Europejski Kongres Gospodarczy pozostaje sobą w czasie wyjątkowo niestabilnym, trudnym dla branży eventowej i dla całej gospodarki. EEC to reprezentatywne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki. Formuła tego wydarzenia poszerza się i rozwija – także, choć nie tylko – pod presją wydarzeń ostatnich dwóch lat.

Kongres stał się marką całorocznej kampanii medialnej, obejmującej spektrum tematów najważniejszych dla przyszłości gospodarki oraz zróżnicowane formy aktywności. Kampania ta obejmuje wydarzenia takie jak EEC Trends, a także publikację raportów, rozmowy poświęcone ważnym trendom oraz kulminację ‒ trzydniową wielowątkową debatę w Katowicach.

Mierząc się z wyzwaniami czasu pandemii, ale także wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom, Kongres wzbogacił się o nowe kompetencje i narzędzia komunikacji zwiększające zasięgi przekazu, angażujące większą liczbę uczestników, widzów, komentatorów. Te doświadczenia i modele działania pozostaną na stałe w organizacyjno-medialnym instrumentarium Kongresu.

13. edycja EEC (wrzesień 2021) – przypomnijmy – przyciągnęła 9 tys. zarejestrowanych uczestników; bardzo silna była reprezentacja prywatnego biznesu oraz globalnych korporacji, nie zawiedli europejscy i polscy politycy, a dobrze przygotowana agenda objęła ponad 100 debat i zaangażowała pół tysiąca prelegentów. Kongres to także, jak co roku, wydarzenia specjalne ‒ rankingi, konkursy i gale związane z inwestycjami i nowoczesną gospodarką.

Kolejna, 14. już edycja odbędzie się ‒ mamy nadzieję, że w pełni popandemicznych realiach ‒ 25-27 kwietnia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – zachęcamy już teraz do zarezerwowania terminu w kalendarzu.

Agenda Kongresu nabiera ostatecznego kształtu i podlega aktualizacji; znane są już jednak główne nurty i podstawowy zakres sesji tematycznych.

Z pewnością zaprosimy do dyskusji o odbudowie i przebudowie europejskiej gospodarki w duchu najważniejszego „zielonego” megatrendu zmieniającego strategie gospodarcze krajów, branż i firm na zrównoważone, zapewniające rozwój i konkurencyjność bez negatywnego wpływu na środowisko i klimat.

Nowe, niewolne od napięć, realia światowej geopolityki, zaburzone łańcuchy dostaw i zmieniające się na naszych oczach globalne zależności wymagają od biznesu głębokiej i rozważnej adaptacji. To z pewnością obszar ciekawej dyskusji o tym, co określi ramy społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, Europy i świata.

Cyfryzacja gospodarki gwałtownie przyspieszyła i nie zwalnia, a nowe zastosowania zaawansowanych technologii pojawiają się niemal z dnia na dzień, by zmieniać gospodarkę, handel, życie codzienne; wskażemy na szanse i możliwości, ale nie zapomnimy o zagrożeniach i ryzykach, jakie niesie dynamiczna digitalizacja.

Osiągnięcia nauki, ich komercjalizacja i nowe kompetencje stają się miarą konkurencyjności, określają aspiracje młodych ludzi, stanowią o powodzeniu procesów transformacji. W agendzie tegorocznego Kongresu pojawi się więcej tematów związanych z badaniami, edukacją, wykorzystaniem wiedzy, współpracą naukową.

W kontekście zarysowanych wyżej nurtów zapytamy naszych Gości o przyszłość wspólnej Europy, o rolę młodych ludzi i odpowiedzialnych liderów w jej kształtowaniu.

Najbliższe tygodnie mogą rzucić nowe światło na zasygnalizowane powyżej tematy. Przy cennej pomocy Partnerów, Przyjaciół, kreatywnego środowiska Europejskiego Kongresu Gospodarczego przystąpimy do kwietniowej dyskusji z aktualną, pełną i ważną dla nas wszystkich agendą.

Zachęcamy do aktywnego dialogu, pozostajemy otwarci na Państwa uwagi, wskazówki, opinie.

Zapraszamy do współpracy!

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie