EEC 2019

A B C Ć D E F G H J K L M N O P R S T U W Z Ż
 Stanisław Dyrda

Stanisław Dyrda

ekspert zajmujący samodzielne stanowisko ds. wsparcia strategicznego rozwoju NCBR w Dziale Strategii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr inż. Stanisław Dyrda jest ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zajmującym obecnie samodzielne stanowisko ds. wsparcia strategicznego rozwoju NCBR. Był koordynatorem zakończonego pomyślnie w 2015 r. strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych SYNAT  ("Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej").

Obecnie uczestniczy w przygotowaniu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych INFOSTRATEG oraz krajowego programu badań „Usługi Chmury Obliczeniowej”.

Jest doświadczonym managerem branży IT, telekomunikacji i zaawansowanych technologii – był członkiem kadry zarządczej kilku spółek giełdowych (TP S.A., Netia, 7Bulls.com S.A., spółek informatycznych z Grupy Prokom/Asseco),  Bull Polska, przedsiębiorstw sektora SME (PST S.A., Zephyr Services, TELGAZ S.A.), w których sprawował różne funkcje m.in. Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, Dyrektora ds. Sprzedaży.

Był przez kilkanaście lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej (adiunktem Wydziału Elektrycznego PW, kierownikiem Laboratorium Podstaw Informatyki) oraz Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie, (adiunkt, b. Dziekan Wydziału Informatyki oraz Wydziału Nauk Techniczno-Ekonomicznych). Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania PW. Został wyróżniony nagrodą Rektora PW za osiągnięcia naukowe.

Jest członkiem Rady Przedsiębiorczości Cyfrowej Komisji Europejskiej. W latach 2014-2016   był członkiem Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie, Jest członkiem  Zespołu MNiSW ds. Otwartego Dostępu a także ekspertem programu EUROSTARS Komisji Europejskiej.  Jest autorem i współautorem książek, artykułów, raportów i ekspertyz dot. problematyki ICT, w tym m.in. współautorem 4-ro tomowej Informatyki Gospodarczej.

Specjalizuje się w  ICT, teorii sterowania i zastosowaniu metod i pojęć teorii sterowania w zarządzaniu, zarządzaniu projektami i programami, zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu innowacjami.

 

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie