EEC 2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Działalność Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” zostało zawiązane w 1990 roku. Początkowo celem Stowarzyszenia był remont budynku stanowiącego przyszły dom hospicyjny, a następnie organizacja zakładu opieki zdrowotnej. Dziś działania Stowarzyszenia skupiają się na:

  • ochronie i promocji zdrowia
  • wspieraniu opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych
  • wsparciu osób terminalnie chorych oraz ich bliskich
  • wspieraniu osób po stracie bliskich na skutek choroby długoterminowej
  • promocji i organizacji wolontariatu

Rozbudowa Hospicjum

Każdego dnia działamy na rzecz rozbudowy Hospicjum. Dzięki niej przebywający tu chorzy będą czuli się komfortowo. Każda sala chorych ma być jak pokój. Będą to pokoje 1- lub 2-osobowe. Chcemy, żeby każdy, kto przebywa na oddziale, miał zapewniony najwyższy standard zarówno opieki, jak i mieszkania. Dodatkowo pojawi się sala wykładowa, w której będziemy szkolić przyszłych lekarzy opieki paliatywnej.

Statystyki Hospicyjne

Hospicjum w Gliwicach w 2017 roku pomogło 1800 chorym w ich domach oraz 435 osobom w oddziale medycyny paliatywnej, na którym w roku 2017 udzielono 1100 porad. Hospicjum obejmuje swym zasięgiem Gliwice oraz miejscowości w promieniu 30 km od Gliwic.

Wolontariat

Hospicjum na co dzień liczy 85 wolontariuszy posługujących w Hospicjum – w tym medycznych i niemedycznych, 900 wolontariuszy akcyjnych – np. kwesta w dniu 1 listopada przy gliwickich cmentarzach.

www.hospicjum.gliwice.pl

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis jest najstarszym hospicjum stacjonarnym w południowej Polsce, od 28 lat otacza opieką domową i stacjonarną dzieci i dorosłych w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz dzieci w przebiegu nieuleczalnych chorób zagrażających ich życiu.

Opieka jest całkowicie bezpłatna, co jest szczególnie istotne, gdyż podopieczni i ich rodziny, często po długim i kosztownym leczeniu, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Hospicjum Cordis to nowoczesny ośrodek, w którego skład wchodzi segment rehabilitacyjno-ambulatoryjny oraz część stacjonarna.

www.hospicjumcordis.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów" od 25 lat udziela pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom wykluczonym społecznie z pogórniczych i pohutniczych dzielnic Śląska i Zagłębia. Za swój cel Dom Aniołów stróżów przyjął wprowadzanie dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych w dorosłość, ucząc funkcjonowania społecznego, edukując, wyrównując różnice pomiędzy nimi a ich rówieśnikami. Organizacja uczy pracy, odpowiedzialności i samodzielności. Dokłada wszelkich starań, aby młodych ludzi uczyć zawodu i budowania zdrowych relacji rodzinnych, towarzyszy im każdego dnia, dążąc do realnej zmiany.

www.anioly24.pl

Fundacja ISKIERKA

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach na w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu a także w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Co nas wyróżnia?

JESTEŚMY BLISKO DZIECI. Potrzebują indywidualnego traktowania. Znamy ich imiona, historie 
i marzenia. Wspierając ich w procesie leczenia i rehabilitacji patrzymy na świat po dziecięcemu, choć pomagamy jak dorośli. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, animatorka zmian społecznych, której syn także zmagał się z białaczką. Budowanie relacji, słuchanie, dostrzeganie realnych potrzeb i wspólne szukanie rozwiązań - to nasza metoda działania, pomagania i towarzyszenia rodzinom chorych dzieci.

ŁAMIEMY STEREOTYPY. Nie epatujemy strachem i cierpieniem. Chore dzieci potrzebują czuć się jak zdrowe i mają prawo do uroków dzieciństwa. Z fundacją żeglują, wspinają się po górach czy tworzą Dziecięca Orkiestrę Onkologiczną i koncertują z gwiazdami oraz darczyńcami (Chór Prezesów, Chór Inżynierów, Chór Doradców Podatkowych:)) Rozbudzamy w nich pasje życia. Pokazujemy, że warto podążać za marzeniami. 

JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA. Stwarzamy w szpitalach przyjazną przestrzeń, kiedy stają się ich drugim domem. Remontujemy, odnawiamy oddziały dziecięce (9 oddziałów pediatrycznych odnowionych na terenie Śląska) i kupujemy potrzebne sprzęty medyczne. Dbamy też o przestrzeń do zabawy, nauki, rozwijania talentów. Pokazujemy rodzinom jak sobie radzić, kiedy w ich życiu pojawia się choroba dziecka. Jak można traumatyczne doświadczenie zmienić w konstruktywne działanie.

INNOWACYJNOŚĆ i SKUTECZOŚĆ. W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzymy innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Prowadzimy akcje i kampanie społeczne, organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie. Finansujemy również badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Szukamy nowych rozwiązań, przecieramy szlaki.

Działania fundacji zostały docenione między innymi: Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta 2014 za Działalność Społeczną i Nagrodą im. Jerzego Bonieckiego australijskiej Fundacji POLCUL za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od 13 lat pracujemy na zaufanie, budujemy relacje i zmieniamy myślenie o pomaganiu.

www.fundacjaiskierka.pl  - 1% KRS: 0000248546

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie