EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Łukasz Lisicki

Łukasz Lisicki

Firma: European Comission

Stanowisko: Policy Oficer

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz SGH.

Doświadczenie zawodowe w zakresie sektora energii zdobywał pracując w firmach z obszaru doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetycznego oraz unijnej Agencji ds. Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER) w Ljubljanie.

W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się przede wszystkim legislacją UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rynku gazu ziemnego UE oraz kwestiami związanymi z dyplomacją energetyczną. Z ramienia Ministerstwa Energii uczestniczył również w pracach grup roboczych w Radzie UE oraz grup eksperckich KE.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję attaché ds. energii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Grupy roboczej ds. energii Rady UE. Odpowiadał za kwestie związane z: rynkiem gazu ziemnego, ropy naftowej, odnawialnymi źródłami energii, energią w transporcie oraz zewnętrznymi aspektami polityki energetycznej UE. Prowadził również negocjacje serii aktów legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Pakietu na rzecz Czystej.

Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę, jako ekspert narodowy, w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmuje się wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego UE.  

 

Jest autorem publikacji w zakresie polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie