Przez wiele lat, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, z sukcesem realizowano aktywności dla uczniów, studentów oraz młodych absolwentów. Po pandemicznej przerwie, w 2022 roku i przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wracamy i inaugurujemy po raz pierwszy na Europejskim Kongresie Gospodarczym – Europejskie Forum Młodych Liderów.

Ideą forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkan Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o ważnych tematach dla młodych ludzi w całej Europie. W zaplanowanym na trzy dni Forum udział wezmą młodzi aktywiści z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu. Spotkania odbędą się na terenie MCK oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Agresja Rosji na Ukrainę stawia Europę przed zupełnie nowymi wyzwaniami, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie całkowicie przewidzieć. Dlatego kontekstem wszystkich tegorocznych sesji plenarnych i warsztatów będzie wojna oraz możliwości wsparcia ukraińskiego społeczeństwa. Chcemy także, by uczestnikami Forum była jak największa grupa liderów młodzieżowych z Ukrainy, by wspólnie rozmawiać o mobilizacji społeczeństw obywatelskich w celu przeciwstawieniu się zagrożeniom płynącym z Rosji.

W ramach Forum młodzi uczestnicy będą mogli spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, zaś kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów. Tematyka spotkań zgodna jest z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży na lata 2019-2027.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

 

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie