Forum współpracy Polska-Afryka

26 kwietnia 2022 • 11:30-13:00 • Sala konferencyjna 1 • Sesja tłumaczona symultanicznie

Tematyka

Potencjał gospodarczy i demograficzny a aspiracje społeczeństw w Afryce. Ewolucja łańcucha wartości produkcji żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe a możliwości polskiego sektora rolno-spożywczego. Zielona, inkluzywna i zrównoważona Afryka. Infrastruktura transportowa, energetyczna, zaopatrzenie w wodę. Ochrona zdrowia, dostęp do opieki. Finansowanie i ubezpieczanie inwestycji w Afryce. Skutki zawirowań geopolitycznych, wychodzenie światowej gospodarki z pandemicznych turbulencji, zmiany w logistyce i handlu: wpływ tych zjawisk na przeobrażenia społeczno-gospodarcze w Afryce; nowe możliwości dla Polski i polskich firm.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie