EEC 2019

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Š Ś T U V W Z Ż
 Magda Gosk

Magda Gosk

Firma: Ministerstwo Środowiska, Polska

Stanowisko: dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami

Magda Gosk – dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Wcześniej  przez 16 lat pracowała w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Całe życie zawodowe związana z obszarem gospodarowania odpadami, w tym z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Od 2004 do 2016 r. pełniła funkcję korespondenta dla rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.

Jako ekspert krajowy dla Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, obecnie już drugą kadencję pełni funkcję wiceprzewodniczącej Biura Konwencji Bazylejskiej oraz przewodniczy grupie ekspertów ds. technicznych wytycznych dla przemieszczania i przetwarzania ZSEE w ramach tej konwencji.

Bierze udział w sesjach:

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie