EEC 2019

Transmission and distribution of energy

13 May 2019 • 14:45-16:30 • Conference room 24

Thematic scope

  • Rok 2018 w przesyle i dystrybucji. Dane, wskaźniki, projekty w realizacji
  • Inwestycje – potrzeby, nakłady, skala, efekty
  • Technologie i innowacje w budowie i eksploatacji sieci
  • Wyzwania rozwojowe w energetyce przesyłowej i dystrybucyjnej
  • Nowe moce energetyczne a nowoczesne sieci energetyczne

 

Podczas panelu po raz pierwszy zaprezentowany zostanie najnowszy raport Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pt. „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Będzie on punktem wyjścia do rozmowy z udziałem przedstawicieli spółek energetycznych – operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych.

EEC

Dear User!

You watching archival version of European Economic Congress

What you can do:

Go to the current edition page or Continue browsing