EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Firma: KGHM Polska Miedź SA

Stanowisko: wiceprezes zarządu ds. finansowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studium doktoranckie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, gdzie zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Wieloletni pracownik sektora bankowego. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2007 r. Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kierownik studiów podyplomowych „Windykacja należności” oraz „Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2016-2018 związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego Pionem Finansów oraz dyrektora Biura Skarbowości.

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze finansów, między innymi: „Finanse spółki akcyjnej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, "Skarbnik korporacyjny”.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie