Zasoby wodne

27 kwietnia 2022 • 13:30-15:00 • Sala Balowa A

Tematyka

Polska jednym z najuboższych w wodę krajów Europy. Skutki strukturalnego deficytu zasobów wodnych – środowiskowe, społeczne, gospodarcze. Zasoby, które tracimy: retencja naturalna czy sztuczna, renaturyzacja czy hydrotechnika? Jakość wód powierzchniowych – możliwości poprawy, konieczne działania. Woda w rolnictwie, przemyśle i gospodarce komunalnej. Stan infrastruktury i inwestycje; rola rządu i samorządu. Potrzeba długofalowej wizji zarządzania zasobami wodnymi.

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie