Hutnictwo

27 kwietnia 2022 • 13:30-15:00 • Sala Audytoryjna

Partnerzy sesji

Tematyka

Europejskie hutnictwo w kryzysie wywołanym wojną. Relokacja produkcji, dostęp do surowców i półproduktów, zmiany w łańcuchach dostaw, dystrybucji, strukturze popytu i podaży. Hutnictwo na drodze ku dekarbonizacji. Znaczenie zielonej energii dla sektora. Efektywne wsparcie transformacji energochłonnych firm – inwestycje, środki, regulacje. Międzynarodowa konkurencyjność europejskiego hutnictwa w świetle pakietu Fit for 55. Czy opłata od importu emisji (CBAM) powstrzyma zjawisko ich ucieczki (carbon leakage)? Przyszłość systemu ETS. Jakie hutnictwo w Europie?

Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie