Przemysł spotkań

26 kwietnia 2022 • 09:30-11:00 • Konferencyjna 8

Partner sesji

Tematyka

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. Jego aktualny potencjał z uwzględnieniem skutków pandemii. Czas odbudowy – jakie zmiany w sektorze MICE mogą mieć charakter trwały? Przemysł spotkań a konflikt na wschodzie Europy i jego długofalowe konsekwencje. Spotkania a technologie cyfrowe – jak pozostać konkurencyjnym wobec inwazji relacji online. Wielofunkcyjne wykorzystanie obiektów – ważny aspekt funkcjonowania podmiotów rynku MICE. Wartość przemysłu spotkań dla innych gałęzi gospodarki, sektora usług, rynku pracy, rozwoju miast.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie