czworokąta w zmieniającej się Europie. Mocna Grupa w mocnej Unii?
  • Co nas łączy, co nas dzieli – efektywna współpraca mimo różnic?
  • Obszary wspólnego działania: infrastruktura, energetyka i surowce, polityka migracyjna, wsparcie dla Bałkanów
  • Pragmatyzm, solidarność, bezpieczeństwo. V4 wobec sytuacji na wschodzie Europy i polityki wschodniej UE
  • Aleš Chmelař

   Firma: Kancelaria Rady Ministrów Republiki Czeskiej

   Stanowisko: główny ekonomista

  • Martin Ehl

   Firma: Dziennik Gospodarczy Hospodářské Noviny

   Stanowisko: redaktor naczelny

  • Mateusz Gniazdowski

   Firma: Ośrodek Studiów Wschodnich (OSW)

   Stanowisko: Wicedyrektor

  • Tomáš Strážay

   Firma: Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (RC SFPA)

   Stanowisko: Szef Programu Badania Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

  • Grzegorz Ślubowski

   Firma: Polskie Radio

   Stanowisko: dziennikarz, publicysta

  • Anna Tamási

   Firma: Instytut Spraw Międzynarodowych i Handlu (IFAT), Węgry

   Stanowisko: Research Fellow

17.00-18.30

 • Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej

  • Inwestorzy zagraniczni nie rezygnują w trudnych czasach. Atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Centralnej
  • Zachęty i wymagania. Jak są traktowani inwestorzy zagraniczni w państwach V4?
  • Proinwestycyjna polityka państwa – punkt widzenia inwestorów
  • Inwestycje wartościowe, pożądane, przyciągane – punkt widzenia państwa
  • Patryk Borzęcki

   Firma: CSEE, European Bank for Reconstruction and Development

   Stanowisko: Associate Director, Regional Head of Manufacturing and Services

  • Iwona Chojnowska-Haponik

   Firma: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

   Stanowisko: dyrektor, Departament Inwestycji Zagranicznych

  • Adam Czerniak

   Firma: Polityka INSIGHT

   Stanowisko: główny ekonomista

  • Marcin Diakonowicz

   Firma: Deloitte

   Stanowisko: partner w dziale audytu, lider German Desk

  • Michael Kern

   Firma: AHK

   Stanowisko: dyrektor generalny, członek zarządu

  • Colm Murphy

   Firma: Servier w Polsce

   Stanowisko: dyrektor Zakładu Produkcyjnego

 • Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy

  • Priorytety w rozwoju transportu w Polsce. Powiązania z Europą i światem
  • Nowa strategia dla transportu lotniczego w kraju. Założenia i cele
  • Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – polski hub na linii Europa-Azja? Jego potencjalna rola w globalnym układzie transportowo-logistycznym
  • Powiązania CPK z innymi podsystemami transportu (drogi, kolej)
  • Port centralny a duoport warszawski i rozwój lotnisk regionalnych. Sprzeczności, synergie, harmonogramy
  • Budowa CPK. Skala przedsięwzięcia, jego finansowanie, potencjalni partnerzy
  • Znaczenie wielkiej inwestycji dla polskiej gospodarki, rozwoju społecznego i mobilności
  • Paweł Borys

   Firma: Polski Fundusz Rozwoju

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Sebastian Gościniarek

   Firma: BBSG Sp. z o.o.

   Stanowisko: partner

  • Krzysztof Mamiński

   Firma: PKP SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Piotr Samson

   Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego

   Stanowisko: p.o. prezesa

  • Wojciech Surmacz

   Firma: Polskie Radio

   Stanowisko: kierownik redakcji gospodarczej

  • Mariusz Szpikowski

   Firma: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

   Stanowisko: naczelny dyrektor

  • Artur Tomasik

   Firma: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Mikołaj Wild

   Stanowisko: pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Lotniczego

 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Izrael. Potencjalne obszary współpracy. Cyberbezpieczeństwo, energetyka, innowacje, start-upy.

  • Izabela Albrycht

   Firma: Instytut Kościuszki

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Sagiv Filler

   Firma: ECI

   Stanowisko: dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa

  • Ram Levi

   Firma: Konfidas

   Stanowisko: CEO

  • Matan Scharf

   Firma: cycuro.com

   Stanowisko: dyrektor naczelny, założyciel

  • Tomer Bar Shalom

   Firma: Claroty

   Stanowisko: dział ds. rozwoju działalności

  • Itzik Vager

   Firma: Verint

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. zarządzania produktem i rozwoju działalności

17.00-18.45

 • Energetyka w Europie - najważniejsze pytania

  ZOBACZ WIĘCEJ  •  PRELEGENCI
   

  Energetyka w Europie – najważniejsze pytania

  Jak regulacje na szczeblu UE zaważą na rozwoju energetyki – Pakiet klimatyczny, Pakiet zimowy, system EU ETS. Droga do Unii Energetycznej – zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna energia w Europie. Krajowe strategie energetyczne – dokąd zmierzamy? Rewolucja technologiczna i jej skutki: magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka rozproszona i prosumencka, nowe rozwiązania w energetyce odnawialnej. Aby moc była z nami – ile kosztuje bezpieczeństwo energetyczne? Energia dla przemysłu – pewna, dostępna i tania. Czy to możliwe?

  • Henryk Baranowski

   Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Gérard Bourland

   Firma: Grupa Veolia w Polsce

   Stanowisko: dyrektor generalny

  • Jerzy Buzek

   Firma:

   Stanowisko: poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC

  • Piotr Chełmiński

   Firma: PKN ORLEN SA

   Stanowisko: członek zarządu ds. rozwoju i energetyki

  • Eryk Kłossowski

   Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Jaromír Kohlíček

   Firma: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE)

   Stanowisko: wiceprzewdniczący

  • Mirosław Kowalik

   Firma: ENEA SA

   Stanowisko: prezes zarządu

  • Wojciech Kuśpik

   Firma: Grupa PTWP SA

   Stanowisko: prezes zarządu PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

  • Maroš Šefčovič

   Stanowisko: wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej

  • Krzysztof Tchórzewski

   Stanowisko: minister energii, Polska

  • Mirek Topolánek

   Firma: eustream a.s.

   Stanowisko: członek zarządu

  • Žygimantas Vaičiūnas

   Stanowisko: minister energetyki, Litwa

  • Maciej Woźniak

   Firma: PGNIG SA

   Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. handlowych

Google Play
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon
App Store
Pobierz aplikację Europejskiego Kongresu Gospodarczego na swój telefon